Про стан ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях міста Харкова у 2018 році та основні завдання на 2019 рік

Номер
27/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
17/01/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УКРАИНА


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 17.01.2019 р. № 27

Про стан ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях міста Харкова у 2018 році та основні завдання на 2019 рік

Відповідно до законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу» та постанов Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних», від 04.02.2015 №45 (в редакції від 11.01.2018 № 12) «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», керуючись ст.ст. 36, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома інформацію про стан військового обліку та бронювання у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, що перебувають на території міста Харкова у 2018 році згідно з додатком 1.

2. Затвердити план звіряння облікових даних виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова з обліковими даними районних військових комісаріатів міста та проведення перевірок стану військового обліку та бронювання у 2019 році згідно з додатком 2.

3. Звіряння облікових даних військовозобов’язаних виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова з обліковими даними районних військових комісаріатів у 2019 році проводити в приміщеннях районних військових комісаріатів.

4. Затвердити план проведення занять із відповідальними за організацію та ведення військового обліку у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях міста Харкова у 2019 році згідно з додатком 3.

5. Керівникам виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова:

забезпечити організацію ведення військового обліку та бронювання відповідно до вимог законодавства України;

затвердити своїми наказами графіки звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх військово-обліковими документами;

організувати під час проведення звіряння обов’язкову перевірку наявності та стану військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних;

встановити взаємодію з районними військовими комісаріатами щодо термінів та способів звіряння даних військового обліку за наявності працівників, які знаходяться в них на обліку, та затвердити своїми наказами плани звіряння облікових даних із районними військовими комісаріатами на 2019 рік;

відряджати осіб, відповідальних за ведення військового обліку, у визначені планом терміни до відповідних районних військових комісаріатів для проведення звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з обліковими документами районних військових комісаріатів;

забезпечити внесення результатів звіряння до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних військових комісаріатів.

6. Рекомендувати районним військовим комісарам міста Харкова:

своїми наказами затвердити склад комісій щодо перевірки стану ведення

військового обліку та бронювання у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах та організаціях міста Харкова;

довести рішення до керівників некомунальних підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова, що розташовані на території відповідного району;

погоджувати та інформувати письмово керівників підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова за 10 днів про конкретну дату перевірки стану військового обліку та бронювання.

7. Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради:

надати пропозиції до районних військових комісаріатів міста Харкова стосовно представників від Харківської міської ради для включення до складу комісій щодо перевірки стану ведення військового обліку та бронювання у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях міста Харкова;

довести рішення до керівників виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів та організацій Харківської міської ради у частині, що їх стосується.

8. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 17.01.2018 № 37 «Про стан ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників у Харківській міській раді, її виконавчих органах, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях міста Харкова у 2017 році та основні завдання на 2018 рік».

9. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Терехова І.О.


Міський голова Г.А. КернесДодаток 1

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 17.01.2019 р. № 27


Про стан військового обліку та бронювання у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, що перебувають на території міста Харкова

у 2018 році.

Військовий облік та бронювання військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, в установах, закладах та організаціях міста Харкова був організований та проводився протягом 2018 року у відповідності до законів України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921, і «Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністра України від 04.02.2015 №45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12), розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 31.01.2018 № 55 «Про стан військового обліку на території області за 2017 рік та завдання на 2018 рік» та рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 17.01.2018 № 37 «Про стан ведення військового обліку та. бронювання військовозобов’язаних і призовників у Харківській міській раді, ії виконавчих органах, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях міста Харкова у 2017 році та основні завдання на 2018 рік».

З метою забезпечення якісного ведення військового обліку і бронювання військовими комісаріатами міста Харкова вживалися такі заходи:

проведено звіряння облікових даних 18098 військовозобов’язаних і призовників, які працюють на 1917 підприємствах, установах, організаціях і навчальних закладах з обліковими даними районних військових комісаріатів;

проведено 36 занять з особами, які відповідають за ведення військового обліку підприємств, установ, організацій і навчальних закладів;

постійно надавалась методична допомога підприємствам, установам, організаціям і навчальним закладам з питань організації та ведення військового обліку і бронювання;

за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, військовий обов'язок і військову службу, до адміністративної відповідальності притягнуто 51 посадову особу та 2703 військовозобов’язаних та призовників.

Відповідно до плану перевірок стану військового обліку і бронювання військовозобов’язаних і призовників на 2018 рік спільними комісіями, за участі посадових осіб Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради і районних військових комісаріатів, проведено перевірки функціонування системи військового обліку громадян України на 517 підприємствах, установах, закладах та організаціях міста Харкова. План перевірок виконаний на 96%. Не перевірено 23 підприємства, що були ліквідовані або перебували на стадії ліквідації (4%) протягом року.

Аналіз стану військового обліку в місті Харкові свідчить про наявність позитивних зрушень в організації ведення військового обліку на підприємствах, установах, закладах і організаціях та забезпечення виконання військового обов’язку громадянами України.

В кращу сторону було організовано роботу щодо ведення військового обліку в наступних підприємствах, установах, закладах та організаціях:

Індустріальний район:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОСТОРГ»;

2. Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна дитяча лікарня № 16» Харківської міської ради;

3. Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка №18» Харківської міської ради;

4. Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 85 Харківської міської ради Харківської області.

Київський район:

1. Департамент освіти Харківської міської ради;

2. Адміністрація Київського району Харківської міської ради;

3. Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради;

4. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу»;

6. Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 27» Харківської міської ради.

Московський район:

1. Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний пологовий будинок № 2 імені М.Х. Гельферіха» Харківської міської ради;

2. Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Харківської міської ради»;

3. Комунальний заклад «Харківська гімназія № 23 Харківської міської ради».

Немишлянський район:

1. Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

2. Комунальне некомерційне підприємство «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради;

3. Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 7» Харківської міської ради;

4. Комунальне некомерційне підприємство «Міська багатопрофільна лікарня № 18» Харківської міської ради;

5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кондитерська фабрика «Солодкий світ».

Новобаварський район:

1. Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка №2» Харківської міської ради.

Основ’янський район:

1. Адміністрація Основ’янського району Харківської міської ради;

2. Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради;

3. Управління освіти адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради;

4. Комунальне підприємство «Санепідсервіс».

Слобідський район:

1. Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради;

2. Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради;

3. Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради.

Холодногірський район:

1. Державне підприємство «Харківський бронетанковий завод».

Шевченківський район:

1. Департамент комунального господарства Харківської міської ради;

2. Харківський національний університет радіоелектроніки;

3. Філія «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз».

Незадовільно організовано ведення військового обліку та бронювання в наступних підприємствах, організаціях, закладах та установах:

Індустріальний район:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Вертикаль»;

2. Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний пологовий будинок №6» Харківської міської ради;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Абразив 2003».

Київський район:

1. Український Ордена «Знак пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького;

2. Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»;

3. Комунальне спеціалізоване підприємство «Харківгорліфт».

Немишлянський район:

1. Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України;

2. Державний навчальний заклад «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторіал»;

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Харківмаш»;

5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідроапаратура»;

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фоліо-Плюс».

Холодногірський район:

1. Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця «Регіональна філія».

Основ’янський район:

1. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання»;

2. Комунальний заклад культури «Палац культури Основ’янського району»;

3. Комунальне підприємство «Харківспецбуд»;

4. Комунальний заклад охорони здоров’я «Косметологічна лікарня».

Слобідський район:

1. Комунальне підприємство «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту м. Харкова»;

2. Комунальне підприємство «Тролейбусне депо №2»;

3. Комунальний заклад культури «Харківський муніципальний культурний центр».

Шевченківський район:

1. Приватне акціонерне товариство «Інститут Харківський Промтранспроект»;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Будмен»;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сахарок»;

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Екополімер»;

5. Державне підприємство «Харківський завод спеціальних машин».

Посадові особи вказаних вище підприємств, установ, закладів та організацій були притягнуті до адміністративної відповідальності.

Основні недоліки, що були виявлені під час проведення перевірок військового обліку:

мають місце випадки прийняття на роботу військовозобов'язаних та призовників, у яких не оформлені належним чином військово-облікові документи та не дотримуються строки повідомлення військових комісаріатів про військовозобов'язаних та призовників, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи;

не забезпечена повнота, достовірність та якість обліку військовозобов'язаних і призовників;

не налагоджена взаємодія керівників підприємств, установ, закладів та організацій з районними (міськими) військовими комісаріатами, де перебувають на військовому обліку військовозобов'язані та призовники

з питань строків та способів проведення звіряння даних особових карток працівників форми П-2 з обліковими даними військових комісаріатів.

повідомлення про військовозобов'язаних та призовників, які порушили вимоги правил військового обліку, не надсилаються у військові комісаріати для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності;

не своєчасне оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Пропозиції щодо поліпшення стану ведення військового обліку та бронювання на підприємствах в установах, закладах та організаціях міста Харкова у 2019 році.

Керівникам виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова:

забезпечити організацію ведення військового обліку та бронювання відповідно до вимог законодавства України;

затвердити своїми наказами графіки звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх військово-обліковими документами;

організувати під час проведення звіряння обов’язкову перевірку наявності та стану військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних;

встановити взаємодію з районними військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних військового обліку, за наявності працівників які знаходяться в них на обліку, та затвердити своїми наказами плани звіряння облікових даних з районними військовими комісаріатами на 2019 рік;

відряджати осіб, відповідальних за ведення військового обліку, у визначені планом строки до відповідних районних військових комісаріатів для проведення звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з обліковими документами районних військових комісаріатів;

забезпечити внесення результатів звіряння до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних військових комісаріатів.Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Директор Департаменту

по взаємодії з правоохоронними

органами та цивільного захисту В.О. ТопчійДодаток 2

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 17.01.2019 р. № 27ПЛАН

звіряння облікових даних виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова з обліковими даними районних військових комісаріатів міста та проведення перевірок стану військового обліку та бронювання

у 2019 роціІнформація з обмеженим доступом, яка оприлюдненню не підлягає.Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 17.01.2019 р. № 27


План

проведення занять із відповідальними за організацію та ведення військового обліку у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях

міста Харкова у 2019 році


п/п

Хто залучається

Тема заняття

Дата

проведення

Місце

проведення

заняття

Відмітка

про

виконання/

дата

1

2

3

4

5

6

Індустріальний район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова

Вивчення положень «Порядку, організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07,12.2016 № 921 і «Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно 3 Кодексом України про адміністративні правопорушення.

15.02.19


13.03.19


06.09.19i


02.10.19

м. Харків, вул. Косарєва, 7 Індустріальний РВК


Київський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 і «Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 № 12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно 3 Кодексом України про адміністративні правопорушення.

15.02.19


13.03.19


06.09.19


02.10.19

м. Харків, вул. Садова, 16 Київський РВК


Московський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 і «Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно 3 Кодексом України про адміністративні правопорушення.

15.03.19


29.03.19


20.09.19


04.10.19

м. Харків, вул. Садова, 16 Московський РВК


Московський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 і «Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно 3 Кодексом України про адміністративні правопорушення.

15.03.19


29.03.19


20.09.19


04.10.19

м. Харків, вул. Садова, 16 Московський РВК


Немишлянський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 і «Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно 3 Кодексом України про адміністративні правопорушення.

13.02.19


15.03.19


04.09.19


04.10.19

м. Харків, просп. Петра Григоренка, 17 Адміністрація Немишлянського району (актовий зал)


Новобаварський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 і «Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 № 12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно 3 Кодексом України про адміністративні правопорушення.

13.02.19


13.03.19


04.09.19


02.10.19

м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 13\15, Новобаварський ОРВК


Холодногірський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 і «Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно 3 Кодексом України про адміністративні правопорушення.

15.02.19


15.03.19


06.09.19


04.10.19

м. Харкова, вул. Полтавський Шлях, 13\15 Новобаварський ОРВК


Слобідський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 і «Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно 3 Кодексом України про адміністративні правопорушення.

15.02.19


01.03.19


13.09.19


11.10.19

м. Харкова, просп.

Московський,

96-А

Слобідський

ОРВК


Основ’янський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 і «Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно 3 Кодексом України про адміністративні правопорушення.

22.02.19


15.03.19


20.09.19


18.10.19

м. Харкова, просп.

Московський,

96-А

Слобідський

ОРВК


Шевченківський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 і «Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 № 12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно 3 Кодексом України про адміністративні правопорушення.

01.03.19


22.03.19


13.09.19


18.10.19

м. Харків, просп. Науки, 17-А Адміністрація Шевченківського району (актовий зал)

Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Директор Департаменту

по взаємодії з правоохоронними

органами та цивільного захисту В.О. Топчій