Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Харківській міській раді та її виконавчих органах

Номер
/
Сесія
/
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
27/08/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ


Від ________________ № ________Про внесення змін до Інструкції

з діловодства в Харківській міській

раді та її виконавчих органах


З метою вдосконалення порядку документування та організації роботи
з документами, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради


ВИРІШИВ:

1. Внести до Інструкції з діловодства в Харківській міській раді
та її виконавчих органах (далі – Інструкція), затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.12.2018 № 940 «Про затвердження Інструкції
з діловодства в Харківській міській раді та її виконавчих органах», такі зміни:

1.1. Абзаци сьомий, восьмий та десятий пункту 97 Інструкції викласти в такій редакції:

«Перед направленням до Юридичного департаменту, а у випадках, передбачених абз. 2 та абз. 3 п. 97 Інструкції, до Департаменту територіального контролю проекти розпоряджень міського голови з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань щодо заохочення (нагородження, преміювання), нарахування надбавок, доплат, матеріальної допомоги, завізовані керівниками відповідних виконавчих органів міської ради, разом із матеріалами, на підставі яких такі розпорядження готуються, передаються, як правило, із супровідним листом до Служби з питань запобігання корупції для перевірки наявності причин, які можуть привести
до вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень.

Служба з питань запобігання корупції протягом 2 робочих днів опрацьовує та візує проекти розпоряджень міського голови з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань щодо заохочення (нагородження, преміювання), нарахування надбавок, доплат, матеріальної допомоги, а у разі виявлення зазначених обставин повертає проект розпорядження з пропозиціями щодо їх усунення.

Проекти наказів (розпоряджень) керівників виконавчих органів
до їх підписання візуються уповноваженою особою з питань запобігання
та виявлення корупції в порядку, визначеному цими виконавчими органами».

1.2. Викласти у новій редакції додаток до Інструкції 14б (додається).

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю.С.) забезпечити оприлюднення
рішення у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови – керуючого справами виконавчого комітету міської ради
Чечетову-Терашвілі Т.М.Міський голова Г.А. КЕРНЕС

Т.М. Чечетова-Терашвілі О.В. ХохловМ.В. Стаматіна В.М. Басараб

Хохлов 760 72 80


76

Додаток 14 б

до Інструкції (пункт 78)


Нумерація сторінок починається з другого аркуша розпорядження,

по центру сторінки, Times New Roman, 12

20 мм

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА


30 мм
р о з п о р я д ж е н н яВід ________________ № ________

1,5-3 інтервали


10 мм


Заголовок до тексту розпорядження

0 мм відступ від межі лівого поля


відповідає на питання «Про що?»:

Про порядок підготовки…/

Про скликання __ сесії…/

або:

Щодо організації …

до 100 мм1,5-3 інтервали


Текст проекту розпорядження (констатуюча, розпорядча частина):

Констатуюча частина

починається словами «З метою», «Відповідно до», «Згідно з», «Ураховуючи клопотання», «На виконання» тощо.

Констатуюча частина

Починається словами «З метою», «На підставі», «У звʹязку з», «Відповідно до», «Згідно з» тощо
З метою врегулювання процедури підготовки…, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Розпорядча частина

викладається в наказовій формі


  1. Затвердити План заходів…_______________________________________

згідно з додатком.

  1. Узяти участь …________________________________________________

_____________________________(внести зміни, встановити, визнати…).

  1. Департаменту (адміністрації)…:

    1. Здійснити оптимізацію…_______________________________________

_____________________________________________________________________

    1. Провести заходи …____________________________________________

_____________________________________________________________________

    1.   Забезпечити оприлюднення ____________________________________

77

Продовження додатка 14 б2


4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови (за напрямком діяльності), або на директора профільного департаменту, або на голову адміністрації району, або залишити за собою.

1,5-3 інтервали

Міський голова

125 мм

1-3 інтервали


Г.А. КЕРНЕССекретар міської ради (у разі потреби)

1-3 інтервали

Директор (директори) профільного

департаменту, керівник іншого структурного підрозділу,

голова адміністрації

(в алфавітному порядку)
Перший заступник міського голови

(у разі потреби)

1-3 інтервали

Начальник Служби управління персоналом

(у разі потреби)

Times New Roman, 14Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого комітету

(без винятку)

1-3 інтервали

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер міської ради

(у разі потреби)Заступники міського голови

за напрямком діяльності

(у разі потреби, в алфавітному порядку)

Керівник Юридичного департаменту

(без винятку)

125 ммІванов 701 11 11