Про схвалення прогнозних показників бюджету міста Харкова на 2020 і 2021 роки

Номер
462/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
26/06/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УКРАИНА


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 26.06.2019 № 462

Про схвалення прогнозних показників бюджету міста Харкова на 2020 і 2021 роки

Відповідно до ст. 21 Бюджетного кодексу України, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 - 2021 роки», керуючись ст.ст. 28,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити прогнозні показники бюджету міста Харкова на 2020 і 2021 роки згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради Таукешеву Т.Д.


Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про схвалення прогнозних показників бюджету міста Харкова на 2020 і 2021 роки»

від 26.06.2019 № 462


Прогнозні показники бюджету міста Харкова

на 2020 і 2021роки


(без урахування міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів)


млн гривень

Показники

2020 рік

прогноз

2021 рік

прогноз

І. ДОХОДИ

10 638,2

11 144,7

Доходи загального фонду

10 301,3

10 798,8

Податок на доходи фізичних осіб

6 237,1

6 549,0

Акцизний податок

317,5

333,3

Місцеві податки і збори

3 523,1

3 683,0

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в

55,0

55,0

Плата за надання інших адміністративних послуг

104,1

112,0

Інші доходні джерела

64,5

66,5

Доходи спеціального фонду

336,9

345,9

Бюджет розвитку всього, у тому числі:

129,1

129,6

- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності

40,0

40,0

- кошти від продажу землі

70,0

70,0

- кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста

18,5

19,0

Власні надходження бюджетних установ

198,2

206,4

Інші доходні джерела

9,6

9,9II. ВИДАТКИ 3 УРАХУВАННЯМ НАДАННЯ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ

11 138,2

11 144,7

Всього видатків

11041,1

10 969,1

Державне управління

1 001,9

1 019,1

Освіта

2 612,8

2 790,7

Охорона здоров'я

423,6

447,9

Соціальний захист та соціальне забезпечення

530,0

550,0

Культура і мистецтво

310,9

328,4

Фізична культура і спорт

165,1

173,9

Житлово-комунальне господарство

1 677,2

1 703,6

Будівництво та регіональний розвиток

2 021,0

1 590,0

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

1 256,5

1 293,4

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

39,1

41,1

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

0,9

1,0

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

0,2

0,2

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

373,0

399,0

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

1,1

1,1

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

1,8

1,8

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

17,8

18,7

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0,9

1,0

Заходи з організації рятування на водах

4,6

4,7

Фонд охорони навколишнього природного середовища

7,8

8,2

Засоби масової інформації

11,2

11,8

Обслуговування боргу

200,0

200,0

Резервний фонд

80,0

80,0

Реверсна дотація

302,8

302,8

Субвенція міському бюджету м. Дергачі

0,8

0,8

Кредитування

97,1

175,6

Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла та їх

20,0

20,0

Довгострокові кредити громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла та їх повернення

35,0

35,0

Виконання гарантійних зобов'язань

42,1

120,6

III. ФІНАНСУВАННЯ

500,0


Загальний фонд - всього

-3 589,4

-3 768,9

в тому числі:Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-3 589,4

-3 768,9

Спеціальний фонд - всього

4 089,4

3 768,9

в тому числі:Фінансування за рахунок здійснення запозичення

500,0


Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

3 589,4

3 768,9


Заступник міського голови –

директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА


Заступник міського голови

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ