Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

Номер
1741/19
Сесія
29/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
21/08/2019
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


29 сесія 7 скликання



Р І Ш Е Н Н Я


Від 21.08.2019 № 1741/19

м. Харків

Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

З метою створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів місцевого самоврядування, організацій, підприємств, громадських об'єднань, на основі формування та використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік, затвердженого рішенням 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1435/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік», виклавши його в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А.        КЕРНЕС

Додаток

до рішення 24 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 19.12.2018 № 1435/18 «Про

затвердження кошторису витрат на виконання

Програми інформатизації Харківської міської

ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів

бюджету міста Харкова на 2019 рік»

в редакції рішення 29 сесії Харківської

міської ради 7 скликання

від 21.08.2019 № 1741/19


КОШТОРИС

витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради

на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік


№ з/п

Код

програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевих

бюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Розділ програми

Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу

Обсяг фінансування на 2019 рік(гривень)

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1.

0110000




Харківська міська рада

61 556 731

25 013 339

36 543 392

2.

0117520

7520

0460


Реалізація Національної програми інформатизації

27 831 981

25 013 339

2 818 642

3.





Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки

27 831 981

25 013 339

2 818 642

4.




2.2.1.

Подальший розвиток телекомунікаційної мережі, що забезпечує зв'язок Харківської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій.

211 110

159 390

51720

5.




2.2.1.1.

Розвиток телекомунікаційної мережі цифрового зв'язку за рахунок придбання телекомунікаційного обладнання, спеціалізованого програмного забезпечення та ліцензій.

211 110

159 390

51 720

6.




2.2.2.

Розвиток, модернізація і підвищення ефективності використання ЄІС ХМР Харківською міською радою та її виконавчими органами, комунальними підприємствами, закладами, установами та організаціями.

3 197 721

1 325 491

1 872 230

7.




2.2.2.1.

Придбання та обслуговування комп'ютерної, офісної та оргтехніки, периферійного обладнання і технічних засобів для Харківської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств.

2 019 330

189 100

1 830 230

8.




2.2.2.2.

Оновлення, придбання програмного забезпечення (без передачі майнових прав замовнику) та ліцензій для Харківської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій.

868 334

868 334

0

9.




2.2.2.3.

Розвиток, оновлення, адміністрування, придбання програмного забезпечення з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику, передання (придбання) авторських прав на комп'ютерні програми, програмне забезпечення, доробка, внесення змін, модернізація, розширення функціоналу, супровід веб-сайтів, у тому числі офіційного веб-сайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету у глобальній інформаційній мережі Інтернет. Реєстрація та підтримка доменного імені, його індивідуального цифрового (кваліфікованого електронного) підпису, сертифікатів.

216507

216 507

0

10.




2.2.2.4

Розвиток, оновлення, адміністрування, придбання програмного забезпечення з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику, передання (придбання) авторських прав на комп 'ютерні програми, програмне забезпечення, доробка, внесення змін, модернізація, розширення функціоналу, супровід веб-порталів, у тому числі веб-порталу відкритих даних Харкова.

93 550

51 550

42 000

11.




2.2.3.

Створення Єдиної комплексної системи відеоспостереження, її розвиток та супровід.

128 510

128 510

0

12.




2.2.3.1.

Технічне обслуговування, поточний ремонт, супровід та адміністрування відеоспостереження Харківської міської ради. Придбання та монтаж: камер для відеоспостереження Харківської міської ради.

128 510

128 510

0

13.




2.2.5.

Доробка, технічне обслуговування, адміністрування програмного забезпечення комп'ютерної техніки автоматизованої системи голосування Харківської міської ради. Модернізація автоматизованої системи голосування Харківської міської ради. Технічний супровід заходів у приміщеннях залів Харківської міської ради.

535 353

205 508

329 845

14.




2.2.6.

Послуги з електронного управління, доступу, супроводу, адміністрування, розміщення інформації, технічного обслуговування програмного забезпечення інформаційних систем Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради та її виконавчих органів: для забезпечення функціонування електронного документообігу Харківської міської ради; «Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради»; автоматизованої системи диспетчерського контролю «АСДК Пульс».

868 782

868 782

0

15.




2.2.7.

Оснащення (придбання, монтаж, налаштування тощо) аудіовізуальним, презентаційним та інженерним обладнанням приміщень для проведення заходів Харківської міської ради.

564 847

0

564 847

16.




2.2.9.

Створення, впровадження та обслуговування в підрозділах Харківської міської ради та її виконавчих органів єдиної комплексної системи обліку робочого часу та керування доступом.

104 414

104 414

0

17.




2.2.9.1.

Технічне обслуговування, поточний ремонт, супровід, модернізація, доробка та адміністрування системи контролю доступу. Придбання обладнання для системи контролю доступу.

104 414

104 414

0

18.





Фінансова підтримка комунального підприємства «Міський інформаційний центр» на поточні видатки

22 221 244

22 221 244

0

19.

0117670

7670

0490


Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

33 724 750

0

33 724 750

20.





Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу комунального підприємства «Міський інформаційний центр»

33 724 750

0

33 724 750

ВСЬОГО за Програмою:

61 556 731

25 013 339

36 543 392


Заступник міського голови - керуючий

справами виконавчого комітету

міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ