Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

Номер
1388/18
Сесія
24/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
19/12/2018
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

24 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24 сессия 7 созываРІШЕННЯ


Від 19.12.2018 № 1388/18

м. Харків

Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити кошторис витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки», затвердженої рішенням 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 60/10 (зі змінами), за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров'я і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»

від 19.12.2018 № 1388/18


КОШТОРИС

витрат на виконання

Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку

галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік


гривень

№№

з/п

Код

програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевих

бюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Розділ програми

Назва головного розпорядника коштів,

назва коду,

зміст заходу

Обсяг фінансування на 2019 рік

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі

бюджет

розвитку


0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

1 507 644 970

1 423 524 770

84 120 200

84 071 400

1

0712010

2010

0731


Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, в тому числі:

734 832 221

703 947 456

30 884 765

30 884 765

1.1
4.1

Забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради

676 266 156

676 266 156

-

-

1.2
ч.2 р.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради: - придбання медичного обладнання

14 788 765

-

14 788 765

14 788 765

1.3
ч.2 р.З

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення міста за життєвими показаннями:

- придбання тромболітичних, антитромботичних, гіпотензивних та антиаритмічних препаратів для лікування хворих на гострі серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, гіпертонічну хворобу та порушення серцевого ритму;

- придбання антигемофільного фактору для лікування хворих на гемофілію;

- придбання препаратів для комплексного лікування хворих на бронхіальну астму та хронічні обструктивні легеневі захворювання;

- придбання препаратів для лікування хворих на артрологічну патологію;

- придбання препаратів замісної терапії для лікування дітей, хворих на хронічну ниркову недостатність, та витратних матеріалів для гемодіалізу;

- придбання препаратів для анти­бактеріальної терапії тяжких захворювань;

- придбання препаратів антиканди-дозної групи для лікування хворих на тяжкі кандидозні ураження;

22 516 300

22 516 300

-

-


- придбання протисудомних препаратів для лікування хворих на епілепсію, у яких застосування традиційної терапії не сприяє позитивній течії захворювання;

- придбання інтраокулярних лінз із комплектом розхідних матеріалів для лікування хворих з патологією зору;

- придбання препаратів для лікування неоваскулярної (вологої форми) вікової макулярної дегенерації у дорослих;

- придбання наборів для проведення операцій вітректомії;

- придбання слухових апаратів для дорослих та дітей із втратою слуху;

- придбання контрастуючих засобів та розхідних матеріалів для проведення цереброваскулярних ангіографічних досліджень у хворих на гостру цереброваскулярну патологію, в тому числі під час оперативних втручань;

- придбання препаратів для лікування кровотечі під час оперативних втручань;

- придбання препаратів для профілактики та лікування сказу, імунобіологічних препаратів;

- придбання сечо- та калоприймачів для стомованих хворих;

- придбання препаратів для лікування хворих із запальними хворобами кишечнику;

- придбання реактивів та розхідних матеріалів для лабораторних досліджень;

- придбання предметів медичного призначення;

- придбання препаратів для лікування псоріазу, ревматоїдного артриту та інших імунокомплексних і аутоімунних захворювань

1.4
ч.2 р.4

Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та на інші ендокринні захворювання жителів міста:

- придбання тест-смужок до глюкометрів для забезпечення самоконтролю рівня цукру в крові у хворих на цукровий діабет;

- придбання витратних матеріалів для визначення рівня глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії у хворих на цукровий діабет

1 000 000

1 000 000

-

-

1.5
ч.2 р.6

Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних некомерційних підприємствах Харківської міської ради: - придбання дезінфекційних засобів

4 165 000

4 165 000

-

-

1.6
ч.2 р.12

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази комунальних суб'єктів господарювання охорони здоров'я Харківської міської ради: - проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

16 096 000

-

16 096 000

16 096 000

2

0712020

2020

0732


Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню, в тому числі:

24 027 678

23 978 878

48 800

-

2.1
ч.І

Забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради

23 963 678

23 914 878

48 800

-

2.2
ч.2 р.З

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення міста за життєвими показаннями: - придбання препаратів для анти­бактеріальної терапії тяжких захворювань

30 500

30 500

-

-

2.3
ч.2 р.6

Удосконалення санітарно-епіде­міологічного благополуччя в комунальних некомерційних підприємствах Харківської міської ради: - придбання дезінфекційних засобів

33 500

33 500

-

-

3

0712030

2030

0733


Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим, в тому числі:

176 226 416

171 089 156

5 137 260

5 137 260

3.1
4.1

Забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради

165 212 156

165 212 156

-

-

3.2
ч.2 р.1

Впровадження новітніх технологій з надання високотехнологічної медичної допомоги новонародженим та дітям першого року життя: - придбання медичного обладнання

1212 300

-

1212 300

1212 300

33
ч.2 р.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради: - придбання медичного обладнання для впровадження новітніх технологій

2 446 960

-

2 446 960

2 446 960

3.4
ч.2 р.З

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення міста за життєвими показаннями:

- придбання препаратів для невідкладної допомоги недоношеним новонародженим з метою заміщення природного сурфактанту у випадку розладів з боку бронхо-легеневої системи;

- придбання препаратів для упередження передчасних пологів;

- придбання препаратів для антибактеріальної терапії тяжких захворювань;

- придбання реактивів та розхідних

4 767 000

4 767 000

-

4 767 000


матеріалів для лабораторних досліджень;

- придбання предметів медичного призначення;

- придбання препаратів для надання невідкладної допомоги жінкам з тяжкою матковою кровотечею

3.5
ч.2 р.6

Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних некомерційних підприємствах Харківської міської ради: - придбання дезінфекційних засобів

1 110000

1 110 000

-

-

3.6
ч.2 р.12

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази комунальних суб'єктів господарювання охорони здоров'я Харківської міської ради: - проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

1 478 000

-

1478 000

1 478 000

4

0712080

2080

0721


Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги , в тому числі:

348 081 092

333 753 992

14 327 100

14 327 100

4.1
4.1

Забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради

333 101 592

333 101 592

-

-

4.2
ч.2 р.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради: - придбання медичного обладнання

2 703 500

-

2 703 500

2 703 500

4.3
ч.2 р.З

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення міста за життєвими показаннями:

- придбання реактивів та розхідних матеріалів для лабораторних досліджень;

- придбання препаратів для профілактики та лікування сказу, імунобіологічних препаратів

652 400

652 400

-

-

4.4
ч.2 Р-12

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази комунальних суб'єктів господарю­вання охорони здоров'я Харківської міської ради:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

11623 600

-

11623 600

11 623 600

5

0712090

2090

0722


Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, в тому числі:

30 214 456

30 214 456

-

-

5.1
4.1

Забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради

30 214 456

30 214 456

-

-

6

0712100

2100

0722


Стоматологічна допомога населенню, в тому числі:

83 254 098

83 254 098

-

-

6.1
4.1

Забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради

83 254 098

83 254 098

-

-

7

0712110

2110Первинна медична допомога населенню

52 703 811

32 081 536

20 622 275

20 622 275

7.1

0712113

2113

0721


Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями), в тому числі:

52 703 811

32 081 536

20 622 275

20 622 275

7.2
4.1

Забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради

30 281 536

30 281 536

-

-

7.3
ч.2 р.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров'я: - придбання медичного обладнання

9 380 075

-

9 380 075

9 380 075

7.4
ч.2 р.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення міста за життєвими показаннями: - придбання спеціального лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію

1 800 000

1 800 000

-

-

7.5
ч.2 р.12

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази комунальних суб'єктів господарювання охорони здоров'я Харківської міської ради:

11 242 200

-

11 242 200

11 242 200


- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

8

0712120

2120

0740


Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я, в тому числі:

717613

717613

-

-

8.1
4.1

Забезпечення функціонування комунального закладу охорони здоров'я

717 613

717613

-

-

9

0712140

2140Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я, в тому числі:

38 259 370

38 259 370

-

-

9.1

0712144

2144

0763


Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, в тому числі:

28 198 370

28 198 370

-

-

9.2


9410

0180

ч.2 р.4

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції - на відшкоду­вання вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності

28 198 370

28 198 370

-

-

9.3

0712146

2146

0763


Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, в тому числі:

10 061000

10 061 000

-

-

9.4


9460

0180

4.1

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

10 061000

10 061 000

-

-

10

0712150

2150Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я, в тому числі:

3 228 215

3 228 215

-

-

10.1

0712151

2151

0763


Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я, в тому числі:

3 228 215

3 228 215

-

-

10.2
4.1

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров'я

3 228 215

3 228 215

-

-

11

0716020

6020

0620


Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, в тому числі:

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

11.1
ч.2 р.8

Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства «Автобаза спеціалізованого санітарного авто­транспорту міста Харкова», у тому числі: - проведення капітального ремонту

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000


покрівлі адміністративно-виробничої будівлі та асфальтобетонного покриття на території автобази

12

0717370

7370

0490


Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, в тому числі:

3 000 000

3 000 000

-

-

12.1
ч.2 р.10

Створення єдиного інформаційного поля та вдосконалення служби медичної статистики в системі охорони здоров'я міста: - придбання фотоальбомів для новонароджених міста Харкова

3 000 000

3 000 000

-

-

13

0717670

7670

0490


Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, в тому числі:

12 100 000

-

12 100 000

12 100 000

13.1
ч.2 р.7

Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування», у тому числі:

10 600 000

1

10 600 000

10 600 000


- придбання реєстраторів розрахункових операцій;

1 100000

1

1 100 000

1 100 000


- придбання виробничого обладнання для виробництва м'ясних пюре для дитячого харчування за адресою: м. Харків, просп. Московський, 195;

5 500 000

1

5 500000

5 500000


- придбання автомобіля-шасі та автомобільно-молочної цистерни для перевезення молока

4 000 000

-

4 000000

4000000

13.2
ч.2 р.8

Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства «Автобаза спеціалізованого санітарного авто­транспорту міста Харкова»: - придбання спеціалізованого автобусу для перевезення осіб з інвалідністю

1 500 000

-

1 500 000

1500000


Усього за програмою:

1 507 644 970

1423 524 770

84 120 200

84 071 400


Директор Департаменту

охорони здоров'я Ю.В. Сороколат