Про затвердження Комплексної програми з протидії поширенню наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин у м. Харкові «Чисте місто» на 2019-2020 роки

Номер
1717/19
Сесія
29/7
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
21/08/2019
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


29 сесія 7 скликанняР І Ш Е Н Н Я


Від 21.08.2019 № 1717/19

м. Харків

Про затвердження Комплексної програми з протидії поширенню наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин у м. Харкові «Чисте місто» на 2019-2020 роки

З метою сприяння реалізації державної політики щодо профілактики наркоманії в місті Харкові, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну програму з протидії поширенню наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин у м. Харкові «Чисте місто» на 2019-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров'я, з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян, з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політики та спорт) і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А.        КЕРНЕС


Додаток

до рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Комплексної програми з протидії поширенню наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин у м. Харкові «Чисте місто» на 2019-2020 роки

від 21.08.2019 № 1717/19ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

З ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ НАРКОМАНІЇ ТА ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ

ВІД ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН У М. ХАРКОВІ

«ЧИСТЕ МІСТО» НА 2019-2020 РОКИм. Харків

2019Зміст

Паспорт Програми                                                                                3

1. Обґрунтування Програми                                                                4

2. Основні завдання Програми -                                                                5

3. Шляхи виконання Програми                                                                6

4. Фінансування Програми                                                                        7

5. Заходи щодо реалізації основних напрямів виконання Програми:                        7

5.1. Організаційне забезпечення реалізації політики щодо запобігання та поширення наркоманії та боротьби з незаконним обігом психоактивних речовин                7

5.2. Формування політики щодо популяризації здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед підлітків та молоді                                                8

5.3. Запобігання поширенню, вживанню наркотичних засобів і реабілітація наркозалежних людей                                                                        11

5.4. Інформаційна кампанія з профілактики й запобігання поширенню наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування практичних навичок, протистояння шкідливому впливу наркотичних засобів і психотропних речовин                        13

5.5. Реалізація напрямків роботи соціальних проектів, спрямованих на соціальну профілактику та протидію поширення психоактивних речовин                        15Паспорт Програми

Назва Програми

Комплексна програма з протидії поширенню наркоманії га зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин у м. Харкові «Чисте місто» на 2019-2020 роки (далі -Програма).

Правове

забезпечення для розробки Програми

Конституція України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до

2020 року;

Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром

набутого імунодефіциту (СШД) та соціальний захист

населення»;

Закон України «Про протидію захворюванню на

туберкульоз»;

Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та

молоддю»;

Закон України «Про соціальні послуги»;

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Замовник Програми

Харківська міська рада

Розробники Програми

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради

Головна мета Програми

Створення в місті Харкові необхідних умов для скорочення масштабів незаконного вживання наркотиків, вибору здорового способу життя як найвищої моральної цінності людини, формування негативного ставлення до наркотиків серед підлітків та молоді шляхом створення єдиної науково обґрунтованої системи первинної профілактики зловживань психоактивними речовинами.

Строки реалізації Програми

2019-2020 роки.

Джерела фінансування

Кошти бюджету міста Харкова та інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Обсяги фінансування

Обсяги фінансування Програми визначаються на кожен окремий рік у встановленому законодавством України порядку.

Виконавці Програми

Департамент праці та соціальної політики Харківської

міської ради (далі - ДПСП);

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської

міської ради (далі - ДССМС);

Департамент освіти Харківської міської ради (далі - ДО);

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

(далі-ДОЗ);

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту (далі - ДВПОЦЗ).

Учасники Програми

Координаційна рада з питань реалізації державної політики

щодо попередження наркоманії;

Головне управління Національної поліції в Харківській

області;

Філія державної установи «Центр пробації» в Харківській

області;

громадські та благодійні організації соціального

спрямування, які мають досвід реалізації за зазначеним

напрямком роботи.

Очікувані результати від реалізації Програми

Скорочення обсягів незаконного обігу психоактивних

речовин та зниження рівня незаконного вживання

наркотичних засобів;

формування в суспільстві, насамперед у підлітків та молоді,

неприйнятного ставлення до наркоманії, зменшення

кількості споживачів наркотиків та підвищення показника

ефективності лікування;

підтримка ідеології здорового способу життя як найвищої

моральної цінності людини;

підвищення якості життя осіб, які вживають наркотики;

зниження рівня попиту на психоактивні речовини

в результаті здійснення ефективних заходів, зокрема щодо

раннього виявлення, застосування гендерно-чутливого

підходу у лікуванні та соціальній реабілітації осіб

з наркотичною залежністю;

забезпечення ефективності системи освіти, підвищення

кваліфікації працівників з питань протидії поширенню

наркоманії та контролю за розповсюдженням психоактивних

речовин;

покращення безпеки життєдіяльності жителів міста Харкова;

забезпечення громади механізмами інформування,

виявлення, переадресації, лікування, реабілітації та

ресоціалізації наркозалежних.

1. Обґрунтування Програми

З метою сприяння реалізації державної політики щодо попередження наркоманії в місті Харкові розпорядженням міського голови від 11 квітня 2019 року № 51 було створено Координаційну раду з питань реалізації державної політики щодо попередження наркоманії.

Це не результат формальної реакції місцевої влади, а результат того, що харківська міська громада почала повідомляти про те, що процес розповсюдження наркотичних засобів у місті набув загрозливих маштабів.

У Харкові інтенсивно поширюються наркотики різного виду серед підлітків і молоді. Усе частіше до лікувальних установ міста потрапляють школярі та студенти через передозування наркотичними препаратами.

Практично в кожному дворі міста зустрічається реклама наркотиків у вигляді інтернет-адрес. Дуже часто така реклама трапляється на шляху до шкіл та інших закладів освіти. Кожен старшокласник знає про наркотики і має знайомих, які вживають їх у різних варіантах. Небезпека сучасних наркотиків полягає в тому, що вони викликають швидке звикання відразу після першого вживання. Уже після декількох місяців вживання людина стає фактично особою з інвалідністю, здатною існувати тільки за рахунок суспільства, кількість смертей вражає.

Усе це зобов'язує міську владу і всіх жителів територіальної громади міста знайти необхідні способи і методи протистояння цій проблемі.

Знаючи ситуацію в місті, ми запросили для роботи в Координаційній раді працівників структурних підрозділів Харківської міської ради, які стикаються із цими проблемами, представників державних структур, до обов'язків яких входить робота із зазначеними напрямками, представників громадських організацій, які є носіями інформації, що називається «з перших вуст», інформації, яка зобов'язує нас бути уважними, відповідальними і вживати всі необхідні заходи з протидії поширенню наркотичних речовин.

На сьогодні в місті працюють близько 20 громадських організацій, що займаються питаннями профілактики поширення наркотиків і надання допомоги наркозалежним. Усі вони є експертами Координаційної ради.

Необхідність реалізації Програми викликано тим, що сучасна ситуація в місті характеризується збереженням негативних тенденцій у сфері вживання психоактивних речовин, що призводить до підвищення рівня захворюваності населення на особливо небезпечні хвороби, зокрема ВІЛ-інфекцію/СШД, туберкульоз, вірусні гепатити, а також до загострення соціальних проблем (зростання злочинності, збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків на виробництві, зниження продуктивності праці).

Програма визначає систему заходів, спрямованих на вдосконалення профілактики наркоманії, лікування і реабілітацію наркозалежних осіб.

Ефективне вирішення комплексу питань можливе лише за умови визначення основних напрямів та розв'язання завдань з реалізації політики у сфері протидії поширенню наркоманії.

Прийняття Програми необхідне для вироблення єдиного інтегрованого міжвідомчого підходу до реалізації державної політики щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом психоактивних речовин.

2. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії;

створення умов для скорочення масштабів незаконного вживання наркотиків, формування негативного ставлення до наркотиків серед молоді, вибору здорового способу життя як найвищої моральної цінності людини шляхом створення єдиної науково обґрунтованої системи первинної профілактики зловживань наркотичними та іншими психоактивними речовинами;

забезпечення безпечної життєдіяльності жителів міста Харкова;

сприяння соціально-психологічній реабілітації хворих на наркоманію;

організація взаємодії органів місцевого самоврядування, органів державної влади та правоохоронних органів з питань профілактики наркоманії;

проведення інформаційної, консультативної та роз'яснювальної роботи серед жителів міста Харкова.

3. Шляхи виконання Програми

Зменшити обсяги вживання психоактивних речовин не за медичним призначенням, знизити рівень попиту на зазначені засоби та речовини, зловживання якими може викликати наркотичну залежність, передбачається шляхом:

проведення дієвої первинної профілактики та запобігання вживанню психоактивних речовин серед дітей, учнівської та студентської молоді, проведення роз'яснювальної роботи і пропагування здорового способу життя;

врахування ґендерних чинників під час організації та надання послуг профілактики та лікування наркоманії;

навчання працівників закладів охорони здоров'я, зокрема сімейних лікарів, сучасним методам профілактики вживання психоактивних речовин не за медичним призначенням;

навчання працівників закладів освіти сучасним методам профілактики вживання психоактивних речовин підлітками та молоді;

подолання дискримінації щодо осіб, які вживають психоактивні речовини;

створення системи обміну інформацією, пов'язаною з обігом психоактивних речовин, зловживання якими може викликати наркотичну залежність;

інформування населення про заходи щодо запобігання незаконному обігу психоактивних речовин, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність, через засоби масової інформації, проведення просвітницької роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді, інших верств населення;

створення мережі підрозділів раннього соціального втручання та розширення мережі центрів реабілітації та реінтеграції в суспільство осіб з наркотичною залежністю або осіб, які мали таку залежність;

забезпечення додержання стандартів надання реабілітаційної та медичної допомоги, що базуються на науково обґрунтованому підході, у реабілітаційних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування;

забезпечення збору та знищення використаних голок та шприців для зниження ризиків інфікування населення, особливо дітей, ВІЛ-інфекцією/СНІД, гепатитами тощо внаслідок уколів.

4. Організаційне та фінансове забезпечення реалізації Програми

Органи місцевого самоврядування, державні установи, підприємства, організації, правоохоронні та інші державні органи, наділені контрольними повноваженнями, визначають виконавців Програми, які розробляють власні плани і заходи щодо її реалізації.

Питання щодо стану виконання Програми щороку розглядається на засіданнях Координаційної ради з питань реалізації державної політики щодо попередження наркоманії.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у бюджеті міста Харкова на відповідний рік, а також за рахунок громадських організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовні розрахунки видатків, пов'язаних із виконанням Програми, підлягають щорічному уточненню у період формування проектів відповідних бюджетів.

Строк виконання Програми - 2019-2020 роки.

5. Заходи щодо реалізації основних напрямів виконання Програми


№ з/п

Зміст заходів

Виконавці

1

2

3

5.1. Організаційне забезпечення реалізації політики щодо запобігання та поширення наркоманії та боротьби з незаконним обігом психоактивних речовин

5.1.1.

Проведення аналітичних та соціологічних досліджень, спрямованих на відслідковування змін, тенденцій та вплив на ситуацію у суспільстві з питань наркоманії та незаконного обігу психоактивних речовин.

ДПСП

ДО

5.1.2.

Проведення дослідження стану підлітків та молоді щодо вживання наркотичних речовин та їхньої обізнаності щодо їх розповсюдження, розробка за його результатами відповідних рекомендацій.

ДО

ДССМС

5.1.3.

Активізація діяльності Координаційної ради з питань реалізації державної політики щодо попередження наркоманії, системне залучення до роботи Координаційної ради громадських організацій, що займаються питаннями протидії вживанню психоактивних речовин.

ДПСП

ДО

ДССМС

ДОЗ

ДВПОЦЗ

5.1.4.

Розробка та щорічне оновлення плану дій структурних підрозділів Харківської міської ради, громадських організацій соціального спрямування та структурних підрозділів Національної поліції в Харківській області щодо створення в місті умов для безпечної життєдіяльності жителів територіальної громади.

ДПСП

ДО

ДССМС

ДВПОЦЗ

5.1.5.

Проведення моніторингу досвіду європейських країн та країн світу з питань сучасного підходу до реалізації політики щодо запобігання та поширення наркоманії та боротьби з незаконним обігом психоактивних речовин.

ДПСП

ДОЗ

ДВПОЦЗ

ДССМС

5.1.6.

Проведення навчань для підвищення рівня компетенції співробітників виконавчих органів Харківської міської ради з питань реалізації політики щодо запобігання та поширення наркоманії та боротьби з незаконним обігом психоактивних речовин.

ДПСП

ДОЗ

ДВПОЦЗ

5.1.7.

Створення методичного центру постійної підготовки з питань забезпечення профілактики наркозалежності, запобігання незаконному вживанню наркотиків.

ДПСП

ДОЗ

ДО

5.1.8.

Забезпечення розширення і підвищення ефективності міжнародного співробітництва на рівні органів місцевого самоврядування у сфері формування політики щодо запобігання та поширення наркоманії та боротьби з незаконним обігом психоактивних речовин.

ДПСП

ДОЗ

ДССМС

ДВПОЦЗ

5.1.9.

Проведення конкурсів проектів для реалізації програм і проектів у сфері профілактики й запобігання поширенню наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування практичних навичок, протистояння шкідли­вому впливу психоактивних речовин.

ДПСП

ДССМС

5.1.10.

Співробітництво структурних підрозділів Харківської міської ради з підрозділами Головного управління Національної поліції в Харківській області у вирішенні питань безпечної життєдіяльності територіальної громади м. Харкова.

ДВПОЦЗ

5.1.11.1.

Посилення заходів щодо створення безпечного простору у м. Харкові.

ДВПОЦЗ

5.1.11.2.

Створення системи соціального патрулювання та організація роботи соціального патруля щодо протидії розповсюдження психоактивних речовин у взаємодії з Управлінням патрульної поліції Департаменту патрульної поліції в Харківській області.

ДВПОЦЗ

5.2. Формування політики щодо популяризації здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед підлітків та молоді

5.2.1.

Проведення моніторингу наркологічної ситуації в закладах освіти міста та оцінки ефективності функціонування системи заходів первинної профілактики.

ДССМС

ДО

5.2.2.

Забезпечення якісного проведення профілактичних медичних оглядів учнів перед початком навчального року та після канікул з метою раннього виявлення учнів, схильних до наркотичної залежності відповідно до чинного законодавства України.

ДО

5.2.3.

Обмін інформацією та проведення моніторингу з відділом ювенальної превенції Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Харківській області щодо неповнолітніх, які затримані за вживання психоактивних речовин, з метою організації та проведення заходів індивідуальної та загальної профілактики, поліпшення виховної роботи.

ДО

5.2.4.

Забезпечення у межах компетенції проведення заходів профілактичної антинаркотичної роботи серед підлітків, встановлення соціально-педагогічного патронату над дітьми, схильними до вживання психотропних речовин.

ДО

5.2.5.

Проведення спільно з відділом ювенальної превенції Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Харківській області, закладами охорони здоров'я тощо інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя, культури здоров'я серед молоді.

ДО

5.2.6.

Реалізація в закладах загальної середньої освіти м. Харкова проекту «Шкільний офіцер поліції» (у тому числі в частині проведення заходів з профілактики наркотичної та інших видів залежності серед неповнолітніх).

ДО

5.2.7.

Забезпечення закладів освіти достатньою кількістю інформаційної та методичної літератури для проведення педагогічними працівниками профілактичної роботи з учнями та їх батьками.

ДССМС

ДО

5.2.8.

Проведення круглих столів, науково-практичних конференцій, семінарів для педагогів з питань профілактики й запобігання поширенню наркоманії серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя, формування практичних навичок протистояння шкідливому впливу психоактивних речовин.

ДССМС

ДО

5.2.9.

Проведення занять з профілактики наркотичної залежності серед неповнолітніх із представниками батьківської громадськості міста в рамках проекту «Школа для батьків «Планета 7-Я».

ДО

5.2.10.

Проведення навчань для соціальних працівників, психологів, юристів, медичних працівників, представників громадських організацій, волонтерів з питань профілактики наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування практичних навичок, протистояння шкідливому впливу психоактивних речовин.

ДССМС

ДО

5.2.11.

Проведення у закладах загальної середньої освіти м. Харкова профілактично-просвітницьких занять, виховних годин, лекцій, екскурсій для учнів з метою підвищення ефективності попереджувальної роботи з профілактики розповсюдження наркоманії серед неповнолітніх.

ДССМС

ДО

5.2.12.

Залучення до роботи органів учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти м. Харкова (шкільних правових центрів, комісій, центрів медіації та права, служб порозуміння тощо) співробітників секторів ювенальної превенції районних відділень Національної поліції, районних служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, закладів охорони здоров'я тощо.

ДССМС

ДО

5.2.13.

Проведення заходів у рамках:

Всеукраїнських тижнів «Ми - за здоровий спосіб життя»

(листопад, квітень);

Всесвітнього дня боротьби зі СШДом (01 грудня);

Всесвітнього дня померлих від СШДу (3 неділя травня);

Всесвітнього дня боротьби з наркоманією (26 червня);

Всесвітнього дня безпечного Інтернету (06 лютого).

ДОЗ

ДССМС

5.2.14.

Проведення загальноміських акцій «Спасибі-ні», «Мистецтво проти залежності».

ДО

5.2.15.

Надання інформаційної підтримки проведенню громадськими організаціями просвітницьких заходів щодо пропаганди здорового способу життя та запобігання негативним проявам у підлітковому та молодіжному середовищі.

ДО

ДССМС

5.2.16.

Залучення до профілактики наркотичної залежності серед неповнолітніх лікарів-педіатрів та медичних сестер закладів загальної середньої освіти м. Харкова.

ДО

ДОЗ

5.2.17.

Створення системи інформаційно-просвітницької роботи з проблем формування здорового способу життя.

ДО

5.2.18.

Розгляд питань щодо запобігання та профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, пропаганди здорового способу життя в межах діяльності Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді Департаменту освіти Харківської міської ради.

ДО

5.2.19.

Проведення заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру з питань профілактики й запобігання поширенню наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування практичних навичок, протистояння шкідливому впливу наркотичних засобів і психотропних речовин, зокрема в місцях дозвілля дітей та молоді, у тому числі під час оздоровлення.

ДО

ДССМС

5.2.20.

Змістовне оновлення профілактичної роботи з метою формування в молодіжному середовищі захисних соціальних бар'єрів і готовності протистояти ризикам, здорового способу життя, залучення молоді до суспільно корисної праці, розширення кола життєвих інтересів, не пов'язаних із вживанням наркотиків, алкоголю, тютюнопалінням та іншими шкідливими звичками.

ДССМС

5.2.21.

Сприяння зміцненню здоров'я молодих людей, популяризації знань з безпеки життєдіяльності, підвищенню обізнаності щодо важливості збереження репродуктивного здоров'я, формуванню внутрішньої культури їх взаємин у сім'ї.

ДССМС

5.2.22.

Проведення заходів протидії поширенню наркотичної субкультури.

ДССМС

5.2.23.

Формування у молоді, залежної від наркотиків, стимулу та бажання позбутися наркозалежності та вироблення відповідних вольових якостей.

ДССМС

5.2.24.

Проведення акцій, конкурсів, засідань, круглих столів, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів та інших заходів, направлених на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя, культури здоров'я, зміцнення психічного здоров'я, формування внутрішньої культури взаємин у сім'ї та соціальному середовищі.

ДССМС

5.2.25.

Залучення молоді до волонтерської діяльності, участі в суспільному житті громади.

ДССМС

5.3. Запобігання поширенню, вживанню психоактивних речовин і реабілітація

наркозалежних людей

5.3.1.

Формування та оновлення бази даних органів, установ, організацій, які надають послуги з лікування та реабілітації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, інформування про допомогу, яку можна в них отримати.

ДОЗ

5.3.2.

Розвиток інфраструктури надання комплексної соціально-психологічної допомоги наркозалежним та їх сім'ям.

ДПСП

ДОЗ

5.3.3.

Координація діяльності з надання комплексних послуг особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, удосконалення процесу налагодження взаємодії соціальних служб, закладів охорони здоров'я, правоохоронних органів, громадських організацій.

ДПСП

ДОЗ

ДВПОЦЗ

ДССМС

ДО

5.3.4.

Створення, забезпечення роботи, координація діяльності та методична підтримка міського ресурсного центру для боротьби з наркоманією та допомоги наркозалежним.

ДПСП

ДОЗ

5.3.5.

Створення та забезпечення ефективної діяльності вже існуючих телефонних гарячих ліній громадських і благодійних організацій для надання консультацій особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, є наркозалежними, чи сім'ям, у яких є наркозалежні.

ДПСП

ДОЗ

ДССМС

5.3.6.

Створення інформаційного продукту (сайт, мобільний додаток, соціальна мережа) з анонімним онлайн-консультуванням спеціалістами.

ДПСП

ДССМС

5.3.7.

Розроблення переліку послуг з медичного обслуговування та соціальних послуг особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин з урахуванням тендерної ідентичності, приналежності до вразливих груп.

ДОЗ

ДПСП

5.3.8.

Співробітництво правоохоронних органів з органами місцевого самоврядування та громадськістю у проведенні комплексу соціальних, медико-профілактичних заходів на території міста.

ДОЗ

ДВПОЦЗ

ДПСП

5.3.9.

Розробка системи тренінгових занять за участю фахівців; наркологів, психотерапевтів, юристів, соціальних працівників з метою мотивації наркозалежних людей до виходу з цього стану.

ДОЗ

ДПСП

5.3.10.

Розробка порядку роботи медико-соціального центру для наркозалежних вагітних жінок.

ДОЗ

ДПСП

5.3.11.

Забезпечення надання соціальної послуги соціальної реабілітації, юридичних послуг та послуг з працевлаштування осіб, які проходять реабілітацію.

ДПСП

ДССМС

5.3.12.

Соціально-психологічна підтримка та консультативний супровід сімей, яких торкнулася проблема наркоманії та ВІЛ/СШДу.

ДПСП

ДОЗ

ДССМС

5.3.13.

Проведення інформаційно-роз'яснювальних семінарів і тренінгів для співробітників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, медичних, педагогічних та соціальних працівників з метою запобігання та протидії дискримінації, формування толерантного ставлення до осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин.

ДПСП

ДОЗ

ДО

ДССМС

ДВПОЦЗ

5.3.14.

Забезпечення доступності інформаційних матеріалів, а також стерильних голок, шприців та дезінфікуючих матеріалів шляхом їх безоплатної видачі або обміну.

ДОЗ

ДПСП

ДССМС

5.3.15.

Забезпечення ефективної координації дій суб'єктів боротьби з наркозлочинністю, у тому числі правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадських організацій, чіткого розподілу сфер відповідальності, використання новимх методів виявлення та розслідування злочинів, зокрема з використанням комп'ютерних мереж та мобільних додатків.

ДВПОЦЗ

ДПСП

5.3.16.

Проведення систематичної оперативно-профілактичної роботи в розважальних закладах та місцях масового відпочинку молоді (барах, кафе, дискотеках, нічних клубах тощо) з метою недопущення розповсюдження в них наркотичних засобів для немедичного вживання.

ДССМС

ДВПОЦЗ

5.3.17.

Проведення оперативно-профілактичної роботи в навчальних закладах з метою недопущення поширення речовин в молодіжному середовищі.

ДССМС

ДО

5.3.18.

Підвищення кваліфікації суб'єктів боротьби з наркозлочинністю, у тому числі правоохоронних органів та громадських організацій.

ДПСП

ДВПОЦЗ

ДССМС

ДОЗ

ДО

5.4. Інформаційна кампанія з профілактики й запобігання поширенню

наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування практичних

навичок, протистояння шкідливому впливу психоактивних речовин

5.4.1.

Проведення конкурсів із створення теле- та радіопрограм, публікацій у друкованих засобах масової інформації, художніх творів, сценаріїв фільмів, соціальної реклами на антинаркотичну, антиалкогольну, антитютюнову тематику.

ДПСП

ДССМС

ДО

5.4.2.

Забезпечення проведення виступів і звернень фахівців у засобах масової інформації з питань формування та реалізації антинаркотичної політики та пропаганди здорового способу життя.

ДПСП

ДССМС

ДО

ДОЗ

5.4.3.

Виготовлення та розповсюдження просвітницьких матеріалів, промо-фільмів, інформаційних відеоматеріалів, проведення заходів, спрямованих на висвітлення інформації про небезпеку, пов'язану із вживанням психоактивних речовин, а також про методи профілактики психічних розладів, пов'язаних з таким вживанням, із залученням експертів у галузі психічних розладів внаслідок вживання психоактивних речовин.

ДПСП

ДССМС

ДОЗ

ДО

5.4.4.

Розроблення та поширення тематичних програм та соціальної реклами в засобах масової інформації щодо профілактики й запобігання поширенню наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування практичних навичок, протистояння шкідливому впливу психоактивних речовин.

ДПСП

ДССМС

ДОЗ

ДО

5.4.5.

Створення та розміщення соціальної реклами з питань розвитку молоді як альтернативи негативним явищам.

ДССМС

5.4.6.

Проведення інформаційної роботи з формування у споживачів ін'єкційних наркотиків навичок безпечної поведінки, усвідомлення ризику зараження ВІЛ-інфекцією та відповідальності за власне здоров'я.

ДПСП

ДОЗ

5.4.7.

Розробка та проведення інформаційно-просвітницьких заходів, лекційно-тренінгових занять, спрямованих на поширеннях здорового способу життя серед неповнолітніх та молоді.

ДПСП

ДССМС

5.4.8.

Створення онлайн-продуктів з метою залучення членів територіальної громади до профілактики й запобігання поширенню наркоманії, протистояння шкідливому впливу наркотичних речовин та популяризації здорового способу життя (чат-бот, сайт, мобільний додаток).

ДПСП

ДССМС

5.4.9.

Запровадження тематичних рубрик в радіопрограмах, на телебаченні, в друкованих ЗМІ, в інтернет-виданнях:

про культурно-мистецькі та освітні заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу життя;

про роботу гуртків та клубів спортивного, хореографічного, вокального напрямків (пропагування переваг здорового способу життя);

про шкідливий вплив наркотиків на фізичне здоров'я людини.

ДССМС

ДПСП

5.4.10.

Створення промоції спорту та здорового способу життя (сайти, проморолики, соціальна реклама, білборди, сітілайти, інтерактивні карти, поінформованість батьків про гуртки та секції, промоція дітей-спортсменів, сімейних змагань тощо).

ДССМС

5.4.11.

Проведення для представників засобів масової інформації інформаційно-просвітницьких заходів з питань профілактики й запобігання поширенню наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування практичних навичок, протистояння шкідливому впливу наркотичних засобів і психотропних речовин.

ДССМС

ДПСП

5.4.12.

Сприяння організації взаємодії органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства із засобами масової інформації для підвищення рівня обізнаності населення.

ДПСП

5.5. Реалізація напрямків роботи соціальних проектів, спрямованих на соціальну профілактику та протидію поширення психоактивних речовин

5.5.1.

Проведення оперативно-профілактичних операцій протидії поширення психоактивних речовин (соціальне патрулювання) із залученням громадських організацій.

ДВПОЦЗ

ССМС

5.5.2.

Робота з наркозалежними жінками, у тому числі вагітними та неповнолітніми, позбавлення від наркозалежності: толерантне ставлення та недопущення дискримінації, захист прав жінок.

ДПСП

ДОЗ

5.5.3.

Забезпечення соціальними послугами із профілактики та соціального супровіду осіб молодіжного віку, що мали досвід вживання психоактивних речовин, у тому числі тих, що мали конфлікт із законом. Робота «Соціального будинку» - реабілітаційного центру для дітей та підлітків денної форми для лікування залежності.

ДПСП

5.5.4.

Програма первинної профілактики вживання психоактивних речовин серед підлітків та учнівської молоді, студентів коледжів, закладів професійно-технічної освіти.

ДПСП

5.5.5.

Проведення загальноміської акції «Чисте місто» -закрашування наркоадрес на будинках міста Харкова

ДПСП

5.5.6.

Інформування та профілактичні заходи соціального проекту «ЖИВИ», спрямованого на попередження наркоманії.

ДПСП

5.5.7.

Соціальні послуги та соціальний супровід в контексті програм зменшення шкоди (зниження ризиків) у середовищі осіб, які вживають наркотики, але ще не готові або не можуть відмовитись від їх вживання.

ДПСП

5.5.8.

Профілактика рецидивів: інтеграція учасників програми замісної підтримувальної терапії (ЗПТ). Соціальний та психологічний супровід наркозалежних учасників ЗПТ: формування навичок збереження та зменшення шкоди власному здоров'ю, регулярної медичної діагностики; допомога у вирішенні соціальних питань (працевлаштування, оформлення інвалідності), перенаправления для отримання інших соціальних, медичних, юридичних послуг.

ДПСП

5.5.9.

Вторинна та третинна соціальна профілактика, спрямована на збереження здоров'я підлітків та молоді, зміна ризикованих моделей поведінки на більш безпечні, шляхи організації проведення дозвілля, надання соціальних, психологічних послуг, інформації та виховання навичок щодо мінімізації негативних наслідків в ситуаціях підвищеного ризику (у т. ч. розповсюдження презервативів та лубрикантів, послуги тестування на ВІЛ).

ДПСП

5.5.10.

Проведення єдиної інформаційно-просвітницької кампанії для інформування населення щодо реалізації політики з протидії поширенню наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин у м. Харкові «Чисте місто».

ДПСП


Директор Департаменту

праці та соціальної політики

Харківської міської ради Л.В. БОЛТОВА


Директор Департаменту освіти

Харківської міської ради О.І. ДЕМЕНКО


Директор Департаменту

охорони здоров'я

Харківської міської ради Ю.В. СОРОКОЛАТ


Директор Департаменту по взаємодії

з правоохоронними органами

та цивільного захисту Харківської міської ради В.О. ТОПЧІЙ


Директор Департаменту

у справах сім'ї, молоді та спорту

Харківської міської ради О.С ЧУБАРОВ