Про підготовку та проведення приписки громадян України 2003 року народження до районних призовних дільниць міста Харкова

Номер
822/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
30/10/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 30.10.2019 № 822

Про підготовку та проведення приписки громадян України 2003 року народження до районних призовних дільниць міста Харкова

Відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 №352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», керуючись ст.ст. 36, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Приписку громадян України 2003 року народження провести в період з 02 січня по 31 березня 2020 року.

2. Затвердити персональний склад комісій з питань приписки до призовних дільниць районних військових комісаріатів міста Харкова згідно з додатком 1.

3. Проводити засідання комісій з питань приписки до призовних дільниць районних військових комісаріатів міста Харкова у приміщеннях призовних дільниць у робочі дні, крім вихідних і святкових днів.

4. Залучити медичних працівників до проведення медичного огляду громадян, що підлягають приписці до призовних дільниць районних військових комісаріатів міста Харкова, згідно з додатком 2.

5. Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради (Сороколат Ю.В.):

5.1. Організувати передачу з лікувальних установ комунальної форми власності міста Харкова до відповідних районних військових комісаріатів амбулаторних, диспансерних карт (Ф-25, Ф-25Ю) на юнаків 2003 рок) народження та списків осіб 16-річного віку, що перебувають на облік) з приводу трахоми, туберкульозу, нервово-психічних, шкірно-венеричню та інших інфекційних захворювань, у термін до 27 грудня 2019 року.

5.2. Забезпечити призовні дільниці необхідними медикаментами інструментарієм, медичним і господарським майном згідно з вимогами чинно: нормативної бази.

5.3. Направити у службове відрядження з 02 січня по 31 березш 2020 року медичний персонал, що залучається до роботи у складі комісії з питань приписки та проведення медичного огляду громадян України, які підлягають приписці до районних військових комісаріатів.

5.4. Дозволити заміщення медичних працівників, які залучаються до проведення медичного огляду, у разі відсутності з поважних причин іншим медичним персоналом, який має досвід медичної експертизи. Внесення змін до персонального складу медичних працівників, які залучаються до проведення медичного огляду, проводити згідно з наказом директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради.

5.5. Організувати безперешкодне проведення необхідних лабораторних досліджень за направленням військових комісаріатів та забезпечити видачу їх результатів упродовж усього робочого дня.

5.6. Проводити стаціонарне обстеження і консультації громадян, що підлягають приписці, виключно у лікувальних закладах згідно з переліком на 2020 рік, затвердженим директором Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації.

6. Департаменту освіти Харківської міської ради (Деменко О.І.):

6.1. Зобов'язати керівників навчальних закладів проводити додаткові заняття з призовниками, що мають низьку освітню підготовку, а також не володіють або недостатньо володіють державною мовою.

6.2. Організувати направлення призовників, які не мають базової загальної середньої освіти, на навчання до вечірніх шкіл.

6.3. Забезпечити проходження юнаками флюорографічного обстеження в поліклініках міста Харкова згідно з графіками, затвердженими районними військовими комісарами, у супроводі викладачів предмета «Захист Вітчизни» та медичних сестер.

7. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції України в Харківській області (Сокуренко В.В.) забезпечити:

7.1. Проведення в установленому законодавством порядку розшуку, затримання і доставки до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку.

7.2. Направлення інформації до військових комісаріатів щодо осіб, яких було притягнуто до кримінальної та адміністративної відповідальності, та осіб, які викликалися до органів Національної поліції з приводу антисуспільної поведінки, зловживання алкоголем або вживання наркотичних засобів тощо.

7.3. Залучення двох співробітників Національної поліції на кожну призовну дільницю міста на період з 02 січня по 31 березня 2020 року за заявками районних військових комісарів з метою забезпечення громадського порядку.

8. Керівникам виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій та закладів освіти міста Харкова у термін до 01 грудня 2019 року надати до районних військових комісаріатів міста Харкова списки громадян, які знаходяться на обліку та підлягають приписці до призовних дільниць у січні-березні 2020 року.

9. Керівникам структурних підрозділів Харківської міської ради сприяти роботі посадових осіб, які входять до складу комісій з питань приписки до призовних дільниць районних військових комісаріатів.

10. Рекомендувати головам комісій з питань приписки до призовних дільниць районних військових комісаріатів міста Харкова про підсумки проведеної приписки юнаків 2003 року народження інформувати Харківську міську раду в термін до 10 квітня 2020 року.

11. У разі виникнення необхідності проведення приписки громадян, яких додатково розшукано або які повернулися з медичного обстеження (лікування) та стосовно яких необхідно додатково розглянути питання про їх придатність до військової служби, передбачити проведення додаткових засідань комісій з питань приписки до призовних дільниць районних військових комісаріатів протягом квітня-грудня 2020 року (останній четвер кожного місяця).

12. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій міста Харкова за заявками районних військових комісарів виділяти технічних працівників та автомобільні транспортні засоби для забезпечення підготовки та проведення приписки на період з 02 січня по 31 березня 2020 року згідно з додатками 3, 4.

13. Передбачити збереження займаної посади і середньої заробітної плати за основним місцем роботи за членами комісій з питань приписки до призовних дільниць районних військових комісаріатів, лікарями, середнім медичним персоналом, що залучаються до проведення медичного огляду, та технічними працівниками, які направляються для роботи на призовних дільницях, на весь час виконання ними цих обов'язків.

14. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Харківської міської ради 14.11.2018 №816 «Про підготовку та проведення приписки громадян України 2002 року народження до районних призовних дільниць міста Харкова».

15. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Терехова І.О.


Міський голова        Г.А. КЕРНЕС


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 30.10.2019 № 822


Склад

комісій з питань приписки до призовних дільниць

районних військових комісаріатів м. Харкова


Інформація з обмеженим доступом, яка оприлюдненню не підлягає.Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 30.10.2019 № 822


Склад

медичного персоналу, який проводить медичний огляд

громадян України, які підлягають приписці до призовних дільниць

районних військових комісаріатів м. Харкова


Інформація з обмеженим доступом, яка оприлюдненню не підлягає.Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 30.10.2019 № 822


Перелік

організацій та підприємств міста Харкова, які виділяють технічних працівників

для підготовки та проведення приписки громадян України до призовних

дільниць районних військових комісаріатів


Інформація з обмеженим доступом, яка оприлюдненню не підлягає.Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 30.10.2019 № 822


Перелік

організацій та підприємств міста Харкова, які виділяють

автомобільні транспортні засоби для підготовки та проведення приписки

громадян України до призовних дільниць районних військових комісаріатів


Інформація з обмеженим доступом, яка оприлюдненню не підлягає.