Про створення міської постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами

Номер
147/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
06/11/2019
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВАР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н ЯВід 06.11.2019 № 147

Про створення міської постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами

З метою зменшення обсягів утворення відходів, удосконалення механізму їх обліку та поліпшення екологічного стану території міста, відповідно до ст. 12 Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити міську постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами та затвердити її персональний склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про міську постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами (додаток 2).

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 22.02.2016 № 19 «Про створення Харківської міської постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Руденка А.І.


Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток 1

до розпорядження міського голови

від 06.11.2019 № 147


Склад

міської постійно діючої комісії

з питань поводження з безхазяйними відходами


Руденко Андрій Іванович - заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, голова комісії;

Нехорошков Роман Борисович - директор Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Богач Олексій Анатолійович - директор Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Кравченко Олег Григорович - заступник начальника Управління з поточного утримання та ремонту житлового фонду Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, секретар комісії.

Члени комісії

Арциленко Юрій Дмитрович - в. о. директора КП «Благоустрій» міста Харкова»;

Вельможна Ольга Іванівна - голова адміністрації Індустріального району Харківської міської ради;

Головчанська Ганна Олександрівна - голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради;

Єрьоміна Ольга Сергіївна - начальник Інспекції з благоустрою та екології м. Харкова Управління екології та благоустрою Департаменту коммунального господарства Харківської міської ради;

Зубкова Ірина Аріївна - начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в м. Харкові Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (за згодою);

Ільєнко В'ячеслав Михайлович - голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради;

Казанжиєва Неллі Василівна - голова адміністрації Київського району Харківської міської ради;

Кашлаков Григорій Дмитрович - в. о. голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради;

Коверзнєва Інна Іванівна - заступник директора департаменту – начальник Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської міської ради;

Козлов Андрій Олександрович - директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради;

Котковський Володимир Романович - голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради;

Мальований Геннадій Олексійович – директор коммунального підприємства «Жилкомсервіс»;

Слівінська Катерина Іванівна – директор коммунального підприємства «Харківблагоустрій»;

Суярко Юрій Михайлович – директор коммунального підприємства «Муніципальна компанія поводження з відходами» Харківської міської ради;

Товкун Олег Миколайович - голова адміністрації Московського району Харківської міської ради;

Топчій Валентин Олександрович – директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради;

Топчій Тетяна Василівна - голова адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради;

Фарафонов Денис Володимирович - начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами - старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Харківської області Державної екологічної інспекції у Харківській області (за згодою);

Цибульник Тетяна Анатоліївна - голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради.


Директор Департаменту

комунального господарства

Харківської міської ради О.А. БОГАЧ


Заступник міського голови -

керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІДодаток 2

до розпорядження міського голови

від 06.11.2019 № 147


Положення

про міську постійно діючу комісію з питань

поводження з безхазяйними відходами


1. Міська постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами (далі - Комісія) створюється з метою запобігання утворенню безхазяйних відходів та визначення режиму використання таких відходів під час вирішення питань поводження з безхазяйними відходами.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

3. До функцій Комісії належать:

3.1. Організація та моніторинг проведення заходів щодо виявлення й обліку безхазяйних відходів на території м. Харкова.

3.2. Розгляд інформації про факти виявлення відходів, які можуть бути визначені як безхазяйні відходи.

3.3. Визначення кількості, складу, властивостей, вартості відходів, ступеня їх небезпеки для навколишнього середовища й здоров'я людини.

3.4. Розгляд питання про заходи щодо визначення власника відходів.

3.5. Зведення до мінімуму утворення несанкціонованих сміттєзвалищ і неконтрольованих звалищ відходів та зменшення їх небезпечності.

4. Комісія має право:

4.1. Залучати працівників структурних підрозділів виконавчого комітету Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівником) до розгляду питань, що належать до її компетенції.

4.2. Одержувати в межах, визначених законодавством, від підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї функцій.

4.3. У разі потреби для визначення власника відходів та їх оцінки можуть залучатися правоохоронні органи, відповідні спеціалісти та експерти.

5. Керівництво діяльністю Комісії здійснює її голова, який організовує її роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї функцій.

6. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в разі потреби. Члени Комісії за два робочих дні до засідання мають бути повідомлені про його проведення та ознайомлені з порядком денним.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня не менше ніж половина її членів.

7. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Комісії, що беруть участь у засіданні.

У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

8. Рішення Комісії оформлюється актом, який підписується головою і секретарем Комісії та має рекомендаційний характер.

9. Облік відходів, щодо яких встановлено власника, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. Організаційно-технічне забезпечення Комісії здійснює Департамент житлового господарства Харківської міської ради.


Заступник міського голови -

керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Директор Департаменту

комунального господарства

Харківської міської ради О.А. БОГАЧ