Про розгляд протоколу комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження

Номер
571/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
24/07/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 24.07.2019 № 571

Про розгляд протоколу комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження

На виконання Порядку часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №469/16 (зі змінами), Порядку відшкодування фізичним особам м. Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1482/19, розпорядження міського голови від 05.03.2019 №39, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити протокол від 10.07.2019 №28 комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження (додається).

2. Погодити здійснення часткового відшкодування відсотків/суми за кредитами на енергозбереження згідно з протоколом від 10.07.2019 №28 комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Фатєєва М.І.


Міський голова        Г.А. КЕРНЕС


Додаток

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 24.07.2019 № 571


ПРОТОКОЛ №28

засідання комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження від 10.07.2019

Комісію з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження створено згідно з розпорядженням міського голови від 05.03.2019 № 39.

На засіданні присутні:

Посашкова О.М. - головний спеціаліст відділу інфраструктурного розвитку та інвестицій Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, заступник голови комісії.

Члени комісії

Даудова Г.В. - заступник директора Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради - начальник Управління фінансування житлово-комунальної сфери;

Кітанін В.О. - депутат Харківської міської ради, член постійної комісії Харківської міської ради з питань промисловості, економічного розвитку та власності;

Харченко Т.В. - головний спеціаліст сектору залучення інвестицій відділу інфраструктурного розвитку та інвестицій Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, секретар комісії.

На засіданні відсутні:

Гармаш Д.В. - заступник директора Департаменту – начальник Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, голова комісії.

Порядок денний:

1. Розгляд матеріалів, наданих Харківською ОД АБ «УКРГАЗБАНК», філією - Харківським обласним управлінням AT «Ощадбанк», філією AT «Укрексімбанк» в м. Харкові та Харківським ГРУ AT КБ «ПРИВАТБАНК» у рамках укладених генеральних договорів про взаємодію, для визначення переліку Позичальників та суми часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків/суми за кредитами за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки (далі - Програма).

1. СЛУХАЛИ: Посашкову О.М., яка повідомила, що за результатами розгляду матеріалів, наданих Харківською ОД АБ «УКРГАЗБАНК», згідно зі зведеним реєстром № 28 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо часткового відшкодування відсотків за кредитами, за червень 2019 року станом на 01.07.2019 оформлено 52 кредити на загальну суму 1 453 760,00 грн, із них за вказаний період фактично погашено 6 кредитів на загальну суму 131 710,00 грн. Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за червень 2019 року становить 6 156,17 грн. За інформацією Харківського ОД АБ «УКРГАЗБАНК», у червні 2019 року кредитування фізичних осіб за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами не здійснювалося.

Згідно з наданим філією - Харківським обласним управлінням AT «Ощадбанк» зведеним реєстром № 28 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо часткового відшкодування відсотків за кредитами, за червень 2019 року станом на 01.07.2019 оформлено 48 кредитів на загальну суму 1 414 395,00 грн, із них за вказаний період фактично погашено 5 кредитів на загальну суму 120 040,00 грн та 1 Позичальник не надав копії документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів. У зв'язку з цим керівництву банку надіслано відповідний лист. Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за червень 2019 року становить 3 604,17 грн. А також згідно зі зведеним реєстром № 3 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами, за червень 2019 року станом на 01.07.2019 оформлено 42 кредити на загальну суму 1 587 189,00 грн, із них 14 Позичальників не надали копії документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів. У зв'язку з цим керівництву банку надіслано відповідний лист. Сума відшкодування частини основної суми за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за червень 2019 року становить 115 712,10 грн.

Згідно з наданим філією AT «Укрексімбанк» в м. Харкові зведеним реєстром № 24 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо часткового відшкодування відсотків за кредитами, за червень 2019 року станом на 01.07.2019 оформлено 1 кредит на суму 46 200,00 грн. Сума часткового відшкодування відсотків за кредитом на енергозбереження з бюджету міста Харкова за червень 2019 року становить 255,39 грн. За інформацією філії AT «Укрексімбанк» в м. Харкові, у червні 2019 року кредитування фізичних осіб за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами не здійснювалося.

За інформацією Харківського ГРУ AT КБ «ПРИВАТБАНК», у червні 2019 року кредитування фізичних осіб за Програмою не здійснювалося.

Згідно зі зведеними реєстрами, наданими вищезазначеними Уповноваженими установами, загальна сума часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за червень 2019 року становить 10 015,73 грн.

Згідно зі зведеним реєстром, наданим філією - Харківським обласним управлінням AT «Ощадбанк», загальна сума відшкодування з бюджету міста Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження за червень 2019 року становить 115 712,10 грн.

Кредити Позичальниками здебільшого були отримані на придбання світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон і балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання, матеріалів до них, обладнання і матеріалів для проведення робіт із теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, радіаторів водяної системи опалення, котлів із використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії) та на інші цілі, передбачені додатком 1 до Генерального договору про взаємодію.

ВИСТУПИЛА: Даудова Г.В., яка повідомила, що облікова ставка Національного банку України на момент проведення засідання Комісії складає 17,5 % річних (рішення Правління Національного банку України від 06.06.2019 № 392-рш «Про розмір облікової ставки»).

УХВАЛИЛИ:

3.1. Визначити перелік Позичальників для часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки згідно зі зведеними реєстрами за червень 2019 року та заявами Позичальників, наданими Харківською ОД АБ «УКРГАЗБАНК», філією – Харківським обласним управлінням AT «Ощадбанк» та філією AT «Укрексімбанк» в м. Харкові.

3.2. Визначити суми часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження відповідно до зведених реєстрів за червень 2019 року Уповноважених установ:

Харківської ОД АБ «УКРГАЗБАНК» - 6 156,17 грн;

філії - Харківського обласного управління AT «Ощадбанк» - 3 604,17 грн;

філії AT «Укрексімбанк» в м. Харкові - 255,39 грн.

3.3. Визначити відшкодування з бюджету міста Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження відповідно до зведеного реєстру за червень 2019 року філії - Харківського обласного управління AT «Ощадбанк» - 115 712,10 грн.

3.4. Надати копію протоколу № 28 засідання комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження від 10.07.2019 до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради для підготовки відповідного проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради.


Заступник голови комісії з питань

часткового відшкодування з бюджету

міста Харкова фізичним особам

м. Харкова відсотків/суми за

кредитами на енергозбереження О.М. ПОСАШКОВА


Секретар комісії з питань часткового

відшкодування з бюджету міста

Харкова фізичним особам м. Харкова

відсотків/суми за кредитами на

енергозбереження T.B. ХАРЧЕНКО