Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Номер
/
Сесія
29/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
23/07/2019
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

Додаток 1.2

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

14 142 522

487 200

13 655 322

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

207 500

207 500

X

X

21080000

Інші надходження

207 500

207 500

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

207 500

207 500

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

221 900

221 900

X

X

22090000

Державне мито

221 900

221 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

160 500

160 500

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

61 400

61 400

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

57 800

57 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

50 000

50 000

X

X

24060000

Інші надходження

7 800

7 800

X

24060300

Інші надходження

7 800

7 800

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

13 655 322

X

13 655 322

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

13 655 322

X

13 655 322

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

12 735 520

X

12 735 520

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

500 465

X

500 465

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

419 337

X

419 337

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Індустріального району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 29 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від _____________ № ________/19

0000000000000000  

000                                    

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

14 148 522

493 200

13 655 322

40000000

Офіційні трансферти

664 581 577

664 384 283

197 294

197 294

41000000

Від органів державного управління

664 581 577

664 384 283

197 294

197 294

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

261 875 394

261 875 394

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

7 416 842

7 416 842

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

254 458 552

254 458 552

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

402 706 183

402 508 889

197 294

197 294

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

93 616 600

93 616 600

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

20 590

20 590

X

X

Додаток 1.2

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

176 137 350

176 137 350

X

X

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення, у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосереденьо в 
районах та у період здійснення  зазначених 
заходів, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни III групи відповідно до 
пунктів 11-14 частини другої статті 7 або 
учасниками бойових дій відповідно до 
пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 580 538

1 580 538

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

123 172 107

123 172 107

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

1 945 329

1 748 035

197 294

197 294

Додаток 1.2

4

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

2 182 693

2 182 693

X

X

41052300

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

2 506 630

2 506 630

41054100

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що 
утворився на початок бюджетного періоду

1 437 000

1 437 000

41054300

Субвенція з місцевого бюджету на 
реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення якості освіти за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

107 346

107 346

X

X

Разом доходів

678 730 099

664 877 483

13 852 616

197 294

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.2

(гривень)

2

1

2

3

4

5

200000 Внутрішнє фінансування

25 654 791

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 

205100 На початок періоду 

3 584 403

3 584 403

205200 На кінець періоду 

3 584 403

3 584 403

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

-25 654 791

25 654 791

25 654 791

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-25 654 791

25 654 791

25 654 791

Загальне фінансування

-25 654 791

25 654 791

25 654 791

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-25 654 791

25 654 791

25 654 791

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-25 654 791

25 654 791

25 654 791

602100  На початок періоду 

3 584 403

3 584 403

602200  На кінець періоду 

3 584 403

3 584 403

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-25 654 791

25 654 791

25 654 791

Загальне фінансування

-25 654 791

25 654 791

25 654 791

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 6.4

Всього

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 29
сесії

Харківської

міської

ради

7

скликання

від ________№ ____/19

Фінансування бюджету Московського району м.Харкова на 2019 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Додаток 3.8

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

345 553 532

345 553 532

204 498 486

58 758 074

35 515 620

18 968 970

18 771 676

16 546 650

5 461 799

382 998

18 968 970

381 069 152

0610000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

345 553 532

345 553 532

204 498 486

58 758 074

35 515 620

18 968 970

18 771 676

16 546 650

5 461 799

382 998

18 968 970

381 069 152

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 750 206

1 750 206

1 385 500

33 088

1 750 206

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

92 167 286

92 167 286

52 852 838

18 990 963

9 866 826

1 552 000

1 552 000

8 314 826

29 081

162 820

1 552 000

102 034 112

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

205 858 036

205 858 036

123 451 012

32 834 609

10 125 432

3 353 600

3 156 306

6 771 832

4 696 579

147 460

3 353 600

215 983 468

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 464 491

5 464 491

3 932 203

643 188

669 936

669 936

501 250

21 536

6 134 427

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

30 357 612

30 357 612

15 659 876

5 221 190

710 126

710 126

234 889

29 932

31 067 738

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 842 472

1 842 472

1 457 328

53 998

1 842 472

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 987 669

3 987 669

2 934 890

321 376

3 987 669

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 987 669

3 987 669

2 934 890

321 376

3 987 669

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 125 760

4 125 760

2 824 839

659 662

79 930

79 930

21 250

4 205 690

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 125 760

4 125 760

2 824 839

659 662

79 930

79 930

21 250

4 205 690

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

14 063 370

14 063 370

14 063 370

14 063 370

14 063 370

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

14 063 370

14 063 370

14 063 370

14 063 370

14 063 370

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

273 043 614

273 043 614

16 608 982

448 505

5 887 316

5 887 316

5 887 316

5 887 316

278 930 930

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

273 043 614

273 043 614

16 608 982

448 505

5 887 316

5 887 316

5 887 316

5 887 316

278 930 930

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

27 837 089

27 837 089

16 608 982

448 505

27 837 089

Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 
29 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________№ ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

2

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

83 761 440

83 761 440

83 761 440

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

23 880 577

23 880 577

23 880 577

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

59 880 863

59 880 863

59 880 863

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

40 896

40 896

40 896

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

3 450

3 450

3 450

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

37 446

37 446

37 446

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

456 403

456 403

456 403

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

456 403

456 403

456 403

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

112 385 699

112 385 699

112 385 699

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 332 200

1 332 200

1 332 200

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

302 720

302 720

302 720

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

60 364 682

60 364 682

60 364 682

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 480 797

4 480 797

4 480 797

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

25 434 200

25 434 200

25 434 200

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

655 250

655 250

655 250

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

19 450 000

19 450 000

19 450 000

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

365 850

365 850

365 850

Додаток 3.8

3

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

46 611 787

46 611 787

46 611 787

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

27 410 863

27 410 863

27 410 863

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

7 274 376

7 274 376

7 274 376

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 746 995

2 746 995

2 746 995

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

1 845 504

1 845 504

1 845 504

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

84 090

84 090

84 090

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

3 348 459

3 348 459

3 348 459

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

3 901 500

3 901 500

3 901 500

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

450 405

450 405

450 405

0813220

3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства

5 639 548

5 639 548

5 639 548

5 639 548

5 639 548

Додаток 3.8

4

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813221

3221

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 
1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II 
групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої 
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов

1 283 042

1 283 042

1 283 042

1 283 042

1 283 042

0813222

3222

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у 
період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 
заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III 
групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 
або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 
частини першої статті 6 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов

1 660 087

1 660 087

1 660 087

1 660 087

1 660 087

0813223

3223

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 
10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з 
числа учасників бойових дій на території інших держав, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих 
державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов

2 696 419

2 696 419

2 696 419

2 696 419

2 696 419

Додаток 3.8

5

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

212 575

212 575

212 575

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 287 320

1 287 320

247 768

247 768

247 768

247 768

1 535 088

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 287 320

1 287 320

247 768

247 768

247 768

247 768

1 535 088

4600000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

14 354 591

14 354 591

9 353 979

1 055 482

16 788

16 788

14 371 379

4610000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

14 354 591

14 354 591

9 353 979

1 055 482

16 788

16 788

14 371 379

4610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 968 566

13 968 566

9 353 979

1 055 482

16 788

16 788

13 985 354

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4616090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

222 080

222 080

222 080

В С Ь О Г О 

632 951 737

632 951 737

230 461 447

60 262 061

41 419 724

24 856 286

24 658 992

16 563 438

5 461 799

382 998

24 856 286

674 371 461

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3.8

Додаток 3.10

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

453 374 885

453 374 885

270 470 054

78 386 547

37 203 086

12 946 242

12 354 359

23 956 844

6 653 861

1 063 400

13 246 242

490 577 971

0610000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

453 374 885

453 374 885

270 470 054

78 386 547

37 203 086

12 946 242

12 354 359

23 956 844

6 653 861

1 063 400

13 246 242

490 577 971

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 071 635

2 071 635

1 587 846

109 463

2 071 635

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

126 901 821

126 901 821

72 528 622

26 515 042

13 329 118

13 259 118

300 330

555 000

70 000

140 230 939

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

298 957 824

298 957 824

176 999 367

50 249 672

21 731 349

11 347 863

10 755 980

10 183 486

6 100 931

483 200

11 547 863

320 689 173

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 013 684

3 013 684

2 429 926

35 782

1 000

1 000

3 014 684

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 018 269

6 018 269

4 573 157

426 059

349 570

334 570

154 230

15 400

15 000

6 367 839

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

2 159 011

2 159 011

1 632 961

141 239

2 159 011

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

4 891 422

4 891 422

3 601 965

255 069

4 891 422

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4 891 422

4 891 422

3 601 965

255 069

4 891 422

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 361 219

9 361 219

7 116 210

654 221

193 670

178 670

98 370

9 800

15 000

9 554 889

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9 361 219

9 361 219

7 116 210

654 221

193 670

178 670

98 370

9 800

15 000

9 554 889

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

1 598 379

1 598 379

1 598 379

1 598 379

1 598 379

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

1 598 379

1 598 379

1 598 379

1 598 379

1 598 379

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

349 632 019

349 632 019

19 265 694

3 756 064

3 756 064

3 756 064

3 756 064

353 388 083

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

349 632 019

349 632 019

19 265 694

3 756 064

3 756 064

3 756 064

3 756 064

353 388 083

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

25 230 754

25 230 754

19 265 694

25 230 754

Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 
29 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________№ ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

2

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

129 851 630

129 851 630

129 851 630

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

35 041 732

35 041 732

35 041 732

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

94 809 898

94 809 898

94 809 898

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

34 850

34 850

34 850

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

3 270

3 270

3 270

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

31 580

31 580

31 580

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 036 562

1 036 562

1 036 562

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 036 562

1 036 562

1 036 562

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

132 559 495

132 559 495

132 559 495

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 968 500

1 968 500

1 968 500

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

408 600

408 600

408 600

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

91 936 347

91 936 347

91 936 347

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 734 480

4 734 480

4 734 480

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

17 987 400

17 987 400

17 987 400

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

496 248

496 248

496 248

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

14 777 920

14 777 920

14 777 920

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

250 000

250 000

250 000

Додаток 3.10

3

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

58 673 349

58 673 349

58 673 349

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

40 890 440

40 890 440

40 890 440

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

7 538 629

7 538 629

7 538 629

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 678 320

2 678 320

2 678 320

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

1 318 760

1 318 760

1 318 760

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

150 200

150 200

150 200

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

2 272 000

2 272 000

2 272 000

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

3 825 000

3 825 000

3 825 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

549 340

549 340

549 340

0813220

3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства

3 756 064

3 756 064

3 756 064

3 756 064

3 756 064

Додаток 3.10

4

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813221

3221

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 
1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II 
групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої 
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов

3 756 064

3 756 064

3 756 064

3 756 064

3 756 064

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

178 770

178 770

178 770

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 517 269

1 517 269

1 517 269

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 517 269

1 517 269

1 517 269

4800000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

17 477 584

17 477 584

11 069 116

1 889 572

38 857

38 857

17 516 441

4810000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

17 477 584

17 477 584

11 069 116

1 889 572

38 857

38 857

17 516 441

4810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 207 124

17 207 124

11 069 116

1 889 572

38 857

38 857

17 245 981

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4816090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

106 515

106 515

106 515

В С Ь О Г О 

820 484 488

820 484 488

300 804 864

80 276 119

40 998 007

16 702 306

16 110 423

23 995 701

6 653 861

1 063 400

17 002 306

861 482 495

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3.10

Додаток 1.5

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

11 184 061

213 400

10 970 661

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

99 800

99 800

X

X

21080000

Інші надходження

99 800

99 800

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

99 800

99 800

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

103 600

103 600

X

X

22090000

Державне мито

103 600

103 600

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

38 800

38 800

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

64 800

64 800

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

10 000

10 000

24060000

Інші надходження

10 000

10 000

X

24060300

Інші надходження

10 000

10 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

10 970 661

X

10 970 661

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

10 970 661

X

10 970 661

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

10 316 003

X

10 316 003

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

528 045

X

528 045

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

126 613

X

126 613

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

500

500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

500

500

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

500

500

X

X

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 29 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від _____________ № ________/19

0000000000000000  

000                                    

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

500

500

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

11 184 561

213 900

10 970 661

40000000

Офіційні трансферти

646 770 164

646 375 575

394 589

394 589

41000000

Від органів державного управління

646 770 164

646 375 575

394 589

394 589

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

257 836 593

257 836 593

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

7 328 858

7 328 858

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

250 507 735

250 507 735

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

388 933 571

388 538 982

394 589

394 589

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

87 573 578

87 573 578

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

68 530

68 530

X

X

Додаток 1.5

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

154 032 807

154 032 807

X

X

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення, у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосереденьо в 
районах та у період здійснення  зазначених 
заходів, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни III групи відповідно до 
пунктів 11-14 частини другої статті 7 або 
учасниками бойових дій відповідно до 
пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

2 863 581

2 863 581

X

X

Додаток 1.5

4

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

267 050

267 050

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

125 659 500

125 659 500

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

2 517 701

2 123 112

394 589

394 589

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

1 410 944

1 410 944

X

X

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

2 178 744

2 178 744

X

X

41052300

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 495 000

1 495 000

X

41054100

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що 
утворився на початок бюджетного періоду

9 479 000

9 479 000

Додаток 1.5

5

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41054200

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей осіб, 
визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 
1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, 
які стали особами з інвалідністю внаслідок 
поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров'я, одержаних під час 
участі у Революції Гідності, визначених 
пунктом 10 частини другої статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 065 098

1 065 098

X

X

41054300

Субвенція з місцевого бюджету на 
реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення якості освіти за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

322 038

322 038

X

X

Разом доходів

657 954 725

646 589 475

11 365 250

394 589

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.5

Додаток 3.5

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

345 269 195

345 269 195

203 071 086

59 823 853

30 103 717

19 135 587

18 740 998

10 968 130

1 123 353

199 135

19 135 587

375 372 912

0610000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

345 269 195

345 269 195

203 071 086

59 823 853

30 103 717

19 135 587

18 740 998

10 968 130

1 123 353

199 135

19 135 587

375 372 912

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 797 458

1 797 458

1 391 834

91 393

1 797 458

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

112 347 019

112 347 019

58 643 462

27 843 340

8 122 377

72 200

72 200

8 050 177

13 920

3 740

72 200

120 469 396

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

193 651 648

193 651 648

120 939 859

27 459 541

8 923 427

6 865 937

6 471 348

2 057 490

939 156

68 060

6 865 937

202 575 075

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

4 110 758

4 110 758

2 880 297

585 567

216 488

216 488

113 769

20 820

4 327 246

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

22 480 474

22 480 474

11 244 828

2 918 168

1 564 821

939 080

939 080

625 741

56 508

106 515

939 080

24 045 295

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 672 222

1 672 222

1 304 171

64 891

1 672 222

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 944 690

3 944 690

2 956 571

136 151

3 944 690

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 944 690

3 944 690

2 956 571

136 151

3 944 690

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5 264 926

5 264 926

3 710 064

724 802

18 234

18 234

5 283 160

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5 264 926

5 264 926

3 710 064

724 802

18 234

18 234

5 283 160

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

11 258 370

11 258 370

11 258 370

11 258 370

11 258 370

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

11 258 370

11 258 370

11 258 370

11 258 370

11 258 370

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

262 301 163

262 301 163

13 477 625

629 544

3 968 553

3 968 553

3 968 553

3 968 553

266 269 716

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

262 301 163

262 301 163

13 477 625

629 544

3 968 553

3 968 553

3 968 553

3 968 553

266 269 716

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

18 531 875

18 531 875

13 477 625

629 544

18 531 875

Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 29 
сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________№ ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

2

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

87 573 578

87 573 578

87 573 578

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

24 917 580

24 917 580

24 917 580

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

62 655 998

62 655 998

62 655 998

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

68 530

68 530

68 530

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

2 540

2 540

2 540

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

65 990

65 990

65 990

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

554 074

554 074

554 074

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

554 074

554 074

554 074

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

109 367 083

109 367 083

109 367 083

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 230 000

1 230 000

1 230 000

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

350 600

350 600

350 600

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

61 015 027

61 015 027

61 015 027

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

5 454 040

5 454 040

5 454 040

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

23 350 270

23 350 270

23 350 270

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 230 970

1 230 970

1 230 970

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

16 612 600

16 612 600

16 612 600

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

123 576

123 576

123 576

Додаток 3.5

3

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

44 665 724

44 665 724

44 665 724

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

31 270 450

31 270 450

31 270 450

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 550 450

6 550 450

6 550 450

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 190 670

2 190 670

2 190 670

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

556 130

556 130

556 130

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

96 600

96 600

96 600

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

176 424

176 424

176 424

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

3 825 000

3 825 000

3 825 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

302 183

302 183

302 183

0813220

3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства

3 928 679

3 928 679

3 928 679

3 928 679

3 928 679

Додаток 3.5

4

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

0813223

3223

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 
статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II 
групи з числа учасників бойових дій на території інших 
держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з 
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 
частини другої статті 7 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов

2 863 581

2 863 581

2 863 581

2 863 581

2 863 581

0813224

3224

0160

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці 
чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з 
інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції 
Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов

1 065 098

1 065 098

1 065 098

1 065 098

1 065 098

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

267 050

267 050

267 050

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

971 066

971 066

39 874

39 874

39 874

39 874

1 010 940

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

971 066

971 066

39 874

39 874

39 874

39 874

1 010 940

4300000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

14 771 166

14 771 166

9 162 210

1 104 949

1 540 931

1 538 400

1 538 400

2 531

1 538 400

16 312 097

4310000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

14 771 166

14 771 166

9 162 210

1 104 949

1 540 931

1 538 400

1 538 400

2 531

1 538 400

16 312 097

4310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 323 153

14 323 153

9 162 210

1 104 949

1 540 931

1 538 400

1 538 400

2 531

1 538 400

15 864 084

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

Додаток 3.5

5

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4316090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

284 068

284 068

284 068

В С Ь О Г О 

622 341 524

622 341 524

225 710 921

61 558 346

35 613 201

24 642 540

24 247 951

10 970 661

1 123 353

199 135

24 642 540

657 954 725

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3.5

(гривень)

2

1

2

3

4

5

200000 Внутрішнє фінансування

-9 475 964

9 475 964

9 475 964

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 

205100 На початок періоду 

381 608

381 608

205200 На кінець періоду 

381 608

381 608

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

-9 475 964

9 475 964

9 475 964

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-9 475 964

9 475 964

9 475 964

Загальне фінансування

-9 475 964

9 475 964

9 475 964

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-9 475 964

9 475 964

9 475 964

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-9 475 964

9 475 964

9 475 964

602100  На початок періоду 

381 608

381 608

602200  На кінець періоду 

381 608

381 608

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-9 475 964

9 475 964

9 475 964

Загальне фінансування

-9 475 964

9 475 964

9 475 964

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 6.2

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 29
сесії

Харківської

міської

ради

7

скликання

від ________№ ____/19

Фінансування бюджету Індустріального району м.Харкова на 2019 рік

Всього

Код 

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 1.4

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

25 195 691

881 100

24 314 591

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

153 500

153 500

X

X

21080000

Інші надходження

153 500

153 500

X

X

21080500

Інші надходження

78 500

78 500

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

75 000

75 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

389 800

389 800

X

X

22090000

Державне мито

389 800

389 800

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

220 100

220 100

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

169 700

169 700

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

337 800

337 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

4 300

4 300

X

X

24060000

Інші надходження

333 500

333 500

X

24060300

Інші надходження

333 500

333 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

24 314 591

X

24 314 591

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

24 314 591

X

24 314 591

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

19 426 561

X

19 426 561

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

3 663 536

X

3 663 536

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

1 064 364

X

1 064 364

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

160 130

X

160 130

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6 000

6 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

6 000

6 000

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2019 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

до рішення 23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет
міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 29 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від _____________ № ________/19

0000000000000000  

000                                    

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

6 000

6 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

6 000

6 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

25 201 691

887 100

24 314 591

40000000

Офіційні трансферти

1 216 542 490

1 216 345 196

197 294

197 294

41000000

Від органів державного управління

1 216 542 490

1 216 345 196

197 294

197 294

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

509 742 926

509 742 926

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

13 369 170

13 369 170

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

496 373 756

496 373 756

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

706 799 564

706 602 270

197 294

197 294

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

136 546 760

136 546 760

X

X

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

58 900

58 900

X

X

Додаток 1.4 

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату 
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім`ям, особам, які не мають права на 
пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної 
допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

308 728 581

308 728 581

X

X

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей осіб, 
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, 
визначених пунктами 11-14 частини другої 
статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

1 283 042

1 283 042

X

X

Додаток 1.4 

4

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення, у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосереденьо в 
районах та у період здійснення  зазначених 
заходів, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни III групи відповідно до 
пунктів 11-14 частини другої статті 7 або 
учасниками бойових дій відповідно до 
пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

3 256 676

3 256 676

X

X

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

199 767

199 767

X

X

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

242 636 225

242 636 225

X

X

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

4 443 519

4 246 225

197 294

197 294

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

1 374 688

1 374 688

X

X

Додаток 1.4 

5

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41051300

Субвенція з місцевого бюджету на 
модернізацію та оновлення матеріально-
технічної бази професійно-технічних 
навчальних закладів за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

809 500

809 500

X

X

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

3 818 844

3 818 844

X

X

41052300

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 991 370

1 991 370

41054100

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за 
рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що 
утворився на початок бюджетного періоду

1 437 000

1 437 000

41054300

Субвенція з місцевого бюджету на 
реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення якості освіти за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

214 692

214 692

X

X

Разом доходів

1 241 744 181

1 217 232 296

24 511 885

197 294

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.4 

Додаток 3.7

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського 
району Харківської міської ради

205 858 191

205 858 191

126 877 382

35 703 463

18 433 321

11 046 966

10 849 672

7 386 355

38 200

11 441

11 046 966

224 291 512

0610000

Управління освіти Адміністрації Основ'янського 
району Харківської міської ради

205 858 191

205 858 191

126 877 382

35 703 463

18 433 321

11 046 966

10 849 672

7 386 355

38 200

11 441

11 046 966

224 291 512

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 603 993

1 603 993

1 228 637

89 780

1 603 993

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

78 678 695

78 678 695

46 543 746

15 861 230

7 349 292

7 044

7 044

7 342 248

15 997

4 973

7 044

86 027 987

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

100 784 899

100 784 899

61 655 823

16 473 845

2 842 230

2 798 123

2 600 829

44 107

22 203

6 468

2 798 123

103 627 129

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

4 238 577

4 238 577

3 193 091

301 601

4 238 577

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 624 138

6 624 138

4 483 395

1 129 099

6 624 138

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 324 540

1 324 540

1 070 667

13 514

1 324 540

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 436 947

3 436 947

2 669 839

60 690

3 436 947

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 436 947

3 436 947

2 669 839

60 690

3 436 947

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9 166 402

9 166 402

6 032 184

1 773 704

9 166 402

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9 166 402

9 166 402

6 032 184

1 773 704

9 166 402

0617320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

6 741 799

6 741 799

6 741 799

6 741 799

6 741 799

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

6 741 799

6 741 799

6 741 799

6 741 799

6 741 799

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

163 312 795

163 312 795

13 694 313

371 410

1 612 212

1 612 212

1 612 212

1 612 212

164 925 007

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Основ'янського району Харківської 
міської ради

163 312 795

163 312 795

13 694 313

371 410

1 612 212

1 612 212

1 612 212

1 612 212

164 925 007

Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 
29 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________№ ____/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

2

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

19 177 194

19 177 194

13 694 313

371 410

299 994

299 994

299 994

299 994

19 477 188

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

50 479 450

50 479 450

50 479 450

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

15 456 302

15 456 302

15 456 302

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

35 023 148

35 023 148

35 023 148

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

136 910

136 910

136 910

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

22 800

22 800

22 800

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

114 110

114 110

114 110

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

264 756

264 756

264 756

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

264 756

264 756

264 756

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

63 267 396

63 267 396

63 267 396

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

840 920

840 920

840 920

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

247 730

247 730

247 730

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

32 522 820

32 522 820

32 522 820

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 800 000

4 800 000

4 800 000

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

15 316 581

15 316 581

15 316 581

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

319 925

319 925

319 925

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

8 894 220

8 894 220

8 894 220

Додаток 3.7

3

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

325 200

325 200

325 200

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

28 861 781

28 861 781

28 861 781

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

16 044 765

16 044 765

16 044 765

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

4 677 736

4 677 736

4 677 736

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

3 200 720

3 200 720

3 200 720

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

461 840

461 840

461 840

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

9 060

9 060

9 060

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

657 960

657 960

657 960

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

3 809 700

3 809 700

3 809 700

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

279 413

279 413

279 413

0813220

3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства

1 283 043

1 283 043

1 283 043

1 283 043

1 283 043

Додаток 3.7

4

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813223

3223

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 
10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з 
числа учасників бойових дій на території інших держав, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих 
державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов

1 283 043

1 283 043

1 283 043

1 283 043

1 283 043

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

134 840

134 840

134 840

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

711 055

711 055

29 175

29 175

29 175

29 175

740 230

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

711 055

711 055

29 175

29 175

29 175

29 175

740 230

4500000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

13 264 904

13 264 904

8 376 291

712 730

380 924

357 924

357 924

23 000

357 924

13 645 828

4510000

Адміністрація Основ'янського району Харківської 
міської ради

13 264 904

13 264 904

8 376 291

712 730

380 924

357 924

357 924

23 000

357 924

13 645 828

4510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 784 953

12 784 953

8 376 291

712 730

380 924

357 924

357 924

23 000

357 924

13 165 877

4513190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4516090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

316 006

316 006

316 006

В С Ь О Г О 

382 435 890

382 435 890

148 947 986

36 787 603

20 426 457

13 017 102

12 819 808

7 409 355

38 200

11 441

13 017 102

402 862 347

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3.7

(гривень)

2

1

2

3

4

5

200000 Внутрішнє фінансування

-16 110 423

16 110 423

16 110 423

205000

Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 

205100 На початок періоду 

1 918 051

1 918 051

205200 На кінець періоду 

1 918 051

1 918 051

208000 

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 

-16 110 423

16 110 423

16 110 423

208400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-16 110 423

16 110 423

16 110 423

Загальне фінансування

-16 110 423

16 110 423

16 110 423

600000 

Фінансування за активними 
операціями
 

-16 110 423

16 110 423

16 110 423

602000  Зміни обсягів бюджетних коштів

-16 110 423

16 110 423

16 110 423

602100  На початок періоду 

1 918 051

1 918 051

602200  На кінець періоду 

1 918 051

1 918 051

602400 

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

-16 110 423

16 110 423

16 110 423

Загальне фінансування

-16 110 423

16 110 423

16 110 423

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 6.10
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7
скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про
бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції
рішення 28 сесії Харківської міської ради 7
скликання                                                                   
від ________№ ____/19

Всього

Фінансування бюджету Шевченківського району м.Харкова на 2019 рік

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

(гривень)

з них:

0100000

Харківська міська рада 

258 052 221

258 052 221

111 331 521

7 579 854

43 101 119

43 101 119

43 101 119

43 101 119

301 153 340

0110000

Харківська міська рада 

258 052 221

258 052 221

111 331 521

7 579 854

43 101 119

43 101 119

43 101 119

43 101 119

301 153 340

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

179 362 382

179 362 382

111 331 521

7 579 854

6 329 917

6 329 917

6 329 917

6 329 917

185 692 299

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

26 000

26 000

26 000

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

6 960 751

6 960 751

6 960 751

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

586 100

586 100

586 100

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

586 100

586 100

586 100

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

3 265 500

3 265 500

3 265 500

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

30 026 428

30 026 428

899 762

899 762

899 762

899 762

30 926 190

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

24 686 185

24 686 185

2 146 690

2 146 690

2 146 690

2 146 690

26 832 875

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

33 724 750

33 724 750

33 724 750

33 724 750

33 724 750

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 022 502

1 022 502

1 022 502

0118410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

12 116 373

12 116 373

12 116 373

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

225 412 024

225 412 024

140 568 453

10 476 426

109 297 569

98 037 261

97 839 966

11 186 208

7 590 956

723 187

98 111 361

334 709 593

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

225 412 024

225 412 024

140 568 453

10 476 426

109 297 569

98 037 261

97 839 966

11 186 208

7 590 956

723 187

98 111 361

334 709 593

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

8 762 381

8 762 381

6 158 669

32 000

32 000

32 000

32 000

8 794 381

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 29 
сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________№ ____/19

Додаток 3.1

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2019 рік

за головними розпорядниками коштів

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

10

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1517460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

525 003 727

524 883 727

120 000

673 964 805

673 964 805

569 864 805

673 964 805

1 198 968 532

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

525 003 727

524 883 727

120 000

673 964 805

673 964 805

569 864 805

673 964 805

1 198 968 532

1517670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

120 890 000

1600000

Департамент містобудування та архітектури 
Харківської міської ради

28 794 516

26 953 116

19 712 247

1 841 400

1 633 972

1 633 972

1 633 972

1 633 972

30 428 488

1610000

Департамент містобудування та архітектури 
Харківської міської ради

28 794 516

26 953 116

19 712 247

1 841 400

1 633 972

1 633 972

1 633 972

1 633 972

30 428 488

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

25 699 202

25 699 202

19 712 247

25 699 202

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної  документації)

3 095 314

1 253 914

1 841 400

1 633 972

1 633 972

1 633 972

1 633 972

4 729 286

1900000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

311 834 510

311 834 510

9 982 466

516 783 124

486 671 124

318 427 723

516 783 124

828 617 634

1910000

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

311 834 510

311 834 510

9 982 466

516 783 124

486 671 124

318 427 723

516 783 124

828 617 634

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 275 038

13 275 038

9 982 466

13 275 038

1913030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсації за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

6 819 472

6 819 472

6 819 472

1913032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

6 819 472

6 819 472

6 819 472

1913240

3240

Інші заклади та заходи 

290 000

290 000

290 000

1913242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

290 000

290 000

290 000

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

287 074 680

287 074 680

133 590 680

287 074 680

287 074 680

1917420

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

249 300 000

249 300 000

89 690 291

59 578 291

44 818 890

89 690 291

338 990 291

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

249 300 000

249 300 000

58 578 331

58 578 331

43 818 930

58 578 331

307 878 331

1917423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

999 960

999 960

999 960

999 960

999 960

Додаток 3.1

11

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1917425

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 112 000

30 112 000

30 112 000

1917440

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

42 150 000

42 150 000

85 476 179

85 476 179

85 476 179

85 476 179

127 626 179

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

42 150 000

42 150 000

85 476 179

85 476 179

85 476 179

85 476 179

127 626 179

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

54 541 974

54 541 974

54 541 974

54 541 974

54 541 974

2000000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської 
ради

4 177 188

4 177 188

2 272 101

35 912

35 912

35 912

35 912

4 213 100

2010000

Департамент розвитку телекомунікаційних 
технологій та зв'язку Харківської міської 
ради

4 177 188

4 177 188

2 272 101

35 912

35 912

35 912

35 912

4 213 100

2010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

3 006 497

3 006 497

2 272 101

35 912

35 912

35 912

35 912

3 042 409

2010180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

693 655

693 655

693 655

2017530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

477 036

477 036

477 036

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

14 744 533

14 744 533

4 843 921

995 000

995 000

995 000

995 000

15 739 533

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

14 744 533

14 744 533

4 843 921

995 000

995 000

995 000

995 000

15 739 533

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

7 293 513

7 293 513

4 843 921

7 293 513

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

7 451 020

7 451 020

995 000

995 000

995 000

995 000

8 446 020

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 335 243

21 335 243

12 507 385

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

36 335 243

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

21 335 243

21 335 243

12 507 385

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

36 335 243

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

16 247 377

16 247 377

12 507 385

16 247 377

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

1 200 000

1 200 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

16 200 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Додаток 3.1

12

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2717690

7690

0490

Інша економічна діяльність

1 887 866

1 887 866

1 887 866

2717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 887 866

1 887 866

1 887 866

Підтвердження кредитного рейтингу міста

1 887 866

1 887 866

1 887 866

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

17 864 612

17 864 612

13 099 392

153 559

376 000

376 000

376 000

376 000

18 240 612

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

17 864 612

17 864 612

13 099 392

153 559

376 000

376 000

376 000

376 000

18 240 612

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 790 835

12 790 835

9 695 205

153 559

12 790 835

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

506 392

506 392

376 000

376 000

376 000

376 000

882 392

3018120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

4 567 385

4 567 385

3 404 187

4 567 385

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

31 634 635

31 634 635

13 482 945

432 820

31 634 635

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

31 634 635

31 634 635

13 482 945

432 820

31 634 635

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 187 796

18 187 796

13 482 945

432 820

18 187 796

3117690

7690

Інша економічна діяльність

13 446 839

13 446 839

13 446 839

3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

13 446 839

13 446 839

13 446 839

Управління комунальним майном

13 446 839

13 446 839

13 446 839

3300000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

73 306 473

73 306 473

31 215 126

87 503

15 093 411

15 093 411

15 093 411

15 093 411

88 399 884

3310000

Департамент реєстрації Харківської міської 
ради

73 306 473

73 306 473

31 215 126

87 503

15 093 411

15 093 411

15 093 411

15 093 411

88 399 884

Додаток 3.1

13

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

40 434 060

40 434 060

30 240 274

63 058

57 376

57 376

57 376

57 376

40 491 436

3317330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

31 197 906

31 197 906

31 197 906

3317670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3317690

7690

Інша економічна діяльність

1 674 507

1 674 507

974 852

24 445

36 035

36 035

36 035

36 035

1 710 542

3317693

7693

0490

Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю

1 674 507

1 674 507

974 852

24 445

36 035

36 035

36 035

36 035

1 710 542

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

83 188 421

83 188 421

47 645 470

3 432 992

723 700

690 500

690 500

33 200

690 500

83 912 121

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

83 188 421

83 188 421

47 645 470

3 432 992

723 700

690 500

690 500

33 200

690 500

83 912 121

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

82 292 061

82 292 061

47 645 470

3 432 992

723 700

690 500

690 500

33 200

690 500

83 015 761

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

896 360

896 360

896 360

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

14 845 252

14 845 252

2 380 657

14 845 252

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

14 845 252

14 845 252

2 380 657

14 845 252

3510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

3 446 382

3 446 382

2 380 657

3 446 382

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

11 398 870

11 398 870

11 398 870

3600000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

17 794 642

17 597 142

10 871 413

197 500

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

21 294 642

3610000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

17 794 642

17 597 142

10 871 413

197 500

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

21 294 642

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

13 933 142

13 933 142

10 871 413

13 933 142

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 664 000

3 664 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

7 164 000

Додаток 3.1

14

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

197 500

197 500

197 500

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

6 688 703 962

6 584 174 365

33 260 470

104 529 597

25 354 955

25 354 955

22 828 020

25 354 955

6 714 058 917

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

6 688 703 962

6 584 174 365

33 260 470

104 529 597

25 354 955

25 354 955

22 828 020

25 354 955

6 714 058 917

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

42 035 273

42 035 273

33 260 470

45 000

45 000

45 000

45 000

42 080 273

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

120 449 668

120 449 668

120 449 668

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова 
програма "Громадський бюджет (бюджет участі) 
міста Харкова" на 2018-2021 роки)

48 047

48 047

48 047

48 047

48 047

3718500

8500

0133

Нерозподілені трансферти з державного бюджету

17 233 870

15 233 870

2 000 000

17 233 870

3718700

8700

0133

Резервний фонд

80 000 000

80 000 000

80 000 000

9000

Міжбюджетні трансферти  (згідно з додатком 4)

6 428 985 151

6 326 455 554

102 529 597

25 261 908

25 261 908

22 734 973

25 261 908

6 454 247 059

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

2 791 747 277

2 791 747 277

2 791 747 277

3719110

9110

0180

Реверсна дотація 

302 776 200

302 776 200

302 776 200

3719130

9130

0180

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 
рахунок відповідної додаткової дотації з державного 
бюджету

68 275 850

68 275 850

68 275 850

3719150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету (з міського 
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)

2 420 695 227

2 420 695 227

2 420 695 227

9200

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціального 
захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету

2 300 503 002

2 279 775 412

20 727 590

2 300 503 002

Додаток 3.1

15

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719210

9210

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), управління багатоквартирним будинком, 
поводження з побутовими відходами (вивезення 
побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та заміну 
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 
абонентського обслуговування для споживачів 
комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними 
договорами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

806 544 475

806 544 475

806 544 475

3719220

9220

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

945 436

945 436

945 436

3719230

9230

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
особам, які не мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 
державної допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за 
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку,  допомоги на дітей, які 
виховуються у багатодітних сім'ях, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 

1 469 581 477

1 469 581 477

1 469 581 477

3719240

9240

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для 
окремих категорій населення за рахунок відповідних 
субвенцій з державного бюджету

20 727 590

20 727 590

20 727 590

Додаток 3.1

16

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719241

9241

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II 
групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, визначених 
пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

6 322 148

6 322 148

6 322 148

3719242

9242

0180

Субвенція  з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, 
які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення, у здійсненні заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення 
зазначених заходів, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до 
пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або 
учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 
20 частини першої статті 6 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 

1 660 087

1 660 087

1 660 087

Додаток 3.1

17

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719243

9243

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на 
території інших держав, визначених у абзаці 
першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа 
учасників бойових дій на території інших держав, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з 
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 
7 частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

11 680 257

11 680 257

11 680 257

3719244

9244

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей осіб, визначених у 
абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 
Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю I - II групи, які стали особами з 
інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних 
під час участі у Революції Гідності, визначених 
пунктом 10 частини другої статті 7 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

1 065 098

1 065 098

1 065 098

3719250

9250

0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною 
та виплату соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

2 704 024

2 704 024

2 704 024

Додаток 3.1

18

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за 
рахунок субвенцій з державного бюджету

1 264 565 494

1 253 393 430

11 172 064

2 367 530

2 367 530

2 367 530

1 266 933 024

3719310

9310

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції 

1 218 246 897

1 218 246 897

1 218 246 897

3719320

9320

0180

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду

20 349 651

20 349 651

2 367 530

2 367 530

2 367 530

22 717 181

3719330

9330

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

3 608 733

1 488 841

2 119 892

3 608 733

3719340

9340

0180

Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та 
оновлення матеріально-технічної бази професійно-
технічних навчальних закладів за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

809 500

207 150

602 350

809 500

3719350

9350

0180

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

20 155 213

13 100 891

7 054 322

20 155 213

3719360

9360

0180

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 395 500

1 395 500

1 395 500

9500

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів за 
рахунок коштів, які надаються з державного 
бюджету

70 629 943

70 629 943

70 629 943

3719510

9510

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету

19 287 000

19 287 000

19 287 000

3719570

9570

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій за рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на початок бюджетного періоду (згідно з 
додатками 5, 10) 

51 342 943

51 342 943

51 342 943

Додаток 3.1

19

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

1 146 435

1 146 435

159 405

159 405

159 405

1 305 840

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі) (згідно з додатком 5) 

800 000

800 000

800 000

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
обласного бюджету на співфінансування міні-
проектів-переможців обласного конкурсу міні-
проектів розвитку територіальних громад "Разом в 
майбутнє" (програма розвитку місцевого 
самоврядування в Харківській області на 2017-2021 
роки)) (згідно з додатками 5) 

111 235

111 235

159 405

159 405

159 405

270 640

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
міського бюджету міста Харкова обласному 
бюджету Харківської області на виготовлення 
бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної 
сім'ї) (згідно з додатком 5) 

235 200

235 200

235 200

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського науково-
дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М.С. Бокаріуса (на спорудження пам'ятника)) 
(згідно з додатками 5, 7) 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на капітальний 
ремонт Харківського Палацу спорту "Зміна" по вул. 
Луі Пастера, 179а в м. Харкові) (згідно з додатками 
5, 10) 

5 541 400

5 541 400

5 541 400

5 541 400

5 541 400

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
мікроскопу поляризаційного бінокулярного XP-501 
для Харківського науково-дослідного інституту 
судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса) 
(згідно з додатками 5, 10) 

69 896

69 896

69 896

69 896

69 896

Додаток 3.1

2

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

133 069 767

133 069 767

105 611 261

1 289 106

5 941 818

931 010

733 715

4 974 708

3 324 556

136 930

967 110

139 011 585

0611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

12 938 726

12 938 726

6 626 366

1 972 935

2 145 053

2 045 053

2 045 053

100 000

2 045 053

15 083 779

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках

8 931 944

8 931 944

4 821 582

1 876 887

20 000

20 000

8 951 944

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

23 005 579

23 005 579

14 026 266

4 986 582

10 342 000

4 212 500

4 212 500

6 091 500

4 266 400

586 257

4 250 500

33 347 579

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

2 299 273

2 299 273

1 569 630

134 170

96 000

96 000

96 000

96 000

2 395 273

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

8 915 385

8 915 385

310 356

87 977 900

87 977 900

87 977 900

87 977 900

96 893 285

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

533 207

533 207

310 356

18 000

18 000

18 000

18 000

551 207

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

8 382 178

8 382 178

87 959 900

87 959 900

87 959 900

87 959 900

96 342 078

0611170

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів

2 810 439

2 810 439

1 444 323

216 746

250 000

250 000

250 000

250 000

3 060 439

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

24 678 530

24 678 530

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

26 578 530

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

592 798

592 798

592 798

592 798

592 798

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

592 798

592 798

592 798

592 798

592 798

0700000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 478 260 391

1 478 260 391

10 044 885

131 751 427

131 702 627

131 702 627

48 800

131 702 627

1 610 011 818

0710000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

1 478 260 391

1 478 260 391

10 044 885

131 751 427

131 702 627

131 702 627

48 800

131 702 627

1 610 011 818

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

14 629 618

14 629 618

10 044 885

14 629 618

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

710 297 078

710 297 078

62 549 717

62 549 717

62 549 717

62 549 717

772 846 795

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

21 204 261

21 204 261

376 688

327 888

327 888

48 800

327 888

21 580 949

Додаток 3.1

20

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
набору кювет для спектрофотометра для 
Харківського науково-дослідного інституту судових 
експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса) (згідно з 
додатками 5, 10) 

7 416

7 416

7 416

7 416

7 416

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
набору сит для Харківського науково-дослідного 
інституту судових експертиз ім. Засл. проф. 
М.С. Бокаріуса) (згідно з додатками 5, 10) 

17 613

17 613

17 613

17 613

17 613

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
шкали Мооса – набору еталонних мінералів для 
Харківського науково-дослідного інституту судових 
експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса) (згідно з 
додатками 5, 10) 

11 063

11 063

11 063

11 063

11 063

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
спектрофотометру (190-1100 нм) для Харківського 
науково-дослідного інституту судових експертиз 
ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса) (згідно з додатками 
5, 10) 

176 625

176 625

176 625

176 625

176 625

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на придбання 
полум’яного фотометра CL-378 для Харківського 
науково-дослідного інституту судових експертиз 
ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса) (згідно з додатками 
5, 10) 

135 960

135 960

135 960

135 960

135 960

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази ГУ ДСУ з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області (на придбання 
водолазного спорядження для забезпечення групи 
піротехнічних та спеціальних водолазних робіт АРЗ 
СП Головного управління)) (згідно з додатком 5) 

275 000

275 000

275 000

275 000

275 000

Додаток 3.1

21

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Державної установи 
«Харківський слідчий ізолятор» Північно-східного 
міжрегіонального Управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Міністерства 
юстиції України (на придбання будівельних 
матеріалів для проведення ремонтів об'єктів 
побутового призначення)) (згідно з додатками 5, 7) 

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського зонального 
відділу Військової служби правопорядку 
Міністерства оборони України (на проведення 
ремонтних робіт фасаду будівлі зонального відділу 
та придбання металопластикових вікон)) (згідно з 
додатку 5) 

393 000

393 000

393 000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (на зміцнення 
матеріально-технічної бази Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна (на 
облаштування екскурсійної еколого-освітньої 
стежки з велодоріжкою на території ботанічного 
саду за адресою: м. Харків, вул. О. Яроша, 24)) 
(згідно з додатками 5, 7) 

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

В С Ь О Г О 

12 000 361 426 11 890 672 929

831 587 227

155 370 288

109 688 497 4 882 821 814 4 775 572 443 4 099 427 932

57 249 333

36 933 423

3 617 309

4 825 572 481 16 883 183 240

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3.1

3

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

171 873 637

171 873 637

7 587 360

7 587 360

7 587 360

7 587 360

179 460 997

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

335 226 022

335 226 022

23 190 354

23 190 354

23 190 354

23 190 354

358 416 376

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

31 076 736

31 076 736

31 076 736

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

84 350 358

84 350 358

2 475 135

2 475 135

2 475 135

2 475 135

86 825 493

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

51 564 221

51 564 221

21 111 076

21 111 076

21 111 076

21 111 076

72 675 297

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

51 564 221

51 564 221

21 111 076

21 111 076

21 111 076

21 111 076

72 675 297

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

751 538

751 538

751 538

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

51 041 676

51 041 676

51 041 676

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

40 980 676

40 980 676

40 980 676

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

10 061 000

10 061 000

10 061 000

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

3 245 246

3 245 246

3 245 246

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

3 245 246

3 245 246

3 245 246

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0717340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

1 361 097

1 361 097

1 361 097

1 361 097

1 361 097

0717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

12 100 000

12 100 000

12 100 000

12 100 000

12 100 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

308 556 480

308 556 480

77 842 424

4 001 804

6 567 138

5 157 442

5 157 442

1 409 696

283 878

507 383

5 157 442

315 123 618

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

22 423 600

22 423 600

15 836 943

249 177

88 480

88 480

88 480

88 480

22 512 080

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 715 314

9 715 314

6 980 184

33 480

33 480

33 480

33 480

9 748 794

0810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

520 727

520 727

520 727

Додаток 3.1

4

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

11 427 276

11 427 276

8 323 376

183 477

30 000

30 000

30 000

30 000

11 457 276

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

11 427 276

11 427 276

8 323 376

183 477

30 000

30 000

30 000

30 000

11 457 276

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

760 283

760 283

533 383

65 700

25 000

25 000

25 000

25 000

785 283

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

760 283

760 283

533 383

65 700

25 000

25 000

25 000

25 000

785 283

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

286 132 880

286 132 880

62 005 481

3 752 627

6 478 658

5 068 962

5 068 962

1 409 696

283 878

507 383

5 068 962

292 611 538

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

12 393 943

12 393 943

9 258 706

176 524

176 524

176 524

176 524

12 570 467

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

65 079 346

65 079 346

49 766 625

2 828 378

3 387 055

2 926 359

2 926 359

460 696

283 878

4 600

2 926 359

68 466 401

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

59 496 935

59 496 935

46 289 433

2 224 478

2 875 655

2 414 959

2 414 959

460 696

283 878

4 600

2 414 959

62 372 590

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 582 411

5 582 411

3 477 192

603 900

511 400

511 400

511 400

511 400

6 093 811

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

208 659 591

208 659 591

2 980 150

924 249

2 242 823

1 293 823

1 293 823

949 000

502 783

1 293 823

210 902 414

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

5 096 841

5 096 841

2 980 150

924 249

1 437 700

488 700

488 700

949 000

502 783

488 700

6 534 541

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

203 562 750

203 562 750

805 123

805 123

805 123

805 123

204 367 873

0827320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

672 256

672 256

672 256

672 256

672 256

0827323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

672 256

672 256

672 256

672 256

672 256

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

22 925 493

22 925 493

17 038 496

566 960

204 000

204 000

204 000

204 000

23 129 493

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

22 925 493

22 925 493

17 038 496

566 960

204 000

204 000

204 000

204 000

23 129 493

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

17 379 444

17 379 444

13 807 338

94 788

74 000

74 000

74 000

74 000

17 453 444

Додаток 3.1

5

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 546 049

5 546 049

3 231 158

472 172

130 000

130 000

130 000

130 000

5 676 049

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах, підтримка функціонування дитячих 
будинків сімейного типу та прийомних сімей

5 296 049

5 296 049

3 231 158

472 172

130 000

130 000

130 000

130 000

5 426 049

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

250 000

250 000

250 000

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

392 555 641

392 555 641

174 262 560

16 997 802

145 436 498

115 301 356

115 301 356

29 154 755

21 787 811

655 979

116 281 743

537 992 139

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

392 555 641

392 555 641

174 262 560

16 997 802

145 436 498

115 301 356

115 301 356

29 154 755

21 787 811

655 979

116 281 743

537 992 139

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

10 673 699

10 673 699

7 617 770

10 673 699

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

156 286 196

156 286 196

117 889 912

7 515 476

39 518 250

11 535 820

11 535 820

27 146 875

20 637 836

359 134

12 371 375

195 804 446

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

45 026 844

45 026 844

30 837 100

4 790 839

1 157 745

961 300

961 300

142 256

738

55 644

1 015 489

46 184 589

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 881 100

4 881 100

2 918 400

419 316

182 200

144 100

144 100

38 100

200

144 100

5 063 300

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів

30 807 091

30 807 091

12 025 237

4 226 111

10 623 667

8 705 500

8 705 500

1 827 524

1 149 237

241 001

8 796 143

41 430 758

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

144 880 711

144 880 711

2 974 141

46 060

46 919 958

46 919 958

46 919 958

46 919 958

191 800 669

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

4 032 271

4 032 271

2 974 141

46 060

4 032 271

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

140 848 440

140 848 440

46 919 958

46 919 958

46 919 958

46 919 958

187 768 398

1017330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

40 056 978

40 056 978

40 056 978

40 056 978

40 056 978

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

6 977 700

6 977 700

6 977 700

6 977 700

6 977 700

1100000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

142 153 726

142 153 726

58 657 591

18 670 996

285 567 091

282 090 417

282 090 417

3 416 674

1 270 778

914 760

282 150 417

427 720 817

1110000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

36 081 622

36 081 622

11 862 826

762 512

40 243 274

39 474 453

39 474 453

768 821

619 853

39 474 453

76 324 896

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

15 217 898

15 217 898

10 998 326

107 490

15 217 898

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

1 325 391

1 325 391

1 325 391

Додаток 3.1

6

з них:

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки розвитку

видатки 

споживання

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

43 000

43 000

43 000

1113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

1 282 391

1 282 391

1 282 391

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

12 110 891

12 110 891

864 500

655 022

5 977 274

5 208 453

5 208 453

768 821

619 853

5 208 453

18 088 165

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України»

2 783 662

2 783 662

2 783 662

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

9