Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

Номер
1723/19
Сесія
29/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
21/08/2019
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


29 сесія 7 скликання


Р І Ш Е Н Н ЯВід 21.08.2019 № 1723/19

м. Харків

Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

На виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік, затвердженого рішенням 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1395/18, виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова                Г.А. КЕРНЕС


Додаток

до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1395/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 - 2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» у редакції рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 № 1723/19


Кошторис

витрат на виконання «Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 - 2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

гривень

№№ з/п

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Розділ програми

Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу

Обсяг фінансування на 2019 рік

Усього

у тому числі:

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1
п.25

Щорічно передбачати в бюджеті міста Харкова необхідні асигнування для утримання дитячо-юнацькнх спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримки навчально-спортивної роботи.

Забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази, проведення поточних та капітальних ремонтів, ремонтно-реставраційних робіт, реконструкції дитячо-юнацькнх спортивних шкіл, шкіл олімпійського резерву, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем за рахунок асигнувань загального та спеціального фондів.

146 682 328

117 727 630

28 954 698

26 190 973


0615030

5030Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

63 020 512

62 394 595

625 917

260 000

1.1

0615031

5031

0810


Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл

63 020 512

62 394 595

625 017

260 000


0617360

7360Виконання інвестиційних проектів

2 324 356

0

2 324 356

2 324 356

1.2

0617363

7363

0490


Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів шодо соціально-економічного розвитку окремих територій

2 324 356

0

2 324 356

2 324 356


1125030

5030Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

81 337 460

55 333 035

26 004 425

23 606 617

1.3

1125031

5031

0810


Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

81 337 460

55 333 035

26 004 425

23 606 617


1100000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

231 755 537

25 699 146

206 056 391

206 056 391


1120000
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджетних програм у системі головного розпорядника)

231 755 537

25 699 146

206 056 391

206 056 391

2

1125010

5010Проведення спортивної роботи в регіоні

4 290 525

4 290 525

0

0

2.1

1125011

5011

0810


Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2 781 525

2 781 525

0

0

п.33

Проведення міських спортивних змагань з визнаних у державі олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (чемпіонатів, кубків м. Харкова). Проведення навчально-тренувальних зборів, забезпечення підготовки та участі харківських спортсменів різних вікових груп в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних змаганнях.

2 781 525

2 781 525

0

0

2.2

1125012

5012

0810


Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1 509 000

1 509 000

0

0

п.31

Проведення міських спортивних змагань і визнаних у державі неолімпійських видів спорту серел спортсменів різних вікових груп (чемпіонатів м. Харкова, кубків м. Харкова.), проведення навчально-тренувальних зборів з метою якісної підготовки та участі харківських спортсменів у змаганнях різного рівня.

1 509 000

1 509 000

0

0

3

1125020

5020Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

1 058 130

1 058 130

0

0

3.1

1125022

5022

0810


Проведення навчально-тренувальннх зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

1 058 130

1 058 130

0

0

п.32

Проведення міських змагань з видів спорту серед осіб з інвалідністю відповідних нозологій (чемпіонатів м. Харкова, кубків м. Харкова), здійснення необхідних заходів із підготовки та успішного виступу харківських спортсменів з інвалідністю на всеукраїнських, міжнародних змаганнях, Паралімпійськіх, Дефлімпійськіх іграх, чемпіонатах світу та Європи, надання їм фінансової підтримки.

72 120

72 120

0

0

п.54

Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова.

986 010

986 010

0

0


в тому числі:


Ми разом, ми єдині

986 010

986 010

0

0

4

1125040

5040Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

7 364 900

7 364 900

0

0

4.1

1125041

5041

0810


Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

7 364 900

7 364 900

0

0

п.37

Надання фінансової підтримки КП «Харківський Палац спорту», у тому числі на:

7 364 900

7 364 900

0

0

п.п. 37.1.

Оплату праці працівників, комунальних послуг, придбання інвентарю, обладнання, реконструкцію, поточний та капітальний ремонти споруди, забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази.

7 364 900

7 364 900

0

0

5

1125060

5060Інші іаходи з розвитку фізичної культури та спорту

12 985 591

12 985 591

0

0

5.1

1125061

5061

0810


Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

10 187 591

10 187 591

0

0

п.4

Щорічне проведення міської спартакіади «Спорт і шкода», шкільних та студентських Ліг з видів спорту, змагань серед дітей дошкільного віку, змагання серед допризовної молоді тощо з метою покращення патріотично-виховної роботи.

838 240

838 240

0

0

п.9

Забезпечення функціонування КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (далі - КП ХМЦФЗН «Спорт для всіх»).

Надання фінансової підтримки зазначеному КП ХМЦФЗН «Спорт для всіх», у тому числі на оплату праці працівників, комунальних послуг, поточний ремонт споруд, придбання інвентарю, обладнання.

Проведення поточного ремонту наявних спортивних споруд, у тому числі плавальних басейнів, льодових арен, багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям і тренажерним устаткуванням, шкільних стадіонів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, смуг перешкод, приміщень дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Харкова.

8 873 601

8 873 601

0

0

п.10

Збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного дозвілля в місцях масового відпочинку громадян: облаштування безпечних маршрутів для пішохідного, велосипедного, водного туризму, створення мережі літніх шкіл плавання на відкритих водоймах.

Сприяння збереженню мережі клубів за місцем проживання, забезпечення їх належного функціонування.

Щорічне проведення спартакіади «Юність» та інших заходів серед вихованців клубів.

21 920

21 920

0

0

п. 12

Забезпечення виконання календарного плану спортивно-масових заходів м. Харкова, проведення спортивно-видовищних заходів серед різних верств населення з метою популяризації фізичної культури та спорту.

263 350

263 350

0

0

п. 16

Проведення спартакіади та інших масових фізкультурно-спортивних заходів серед департаментів Харківської міської ради, адміністрацій районів Харківської міської ради та депутатів Харківської міської ради, працівників засобів масової інформації.

26 000

26 000

0

0

п.17

Проведення щорічного огляду-конкурсу з визначення кращої організації фізкультурно-спортивної роботи серед районів міста Харкова.

44 640

44 640

0

0

п.34

Проведення міських спортивних змагань, комплексних спортивних заходів, міжнародних змагань з олімпійських, неолімпійських видів спорту серед спортсменів-ветеранів згідно з календарним планом спортивно-масових заходів м. Харкова, проведення навчально-тренувальних зборів.

Сприяння підготовці та участі харківських спортсменів у складі збірних команд України у чемпіонатах Європи, світу та всесвітніх іграх серед ветеранів.

35 840

35 840

0

0

п.52

Щорічне планування фінансування на виготовлення та придбання нагородної спортивної атрибутики: медалей зі стрічками, кубків, статуеток, дипломів, сертифікатів, грамот, призів для вручення переможцям, призерам та учасникам змагань, спортивно- театралізованих свят, фестивалів.

84 000

84 000

0

0

5.2

1125062

5062

0810


Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

2 798 000

2 798 000

0

0

п.27

Продовження співпраці з фізкультурно-спортивними товариствами та відомствами, спортивними клубами щодо розвитку і підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву незалежно від відомчої приналежності та форм власності, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень.

1 805 000

1 805 000

0

0

п.30

Здійснення заходів щодо створення харківським спортсменам - членам національних збірних команд України належних умов для підготовки та участі в офіційних міжнародних змаганнях, Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, всесвітніх іграх, чемпіонатах світу та Європи.

Заохочення та виплата винагород харківським спортсменам та їхнім тренерам, чемпіонам, призерам літніх і зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор та всесвітніх ігор і неолімпійських видів спорту.

75 000

75 000

0

0

п.35

Забезпечення виплат стипендії Харківської міської ради спортсменам-кандидатам від м. Харкова на участь у літніх та зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських іграх та всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту.

918 000

918 000

0

0

6

1127320

7320Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

205 996 912

0

205 996 912

205 996 912

6.1

1127325

7325

0443


Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

205 996 912

0

205 996 912

205 996 912

п.44

Здійснення будівництва нових, реконструкція, ремонт та облаштування наявних спортивних споруд, у тому числі плавальних басейнів, льодових арен, багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям і тренажерним устаткуванням, смуг перешкод, шкільних стадіонів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, організація виробництва модульних спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій для задоволення потреб населення в оздоровчій руховій активності і забезпечення їх будівництва за рахунок коштів бюджету міста Харкова та інших джерел, не заборонених законодавством.

Будівництво і реконструкція наявних спортивних парків, рекреаційних майданчиків за місцем проживання та в зонах масового відпочинку населення.

Капітальний ремонт приміщень дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Харкова.

У тому числі КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» реконструкція спортивних майданчиків на території шкіл (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік)201 731 60010 262 99600201 731 60010 262 996201 731 60010 262 996

п.54

Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова.

4 265 312

0

4 265 312

4 265 312


в тому числі:


Інноваційні тренажерні пристрої іміджевого проекту «ВПВ» для фізкультурно-спортивних майданчиків

1 000 000


1 000 000

1 000 000


Центр рятувального спорту для молоді

998 639


998 639

998 639


Музей спорту

529 473


520 473

529 473


Інноваційні технології у спорті

737 200


737 200

737 200


ХБСК - арена

1 000 000


1 000 000

1 000 000

7

1127340

7340

0443


Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

59 479

0

59 479

59 479

п.37

Надання фінансової підтримки КП «Харківський Палац спорту», у тому числі на:

59 479

0

59 479

59 479

п.п. 37.2.

Реабілітацію з пристосуванням до сучасних умов функціонування нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») і прибудовою без змін функціонального призначення об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35. (Реставрація. Пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 50).

59 479

0

59 479

59 479


ВСЬОГО по програмі

378 437 865

143 426 776

235 011 089

232 247 364


Директор Департаменту у справах

сім'ї, молоді та спорту

Харківської міської ради О.С. ЧУБАРОВ