Про хід реалізації Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року за підсумками 1 півріччя 2019 року

Номер
836/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
13/11/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 13.11.2019 № 836

Про хід реалізації Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року за підсумками 1 півріччя 2019 року

Відповідно до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 445/16, заслухавши інформацію Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради про хід реалізації Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року за підсумками 1 півріччя 2019 року, керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про хід реалізації Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року, затвердженої рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 445/16, за підсумками 1 півріччя 2019 року узяти до відома

2. Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю.С.) забезпечити оприлюднення рішення на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань сім’ї, молоді та спорту Лобойченка К.А.Міський голова Г.А. КЕРНЕСІНФОРМАЦІЯ

«Про хід реалізації Стратегії розвитку м. Харкова

до 2020 року за підсумками 1 півріччя 2019 року»


Управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Управління) був проведений моніторинг у напрямку аналізу рівня виконання завдань та заходів Стратегії розвитку м. Харкова до 2020 року (далі - Стратегія), шляхом збору статистичної інформації показників за напрямками реалізації Стратегії. Аналіз здійснювався із врахуванням звітів Департаментів щодо виконання Стратегії, інформації в офіційних джерелах органів виконавчої влади, міських цільових програми, даних засобів масової інформації.

За результатами аналізу для кожного заходу щодо якого можливо здійснити аналіз було визначено його рівень виконання за такою шкалою:

не виконується - 0 %;

виконується частково - 25 %;

виконується в цілому - 50 %;

виконується в значному обсязі, є значні результати - 75 %;

виконано - 100 %

Загальні результати моніторингу виконання Стратегії наведено у таблиці.

Таблиця 1

Загальні результати моніторингу

Напрямок

Рівень виконання,%

1

2

1.1. Безпечне та комфортне місто

38,64

1.2.1. Харків - молодіжне місто майбутнього

55

1.2.2. Харків - лідер молодіжного спортивного руху в Європі

55,77

1.3. Соціальна забезпеченість і підтримка вразливих верств населення

41,67

2.1.1 Харків - провідний інноваційний центр України

20,83

2.1.2. Харків - активне підприємницьке місто

18,75

2.2.1. Харків - провідний центр інформаційних технологій в Україні

25,81

2.2.2. Харків - туристичний центр Східної Європи

18,18

2.2.3. Харків - креативний центр європейського рівня

28,57

2.3. Науково-освітнє місто економіки знань

43,75

3.1. Зелене та екологічно чисте місто

37,50

3.2. Енергоефективне та енергозберігаюче місто

18,75

4.1. Велике європейське місто сучасної архітектури

30,56

4.2.1. Харків - місто зручного транспорту

50

4.2.2. Харків - місто якісних комунальних послуг

37,50

5.1. Місто великих інвестицій

45

5.2. Збалансований муніципальний бюджет

31,25

6.1.1 Харків - відкритий для громадян

57,14

6.1.2. Харків - місто активної громади

33,33

6.2. Доступність адміністративних послуг

65,63

* оцінка рівня виконання ведеться за наявністю інформації щодо виконання заходів в первинних документах (звіт щодо виконання Стратегії, звіти за міськими програмами)

На сьогодні проведення повного аналізу ускладнено відсутністю інформації щодо виконання деяких заходів та завдань, перелік яких наведено у таблиці.


Таблиця 2

Цілі, заходи та завдання за якими відсутня інформація


Завдання

Заходи

1

2

Стратегічна ціль 1 - Соціальна впевненість і здоров'я населення міста

Операційна ціль 1.1. Безпечне та комфортне місто

Надання житлово-комунальних послуг відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів

Створення єдиного обслуговуючого центру у сфері надання житлово-комунальних послуг

Підвищення рівня суспільної безпеки

Створення у місті повноцінного підрозділу муніципальної поліції для забезпечення суспільної безпеки громадян

Стратегічна ціль 2. Розумна економіка міста і забезпеченість населення

робочими місцями

Операційна ціль 2.1. Інноваційно-активне підприємницьке місто

Забезпечення інноваційною інфраструктурою

Створення Громадської ради з проблем організації інноваційного розвитку при міському голові;

Вбудова підприємств малого і середнього бізнесу в ланцюжки доданої вартості ТНК

Інформація відсутня

Налагодження виробничих та комерційних зв'язків між підприємствами великого і малого бізнесу

Інформація відсутня

Операційна ціль 2.2. Інформаційно-креативне місто

2.2.1. Харків — провідний центр інформаційних технологій в Україні

Створення позитивного іміджу міста як IT-привабливого

Організація та проведення щорічної конференції-фестивалю у форматі OpenAir

2.2.2. Харків - туристичний центр Східної Європи

Сприяння комплексному забезпеченню інформованості туристів та транзитних пасажирів щодо культурних закладів, розваг, місць відпочинку у місті

Сприяння створенню туристичної мапи Харкова «просто неба»

Сприяння розвитку системи хостелів, кемпінгів для вело та автотуристів

Підтримка самоорганізації та взаємодії між суб'єктами туристичної діяльності

Підтримка розробки туроператорами турів «вихідного дня»

2.2.3. Харків — креативний центр європейського рівня

Підтримка різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів

Участь міста в міжнародних культурних проектах

Сприяння партнерству міждержавними та недержавними закладами культури

Здійснення освітньої програми для актуалізації функцій закладів культури у сучасному місті та залучення додаткового фінансування

Стратегічна ціль 3. Екологічна врівноваженість і енергетична ефективність міста

Операційна ціль 3.1. Зелене та екологічно чисте місто

Покращення стану атмосферного повітря

Інвентаризація джерел забруднення навколишнього природного середовища

Переведення міських котелень на альтернативні види палива

Операційна ціль 3.2. Енергоефективне та енергозберігаюче місто

Створення будівель із нульовим рівнем енергоспоживання

Розробка проектів із рекуперації тепла стічних вод житлових будівель

Поширення використання відновлювальних джерел енергії в бюджетній сфері міста (лікарнях, дитячих садках, школах тощо)

Запровадження фотогальванічних панелей (геліосистем) та сучасних теплофікаційних матеріалів для опалення та гарячого водопостачання будівель бюджетної сфери міста

Реконструкція районних котелень для використання національних паливно-енергетичних

Створення Проекту сталої водо-підготовки теплокомуненерго для безаварійної, енергоефективної та економічної роботи міських котелень

Стратегічна ціль 4. Сучасний простір та забезпеченість міста інженерною

інфраструктурою

Операційна ціль 4.1. Велике європейське місто сучасної архітектури

Залучення громади до обговорення та прийняття рішень щодо перетворення місцевого простору

Впровадження системи відкритих конкурсів на проектування архітектурних та містобудівних об'єктів

Розвиток безперервної мережі пішохідних зон

Розвиток безперервної мережі пішохідних зон

Операційна ціль 4.2. Оновлена інженерна інфраструктура

4.2.1. Харків — місто зручного транспорту

Створення умов для збільшення обсягу інвестицій у розвиток міжміського автобусного громадського транспорту

Створення умов для збільшення обсягу інвестицій у розвиток міжміського автобусного громадського транспорту

4.2.2. Харків — місто якісних комунальних послуг

Дотримання якості біологічно очищених стічних вод відповідно до нормативів гранично допустимих складів і утилізації осаду за рахунок впровадження новітніх технологій

Відновлення і розвиток існуючих підземних джерел водопостачання

Стратегічна ціль 5. Інвестиційна привабливість міста та муніципальний

бюджет

Операційна ціль 5.1. Місто великих інвестицій

Здійснення проактивних організаційних заходів для підвищення інвестиційної привабливості міста

Залучення коштів ДФРР у розбудову міста

Стратегічна ціль 6. Ефективність управління містом і громадянське

суспільство

6.1.2. Харків - місто активної громади

Підтримка організацій громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на забезпечення місцевого та регіонального розвитку

Участь у заходах, що проводяться релігійними та ветеранськими громадськими організаціями

Розширення практики консультацій з громадськістю з питань стратегічного розвитку міста

Підвищення участі громадських організацій у формуванні і реалізації пріоритетних напрямів розвитку міста

При всебічному аналізі реалізації виконання Стратегії можна зробити висновок, що не всі результати висвітлюються у засобах масової інформації та у мережі Інтернет. Частина завдань Стратегії виконується організаціями, що не підпорядковані Харківській міській раді. Наприклад, Операційна мета 2.3. - Науково-освітнє місто економіки знань, завдання «Розвиток міської інфраструктури для проживання студентів» виконується закладами вищої освіти самостійно.

У межах виконання Стратегії структурними підрозділами ведеться робота із залучення громадських об'єднань для вирішення питань розвитку міста та здійснюється покращення взаємодії з науковими закладами міста Харкова, у тому числі із представниками студентства та іншої молоді за рахунок формування продуктивних контактів, науковій співпраці, проведенні круглих столів, нарад та консультацій, іміджевих та наукових проектів.

Важливим аспектом у реалізації Стратегії є формування загальної інформаційної політики Харківської міської ради, приділення більшої уваги щодо висвітлення результатів та досягнень усіх структурних підрозділів міської ради, а також інших організацій, діяльність яких спрямована на розвиток міста.


Заступник директора Департаменту –

начальник Управління інноваційного

розвитку та іміджевих проектів В.В. ГРЕЦЬКА-МИРГОРОДСЬКА