Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

Номер
1391/18
Сесія
24/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
19/12/2018
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

24 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 19.12.2018 № 1391/18

м. Харків

Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», з метою забезпечення виконання заходів Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки впродовж 2019 року, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити кошторис витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки», за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. КернесДодаток

до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»

від 19.12.2018 № 1391/18


КОШТОРИС

витрат на виконання

Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки

за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік


гривень

№№ з/п

Код програмної

класифікації'

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Розділ Програми

Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1
1.

Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова

3 476 495 272

3 326 231 879

150 263 393

6 922 670

1.1.

0611010

1010

0910


Надання дошкільної освіти

1 059 280 480

971696 415

87 584 065


1.2.

0611020

1020

0921


Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 968 768 575

1 936 479 793

32 288 782

600 000

1.3.

0611030

1030

0921


Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

14 293 962

14 288 177

5 785


1.4.

0611040

1040

0922


Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

14 268 163

12 153 993

2 114 170

2 014 170

1.5.

0611060

1060

0910


Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

8 951944

8 931944

20 000


1.6.

0611090

1090

0960


Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

90 576 436

78 121 647

12 454 789

4 212 500

1.7.

0611110

1110

0930


Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

258 740 030

243 279 375

15 460 655


1.8.

0611150

1150

0990


Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

18 003 154

17 907 154

96 000

96 000

1.9.

0611160

1160Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

43 612 528

43 373 381

239 147

0


0611161

1161

0990


Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

43 612 528

43 373 381

239 147


2.

0600000


0


Департамент освіти Харківської міської ради

94 596 968

31 658 068

62 938 900

62 938 900


0610000


0


Департамент освіти Харківської міської ради

94 596 968

31658 068

62 938 900

62 938 900

2.1.

0611160

1160Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

69 013 368

6 074 468

62 938 900

62 938 900


0611162

1162

0990


Інші програми та заходи у сфері освіти

69 013 368

6 074 468

62 938 900

62 938 900

2.1.1.
1.

Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова

230 330

230 330

0

0

2.1.2.
2.

Удосконалення змісту і технологій освіти

20 000

20 000

0

0

2.1.2.1.
2.3.

Національно-патріотичне та громадянське виховання

20 000

20 000

0

0

2.1.2.1.1.
2.3.3.

Виховні заходи з дітьми та учнівською молоддю, акції, конкурси національно-патріотичного спрямування

20 000

20 000

0

0

2.1.2.1.1.1.
2.3.3.19.

Організація та проведення міських заходів серед дітей та учнівської молоді:

- конкурсу учнівських творчо-пошукових робіт «Мій родовід»;

- конкурсу-захисту учнівських проектів;

- фестивалю дружин юних пожежних;

- ігор шкільного чемпіонату Харкова команд КВК;

- огляду-конкурсу з допризовної підготовки;

- військово-спортивної гри «Патріот».

20 000

20 000

0

0

2.1.3.
3.

Створення умов для розвитку системи освіти

65 143 512

2 204 612

62 938 900

62 938 900

2.1.3.1.
3.1.

Кадрова політика

219 780

219 780

0

0

2.1.3.1.1.
3.1.9.

Здійснення морального та матеріального стимулювання професійної діяльності педагогів - переможців професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань

219 780

219 780

0

0

2.1.3.2.
3.3.

Розвиток матеріально-технічної бази системи освіти

64 372 932

1 934 032

62 438 900

62 438 900

2.1.3.2.1.
3.3.2.

Оновлення технологічного обладнання для харчоблоків навчальних закладів та прального обладнання для дитячих садків

1779 810


1779 810

1779 810

2.1.3.2.2.
3.3.5.

Здійснення першочергових капітальних та поточних ремонтів будівель та споруд, реконструкції, виконання ремонтно-реставраційних робіт, благоустрій територій у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних (у тому числі дитячо-юнацьких спортивних школах) навчальних закладах м. Харкова

59 659 090


59 659 090

59 659 090

2.1.3.2.3.
3.3.8.

Придбання меблів для навчальних закладів (у тому числі дитячо-юнацьких спортивних шкіл), у першу чергу дошкільним навчальним закладам та групам, які відкриваються

1 500 000

1 500 000

0

0

2.1.3.2.4.
3.3.12.

Оновлення м'якого інвентарю у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних (у тому числі дитячо-юнацьких спортивних школах) навчальних закладах

434 032

434 032

0

0

2.1.3.2.5.
3.3.15.

Оснащення навчальних кабінетів сучасними засобами навчання, лабораторними комплексами тощо

1 000 000


1 000 000

1 000 000

2.1.3.3.
3.4.

Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти

550 800

50 800

500 000

500 000

2.1.3.3.1.
3.4.1.

Комп'ютеризація навчально-виховного процесу

500 000

0

500 000

500 000

2.1.3.3.1.1.
3.4.1.4.

Забезпечення комп'ютерною технікою дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, органів управління освітою, закладів та установ освіти

500 000

0

500 000

500 000

2.1.3.3.2.
3.4.2.

Функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища

40 800

40 800

0

0

2.1.3.3.2.1.
3.4.2.9.

Технічна підтримка функціонування інтернет-вузла «Освіта Харкова»

40 800

40 800

0

0

2.1.3.3.3.
3.4.4.

Підвищення рівня інформаційної культури різних категорій педагогічних працівників закладів та установ освіти

10 000

10 000

0

0

2.1.3.3.3.1.
3.4.4.19.

Організація та проведення учнівських та педагогічних творчих конкурсів, кубків, змагань за напрямом інформаційних та комунікаційних технологій

10 000

10 000

0

0

2.1.4.
4.

Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю

3 619 526

3 619 526

0

0

2.1.4.1.
4.2.

Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку

138 400

138 400

0

0

2.1.4.1.1.
4.2.8.

Проведення міських учнівських командних турнірів:

- юних математиків;

- юних хіміків;

- юних біологів;

- юних правознавців;

- юних географів;

- юних економістів;

- юних фізиків;

- юних винахідників і раціоналізаторів;

- юних інформатиків;

- юних журналістів;

- юних істориків;

- з основ інформатики для учнів 5-7 класів

100400

100400

0

0

2.1.4.1.2.
4.2.9.

Організація учнівських конференцій, конкурсів та турнірів спільно з вищими навчальними закладами та громадськими організаціями

6 000

6 000

0

0

2.1.4.1.3.
4.2.11.

Проведення міської олімпіади для випускників школи І ступеня «Путівка в науку»

8 000

8 000

0

0

2.1.4.1.4.
4.2.12.

Проведення П (міського в м. Харкові) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів

4 000

4 000

0

0

2.1.4.1.5.
4.2.14.

Проведення міського конкурсу «Учень року»

20 000

20 000

0

0

2.1.4.2.
4.3.

Соціальна підтримка обдарованої молоді та педагогів

3 481 126

3 481 126

0

0

2.1.4.2.1.
4.3.19.

Призначення щорічно стипендій Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді

864 000

864 000

0

0

2.1.4.2.2.
4.3.20.

Призначення щорічно стипендій Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти»

1 152 000

1 152 000

0

0

2.1.4.2.3.
4.3.21.

Проведення прийомів міського голови для учнів та студентів, нагороджених стипендією Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді та стипендією Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти»

45 000

45 000

0

0

2.1.4.2.4.
4.3.23.

Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді в всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, змаганнях, обміні дитячими і молодіжними делегаціями, «інтелектуальному туризмі» (у тому числі вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл)

250 000

250 000

0

0

2.1.4.2.5.
4.3.24.

Здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних олімпіад, IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, Всеукраїнських учнівських турнірів

1 170 126

1 170 126

0

0

2.2.

0616020

6020

0620


Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

25 583 600

25 583 600

0

0

2.

Удосконалення змісту і технологій освіти

25 583 600

25 583 600

0

0

2.2.1.
2.2.

Загальна середня та позашкільна освіта

25 583 600

25 583 600

0

0

2.2.1.1.
2.2.2.

Організація харчування учнів і вихованців

25 583 600

25 583 600

0

0

2.2.1.1.1.
2.2.2.15.

Забезпечення:

- безкоштовними подарунками (солодощами) учнів 1 -4 класів та учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності;

- безкоштовним харчуванням молоком учнів перших класів у навчальних закладах комунальної форми власності;

- безкоштовними подарунками (солодощами) вихованців дошкільних навчальних закладів, дошкільних підрозділів у складі навчально-виховних комплексів усіх форм власності

25 303 600

25 303 600

0

0

2.2.1.1.2.
2.2.2.18.

Надання фінансової підтримки комунальній організації Харківської міської ради «Дошкільне харчування», комунальному підприємству «Комбінат дитячого харчування»

280 000

280 0003.

1000000


0


Департамент культури Харківської міської ради

196 434 930

156 909 500

39 525 430

11 543 000


1010000


0


Департамент культури Харківської міської ради

196 434 930

156 909 500

39 525 430

11 543 000

1.

Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова

196 434 930

156 909 500

39 525 430

11 543 000

3.1.
2.

Удосконалення змісту і технологій освіти

196 434 930

156 909 500

39 525 430

11 543 000

3.1.1.
2.2.

Загальна середня та позашкільна освіта

196 434 930

156 909 500

39 525 430

11 543 000

3.1.1.1.
2.2.7.

Розвиток системи позашкільної освіти

196 434 930

156 909 500

39 525 430

11 543 000

3.1.1.1.1.

1011100

1100

0960

2.2.7.70.

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

196 434 930

156 909 500

39 525 430

11 543 000

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ

3 767 527 170

3 514 799 447

252 727 723

81 404 570


Директор Департаменту освіти Харківської міської ради О.І. Деменко


Директор Департаменту культури Харківської міської ради С.І. Бабицька