Про розгляд протоколу комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження

Номер
823/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
30/10/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 30.10.2019 № 823

Про розгляд протоколу комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження

На виконання Порядку часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №469/16 (зі змінами), Порядку відшкодування фізичним особам м. Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1482/19, розпорядження міського голови від 05.03.2019 №39, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити протокол від 08.10.2019 № 31 комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження (додається).

2. Погодити здійснення часткового відшкодування відсотків/суми за кредитами на енергозбереження згідно з протоколом від 08.10.2019 №31 комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Фатєєва М.І.


Міський голова        Г.А. КЕРНЕС


Додаток

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 30.10.2019 № 823


ПРОТОКОЛ № 31

засідання комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження від 08.10.2019

Комісію з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження створено згідно з розпорядженням міського голови від 05.03.2019 № 39.

На засіданні присутні:

Гармаш Д.В. - заступник директора Департаменту - начальник Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, голова комісії;

Посашкова О.М. - головний спеціаліст відділу інфраструктурного розвитку та інвестицій Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, заступник голови комісії.

Члени комісії

Даудова Г.В. - заступник директора Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради - начальник Управління фінансування житлово-комунальної сфери;

Кітанін В.О. - депутат Харківської міської ради, член постійної комісії Харківської міської ради з питань промисловості, економічного розвитку та власності;

Харченко Т.В. - головний спеціаліст сектору залучення інвестицій відділу інфраструктурного розвитку та інвестицій Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, секретар комісії.

Порядок денний:

1. Розгляд матеріалів, наданих ХОД АБ «УКРГАЗБАНК», філією - ХОУ AT «Ощадбанк», філією AT «Укрексімбанк» в м. Харкові та ХГРУ AT КБ «ПРИВАТБАНК» у рамках укладених генеральних договорів про взаємодію, для визначення переліку Позичальників та суми часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків/суми за кредитами за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки (далі -Програма).

1. СЛУХАЛИ: Гармаша Д.В., який повідомив, що за результатами розгляду матеріалів ХОД АБ «УКРГАЗБАНК» згідно зі зведеним реєстром № 31 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо часткового відшкодування відсотків за кредитами, за вересень поточного року зазначено 40 кредитів на загальну суму 1 129 480,00 грн, із них за вказаний період фактично погашено 1 кредит на суму 10 600,00 грн. Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за вересень поточного року становить 4 100,27 грн. За інформацією ХОД АБ «УКРГАЗБАНК», у вересні 2019 року кредитування фізичних осіб за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами не здійснювалося.

Згідно з наданим філією - ХОУ AT «Ощадбанк» зведеним реєстром № 31 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо часткового відшкодування відсотків за кредитами, за вересень поточного року зазначено 35 кредитів на загальну суму 1082 681,00 грн, із них за вказаний період фактично погашено 7 кредитів на загальну суму 145 867,00 грн та 1 Позичальник не надав копії документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів. У зв'язку з цим керівництву банку надіслано відповідний лист. Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за вересень поточного року становить 2 086,78 грн. Також згідно зі зведеним реєстром № 6 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами, за вересень поточного року зазначено 9 кредитів на загальну суму 283 170,00 грн, із них 5 Позичальників не надали копії документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів. У зв'язку з цим керівництву банку надіслано відповідний лист. Сума відшкодування частини основної суми за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за вересень поточного року становить 19 334,70 грн.

Згідно з наданим філією AT «Укрексімбанк» в м. Харкові зведеним реєстром № 27 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо часткового відшкодування відсотків за кредитами, за вересень поточного року оформлено 1 кредит на суму 46 200,00 грн. Сума часткового відшкодування відсотків за кредитом на енергозбереження з бюджету міста Харкова за вересень поточного року становить 228,87 грн. За інформацією філії AT «Укрексімбанк» в м. Харкові, у вересні 2019 року кредитування фізичних осіб за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами не здійснювалося.

За інформацією ХГРУ AT КБ «ПРИВАТБАНК», у вересні поточного року кредитування фізичних осіб за Програмою не здійснювалося.

Згідно зі зведеними реєстрами вищезазначених Уповноважених установ загальна сума часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за вересень поточного року становить 6 415,92 грн.

Згідно зі зведеним реєстром філії - ХОУ AT «Ощадбанк», загальна сума відшкодування з бюджету міста Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження за вересень поточного року становить 19 334,70 грн.

Кредити Позичальниками здебільшого були отримані на придбання світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон і балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання, матеріалів до них, обладнання і матеріалів для проведення робіт із теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, радіаторів водяної системи опалення, котлів із використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії) та на інші цілі, передбачені додатком 1 до Генерального договору про взаємодію.

2. ВИСТУПИЛА: Даудова Г.В., яка повідомила, що облікова ставка Національного банку України на момент проведення засідання Комісії складає 16,5 % річних (рішення Правління Національного банку України від 05.09.2019 № 645-рш «Про розмір облікової ставки»),

3. УХВАЛИЛИ:

3.1. Визначити перелік Позичальників для часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки згідно зі зведеними реєстрами за вересень поточного року та заявами Позичальників, наданими ХОД АБ «УКРГАЗБАНК», філією - ХОУ AT «Ощадбанк» та філією AT «Укрексімбанк» в м. Харкові.

3.2. Визначити суми часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження відповідно до зведених реєстрів за вересень поточного року Уповноважених установ:

ХОД АБ «УКРГАЗБАНК» - 4 100,27 грн;

філії - ХОУ AT «Ощадбанк» - 2 086,78 грн;

філії AT «Укрексімбанк» в м. Харкові - 228,87 грн.

3.3. Визначити відшкодування з бюджету міста Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження відповідно до зведеного реєстру за вересень поточного року філії - ХОУ AT «Ощадбанк» - 19 334,70 грн.

3.4. Надати копію протоколу №31 засідання комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження від 08.10.2019 до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради для підготовки відповідного проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради.


Голова комісії з питань часткового

відшкодування з бюджету міста

Харкова фізичним особам м. Харкова

відсотків/суми за кредитами на

енергозбереження Д.В. ГАРМАШ


Секретар комісії з питань часткового

відшкодування з бюджету міста

Харкова фізичним особам м. Харкова

відсотків/суми за кредитами на

енергозбереження Т.В. ХАРЧЕНКО

/