Про затвердження Порядку впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018

Номер
/
Сесія
32/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
18/11/2019
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення


У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

32 сесія 7 скликання


Р І Ш Е Н Н Я Проект


Від __.__.2019 № _______/19

м. ХарківПро затвердження Порядку впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018


З метою удосконалення порядку визначення грошової оцінки земельних ділянок у місті Харкові для розрахунку розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди земельних ділянок, орендодавцем яких, згідно із земельним законодавством, виступає Харківська міська рада, та збільшення надходжень до бюджету від орендної плати за землю та земельного податку, згідно з рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1474/19 «Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018», на підставі Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель» та керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Порядок впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018» (додається).

2. Встановити, що плата за землю на підставі даних Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018 вводиться в дію з 01.01.2020.

3. Встановити, що зміни до договорів оренди землі, пов’язані зі зміною розміру орендної плати, оформлюються додатковою угодою до договору оренди землі, окрім тих договорів оренди землі, що укладені за типовою формою, затвердженою рішенням 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1554/19 «Про затвердження Положення про оренду землі в м. Харкові».

4. Встановити, що це рішення вводиться в дію з моменту оприлюднення у встановленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток

до рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Порядку впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018»

від __.__.2019 № ____/19


ПОРЯДОК

ВПРОВАДЖЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ МІСТА ХАРКОВА СТАНОМ НА 01.01.2018


1. Загальні питання


1.1. Зазначений Порядок впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018 розроблено на підставі Конституції України, Земельного Кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку земель», «Про оренду землі», Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю» від 01.08.2006 № 1066, рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1474/19 «Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018».

1.2. Терміни, використані в цьому Порядку, мають таке значення:

- договір оренди землі* договір, за яким орендодавець (Харківська міська рада) зобов'язується передати орендарю (юридичній або фізичній особі) у тимчасове платне користування земельну ділянку на визначений термін, а орендар зобов'язується прийняти та використовувати земельну ділянку з дотриманням умов договору. Договір оренди землі є документом, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

* Договір оренди землі, у тому числі, договір оренди земельної ділянки, договір на право тимчасового користування землею на умовах оренди та інші цивільно-правові угоди стосовно надання (передачі) земельних ділянок в користування (оренду), які були укладені Харківською міського радою, її виконавчими органами до введення в дію Земельного кодексу України N 2768-III

- розрахунок орендної плати - це довідка, підготовлена Департаментом земельних відносин відповідно рішення 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008 № 41/08 Про затвердження «Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Харкові» (зі змінами), що містить обчислення (розрахунок) плати за користування земельною ділянкою, який встановлюється в розмірі певного відсотка від її нормативної грошової оцінки.

Інші терміни, що виживаються в цьому Порядку, визначені діючим законодавством.

1.3. Рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1474/19 затверджена Технічна документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018.

1.4. Згідно з Технічною документацією з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018» базова вартість одного квадратного метра земель міста Харкова станом на 01.01.2018 складає 639,78 гривень і підлягає в подальшому індексації в порядку, встановленому законодавством України.


2. Порядок укладання додаткової угоди до договору оренди землі


2.1 Зміна нормативної грошової оцінки земель міста Харкова за рішенням міської ради є підставою для внесення змін до договорів оренди землі, крім договорів оренди землі, що укладені за типовою формою, затвердженою рішенням 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1554/19 «Про затвердження Положення про оренду землі в м. Харкові».

2.2 Зміни до договору оренди землі оформлюються додатковою угодою.

Підготовка додаткової угоди здійснюється Департаментом земельних відносин, який вживає заходи щодо:

- отримання витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок та витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

- проведення робіт з виконання розрахунків розміру орендної плати за договорами оренди землі;

- проведення робіт щодо підготовки додаткових угод до договорів оренди землі;

- підготовки листів-пропозицій орендарям земельних ділянок щодо внесення змін до договорів оренди землі;

- підготовки листів-повідомлень до Державної податкової служби стосовно зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки та розміру ставки орендної плати (%) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до укладених додаткових угод до договорів оренди землі;

- передачі до Юридичного департаменту Харківської міської ради документів щодо укладання додаткових угод до договорів оренди землі для проведення перевірки на відповідність чинному законодавству та візування директором Юридичного департаменту;

- підготовки та передачі примірників додаткових угод до договорів оренди землі на підпис міському голові та орендарям;

- формування пакетів документів (справ) для передачі їх до суб’єктів державної реєстрації прав та державних реєстраторів;

- у разі не підписання орендарями додаткових угод – формування пакетів документів (справ) та передача їх до Юридичного департаменту для вжиття заходів стосовно внесення змін у договір оренди землі в судовому порядку.
Директор Департаменту

земельних відносин А.О. КОЗЛОВ