Про затвердження кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

Номер
1395/18
Сесія
24/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
19/12/2018
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

24 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24 сессия 7 созываРІШЕННЯ


Від 19.12.2018 № 1395/18

м. Харків

Про затвердження кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

На виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити кошторис витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16, за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. КернесДодаток

до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової-соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 - 2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»

від 19.12.2018 № 1395/18


Кошторис

витрат на виконання

«Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту

м. Харкова на 2017 - 2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік


гривень

з/п

Код програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевих

бюджетів

Код

тпквкмг,

Код ФКВКБ

Розділ програми

Назва головного розпорядника коштів, назва коду,

зміст заходу

Обсяг фінансування на 2019 рік

Усього

у тому числі:

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1
п.25

Щорічно передбачати в бюджеті міста Харкова необхідні асигнування для утримання днтячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримки навчально-спортивної роботи.


Забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази дптячо-юнацькнх спортивних шкіл, -шкіл олімпійського резерву, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем за рахунок асигнувань загального та спеціального фондів.

137 171 127

117 527 751

19 643 376

16 879 651


0615030

5030Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

•62 730 559

62 364 642

365 917

0

1.1

0615031

5031

0810


Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

62 730 559

62 364 642

365 917

0


1125030

5030Розвиток дитячо-юиацького та резервного спорту

74 440 568

55 163 109

19 277 459

16 879 651

1.2

1125031

5031

0810


Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

74 440 568

55 163 109

19 277 459

16 879 651


1100000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

142 718 736

17 534 136

125 184 600

125 184 600


1120000
Управління з питань фізичної культури та спорту

Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської

міської ради (відповідальний виконавець бюджетних програм у системі головного розпорядника)

142 718 736

17 534 136

125 184 600

125 184 600

2

1125010

5010Проведення спортивної роботи в регіоні

4 290 525

4 290 525

0

0

2.1

1125011

5011

0810


Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2 781 525

2 781 525

0

0

п.33

Проведення міських спортивних змагань з визнаних у державі олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (чемпіонатів, кубків м. Харкова).


Проведення навчально-тренувальних зборів, забезпечення підготовки та участі харківських спортсменів різних вікових груп в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, всесвітніх іграх з неолімпіиських видів спорту, інших міжнародних змаганнях.

2 781 525

2 781525

0

0

2.2

1125012

5012

0810


Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпіиських видів спорту

1 509 000

1 509 000

0

0

п.31

Проведення міських спортивних змагань з визнаних у державі неолімпіиських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (чемпіонатів м. Харкова, кубків м. Харкова.), проведення навчально-тренувальних зборів з метою якісної підготовки та участі харківських спортсменів у змаганнях різного рівня.

1509000

1509000

0

0

3

1125020

5020Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

72 120

72 120

0

0

3.1

1125022

5022

0810


Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

72 120

72 120

0

0

п.32

Проведення міських змагань з видів спорту серед інвалідів відповідних нозологій (чемпіонатів м. Харкова, кубків м. Харкова), здійснення необхідних заходів із підготовки та успішного виступу харківських спортсменів-інвалідів на всеукраїнських, міжнародних змаганнях, Паралімпійськіх, Дефлімпійськіх іграх, чемпіонатах світу та Європи, надання їм фінансової підтримки.

72 120

72 120

0

0

4

1125040

5040Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

7 364 900

7 364 900

0

0

4.1

1125041

5041

0810


Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

7 364 900

7 364 900

0

0

п.37

Надання фінансової підтримки КП «Харківський Палац спорту», у тому числі на:

7 364 900

7 364 900

0

0

п.п. 37.1.


Оплату праці працівників, комунальних послуг, придбання інвентарю, обладнання, реконструкцію, поточний та капітальний ремонти споруди, забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази.

7 364 900

7 364 900

0

0

5

1125060

5060Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

5 806 591

5 806 591

0

0

5.1

1125061

5061

0810


Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

3 187 591

3 187 591

0

0

п.4

Щорічне проведення міської спартакіади «Спорт і школа», шкільних та студентських Ліг з видів спорту, змагань серед дітей дошкільного віку, змагання серед допризовної молоді тощо з метою покращення патріотично-виховної роботи.

854 150

854 150

0

0

п.9

Забезпечення функціонування КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (далі - КП ХМЦФЗН «Спорт для всіх»).

Надання фінансової підтримки зазначеному КП ХМЦФЗН «Спорт для всіх», у тому числі на оплату праці працівників, комунальних послуг, поточний ремонт споруд, придбання інвентарю, обладнання.

Проведення поточного ремонту наявних спортивних споруд, у тому числі плавальних басейнів, льодових арен, багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям і тренажерним устаткуванням, шкільних стадіонів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, смуг перешкод, приміщень дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Харкова.

1 873 601

1 873 601

0

0

п.10

Збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного дозвілля в місцях масового відпочинку громадян; облаштування безпечних маршрутів для пішохідного, велосипедного, водного туризму, створення мережі літніх шкіл плавання на відкритих водоймах.

Сприяння збереженню мережі клубів за місцем проживання, забезпечення їх належного функціонування.

Щорічне проведення спартакіади «Юність» та інших заходів серед вихованців клубів.

21920

21920

0

0

п.12

Забезпечення виконання календарного плану спортивно-масових заходів м. Харкова, проведення спортивно-видовищних заходів серед різних верств населення з метою популяризації фізичної культури та спорту.

240 000

240 000

0

0

п. 16

Проведення спартакіади та інших масових фізкультурно-спортивних заходів серед департаментів Харківської міської ради, адміністрацій районів Харківської міської ради та депутатів Харківської міської ради, працівників засобів масової інформації.

26 000

26 000

0

0

п.17

Проведення щорічного огляду-конкурсу з визначення кращої організації фізкультурно-спортивної роботи серед районів міста Харкова

52 080

52 080

0

0

п.34

Проведення міських спортивних змагань, комплексних спортивних заходів, міжнародних змагань з олімпійських, неолімпійських видів спорту серед спортсменів-ветеранів згідно з календарним планом спортивно-масових заходів м. Харкова, проведення навчально-тренувальних зборів.


Сприяння підготовці та участі харківських спортсменів у складі збірних команд України у чемпіонатах Європи, світу та всесвітніх іграх серед ветеранів.

35 840

35840

0

0

п.52

Щорічне планування фінансування на виготовлення та придбання нагородної спортивної атрибутики: медалей зі стрічками, кубків, статуеток, дипломів, сертифікатів, грамот, призів для вручення переможцям, призерам та учасникам змагань, спортивно-театралізованих свят, фестивалів.

84 000

84 000

0

0

5.2

1125062

5062

0810


Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

2 619 000

2 619 000

0

0

п.27

Продовження співпраці з фізкультурно-спортивними товариствами та відомствами, спортивними клубами щодо розвитку і підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву незалежно від відомчої приналежності та форм власності, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень.

1 805 000

1805 000

0

0

п.35

Забезпечення виплат стипендії Харківської міської ради спортсменам-кандидатам від м. Харкова на участь у літніх та зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських іграх та всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту.

814 000

814 000

0

0

6

1127320

7320Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

125 184 600

0

125 184 600

125 184 600

6.1

1127325

7325

0443


Будівництво споруд установ та закладів фізичної культури і спорту

125 184 600

0

125 184 600

125 184 600

п.44

Здійснення будівництва нових, реконструкція, ремонт та облаштування наявних спортивних споруд, у тому числі плавальних басейнів, льодових арен, багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям і тренажерним устаткуванням, смуг перешкод, шкільних стадіонів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, організація виробництва модульних спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій для задоволення потреб населення в оздоровчій руховій активності і забезпечення їх будівництва за рахунок коштів бюджету міста Харкова та інших джерел, не заборонених законодавством.


Будівництво і реконструкція наявних спортивних парків, рекреаційних майданчиків за місцем проживання та в зонах масового відпочинку населення.


Капітальний ремонт приміщень дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Харкова.

125 184 600

0

125 184 600

125 184 600

ВСЬОГО по програмі

279 889 863

135 061887

144 827 976

142 064 251


Директор Департаменту у справах сім'ї,

молоді та спорту О.С. Чубаров