Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

Номер
1722/19
Сесія
29/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
21/08/2019
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


29 сесія 7 скликанняР І Ш Е Н Н Я


Від 21.08.2019 № 1722/19

м. Харків

Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

З метою розробки та впровадження комплексу заходів інноваційної, інвестиційної та іміджевої діяльності, орієнтованих на формування та укріплення позитивного іміджу Харкова як інвестиційно привабливого міста на державному та міжнародному рівнях, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік, затвердженого рішенням 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1402/18, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проектів і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А.        КЕРНЕС

Додаток

до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження кошторису витрат на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» від 19.12.2018 року №1402/18 (в редакції рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 21.08.2019 № 1722/19)


КОШТОРИС

витрат на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів

на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова

на 2019 рік


гривень

№ з/п

Код програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Розділи програми

Назва головного розпорядника, назва коду, зміст заходу

Обсяги фінансування на 2019 рік

Всього

у том числі:

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

3510000
Управління інноваційного розвитку та іміджевих

проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

16 598 870

11 478 870

5 120 000

2

3517370

7370

0490


Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

16 598 870

11 478 870

5 120 000

3
Розділ V. п.1

Сприяння розвитку інноваційної діяльності та залученню інвестицій

9 711200

4 591 200

5 120 000

4
п.п.1.2.

Організація і проведення семінарів, круглих столів, нарад, конференцій, виставок, форумів, презентацій, у тому числі заходів міжнародного рівня та інших заходів, спрямованих на розвиток і просування інвестиційних та інноваційних можливостей міста і залучення коштів іноземних та вітчизняних інвесторів до розвитку економічного потенціалу міста Харкова. Розробка і виготовлення виставкових комплексів для вищезазначених заходів.

2 677 000

2 677 000

-

5
п.п. 1.4.

Розробка, забезпечення функціонування та супровід інтернет-ресурсу Харківської міської ради з питань інноваційної та інвестиційної діяльності «Навігатор інвестора - Харків»

199 200

199 200

-

6
п.п 1.5.

Проведення конкурсів інноваційно-інвестиційних та грантових проектів для залучення коштів іноземних та вітчизняних інвесторів до розвитку міста Харкова, формування бази даних інвестиційних проектів Харкова, їх презентація на інтернет-ресурсі управління інноваційної діяльності міста та інвестиційних заходах регіонального, всеукраїнського та міжнародного масштабів

60 000

60 000

-

7
п.п. 1.6.

Розробка, доопрацювання, удосконалення, уточнення Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року на довгостроковий період

220 000

220 000

-

8
п.п. 1.9.

Підтримка підприємців - початківців та стартап-ініціатив, організація заходів, спрямованих на їх навчання та розвиток, створення сприятливої системи для стартапів та підприємців у місті Харкові

5 500 000,00

380 000

5 120 000

8.1
п.п. 1.9.1

Фінансова підтримка комунального підприємства «Міський інформаційний центр» на поточні та капітальні видатки, у тому числі:

5 500 000,00

380 000

5 120 000

8.2

Фінансова підтримка на поточні видатки

380 000

380 000


8.3

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КП «Міський інформаційний центр»)

1 370 000

-

1 370 000

8.4

Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі за адресою вул. Кузнечна, 1 (КП «Міський інформаційний центр»)

3 750 000


3 750 000

9
п.п. 1.12.

Презентація інноваційних проектів та інвестиційних можливостей міста на заходах міжнародного рівня, розміщення інформації про інвестиційні можливості міста в ЗМІ та мережі Інтернет

55 000

55 000

-

10
п.п. 1.17.

Фінансова підтримка при розробці актуальних для громади та бізнесу міста Харкова інноваційних, інвестиційних і грантових проектів, часткове їх фінансування та супровід

1 000 000

1 000 000

-

11
Розділ V. п.2

Проведення іміджевих заходів

3 855 153

3 855 153

-

12
п.п.2.3.

Проведення міських іміджевих заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів

3 855 153

3 855 153

-

13
Розділ V. п.3

Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

3 032 517

3 032 517

-

14
п.п.3.1

Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, у тому числі:

3 032 517

3 032 517

-

15

Молодіжний фінансовий клуб «Психологія коштів»

53 200

53 200

-

16

Street DJ Stream

360 000

360 000

-

17

Kharkiv DJ Parade

318 000

318 000

-

18

New Dance Music Culture Festival

543 000

543 000

-

19

HexWixESport Amateurs League. Аматорська ліга для кіберспортсменів

899 300

899 300

-

20

Популярно-освітній проект «Lectorium 3.0»

859 017

859 017

-

ВСЬОГО

16 598 870

11 478 870

5 120 000


В. о. директора Департаменту у справах сім'ї,

молоді та спорту Харківської міської ради В.О. КОВАЛЕНКО


Заступник директора Департаменту – начальник

управління інноваційного розвитку та іміджевих

проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та

спорту Харківської міської ради В.В. ГРЕЦЬКА-МИРГОРОДСЬКА