Про затвердження Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова

Номер
1382/18
Сесія
24/7
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
19/12/2018
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

24 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 19.12.2018 р. № 1382/18

м. Харків

Про затвердження Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова

З метою ефективного використання об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова та поповнення бюджету міста Харкова, на підставі законів України «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова згідно з додатком.

2. Програму приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2017-2022 роки, затверджену рішенням 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 691/17, вважати такою, що втратила чинність.

3. Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради:

-  надати повноваження на утворення та затвердження складу аукціонної комісії;

- у встановленому порядку укладати договори купівлі-продажу об’єктів, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади м. Харкова.

4. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження Положення про приватизацію об'єктів

комунальної власності територіальної громади м. Харкова»

від 19.12.2018 № 1382/18


ПОЛОЖЕННЯ

про приватизацію об’єктів комунальної власності

територіальної громади м. Харковам. Харків

2018


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова (далі -Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного і комунального майна» та інших законодавчих і нормативних актів, що регулюють питання приватизації та власності.

1.2. Це Положення регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації майна територіальної громади м. Харкова.

1.2.1. Метою приватизації є:

- реалізація права територіальної громади володіти, ефективно користуватися і розпоряджатися у своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через спеціально уповноважені органи;

- підвищення ефективності використання майна, створення конкурентного середовища, залучення інвестицій з метою забезпечення соціально-економічного розвитку міста, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до міського бюджету;

- підтримання та подальший розвиток м. Харкова за рахунок коштів, що надходять від приватизації;

- забезпечення інформаційної відкритості та прозорості процесу приватизації;

- продаж дрібних і мало ліквідних об’єктів нерухомого майна, приватизація об’єктів, подальше перебування у комунальній власності яких є економічно недоцільним;

- продаж об’єктів незавершеного будівництва, які не можуть бути добудовані за рахунок коштів міського бюджету.

Для реалізації цих завдань Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (далі - Управління комунального майна та приватизації) в межах своєї компетенції:

- здійснює передприватизаційну підготовку об'єктів, досліджує та формує попит на об'єкти приватизації;

- здійснює продаж пакетів акцій (паїв, часток) відкритих акціонерних товариств, що належать територіальній громаді м. Харкова;

- змінює в процесі приватизації комунального майна організаційну форму підприємств;

- визначає умови продажу, виявляє перешкоди приватизації та їх усунення, розробляє пропозиції регуляторних заходів, які необхідно здійснити відповідно до вимог чинного законодавства;

- визначає спосіб приватизації об’єкта;

- визначає економічну доцільність приватизації об’єкта.

1.2.2. На підставі рішення сесії Харківської міської ради Управління комунального майна та приватизації здійснює приватизацію на основі таких принципів:

- законності;

- відкритості та прозорості;

- рівності та змагальності;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій;

- повного, своєчасного та достовірного інформування про об’єкти приватизації та порядок їх приватизації.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

2.1. Адміністратор електронної торгової системи - юридична особа, визначена Кабінетом Міністрів України відповідальною за забезпечення функціонування електронної торгової системи.

2.2. Аукціон - спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну.

2.3. Балансоутримувач - виконавчі органи Харківської міської ради, в тому числі Управління комунального майна та приватизації щодо майна, прийнятого на його облік, комунальні підприємства, установи, організації, за якими на праві оперативного управління чи господарського відання закріплено майно територіальної громади м. Харкова.

2.4. Викуп - спосіб продажу об’єкта приватизації одному покупцю.

2.5. Гарантійний внесок-сума коштів, що становить визначену у відсотках частину стартової ціни об’єкта приватизації, яка вноситься потенційним покупцем об’єкта приватизації для забезпечення виконання його зобов’язання щодо участі в аукціоні у вигляді грошових коштів або банківської гарантії.

2.6. Електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до центральної бази даних та забезпечує організатору аукціону, потенційним покупцям, учасникам можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі.

2.7. Електронна торгова система - дворівнева інформаційно- телекомунікаційна система, що складається із центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі.

2.8. Єдиний майновий комплекс комунального підприємства, його структурного підрозділу - усі види майна, призначені для діяльності підприємства, його структурного підрозділу, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, включаючи права на земельні ділянки.

2.9. Завершення приватизації - продаж об’єкта приватизації (усіх акцій, передбачених до продажу, єдиного майнового комплексу, іншого майна тощо) та перехід права власності на такий об’єкт покупцю, що оформлюється наказом Управління комунального майна та приватизації.

2.10. Оператор електронного майданчика - юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з Адміністратором електронної торгової системи, істотні умови якого визначаються Кабінетом Міністрів України.

2.11. Організатор аукціону - Управління комунального майна та приватизації або залучені юридичні особи, які діють відповідно до чинного законодавства щодо приватизації.

2.12. Орган приватизації - Управління комунального майна та приватизації.

2.13. Орган управління- Управління комунального майна та приватизації щодо майна, прийнятого на його облік, та майна, яке перебуває на балансі КП «Жилкомсервіс» та не передане підприємству з метою використання для власних потреб, виконавчий орган Харківської міської ради, за яким Харківською міською радою закріплено комунальне підприємство, установа, організація.

2.14. Приватизація комунального майна (далі - приватизація) - платне відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» можуть бути покупцями.

2.15. Реєстраційний внесок-сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, що вноситься за реєстрацію заяви на участь у приватизації потенційним покупцем об’єкта приватизації на відповідний рахунок оператора електронного майданчика, який протягом п’яти робочих днів з дня проведення аукціону зараховує їх до бюджету міста Харкова.

Реєстраційний внесок не повертається потенційному покупцю, крім випадків, передбачених Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна».

2.16. Рішення про приватизацію - рішення про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова, що приймається сесією Харківської міської ради.

2.17. Стартова ціна об’єкта приватизації - ціна, з якої розпочинаються торги щодо кожного об’єкта приватизації.

2.18. Ціна продажу - ціна, за якою об’єкт приватизації продано покупцю.

2.19. Інші терміни вживаються у цьому Положенні згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна».

3. ОБ’ЄКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

3.1. До об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, належать усі об’єкти права комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена чинним законодавством України або рішенням сесії Харківської міської ради.

3.2. Якщо майно органів місцевого самоврядування, майно комунальних підприємств, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, не забезпечує виконання зазначеними органами встановлених законодавством завдань, таке майно є об’єктами, що підлягають приватизації.

3.3. Майно, яке перебуває на балансах комунальних підприємств, установ, організацій, що не підлягають приватизації, та яке не входить до складу єдиних майнових комплексів, що забезпечують основні види діяльності таких підприємств або більше трьох років не використовуються у виробничій діяльності і подальше їх використання не планується, належить до об’єктів, що підлягають приватизації.

4. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ

До об’єктів приватизації належать:

4.1. Єдині майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, у тому числі єдині майнові комплекси та їх структурні підрозділи, що передані в оренду.

4.2. Окреме майно, а саме: рухоме та нерухоме майно комунальних підприємств (у тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення), майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації комунальних підприємств, визнаних банкрутами; майно підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти комунальним майном; майно комунальних підприємств, що не були продані як єдині майнові комплекси; комунальне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств та перебуває на обліку господарських товариств, створених унаслідок приватизації або корпоратизації; майно, що відображається на обліку Управління комунального майна та приватизації.

4.3. Об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти.

4.4. Об’єкти соціально-культурного призначення, а саме: об’єкти освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва і преси, телебачення, радіомовлення, видавничої справи; санаторно-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від вартості майна; об’єкти соціально-культурного призначення, що не включені до статутного капіталу господарських товариств.

5. СУБ’ЄКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Суб’єктами приватизації є:

5.1. Продавець - територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради, від імені якої діє Управління комунального майна та приватизації.

5.2. Покупці.

Покупцями об’єктів приватизації з урахуванням обмежень, установлених цією статтею, можуть бути:

5.2.1. Громадяни України, іноземні громадяни.

5.2.2. Юридичні особи, зареєстровані на території України, крім передбачених п. 5.3 цієї статті.

5.2.3. Юридичні особи інших держав, крім передбачених п. 5.3 цієї статті.

5.3. Не можуть бути покупцями юридичні або фізичні особи, визначені частиною 2 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та чинним законодавством України.

6. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ

6.1. Управління комунального майна та приватизації в межах своєї компетенції з питань приватизації здійснює такі повноваження:

- пропонує (вносить) на розгляд сесії Харківської міської ради об’єкти, що підлягають приватизації, визначає спосіб приватизації цих об’єктів;

- класифікує об’єкти приватизації відповідно до чинного законодавства;

- продає майно, що перебуває у комунальній власності, у процесі його приватизації, а також акції (частки), що належать територіальній громаді у майні господарських товариств;

- укладає договори на проведення оцінки об’єктів приватизації у випадках, передбачених чинним законодавством;

- укладає договори з іншими уповноваженими особами щодо проведення аукціонів з продажу об’єктів приватизації;

- укладає договори про розроблення документації із землеустрою у випадках, передбачених чинним законодавством;

- укладає у випадках, передбачених чинним законодавством, угоди щодо проведення екологічного аудиту об’єктів приватизації;

- залучає суб’єктів господарювання для організації та/або проведення аукціонів, у тому числі в електронній формі (електронний аукціон);

- контролює виконання умов договорів купівлі-продажу комунального майна;

- затверджує протоколи аукціонної комісії;

- затверджує протоколи про результати електронного аукціону;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством;

- оприлюднює та надає інформацію відповідно до чинного законодавства.

7. ПІДГОТОВКА ОБ'ЄКТІВ ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ

7.1. Ініціатива щодо приватизації об’єктів комунальної власності може виходити від Управління комунального майна та приватизації, інших виконавчих органів Харківської міської ради, а також осіб, які можуть бути покупцями відповідно до чинного законодавства.

7.2. Управління комунального майна та приватизації має право залучати на конкурентній основі незалежних консультантів і суб’єктів оціночної діяльності для проведення робіт щодо приватизації об'єктів комунальної власності.

7.3. У процесі розгляду питання приватизації або відчуження окремо розташованих будівель Управління комунального майна та приватизації отримує інформацію щодо правового статусу земельної ділянки.

7.4. Для об’єкта культурної спадщини (об’єкта архітектури або об’єкта містобудування) чи його частини Управлінням комунального майна та приватизації здійснюються заходи відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини».

7.5. Управлінням комунального майна та приватизації готується проект рішення сесії Харківської міської ради з переліками об’єктів, що пропонуються для приватизації, за способами їх приватизації.

7.6. Умовою продажу об’єкта може бути збереження його профілю та інші особливі умови приватизації.

7.7. Рішення про затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації, приймається на пленарному засіданні сесії Харківської міської ради за поданням Управління комунального майна та приватизації.

7.8. Після затвердження сесією Харківської міської ради переліків об’єктів, що підлягають приватизації, Управління комунального майна та приватизації здійснює заходи щодо приватизації об’єктів відповідно до чинного законодавства.

8. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ

8.1. Органи управління за результатами аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання подають щороку до 15 жовтня Управлінню комунального майна та приватизації пропозиції стосовно включення об’єктів комунальної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації на наступний рік.

8.2. З метою включення майна, яке закріплене за виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями на праві оперативного чи господарського відання, до переліків об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, органи управління:

8.2.1. Постійно переглядають, виявляють майно, яке безпосередньо не забезпечує виконання балансоутримувачами встановлених законодавством завдань; комунальне майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств (крім матеріальних носіїв секретної інформації); майно, що більше трьох років не використовується у виробничій діяльності і подальше його використання не планується, та вносять до Управління комунального майна та приватизації свої пропозиції щодо включення майна до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

8.2.2. Для включення об’єктів соціально-культурного призначення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, подають до Управління комунального майна та приватизації разом із пропозиціями стосовно включення до переліку пропозиції щодо строку збереження профілю діяльності об’єктів соціально-культурного призначення або можливості перепрофілювання кожного з таких об’єктів.

8.3. Управління комунального майна та приватизації щороку на підставі ухваленого рішення сесії Харківської міської ради щодо приватизації до 15 січня поточного року забезпечує оприлюднення переліків об’єктів, що підлягають приватизації на відповідний рік, на офіційному веб-сайті Харківської міської ради.

8.4. Опублікування інформації про прийняття сесією Харківської міської ради рішення про приватизацію об’єкта комунальної власності здійснюється на офіційному сайті Харківської міської ради та в електронній торговій системі протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення Харківською міською радою рішення.

8.5. Порядок приватизації передбачає:

8.5.1. Формування переліків об’єктів, що підлягають приватизації та їх подальше затвердження рішеннями сесій Харківської міської ради.

8.5.2. Включення нових об’єктів до цього переліку здійснюється шляхом ухвалення рішення сесією Харківської міської ради за кожним об’єктом комунальної власності окремо.

8.5.3. Опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації на офіційному веб-сайті місцевої ради та в електронній торговій системі.

8.5.4. Опублікування інформації про прийняття рішення щодо приватизації об’єктів та у випадках, передбачених Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», інформації про вивчення попиту для визначення стартової ціни.

8.5.5. Проведення інвентаризації та оцінки відповідно до чинного законодавства.

8.5.6. Проведення у випадках, передбачених законом, аудиту, екологічного аудиту об’єкта приватизації.

8.5.7. Перетворення комунального підприємства на господарське товариство у процесі приватизації у випадках, передбачених чинним законодавством.

8.5.8. Затвердження плану розміщення акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, у випадках, передбачених чинним законодавством, та його виконання.

8.5.9. Затвердження у випадках, передбачених чинним законодавством, умов продажу об’єктів приватизації, розроблених аукціонною комісією.

8.5.10. Опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта.

8.5.11. Проведення аукціону.

8.5.12. Укладення договору купівлі-продажу.

8.5.13. Опублікування інформації про результати приватизації.

8.5.14. Видання наказу органу приватизації про завершення приватизації.

8.5.15. Заяви про включення об’єктів комунальної власності до переліків об’єктів, що підлягають приватизації подаються покупцями до Управління комунального майна та приватизації і розглядаються за таким порядком:

8.5.16. Заявниками можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни) або юридичні особи (юридичні особи, зареєстровані на території України, юридичні особи інших держав, крім осіб, визначених ч.2 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

8.5.17. Заявник забезпечує достовірність наданої інформації та повноту поданих документів.

8.5.18. Заяву заповнюють покупці державною мовою друкованими літерами за встановленою формою згідно з додатками 1, 2 до цього Положення та подають в одному примірнику до Управління комунального майна та приватизації.

8.5.19. До заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, додаються:

- для юридичних осіб-резидентів - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України;

- для юридичних осіб - нерезидентів - документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, крім осіб, визначених ч. 2 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

- для фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

- для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу.

Якщо заяву підписано особою, уповноваженою керівником юридичної особи, або представником фізичної особи, до заяви також додається копія паспорта такої особи та довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства.

Якщо документом, що посвідчує особу, є паспорт з безконтактним електронним носієм, до заяви додається копія такого паспорта з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру.

8.6.5. Право підпису заяв мають:

- від юридичної особи - керівник юридичної особи або уповноважена особа, яка діє на підставі довіреності;

- від фізичної особи - особисто заявник або його представник, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

8.6.6. Датою подання заяв є дата їх реєстрації в Управлінні комунального майна та приватизації.

8.6.7. Управління комунального майна та приватизації, розглянувши заяву та додані до неї документи, має право повернути її заявнику у разі:

- заява не відповідає встановленій формі;

- документи, обов’язкове подання яких передбачено цим Положенням, відсутні, подано не в повному обсязі або оформлено неналежним чином;

- об’єкт уже включено до переліку об’єктів, що підлягають приватизації;

- у заяві або документах, що подаються разом із заявою, містяться виправлення або помилки, які суттєво впливають на зміст заяви.

Після усунення недоліків заявник має право повторно подати заяву.

8.6.8. Управління комунального майна та приватизації протягом трьох робочих днів після надходження заяви звертається щодо надання згоди на включення такого об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, до органу управління, крім випадків, коли орган приватизації є органом управління або орган управління самостійно ініціював включення такого об’єкта до вказаного переліку.

8.6.9. Орган управління надає згоду на приватизацію об’єкта комунальної власності або вмотивовану відмову протягом 15 робочих днів з моменту надходження звернення від Управління комунального майна та приватизації.

8.6.10. Якщо Управління комунального майна та приватизації не одержало у встановлений строк згоди чи відмови від органу управління, згода на приватизацію вважається наданою.

8.7. Управління комунального майна та приватизації протягом 30 робочих днів розглядає заяву та приймає рішення щодо винесення на розгляд сесії Харківської міської ради питання про включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, і в строк до п’яти робочих днів письмово повідомляє про це заявника, балансоутримувача, а також відповідний орган управління.

8.8. Відмова у включенні до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, можлива у разі:

- обмежень щодо приватизації об’єкта, встановлених чинним законодавством;

- вмотивованої відмови органу управління у погодженні щодо включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

8.9. Переліки об’єктів, що підлягають приватизації, у разі відсутності підстав для відмови затверджуються рішенням сесії Харківської міської ради за поданням Управління комунального майна та приватизації.

8.10. Об’єкт вважається включеним до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, з дати прийняття рішення сесії Харківської міської ради про приватизацію об’єкта.

8.11. Орган приватизації припиняє приватизацію об’єкта приватизації у таких випадках:

- включення об’єкта приватизації до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації;

- ухвалення Харківською міською радою рішення про скасування попереднього рішення про приватизацію відповідного об’єкта комунальної власності.

9. СПОСОБИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

9.1. Приватизація комунального майна здійснюється шляхом:

9.1.1. Продажу об’єктів комунальної власності на аукціоні, у тому числі:

- аукціоні з умовами;

- аукціоні без умов;

- аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

- аукціоні із зниженням стартової ціни;

- аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій.

9.1.2. Викупу об ’ єктів приватизації.

10. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ОПЕРАТОРУ ЕЛЕКТРОННОГО

МАЙДАНЧИКА ДЛЯ УЧАСТІ В АУКЦІОНІ

10.1. Потенційні покупці для участі в аукціоні зобов’язані подати разом із заявою такі документи та інформацію у довільній формі:

10.1.1. Для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копію паспорта громадянина України.

Якщо документом, що посвідчує особу, є паспорт з безконтактним електронним носієм, до заяви додається копія такого паспорта з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру.

10.1.2. Для іноземних громадян - копію документа, що посвідчує особу.

10.1.3. Для потенційних покупців - юридичних осіб:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно

-із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою - для юридичних осіб - нерезидентів;

- інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

- останню річну або квартальну фінансову звітність.

10.1.4. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених РАТБ до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь в аукціоні.

Оператор електронного майданчика перераховує на відповідні рахунки органу приватизації суми сплачених потенційними покупцями реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу аукціону.

10.1.5. Письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

10.2. Орган приватизації досліджує відомості, зазначені в документах, поданих потенційними покупцями.

10.3. Організатор аукціону не має права витребувати від потенційного покупця інші документи і відомості, ніж передбачені п. 10.1 цього Положення.

10.4. Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених ч. 2 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», покладається на покупця.

11. ПОРЯДОК ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ

11.1. Об’єкти приватизації продаються виключно на електронних аукціонах.

11.2. Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається організатором аукціону з операторами електронних майданчиків.

11.3. Відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до завершення аукціону.

11.4. Для продажу об’єктів приватизації органом приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється Положенням про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова (додаток 3 до рішення).

11.5. Аукціонна комісія розробляє умови продажу, що затверджуються органом приватизації.

11.6. Стартова ціна продажу визначається відповідно до статті 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

11.7. Об’єкти соціально-культурного призначення приватизуються з умовою збереження профілю діяльності.

Об’єкти соціально-культурного призначення, що не функціонують більше трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані, крім закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувальних (лікувально-фізкультурних) і лікувально- профілактичних закладів.

11.8. Приватизація єдиного майнового комплексу комунального підприємства, його структурних підрозділів відбувається згідно з чинним законодавством.

11.9. Після затвердження умов продажу орган приватизації не пізніше як через 10 робочих днів публікує інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта на офіційному веб-сайті Харківської міської ради та в електронній торговій системі.

11.10. Аукціони з продажу об’єктів проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію.

11.11. Протокол про результати електронного аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі.

11.12. Після закінчення електронного аукціону:

11.12.1. Організатор аукціону здійснює перевірку заяви на участь у приватизації разом із доданими до неї документами та інформацією переможця аукціону. У разі невідповідності доданих до заяви документів організатор аукціону приймає рішення не затверджувати протокол електронних торгів.

11.2.2. Орган приватизації має право не затверджувати протокол електронних торгів, не укладати договір купівлі-продажу за результатами продажу на аукціоні чи застосування процедури викупу із потенційним покупцем, який:

- не відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

- не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

- подав неправдиві відомості про себе.

Рішення органу приватизації про відмову у затвердженні протоколу електронних торгів або про відмову від укладення договору купівлі-продажу має містити вичерпний перелік підстав для прийняття такого рішення.

Зазначене рішення ухвалюється після закінчення електронного аукціону на підставі перевірки органом приватизації заяви на участь у приватизації і доданих до неї документів та інформації переможця аукціону.

11.13. Переможець аукціону може оскаржити прийняті рішення організатору аукціону, органу приватизації у суді протягом строку, передбаченого статтею ЗО Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

11.14. У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол аукціону.

11.15. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта, гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до бюджету міста Харкова.

11.16. Після закінчення аукціону гарантійний внесок повертається електронним майданчиком потенційним покупцям, які не стали переможцями аукціону, у строк, що не перевищує 10 робочих днів із дня затвердження органом приватизації протоколу аукціону.

11.17. Продаж об’єктів на аукціоні, крім аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни.

Якщо для участі в аукціоні подано заяву від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

11.18. Якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, крім випадку, передбаченого п. 11.17 цього Положення, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

11.19. Якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни визнається таким, що не відбувся, у разі якщо для участі у такому аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, то орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з урахуванням зниження стартової ціни відповідно до п. 11.18 цього Положення.

11.20. Якщо об’єкт приватизації не продано в порядку, передбаченому пп. 11.17-11.19 цього Положення, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.

11.21. До проведення першого аукціону з продажу об’єкта приватизації аукціонна комісія одночасно встановлює стартові ціни та умови продажу об’єкта приватизації на аукціонах, передбачених пп. 11.18-11.20 цього Положення.

11.22. Якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся, або відсутнє рішення органу приватизації щодо викупу, прийняте відповідно до пп. 11.18-11.20 цього Положення, електронна торгова система протягом п’яти робочих днів з дати формування відповідного протоколу аукціону автоматично оголошує новий аукціон, включаючи дату його проведення.

12. ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,

ПЕРЕДАНИХ В ОРЕНДУ

12.1. Приватизація об’єктів комунальної власності, переданих в оренду, здійснюється шляхом продажу на аукціоні або шляхом викупу, якщо виконуються умови, передбачені п. 12.2 цього Положення.

12.2. Орендар одержує право на викуп орендованого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) за ціною, визначеною за результатами його незалежної оцінки, якщо виконується кожна з таких умов:

12.2.1. Орендар отримав письмову згоду Управління комунального майна та приватизації на здійснення невід’ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу.

12.2.2. Орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна.

12.2.3. Невід’ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для цілей продовження договору оренди.

12.2.4. Здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена суб’єктом оціночної діяльності.

12.2.5. Орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати.

12.2.6. Договір оренди є чинним на момент приватизації.

Надання згоди Управлінням комунального майна та приватизації на здійснення невід’ємних поліпшень здійснюється у визначеному Харківською міською радою порядку.

12.3. Орендар, який виконав умови, передбачені п. 12.2 цього Положення, має право на приватизацію об’єкта шляхом викупу.

12.4. Якщо Харківською міською радою прийнято рішення про приватизацію на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю невід’ємних поліпшень, вартість таких поліпшень компенсується орендарю покупцем.

Ціна продажу об’єкта приватизації зменшується на суму компенсації невід’ємних поліпшень.

12.5. Якщо покупцем об’єкта приватизації стає орендар:

12.5.1. Вартість невід’ємних поліпшень зараховується йому під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.

12.5.2. Дія відповідного договору оренди припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.

12.5.3. Право власності на об’єкт приватизації переходить до орендаря після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта разом з неустойкою (у разі її нарахування) та повного розрахунку з орендної плати.

12.6. Передача об’єкта приватизації здійснюється за актом прийому- передачі.

13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ

13.1. Управління комунального майна та приватизації здійснює відповідно до законодавства комплекс заходів щодо забезпечення прозорості приватизації, висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення в засобах масової інформації (на веб-сайті органів приватизації, в офіційних друкованих виданнях органів приватизації, у мережі Інтернет та/або на радіо, телебаченні, рекламних щитах) повідомлень про хід і результати приватизації.

14. ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

14.1. Формування стартової ціни об’єктів приватизації:

14.1.1. Стартова ціна об’єкта приватизації визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) приватизації.

14.1.2. У разі відсутності балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) приватизації така вартість встановлюється аукціонною комісією на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Якщо об’єктом приватизації є акції, частки, стартова ціна об’єкта приватизації встановлюється на рівні номінальної вартості пакета акцій (часток).

14.2. Визначення вартості майна, що підлягає приватизації шляхом викупу орендарем, а також оцінка об’єктів приватизації, повернених за рішенням суду до комунальної власності, здійснюються відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

15. ДЖЕРЕЛА КОШТІВ ДЛЯ ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОГО

МАЙНА, ЩО ПРИВАТИЗУЄТЬСЯ

15.1. Майно, що приватизується, може бути придбано за рахунок власних і позичених коштів покупців, які мають право брати участь у приватизації відповідно до Закону.

15.2. Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

У разі здійснення покупцем платежу у вільно конвертованій валюті сума, що підлягає сплаті у такій валюті, визначається за офіційним курсом гривні до такої валюти, встановленим Національним банком України на день укладення (підписання) договору купівлі-продажу.

15.3. Покупці, які мають право брати участь у приватизації відповідно до Закону, мають право використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

15.4. Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кредитних) коштів. У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор погоджується надати відповідний обсяг фінансування, якщо такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРИВАТИЗАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ

16.1. Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на відповідний поточний рахунок органів приватизації ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

16.2. За несплату коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу нараховується неустойка.

16.3. Несплата коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 60 днів з дня укладення договору купівлі-продажу є підставою для розірвання такого договору відповідно до статті 30 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

17. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ВІД ПРИВАТИЗАЦІЇ, ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРИВАТИЗАЦІЄЮ

17.1. Кошти, одержані від продажу комунального майна, інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації тощо), зараховуються до бюджету міста Харкова згідно чинного законодавства.

У разі прийняття рішення про припинення приватизації сплачені реєстраційний внесок за реєстрацію покупців для участі в аукціоні та гарантійний внесок повертаються всім потенційним покупцям такого об’єкта.

17.2. За рахунок коштів бюджету міста Харкова для проведення заходів, пов’язаних із приватизацією, здійснюються такі видатки:

1) оплата послуг, що надаються:

- особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов’язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, охорони та збереження об’єктів власності в особі Управління комунального майна та приватизації до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг;

- суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об’єктів приватизації, повернутих за рішенням суду до комунальної власності;

- особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об’єкт;

- особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі Управління комунального майна та приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації комунального майна;

- закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органу управління та осіб, представників територіальної громади, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій; та інше, передбачене чинним законодавством;

2) витрати, пов’язані із:

- забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації;

- провадженням інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації;

- виконанням науково-дослідних робіт;

- придбанням комп’ютерної та офісної техніки, засобів зв’язку, обладнання, інвентарю, програмних продуктів.

18. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

18.1. Оформлення угод приватизації.

18.1.1. Під час приватизації об’єкта комунальної власності шляхом його продажу на аукціоні, викупу між продавцем і покупцем укладається відповідний договір купівлі-продажу.

Укладення та внесення змін до договорів купівлі-продажу здійснюються відповідно до чинного законодавства.

З моменту переходу права власності на об’єкт приватизації покупець, який придбав об’єкт приватизації, зобов’язаний виконувати всі умови договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.

З моменту укладення договору купівлі-продажу до моменту переходу права власності укладення будь-яких правочинів та внесення змін до діючих правочинів, стороною яких є господарське товариство, акції або частки якого є об’єктом приватизації, здійснюються за погодженням з Управлінням комунального майна та приватизації та покупцем, який придбав об’єкт приватизації.

18.1.2. Виключними умовами для розірвання договору купівлі- продажу об’єкта приватизації в порядку, передбаченому чинним законодавством, є:

1) несплата протягом 60 днів коштів за об’єкт приватизації з дня укладення договору купівлі-продажу відповідно до його умов;

2) невиконання умов продажу об’єкта і зобов’язань покупця, визначених договором купівлі-продажу, в установлений таким договором строк;

3) подання Управлінню комунального майна та приватизації неправдивих відомостей;

4) сплата за об’єкт приватизації коштів, отриманих із порушенням вимог чинного законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

5) продаж або в інший спосіб відчуження покупцем приватизованого об’єкта особам, визначеним ч. 2 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», протягом виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу.

18.1.3. Якщо покупцем приватизованого майна, переданого в оренду об’єкта, стає не орендар, договір оренди зберігає чинність для нового власника.

18.1.4. Строк виконання зобов’язань, визначених у договорі купівлі- продажу, крім мобілізаційних завдань, не повинен перевищувати п’яти років, за винятком тих, для яких Управлінням комунального майна та приватизації за поданням аукціонної комісії може бути встановлено інший строк виконання зобов’язань.

18.1.5. Зобов’язання, визначені у договорі купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбавають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.

18.1.6. Забороняється подальше відчуження приватизованого об’єкта без збереження для нового власника зобов’язань, визначених умовами аукціону, викупу до повного виконання покупцем умов договору купівлі- продажу об’єкта приватизації.

18.1.7. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять невиконані зобов’язання, що були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.

Новий власник, а також кредитор фінансування купівлі об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам до покупців об’єктів приватизації, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

18.1.8. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою Управління комунального майна та приватизації, яке є стороною цього договору, в установленому порядку.

18.1.9. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на такий об’єкт зобов’язаний подати до Управління комунального майна та приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.

18.1.10. На вимогу однієї зі сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано, у тому числі за рішенням суду, в разі невиконання іншою стороною зобов’язань, передбачених договором купівлі-продажу, у визначені строки або визнано недійсним за рішенням суду.

18.1.11. У разі розірвання в судовому порядку - договору купівлі-продажу у зв’язку з невиконанням покупцем договірних зобов’язань приватизований об’єкт підлягає поверненню в комунальну власність у порядку, визначеному чинним законодавством.

18.1.12. Договір та інформація про внесені зміни або розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації підлягають опублікуванню в електронній торговій системі протягом 10 календарних днів з дня укладання, внесення таких змін або розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.

18.1.13.  Відчуження майна (акцій), обтяженого передбаченими зобов’язаннями у пп. 18.1.3-18.1.9 цього Положення, можливо виключно за згодою Управління комунального майна та приватизації. Порядок надання згоди встановлюється чинним законодавством.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

19.1. Контроль за належним і своєчасним виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів комунальної власності здійснює Управління комунального майна та приватизації.

19.2. Управління комунального майна та приватизації зобов’язане вимагати від нового власника виконання зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу об’єкта приватизації, а в разі їх невиконання застосовувати до нього санкції згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» і захищати права держави або територіальної громади іншим чином, у тому числі звертатися до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації або визнання його недійсним.

20. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ

20.1. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі - дозвіл на концентрацію).

20.2. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

21. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ВЛАСНИКІВ

21.1. Особи, які придбали комунальні підприємства як єдині майнові комплекси, є правонаступниками їх майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) та обов’язків відповідно до умов договору між продавцем і покупцем та законодавства України.

22. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО

ПРИВАТИЗАЦІЮ

22.1. За порушення законодавства про приватизацію до винних осіб застосовується кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно- правова відповідальність відповідно до законів України.

22.2. Посадові особи Управління комунального майна та приватизації, інших органів виконавчої влади несуть кримінальну, адміністративну, матеріальну та дисциплінарну відповідальність за порушення законодавства про приватизацію.

22.3. Посадові особи балансоутримувача несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за:

- порушення вимог органів приватизації щодо своєчасного подання достовірної інформації про об’єкти приватизації, які підлягають продажу, або подання інформації не в повному обсязі - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- вчинення тих самих дій протягом року після накладення адміністративного стягнення-у розмірі від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення, за позовами державних органів приватизації.

22.4. У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення, якщо нотаріальне посвідчення договору передбачено законодавством, покупець сплачує на користь Управління комунального майна та приватизації неустойку в розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.

22.5. У разі повного або часткового невиконання умов договорів купівлі-продажу встановлюється така відповідальність покупців:

- у разі порушення встановлених умовами договору купівлі-продажу строків внесення інвестицій в установленому обсязі покупцями сплачується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості невнесених інвестицій за кожний день прострочення;

- у разі невиконання або неналежного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу майна (акцій, часток) підприємства у зв’язку з визнанням такого підприємства банкрутом покупець сплачує штраф у розмірі 100 відсотків суми невиконаних ним зобов’язань, але не менш як 10 відсотків ціни придбаного об’єкта приватизації. При цьому достатнім підтвердженням факту невиконання або неналежного виконання умов договору купівлі- продажу є прийняття господарським судом постанови про визнання банкрутом підприємства, майно (акції, частки) якого є об’єктом купівлі- продажу. Порушення провадження у справі про банкрутство (введення процедури розпорядження майном, винесення ухвали про проведення санкції) не звільняє покупця об’єкта приватизації від відповідальності за невиконання умов договору купівлі-продажу;

- у разі недотримання покупцем зобов’язань щодо збереження протягом визначеного періоду основних видів діяльності приватизованого об’єкта покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків вартості придбаного майна;

- у разі невиконання покупцем умов договору купівлі-продажу майна (акцій, часток) підприємства щодо виникнення податкового боргу покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків суми податкового боргу.

За недопущення працівників Управління комунального майна та приватизації, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу комунального майна на керівника приватизованого підприємства накладається штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний встановлений факт.

Факт недопущення працівників Управління комунального майна та приватизації до проведення ними перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу комунального майна підтверджується складеним у присутності відповідних правоохоронних органів та підписаним працівниками Управління комунального майна та приватизації актом про недопуск до проведення перевірки.

Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в установленому порядку та перераховуються до бюджету міста Харкова.

23. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ ЩОДО ПРИВАТИЗАЦІЇ

КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

23.1. Спори щодо приватизації комунального майна, крім спорів, які виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції адміністративних судів, вирішуються господарським судом у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, крім випадків, коли сторони погодили передачу таких спорів на вирішення міжнародному комерційному арбітражу відповідно до частини дванадцятої статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

23.2. Строк позовної давності для звернення з позовом про відмову в затвердженні протоколу аукціону, визнання недійсними результатів приватизації об’єкта або договору купівлі-продажу об’єкта приватизації становить три місяці. Строк позовної давності для звернення з позовом про оскарження рішення органу приватизації про недопущення до участі в аукціоні або про неукладення договору купівлі-продажу з переможцем аукціону складає один місяць з дня оприлюднення результатів аукціону.

24. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

24.1. Установити, що приватизація (продаж) об’єктів, щодо яких рішення про приватизацію було прийнято до набрання чинності цього Положення, здійснюється та завершується відповідно до вимог цього Положення.

24.2. Установити, що кошти, сплачені орендарем до бюджету м. Харкова як застава за об’єкт приватизації до набрання чинності цього Положення, можуть бути враховані у разі приватизації орендованого об’єкта цим орендарем.

24.3. У разі виникнення розбіжностей між адресами, площами, зазначеними в додатках рішень сесій Харківської міської ради з приватизації, та адресами, площами, зазначеними у технічній документації, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, остаточною вважається адреса, зазначена в реєстрах.

24.4. Контроль за здійсненням приватизації об'єктів комунальної власності від імені та в інтересах територіальної громади м. Харкова здійснює Харківська міська рада шляхом заслуховування звітів Управління комунального майна та приватизації з питань приватизації на засіданнях постійних депутатських комісій Харківської міської ради.

24.5. Контроль за проведенням приватизації об'єктів комунальної власності здійснюється також іншими органами місцевого самоврядування м. Харкова, органами державної влади в межах повноважень, визначених законодавством України.

24.6. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження рішенням сесії Харківської міської ради.

24.7. Внесення змін до цього Положення здійснюється в такому ж порядку, що і його прийняття.


Заступник міського голови –

директор Департаменту

економіки та комунального

майна Харківської міської ради М.І. Фатєєв