Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки»

Номер
1683/19
Сесія
29/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
21/08/2019
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


29 сесія 7 скликанняР І Ш Е Н Н Я


Від 21.08.2019 № 1683/19

м. Харків

Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки»

З метою вдосконалення процесу громадського бюджетування в місті Харкові, враховуючи рекомендації робочої групи з питань громадського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки» (зі змінами) такі зміни:

1.1. У Положенні про громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова:

1.1.1. Доповнити пункт 4.6 розділу 4 підпунктом 4.6.7 такого змісту:

«4.6.7. Визначати особливості громадського бюджетування на кожен рік, у тому числі щодо напрямків, за якими подаються проекти, строків та порядку їх подання, інших питань.».

1.1.2. Викласти пункт 6.3 розділу 6 у такій редакції:

«6.3. Напрямки, за якими подаються проекти, на кожен рік визначаються робочою групою. Проекти не можуть дублювати заплановані заходи розпорядників коштів на поточний рік, передбачені затвердженими міською радою програмами.».

1.1.3. Доповнити пункт 6.5 розділу 6 абзацом 11 такого змісту:

«- які відповідають напрямкам, визначеним робочою групою на відповідний рік».

Доповнити пункт 8.2 розділу 8 після слів «заповнений з помилками» словами «не містить інформації щодо конкретного напрямку, за яким він подається, з визначених робочою групою на відповідний рік».

1.1.4. Доповнити розділ 10 пунктом 10.3 такого змісту:

«10.3. Мінімальна необхідна кількість голосів підтримки, яку повинен отримати проект для можливості бути рекомендованим до реалізації, становить 300 голосів.».

1.1.6. Доповнити пункт 10.5 розділу 10 після слів «ті проекти, які» словами «набрали мінімальну необхідну кількість голосів підтримки».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. КЕРНЕС