Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Харківській міській раді та її виконавчих органах

Номер
585/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
07/08/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 07.08.2019 № 585

Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Харківській міській раді та її виконавчих органах

З метою вдосконалення порядку документування та організації роботи з документами, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести до Інструкції з діловодства в Харківській міській раді та її виконавчих органах (далі - Інструкція), затвердженої рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.12.2018 № 940 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Харківській міській раді та її виконавчих органах», такі зміни:

1.1. Абзац шостий пункту 87 Інструкції викласти у такій редакції:

«Проект рішення виконавчого комітету міської ради вважається підготовленим після його погодження та візування керівниками відповідних виконавчих органів міської ради, Юридичного департаменту або керівником виконавчого органу, на якого покладені функції правового забезпечення згідно з рішенням міської ради, заступниками міського голови за відповідними напрямками діяльності, заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету міської ради, а з питань, передбачених ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - після візування секретарем міської ради.».

1.2. Абзац перший пункту 88 Інструкції викласти у такій редакції:

«Додатки до рішень виконавчого комітету міської ради підписуються керівником виконавчого органу, який готував відповідний проект рішення, та заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету міської ради на лицьовому боці останнього аркуша додатка.».

1.3. Пункт 97 Інструкції викласти у такій редакції:

«Усі проекти розпоряджень міського голови, завізовані керівниками відповідних виконавчих органів міської ради, разом із матеріалами, на підставі яких такі розпорядження готуються, направляються до Юридичного департаменту, як правило, із супровідним листом для перевірки на предмет відповідності вимогам чинного законодавства та нормопроектувальної техніки.

Якщо проект розпорядження міського голови підготовлений Департаментом містобудування та архітектури або службою містобудівного кадастру міста Харкова Департаменту містобудування та архітектури, такий проект направляється до Департаменту територіального контролю для перевірки на предмет відповідності вимогам чинного законодавства та нормопроектувальної техніки.

Якщо проект розпорядження міського голови підготовлений Департаментом територіального контролю, він перевіряється на предмет відповідності вимогам чинного законодавства та нормопроектувальної техніки відділом правового забезпечення Департаменту територіального контролю.

У разі невідповідності проекту розпорядження чинному законодавству України Юридичний департамент, а у випадку, передбаченому абз. 2 та абз. 3 п. 97 Інструкції, Департамент територіального контролю протягом 2 робочих днів готує та направляє виконавцю зазначених документів правовий висновок із пропозиціями щодо усунення порушень законів та інших нормативно-правових актів.

Доопрацьований проект розпорядження повторно направляється до Юридичного департаменту, а у випадках, передбачених абз. 2 та абз. 3 п. 97 Інструкції, - до Департаменту територіального контролю із супровідним листом для погодження.

Погоджений Юридичним департаментом, а у вищевказаних випадках, передбачених абз. 2 та абз. 3 п. 97 Інструкції, - Департаментом територіального контролю проект розпорядження направляється виконавцем для візування заступнику міського голови за відповідним напрямком діяльності, заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

Перед направленням до Юридичного департаменту, а у випадках, передбачених абз. 2 та абз. 3 п. 97 Інструкції, - до Департаменту територіального контролю проекти розпоряджень міського голови з основної діяльності та адміністративно-господарських питань, завізовані керівниками відповідних виконавчих органів міської ради, разом із матеріалами, на підставі яких такі розпорядження готуються, передаються, як правило, із супровідним листом до Служби з питань запобігання корупції для перевірки наявності причин, які можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.

Служба з питань запобігання корупції протягом 2 робочих днів опрацьовує та візує проекти розпоряджень міського голови з основної діяльності та адміністративно-господарських питань, а у разі виявлення зазначених обставин повертає проект розпорядження з пропозиціями щодо їх усунення.

Проект розпорядження вважається підготовленим після його погодження та візування керівниками відповідних виконавчих органів міської ради, Юридичного департаменту, а у випадках, передбачених абз. 2 та абз. 3 п. 97 Інструкції, - керівником Департаменту територіального контролю та керівником відділу правового забезпечення Департаменту територіального контролю, заступниками міського голови за відповідними напрямками діяльності, заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету міської ради, а з питань, передбачених ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - після візування секретарем міської ради.

Проекти наказів (розпоряджень) керівників виконавчих органів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань до їх підписання візуються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в порядку, визначеному цими виконавчими органами.».

1.4. Абзац перший пункту 98 Інструкції викласти у такій редакції:

«Додатки до розпорядження міського голови підписуються керівником виконавчого органу, який готував відповідний проект розпорядження, та заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету міської ради на лицьовому боці останнього аркуша додатка.».

1.5. Виключити додатки до Інструкції 10а, 11а, 12а.

1.6. Пункт 19 Інструкції викласти у такій редакції:

«Також у міській раді використовуються бланки (із зазначенням на бланку назви виду документа):

рішення Харківської міської ради (додаток 10);

рішення виконавчого комітету Харківської міської ради (додаток 11);

розпорядження Харківського міського голови (додаток 12).».

1.7. Викласти у новій редакції додатки до Інструкції 2-12, 14, 14а, 14б (додаються).

2. Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю.С.) забезпечити оприлюднення рішення у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т.М.Міський голова Г.А. КЕРНЕС