Про внесення змін до Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки

Номер
1738/19
Сесія
29/7
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
21/08/2019
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


29 сесія 7 скликанняР І Ш Е Н Н Я


Від 21.08.2019 № 1738/19

м. Харків

Про внесення змін до Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки

З метою формування місцевої політики та створення сприятливих умов співробітництва з міжнародними агенціями та фінансовими установами, шляхом реалізації заходів, проектів та програм у різних сферах життєдіяльності міста, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1524/19, виклавши її в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проектів і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А.        КЕРНЕСДодаток 1

до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки»

від 27.02.2019 №1524/19

в редакції рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скиликання

від 21.08.2019 № 1738/19


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМИ

АГЕНЦІЯМИ ТА ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ
ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА МІСТА ХАРКОВА З

МІЖНАРОДНИМИ АГЕНЦІЯМИ ТА ФІНАНСОВИМИ

УСТАНОВАМИ НА 2019-2021 РОКИм. Харків

2019


Зміст

I. Паспорт Програми....................................................................................................3

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма,

шляхи та засоби її розв'язання....................................................................................5

III. Мета та завдання Програми...................................................................................6

IV. Напрямки та заходи виконання Програми...........................................................7

V. Обсяги та джерела фінансування...........................................................................8

VI. Очікувані результати та ефективність виконання Програми.............................9


І. Паспорт Програми

Назва Програми

Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки.

Підстава для

розробки

Програми

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020», затверджена Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015;

- Постанова Кабінету Міністрів Україні від 27 січня 2016 р. №70 "Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями";

- Статут територіальної громади міста Харкова.

Замовник Програми

Харківська міська рада.

Головний

розробник

Програми

Департамент по взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установами Харківської міської ради.

Відповідальний

виконавець

Програми

Харківська міська рада.

Головна мета Програми

Формування місцевої політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, банківськими установами, агенціями, компаніями, корпораціями, асоціаціями з міжнародного співробітництва і розвитку, міжнародними організаціями та іншими іноземними суб'єктами, шляхом реалізації проектів і програм у різних сферах життєдіяльності міста.

Строки реалізації Програми

2019-2021 роки.

Джерела фінансування

- кошти бюджету міста Харкова;

- інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.

Обсяги фінансування

Обсяги фінансування визначаються у встановленому законом порядку на кожен окремий рік. Кошти витрачаються згідно із затвердженим кошторисом витрат.

Очікувані результати реалізації програми

Реалізація Програми дозволить:

- розробити та запровадити новий та єдиний підхід щодо планування, залучення, використання та моніторингу міжнародної допомоги при співробітництві з міжнародними агенціями та фінансовими установами;

- створити єдину базу перспективних міських програм і проектів на підставі пропозицій виконавчих органів Харківської міської ради, з обґрунтованими висновками стосовно їх пріоритетності з метою подальшої реалізації;

- розширити формат співпраці з міжнародними агенціями та фінансовими установами;

- налагодити взаємодію органів виконавчої влади з міжнародними агенціями та фінансовими установами з метою успішної реалізації проектів (програм) у різних сферах життєдіяльності міста;

- забезпечити професійне управління проектами;

- підвищити доступ громадськості та представників міжнародних агенцій та фінансових установ до інформації про проекти (програми), які потребують зовнішнього фінансування;

- проводити заходи в місті Харкові та за кордоном з метою пошуку міжнародних агенцій та фінансових установ для подальшої співпраці;

- підвищити обізнаність виконавчих органів Харківської міської ради та суб'єктів комунальної власності щодо можливостей співробітництва з міжнародними агенціями та фінансовими установами.


II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма, шляхи та засоби її розв'язання

Стійкий розвиток економіки, реформи децентралізації, відродження конкурентоспроможних виробництв, повноцінне використання потенціалу міста та зростання рівня життя населення вимагає розширення формату співпраці з міжнародними агенціями та фінансовими установами з метою успішної реалізації соціально-значущих проектів (програм) у містах.

Аналіз міжнародного досвіду проектної діяльності показує, що в багатьох розвинених країнах світу одним з важливих завдань органів місцевого самоврядування є спрямування роботи на пошук позабюджетних альтернативних джерел фінансування та налагодження співпраці з міжнародними агенціями, фондами та фінансовими організаціями.

Існуюча співпраця міста Харкова з міжнародними фінансовими партнерами свідчить про необхідність формування нового підходу до розуміння ролі ресурсів міжнародних фінансових організацій як взаємодоповнюючих інструментів для підготовки та реалізації проектів (програм) у різних сферах життєдіяльності міста.

Постійне розширення співпраці Харківської міської ради з міжнародними фінансовими партнерами та інтенсифікація її міжнародної роботи спрямовуються на зміцнення авторитету міста Харкова на національному та міжнародному рівнях, що відповідає зовнішньополітичним та зовнішньоекономічним інтересам країни.

Харків сьогодні співпрацює з такими авторитетними партнерами як Financial Times, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий Банк, Німецько-Українська промислово-торгова палата, Німецький Банк розвитку «KfW», Німецька федеральна компанія «GIZ», компанія «Giuliani Security & Safety», Північна екологічна фінансова корпорація «NEFCO», Європейська ініціатива «Угода Мерів», Агентство США з міжнародного розвитку «USAID», Європейська бізнес асоціація, Американська Торгівельна палата в Україні та іншими організаціями, які сьогодні працюють за різними напрямками для сталого економічного розвитку міста Харкова.

Виконання заходів Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки (далі -Програма) дозволить відкрити нові перспективні напрями розвитку співпраці Харківської міської ради з міжнародними фінансовими партнерами та міжнародними агенціями.

Програма має стати дієвим інструментом реалізації місцевої політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, банківськими установами, агенціями, компаніями, корпораціями, асоціаціями з міжнародного співробітництва і розвитку, міжнародними організаціями та іншими іноземними суб'єктами. Програма забезпечить комплексний підхід щодо системності, а також підвищення ефективності, залучення та використання міжнародних фінансових ресурсів та зовнішньої допомоги, а також надасть можливість підготовки економічних обґрунтувань пріоритетності реалізації проектів (програм) у різних сферах життєдіяльності міста.

Програмою передбачаються наступні кроки розв'язання проблеми:

• визначення стратегічних пріоритетів розвитку місцевої політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, банківськими установами, агенціями, компаніями, корпораціями, асоціаціями з міжнародного співробітництва і розвитку, міжнародними організаціями та іншими іноземними суб'єктами;

• оптимізація співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, банківськими установами, агенціями, компаніями, корпораціями, асоціаціями з міжнародного співробітництва і розвитку, міжнародними організаціями та іншими іноземними суб'єктами;

• формування бази перспективних міських програм та проектів, які запропоновані виконавчими органами Харківської міської ради та визначені як пріоритетні для реалізації;

• активізація інформаційної роботи, спрямованої на забезпечення інформування громадськості та міжнародних агенцій та фінансових установ про проекти та програми, які потребують зовнішнього фінансування;

• пошук та залучення міжнародних агенцій та фінансових установ до реалізації проектів і програм розвитку міста, забезпечення професійного управління такими проектами;

• координація взаємодії органів виконавчої влади з міжнародними агенціями та фінансовими установами;

• забезпечення розроблення та виготовлення (придбання) сувенірної та поліграфічної продукції, відеоматеріалів, презентаційних матеріалів та іншої продукції, необхідної для реалізацій завдань програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами;

• проведення заходів міжнародного характеру у місті Харкові та за кордоном за участі Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій м. Харкова із залученням представників міжнародних агенцій та фінансових установ;

• надання консультацій та підтримки у підготовці і написанні проектів в рамках Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

ПІ. Мета та завдання Програми

Основною метою Програми є забезпечення необхідних умов для розширення формату співпраці Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами, а саме:

• посилення ролі міста Харкова в процесі підготовки та реалізації проектів, зокрема на стадії їх ініціювання та під час залучення міжнародної допомоги;

• проведення комплексної оцінки ефективності проектних пропозицій, зокрема стосовно доцільності залучення фінансових ресурсів для підтримки міських програм розвитку шляхом залучення іноземних консультантів і спеціалістів для проведення технічно-економічних досліджень;

• реалізація інфраструктурних проектів за підтримки міжнародних фінансових організацій, банківських установ, агенцій, компаній, корпорацій, асоціацій з міжнародного співробітництва і розвитку, міжнародних організацій та інших іноземних суб'єктів;

• взаємодія органів виконавчої влади з органами центральної влади для реалізації проектів та програм за підтримки міжнародних агенцій та фінансових установ, забезпечення професійного управління проектами, підвищення доступності до інформації про проекти (програми), які потребують зовнішнього фінансування;

• проведення заходів в місті Харкові та за кордоном з метою пошуку міжнародних агенцій та фінансових установ для подальшої співпраці.

IV. Напрямки та заходи виконання Програми

Відповідно до мети і завдань, основними напрямами реалізації Програми є:

• формування місцевої політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, банківськими установами, агенціями, компаніями, корпораціями, асоціаціями з міжнародного співробітництва і розвитку, міжнародними організаціями та іншими іноземними суб'єктами;

•розроблення та запровадження нового підходу щодо планування, моніторингу, залучення, використання та аналізу міжнародної допомоги при співробітництві з міжнародними агенціями та фінансовими установами;

• налагодження, розвиток і підтримка зв'язків з міжнародними фінансовими організаціями, банківськими установами, агенціями, компаніями, корпораціями, асоціаціями з міжнародного співробітництва і розвитку, міжнародними організаціями та іншими іноземними суб'єктами;

• координація діяльності виконавчих органів Харківської міської ради та суб'єктів комунальної власності з питань залучення міжнародних агенцій та фінансових установ до реалізації проектів і програм розвитку міста;

• координація взаємодії органів виконавчої влади з міжнародними агенціями та фінансовими установами у питаннях реалізації різноманітних проектів та програм міста;

• формування електронної бази даних міських програм та проектів, які плануються до реалізації в місті Харкові;

• вивчення, аналіз, узагальнення сучасних світових, європейських і національних тенденцій, а також практик реалізації проектів за участі іноземних суб'єктів;

• забезпечення інформування громадськості та міжнародних агенції і фінансових установ про проекти та програми, які потребують зовнішнього фінансування;

• проведення заходів у місті Харкові та за кордоном із метою пошуку міжнародних агенцій і фінансових установ для налагодження співпраці з ними.

Відповідно до напрямків Програми, основними заходами є:

1. Формування електронної бази даних міських програм та проектів, які плануються до реалізації в місті Харкові.

2. Організація та проведення в місті Харкові національних та міжнародних заходів (форумів, круглих столів, семінарів, конференцій, ярмарків, виставок тощо), за участі міжнародних фінансових та банківських установ, агенцій, компаній, корпорацій, асоціацій з міжнародного розвитку, інших іноземних суб'єктів, підприємств, установ, вищих навчальних закладів міста Харкова, суб'єктів комунальної власності та виконавчих органів Харківської міської ради, а також представників центральних органів влади з метою пошуку нових партнерів, встановлення перспективних зв'язків та підвищення привабливості міста Харкова для подальшого співробітництва з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

3. Користування спеціалізованими інтернет-ресурсами, ПС-системами, а також консультаційними послугами міжнародних організацій та органів з метою реалізації міських проектів і програм, пошуку потенційних партнерів для співробітництва з містом Харковом, підвищення доступності громадськості та представників міжнародних агенцій та фінансових установ до інформації про проекти (програми) у місті Харкові.

4. Участь у міжнародних заходах (форумах, круглих столах, семінарах, конференціях, ярмарках, виставках тощо), за кордоном з метою пошуку нових партнерів, встановлення перспективних зв'язків та підвищення привабливості міста Харкова для подальшого співробітництва з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

5. Розроблення, виготовлення, придбання, розміщення та актуалізація презентаційних стендів та демонстраційного обладнання в рамках проведення національних та міжнародних заходів (форумів, круглих столів, семінарів, конференцій, ярмарків, виставок тощо), за участі міжнародних фінансових та банківських установ, агенцій, компаній, корпорацій, асоціацій з міжнародного розвитку, інших іноземних суб'єктів, підприємств, установ, вищих навчальних закладів міста Харкова, суб'єктів комунальної власності та виконавчих органів Харківської міської ради, а також представників центральних органів влади.

V. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Харкова, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів бюджету міста Харкова визначаються на кожний окремий рік відповідно до кошторису, після його затвердження рішенням сесії Харківської міської ради у межах бюджетних асигнувань.

VI. Очікувані результати та ефективність виконання Програми

У результаті впровадження Програми очікується:

• розроблення та запровадження нового та єдиного підходу щодо планування, залучення, використання та моніторингу міжнародної допомоги при співробітництві з міжнародними агенціями та фінансовими установами;

• створення єдиної бази перспективних міських програм та проектів на підставі пропозицій виконавчих органів Харківської міської ради, з обґрунтованими висновками стосовно їх пріоритетності з метою подальшої реалізації;

• розширення формату співпраці з міжнародними агенціями та фінансовими установами;

• налагодження взаємодії органів виконавчої влади із міжнародними агенціями та фінансовими установами з метою успішної реалізації проектів (програм) у різних сферах життєдіяльності міста;

• забезпечення професійного управління проектами;

• підвищення доступності громадськості та представників міжнародних агенцій та фінансових установ до інформації про проекти (програми), які потребують зовнішнього фінансування;

• проведення заходів в місті Харкові та за кордоном з метою пошуку міжнародних агенцій та фінансових установ для подальшої співпраці;

• підвищення обізнаності виконавчих органів Харківської міської ради та суб'єктів комунальної власності щодо можливостей співробітництва з міжнародними агенціями та фінансовими установами.


Заступник міського голови - керуючий

справами виконавчого комітету

міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ