Про затвердження Порядку функціонування системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова

Номер
653/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
28/08/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УКРАИНА


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 28.08.2019 р. № 653

Про затвердження Порядку функціонування системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова

З метою підвищення якості та ефективності надання послуг з перевезень пасажирів міським електричним транспортом, відповідно до Закону України «Про міський електричний транспорт», рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 787/17  «Про затвердження правил користування міським електричним транспортом та впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 №778 «Про затвердження видів та форми носіїв проїзних документів у міському електричному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок функціонування системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова згідно з додатком.

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю.С.) забезпечити оприлюднення рішення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з питань інфраструктури міста Водовозова Є.Н.Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 28.08.2019 р. № 653


Порядок

функціонування системи «Електронний квиток» у міському

електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова

Порядок функціонування системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова (далі - Порядок) розроблено на підставі Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про транспорт», «Про міський електричний транспорт», «Про захист прав споживачів», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1735 «Правила надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом», рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 №787/17 «Про затвердження правил користування міським електричним транспортом та впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду» (зі змінами), рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №419/16 «Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки» (зі змінами).

1. Основні терміни та їх значення

Транспортні послуги - перевезення пасажирів та їх багажу міським електричним транспортом, а також надання інших послуг, пов'язаних з таким перевезенням.

Система «Електронний квиток» (автоматизована система обліку оплати проїзду у міському електротранспорті м. Харкова (метрополітені, трамваї, тролейбусі) (далі - Система) - програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка.

Замовник транспортної роботи (далі - Замовник) - Департамент інфраструктури Харківської міської ради.

Інвестор (товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Платіжний центр») - переможець інвестиційного конкурсу, з яким згідно з чинним законодавством України укладено інвестиційний договір.

Перевізники - комунальне підприємство «Харківський метрополітен», комунальне підприємство «Тролейбусне депо № 2», комунальне підприємство «Тролейбусне депо № 3», комунальне підприємство «Салтівське трамвайне депо», комунальне підприємство «Жовтневе трамвайне депо».

Пасажир - будь-яка фізична особа, яка користується або має намір скористатися послугами транспортного засобу, метрополітену, перебуваючи в ньому, але не причетна до керування ним.

Пільговик - пасажир (фізична особа), якому згідно з рішеннями Харківської міської ради надано право часткової оплати або безкоштовного проїзду в міському електричному транспорті м. Харкова (метрополітені, трамваї, тролейбусі).

Управління - Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

Уповноважена особа (комунальне підприємство «Харківпасс») - юридична особа, яка згідно з рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 846/17 уповноважена здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства заходи, пов’язані зі справлянням плати за транспортні послуги за перевезення у міському електричному транспорті м. Харкова (метрополітен, трамвай, тролейбус), а також всі необхідні дії, спрямовані на забезпечення виготовлення та розповсюдження електронних квитків, справляння плати за проїзд, розподілу та перерахування коштів плати за проїзд перевізникам з використанням системи «Електронний квиток».

Тариф - вартісна величина плати за разовий проїзд одного пасажира або перевезення одного місця багажу міським електричним транспортом у межах установленої відстані (зони) або строку.

Квиток - проїзний документ встановленої форми, який дає право пасажиру на одержання транспортних послуг та перевезення багажу.

Електронний квиток - проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в Системі дає право пасажиру на одержання транспортних послуг та перевезення багажу.

Пільговий електронний квиток - електронний квиток, який після реєстрації в Системі дає право Пільговику на одержання транспортних послуг.

Зареєстровані засоби проїзду - це електронний квиток, пільговий електронний квиток, які після реєстрації в Системі надають Пасажиру право проїзду (пільгового проїзду) у міському електричному транспорті м. Харкова (метрополітені, трамваї, тролейбусі).

Термінал самообслуговування, програмно-технічний комплекс самообслуговування (далі - ПТКС) - пристрій, що дає змогу користувачеві здійснювати операції з ініціювання переказу коштів, а також виконувати інші операції відповідно до функціональних можливостей цього пристрою без участі оператора (касира).

Ручний термінал-зчитувач (далі - РТЗ) - пристрій, призначений для забезпечення роботи контролерів, за допомогою якого здійснюється перевірка даних на електронних або пільгових електронних квитках пасажирів, у тому числі факту реєстрації проїзду.

Контролер або черговий персонал станцій метрополітену - особа, яка здійснює контроль за реєстрацією проїзду, у тому числі перевіряє наявність у пасажирів зареєстрованих засобів реєстрації проїзду.

Інші терміни, які використовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про міський електричний транспорт», пункті 5 Правил надання послуг міським електричним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1735, та в Правилах користування міським електричним транспортом на території м. Харкова і Правилах впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному транспорті м. Харкова, затверджених рішенням 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 787/17 (зі змінами).

2. Принцип функціонування Системи

2.1. Принципами функціонування Системи є:

2.1.1. Уніфікація оплати проїзду.

2.1.2. Зручність здійснення оплати проїзду.

2.1.3. Комфорт пасажирів при користуванні послугами Перевізників з перевезення пасажирів міським електричним транспортом у місті Харкові.

2.1.4. Прозорість та точність обліку фактично наданих послуг з перевезення пільгових та інших категорій пасажирів.

2.1.5. Повнота, достовірність та деталізація інформації про фактично надані транспортні послуги.

2.1.6. Неможливість використання несанкціонованих засобів оплати проїзду.

3. Функції суб'єктів Системи

3.1. Замовник у межах повноважень:

3.1.1. Контролює дотримання Перевізниками вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо перевезень пасажирів.

3.1.2. Затверджує види і форми носіїв проїзних документів, що надають право проїзду у міському електричному транспорті м. Харкова (метрополітені, трамваї, тролейбусі).

3.1.3. Забезпечує перерахування бюджетних коштів на закупівлю Уповноваженою особою пільгових електронних квитків для розповсюдження їх між Пільговиками на безоплатній основі.

3.1.4. Отримує від Уповноваженої особи звітність, яка може бути сформована із даних Системи.

3.2. Інвестор у межах повноважень:

3.2.1. Укладає з Уповноваженою особою договір переказу коштів прийнятих від платників через ПТКС.

3.2.2. Згідно з умовами договору переказу коштів надає звітність про зареєстровані проїзди у міському електричному транспорті м. Харкова.

3.2.3. Перераховує Уповноваженій особі отримані через ПТКС кошти для оплати послуг проїзду в міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова.

3.2.4. Укладає договори, спрямовані на забезпечення впровадження та функціонування Системи.

3.2.5. Здійснює контроль за правильною та безперебійною роботою обладнання Системи, його ремонт, обслуговування, удосконалення, переобладнання, часткову чи повну заміну обладнання (у разі потреби).

3.2.6. Здійснює сервісне обслуговування Системи.

3.3. Управління в межах повноважень:

3.3.1. За запитом Уповноваженої особи з метою формування замовлення на закупівлю пільгових електронних квитків, що розповсюджуються між Пільговиками на безоплатній основі, надає інформацію про чисельність осіб, які мають право пільгового проїзду у міському пасажирському електротранспорті м. Харкова та перебувають на обліку в органах соціального захисту населення.

3.3.2. Згідно з бюджетними призначеннями відповідно до затверджених положень Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки здійснює перерахування грошової компенсації за пільговий проїзд Уповноваженій особі за даними обліку Системи для подальшого перерахування Перевізникам.

3.3.3. Управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради (далі - УПСЗН) до 05 (п’ятого) числа місяця, наступного за звітним, повідомляють Уповноважену особу про зміни у списку Пільговиків.

3.4.Перевізники в межах повноважень:

3.4.1. Надають транспортні послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом у місті Харкові з використанням Системи.

3.4.2. Надають доступ для монтування та налагодження обладнання Системи в належних їм транспортних засобах та на станціях метрополітену.

3.4.3. Не допускають самовільне налагодження та експлуатацію чи втручання в роботу обладнання Системи в транспортних засобах та на станціях метрополітену.

3.4.4.4 Неухильно дотримуються вимог законодавчих та інших нормативно- правових актів щодо функціонування Системи.

3.5. Уповноважена особа в межах повноважень:

3.5.1. Укладає з Інвестором від свого імені, але за дорученням Перевізників договір переказу коштів внесених Пасажирами через ПТКС для оплати проїзду у міському електричному транспорті м. Харкова (метрополітені, трамваї, тролейбусі).

3.5.2. Здійснює закупівлю у Інвестора запрограмованих електронних квитків та пільгових електронних квитків.

3.5.3. Отримує від Інвестора прийняті через ПТКС грошові кошти (платежі) для оплати послуг проїзду в міському електротранспорті м. Харкова (метрополітені, трамваї, тролейбусі).

3.5.4. На підставі укладених з Перевізниками договорів здійснює облік, розподіл і перерахування отриманих Інвестором через ПТКС грошових коштів за перевезення пасажирів та багажу з використанням Системи, розподіл та перерахування отриманої від Управління компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян м. Харкова, а також звіряння кількості зареєстрованих проїздів пасажирів, у т. ч. Пільговиків.

3.5.5. На вимогу Замовника формує звітність та надає інформацію з використанням Системи.

3.5.6. Здійснює дії щодо блокування електронних квитків та пільгових електронних квитків, що надають право пільгового проїзду в міському електричному транспорті м. Харкова.

3.5.7. Неухильно дотримується вимог законодавчих та інших нормативно- правових актів щодо функціонування Системи.

4. Особливості замовлення, випуску та передачі електронних квитків

4.1. Придбання пасажирами електронних квитків здійснюється через ПТКС.

4.2. Термін користування пільговими електронними квитками визначається терміном дії пільги відповідно до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова, затвердженої на відповідний період.

4.3. Розповсюдження пільгових електронних квитків серед осіб, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова та перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, Департаменті служб у справах дітей, Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту здійснюється Уповноваженою особою таким чином:

4.3.1. Дієздатні Пільговики, які досягли повноліття та мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова, звертаються до Уповноваженої особи щодо отримання пільгових електронних квитків виключно особисто, надаючи заяви, копії паспорта, ідентифікаційного коду та документів, що підтверджують право на пільгу.

4.3.2. Недієздатні повнолітні особи, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова, звертаються до Уповноваженої особи щодо отримання пільгових електронних квитків через законного представника, який представляє їх інтереси, та        надає заяву Уповноваженій особі. При цьому законний представник надає, крім копії паспорта, ідентифікаційного коду та документів, що підтверджують право на пільгу Пільговика, копії документа, який посвідчує його особу, та документів, які підтверджують його повноваження представляти інтереси Пільговика.

4.3.3. Неповнолітні діти, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова, звертаються до Уповноваженої особи за отриманням пільгових електронних квитків через батьків або законного представника, який представляє їх        інтереси, та надає заяву Уповноваженій особі. При цьому законний представник надає, крім копії свідоцтва про народження дитини-пільговика, ідентифікаційного коду та документів, що підтверджують право на пільгу, копії документа, який посвідчує його особу, та документів, які підтверджують його повноваження представляти інтереси дитини-пільговика.

4.4. Пільговий електронний квиток для неповнолітнього Пільговика та недієздатної особи видається на ім’я зазначеного Пільговика одному з батьків або його законному представнику.

4.5. Пільговий електронний квиток дитині з інвалідністю або повнолітній особі з інвалідністю І групи та особі, яка її супроводжує, видається на ім’я зазначеного Пільговика.

4.6. Усі копії надаються за наявності оригіналів документів та власноруч підписуються Пільговиком або його законним представником.

4.7. При зміні категорії (статусу) Пільговика інша картка видається безоплатно. Учні закладів загальної середньої освіти міста Харкова, студенти (курсанти) денної форми навчання закладів вищої освіти І-ІУ рівня акредитації міста Харкова та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Харкова, які мають право на пільговий проїзд за іншою категорією пільги та бажають особисто отримати пільговий електронний квиток, крім інших документів, передбачених цим Порядком, надають до Уповноваженої особи довідку закладу загальної середньої освіти міста Харкова про неотримання або відмову від отримання пільгового електронного квитка.

4.8. Якщо Пільговик має право на пільговий проїзд за декількома категоріями пільг, то він самостійно обирає лише одну категорію пільги, відповідно до якої подає заяву та отримує пільговий електронний квиток.

4.9. У разі зміни місця реєстрації проживання в межах району м. Харкова пільговик або його законний представник повинен в триденний строк повідомити про це письмово УПСЗН, де він перебував на обліку.

4.10. У разі зміни місця реєстрації проживання поза межами району м. Харкова Пільговик у триденний строк повинен здійснити зняття з обліку в УПСЗН за попереднім місцем проживання та стати на облік в УПСЗН за новим місцем реєстрації проживання.

4.11. УПСЗН за попереднім місцем реєстрації проживання Пільговика закриває його персональну облікову картку та видає Пільговику довідку про зняття з обліку, а за новим місцем реєстрації проживання УПСЗН відкриває нову облікову картку з дати реєстрації Пільговика, про що до 05 числа наступного місяця інформує Уповноважену особу (станом на 01 число наступного місяця).

4.12. При цьому до 07 числа на підставі отриманої інформації проводиться блокування картки, якщо Пільговик не став на облік в УПСЗН за новим місцем реєстрації проживання.

4.13. Для разблокування картки Пільговику необхідно надати до Уповноваженої особи заяву та довідку про взяття на облік в УПСЗН за новим місцем реєстрації проживання. Розблокування пільгового електронного квитка здійснюється протягом 3 днів після подання відповідної заяви безкоштовно.

4.14. Відповідальність за недопущення видачі кількох пільгових квитків одному Пільговику несе Уповноважена особа.

4.15. Видача пільгових електронних квитків здійснюється на платній та безоплатній основі.

4.16. На безоплатній основі здійснюється видача пільгових багаторазових квитків та електронних квитків Уповноваженою особою:

4.16.1. Учням закладів загальної середньої освіти міста Харкова, дітям- сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, за місцем навчання за попередньою заявкою, наданою керівником закладу освіти до Уповноваженої особи.

4.16.2. Окремим категоріям Пільговиків за професійною ознакою для виконання ними трудових обов’язків незалежно від місця реєстрації проживання згідно з рішеннями органів місцевого самоврядування міста Харкова за місцем роботи за попередньою заявкою, наданою керівником закладу, установи до Уповноваженої особи.

4.17. Розповсюдження пільгових електронних квитків на безоплатній основі здійснюється Уповноваженою особою:

4.17.1. Окремим категоріям громадян, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення.

4.17.2. Батькам (матері та батьку) та дітям із багатодітних сімей.

4.18. Видача пільгових електронних квитків студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І-ІV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Харкова здійснюється за місцем навчання за попередньою заявкою, наданою керівником закладу освіти до Уповноваженої особи, після перерахування на користь Уповноваженої особи вартості замовлених пільгових електронних квитків.

4.19. Вартість пільгового електронного квитка визначається Уповноваженою особою та складається з вартості носія інформації, вартості його програмування та інших витрат, пов’язаних з виготовленням пільгового електронного квитка.

5. Користування Пільговим електронним квитком

5.1. Користування пільговим електронним квитком без документа, що підтверджує право пільгового проїзду, заборонено. При відсутності документа, що підтверджує право пільгового проїзду, пасажир повинен сплатити повну вартість проїзду в електротранспорті міста Харкова на загальних підставах.

5.2. Пільговий електронний квиток не надає права перевезення багажу з оплатою за пільговим тарифом. Оплата перевезення багажу здійснюється на загальних підставах.

5.3. При пошкодженні електронного квитка, яке сталося з вини користувача, обмін на новий електронний квиток здійснюється після внесення на користь Уповноваженої особи плати за його вартість.

5.4. У разі наявності прихованих дефектів, що призвели до неможливості використання пільгового електронного квитка, якщо несправність виникла не з вини особи, яка користувалася цим пільговим електронним квитком, пільговий електронний квиток підлягає безоплатному обміну.

Для встановлення причин, що призвели до несправності електронного квитка, Уповноважена особа звертається до Інвестора за наданням відповідного висновку. Порядок видачі нового пільгового електронного квитка (на платній або безоплатній основі) визначається залежно від висновку Інвестора.

5.5. За письмовою заявою Пільговика кошти, які були на балансі пільгового електронного квитка, у разі їх наявності на момент його блокування перераховуються на новий електронний квиток.

5.6. Кошти з електронних квитків поверненню в готівковій формі не підлягають.

5.7. У разі втрати пільгового електронного квитка Пільговик зобов’язаний негайно звернутися до Уповноваженої особи, яка видала електронний квиток, із заявою про блокування втраченого пільгового електронного квитка, а в разі втрати пільгового електронного квитка, який було видано на підставі відповідного договору, заява про блокування пільгового електронного квитка подається до Уповноваженої особи від імені підприємства, установи або організації, з якою Уповноваженою особою укладено зазначений договір.

5.8. Новий пільговий електронний квиток замість втраченого видається Пільговику після сплати Уповноваженій особі вартості нового пільгового електронного квитка.

5.9. Без дотримання зазначеної процедури новий електронний квиток на заміну втраченого не видається.

5.10. Якщо втрачений пільговий електронний квиток було знайдено, він підлягає розблокуванню та поверненню власнику за умови, якщо не відбулася його заміна.

5.11. Пільговий електронний квиток, виданий замість втраченого, починає діяти за запрограмованими на ньому тарифами з 01 числа місяця, наступного за місяцем, у якому електронний квиток було отримано.

У період відсутності пільгового електронного квитка Пільговик сплачує за проїзд на загальних підставах (за чинним тарифом).

5.12. Передачу пільгового електронного квитка іншій особі заборонено.

6. Контроль за реєстрацією проїзду

6.1. Контроль за реєстрацією проїзду має право здійснювати Перевізник в особі контролерів або чергового персоналу станцій метрополітену.

6.2. Контролером або черговим персоналом станцій метрополітену можуть бути особи, які працюють за трудовим договором та перебувають у штаті Перевізника, або особи, які не перебувають у штаті Перевізника (у разі залучення Перевізником до виконання функцій контролю інших юридичних осіб).

6.3. Контролер наземного електричного транспорту повинен мати при собі службове посвідчення, нагрудний знак (жетон, картку тощо) з особистим номером контролера, прикріплений на лицьовому боці верхнього одягу, а також засоби, необхідні для вимірювання ваги та лінійних розмірів багажу. Черговий персонал станцій метрополітену повинен бути у форменому одязі та мати бейдж.

6.4. Основними функціями контролерів або чергового персоналу станцій метрополітену є:

6.4.1. Перевірка наявності зареєстрованих електронних квитків у пасажирів.

6.4.2. Перевірка посвідчень в осіб, які мають право пільгового проїзду, та електронних квитків, що надають право на пільговий проїзд.

6.5. Контроль реєстрації проїзду в разі використання електронного квитка здійснюється за допомогою ручного термінала-зчитувача шляхом зчитування інформації про його реєстрацію.

6.6. Перевірка наявності зареєстрованих засобів реєстрації проїзду в пасажирів у наземному електричному транспорті здійснюється під час руху транспортного засобу та на зупинках, у метрополітені - під час проходу через турнікет станції.

Відповідальність за неправомірне використання пільгового

електронного квитка

Неправомірне використання особою пільгового електронного квитка або надання недостовірної інформації, що призвело до неправомірної видачі пільгового електронного квитка, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.


Директор

Департаменту інфраструктури С.Б. ДУЛЬФАН


Директор Департаменту

праці та соціальної політики Л.В. БОЛГОВА


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ