Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу Роганської філії комунального підприємства «Харківські теплові мережі»

Номер
1317/18
Сесія
23/7
Тип
Ненормативные документы
Дата прийняття
28/11/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 28.11.2018 № 1317/18

м. Харків

Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу Роганської філії комунального підприємства «Харківські теплові мережі»

На виконання рішень 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 № 636/17 «Про пропозицію передачі в оренду об'єкта у сфері теплопостачання, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Харкова» та 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1159/18 «Про внесення змін до рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 № 636/17 «Про пропозицію передачі в оренду об'єкта у сфері теплопостачання, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Харкова», рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1199/18 «Про оголошення конкурсу на право оренди цілісного майнового комплексу Роганської філії комунального підприємства «Харківські теплові мережі», враховуючи лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2018 № 7/9-7640, на підставі глави 58 Цивільного кодексу України, ст.ст. 283-288, 291 Господарського кодексу України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова, затвердженого рішенням 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 755/17, беручи до уваги висновок конкурсної комісії з проведення конкурсу на право оренди цілісного майнового комплексу Роганської філії комунального підприємства «Харківські теплові мережі», керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати орендарем цілісного майнового комплексу Роганської філії комунального підприємства «Харківські теплові мережі» ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла» (ідентифікаційний номер юридичної особи 42509827), що утворене членами трудового колективу Роганської філії комунального підприємства «Харківські теплові мережі».

2. Передати цілісний майновий комплекс Роганської філії комунального підприємства «Харківські теплові мережі» в оренду ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла» без проведення конкурсу строком на 5 (п'ять) років.

3. Затвердити істотні умови договору оренди цілісного майнового комплексу Роганської філії комунального підприємства «Харківські теплові мережі» згідно з додатком.

4. Надати згоду Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради на укладання від імені Харківської міської ради договору про оренду цілісного майнового комплексу Роганської філії комунального підприємства «Харківські теплові мережі».

5. Надати право укласти від імені Харківської міської ради договір про оренду цілісного майнового комплексу Роганської філії комунального підприємства «Харківські теплові мережі» заступнику директора департаменту - начальнику Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань промисловості, економічного розвитку та власності та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. КернесДодаток

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу Роганської філії комунального підприємства «Харківські теплові мережі»

від 28.11.2018 № 1317/18


Істотні умови договору оренди цілісного майнового комплексу Роганської

філії комунального підприємства «Харківські теплові мережі»


Істотні умови

Зміст істотних умов

1

Сторони договору

Орендодавець - Харківська міська рада, в особі Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

Орендар - ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла».

2

Об'єкт оренди (склад і вартість майна об'єкта оренди)

Об'єкт оренди - цілісний майновий комплекс Роганської філії комунального підприємства «Харківські теплові мережі».

Склад і вартість цілісного майнового комплексу визначається відповідно до акту оцінки, протоколу про результати інвентаризації та розподільчого балансу.

Орендар набуває прав на Об'єкт оренди після отримання відповідного дозволу органу Антимонопольного комітету України.

3

Строк дії договору оренди

1. Строк дії договору оренди - 5 (п'ять) років.

2. Договір оренди набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення відповідно до законодавства.

4

Види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору

Виробництво теплової енергії, крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюючих джерел енергії. Транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Постачання теплової енергії.

5

Умови, розмір і порядок внесення орендних платежів

1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади м. Харкова та пропорції її розподілу (далі - Методика) (додаток 2 до Положення про оренду майна територіальної громади м. Харкова, затвердженого рішенням 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 755/17).

2. Нарахування орендної плати починається з дати підписання акта приймання-передачі.

3. Нарахування орендної плати та пені припиняється з дати підписання акта приймання-передачі майна, або з моменту розірвання договору.

4. Орендна плата за орендоване майно сплачується орендарем щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця.

5. Розмір орендної плати за кожний місяць визначається шляхом коригування орендарем розміру орендної плати за минулий місяць на індекс інфляції за поточний місяць і сплачується ним самостійно.

Орендар сплачує орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

6

Порядок використання амортизаційних відрахувань

1. Нарахування амортизації на передані основні засоби у складі Об'єкта оренди, у тому числі поліпшених відповідно до умов договору оренди, здійснюється орендарем відповідно до вимог бухгалтерського обліку та чинних стандартів обліку в Україні. Встановлення термінів корисного використання щодо об'єктів, отриманих орендарем в складі цілісного майнового комплексу у вигляді основних засобів, відбувається орендарем з урахуванням термінів корисного використання попереднього балансоутримувача цього майна та норм Податкового кодексу України.

2. Амортизаційні відрахування на основні засоби, передані у складі Об'єкта оренди, використовуються орендарем на відновлення основних фондів Об'єкта оренди (поліпшення Об'єкта оренди, капітальний ремонт Об'єкта оренди, придбання майна, обладнання, тощо, необхідного для здійснення орендної діяльності у сфері теплопостачання).

7

Порядок та умови відновлення переданого в оренду об'єкта та його повернення

1. Орендар повинен відповідно до умов договору оренди за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) об'єкта, отриманого в оренду. Проведення таких поліпшень не тягне за собою перегляду орендного платежу. Обсяг поліпшень визначено у Плані технічного розвитку Об'єкта оренди (Додаток).

2. З метою використання Об'єкта оренди для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та послуг централізованого теплопостачання орендар повинен здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) чи придбання майна в обсягах не менших, ніж передбачено умовами договору оренди.

У разі внесення змін до договору оренди в частині збільшення або зменшення обсягу та переліку необхідних поліпшень Об'єкта оренди орендар здійснює такі поліпшення з урахуванням внесених змін.

3. На наданий в оренду об'єкт, у тому числі поліпшений (реконструйований, технічно переоснащений) орендарем, на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань на основні засоби, передані у складі Об'єкта оренди, зберігається право комунальної власності територіальної громади міста Харкова.

4. У разі припинення договору оренди вартість проведених орендарем поліпшень та майна, придбаного за рахунок амортизаційних відрахувань на основні засоби, передані у складі Об'єкта оренди, орендарю орендодавцем не відшкодовуються.

5. Витрати, необхідні для підтримання наданого в оренду об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, здійснюються за рахунок орендаря та належать до його витрат.

6. Відшкодування витрат, понесених орендарем у зв'язку з поліпшенням наданого в оренду об'єкта, здійснюється за рахунок отриманого прибутку від орендної діяльності.

7. Право власності на майно, придбане, створене (збудоване) орендарем за рахунок власних та/або залучених коштів на виконання умов договору оренди та за рахунок амортизаційних відрахувань на основні засоби, передані у складі Об'єкта оренди, належить територіальній громаді міста Харкова.

8. У разі припинення договору оренди, крім випадків припинення договору внаслідок знищення Об'єкта оренди, орендар повертає орендодавцеві Об'єкт оренди в належному технічному стані з урахуванням технічного зносу разом з тими поліпшеннями Об'єкта оренди, які були створені (виконані) ним за умовами договору оренди та за рахунок амортизаційних відрахувань і проведені за час дії договору оренди незалежно від загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань за цей час.

9. Повернення орендованого цілісного майнового комплексу здійснюється згідно з Порядком повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди. Зміст і послідовність цієї процедури визначається угодою, укладеною орендодавцем та орендарем на підставі чинного законодавства України не пізніше як за 10 днів до закінчення терміну дії договору.

10. У разі несвоєчасного повернення Об'єкта оренди з вини орендаря, він сплачує пеню в розмірі 0,1 % від балансової вартості об'єкта за кожен день прострочення.

11. Якщо орендар допустив погіршення стану об'єкта оренди або його знищення, він відшкодовує орендодавцю реальні збитки, заподіяні в результаті: цього, в повному обсязі або здійснює повне відновлення Об'єкта оренди, якщо не доведе, що погіршення або знищення Об'єкта оренди виникло не з його вини, та якщо збитки не були відшкодовані відповідно до укладених договорів страхування Об'єкта оренди.

12. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії, ліквідації орендаря у зв'язку з визнанням його банкрутом або анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності орендар зобов'язаний повернути орендодавцю Об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

8

Обов'язки сторін  договору щодо забезпечення збереження переданого в оренду об'єкта

Орендар зобов'язаний:

- забезпечувати безпечну експлуатацію Об'єкта оренди протягом дії договору оренди шляхом виконання чинних норм і правил експлуатації основних фондів;

- здійснювати в рамках виконання договору ефективні дії щодо відновлення та збереження Об'єкта оренди;

- нести поточні витрати, що необхідні для належного утримання Об'єкта оренди та забезпечення безперервного надання послуг за договором;

- надавати орендодавцю інформацію про виконання 
договору в порядку, передбаченому договором;

- виконувати роботи та здійснювати інвестиції, які необхідні в терміни, що встановлені договором;

- забезпечувати на Об'єкті оренди якісне проведення комплексу робіт з технічного обслуговування поточних та капітальних ремонтів основного та допоміжного обладнання з періодичністю та послідовністю, визначеною чинним законодавством.

9

Обов'язки орендаря щодо використання переданого в оренду об'єкта централізованого теплопостачання за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, що раніше здійснювало експлуатацію такого об'єкта, а також щодо виробництва (надання) відповідних комунальних послуг у гарантованих обсягах і належної якості

Орендар зобов'язаний:

1. Утримувати протягом дії договору Об'єкт оренди в належному технічному стані та використовувати його відповідно до технологічного призначення та умов договору.

2. Надавати послуги споживачам відповідно до їх потреб, а також нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

3. Протягом дії договору безперебійно надавати послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за винятком часу перерв на:

- проведення ремонтних і профілактичних робіт за графіком, погодженим з орендодавцем та виконавчим органом Харківської міської ради, що здійснює координацію діяльності суб'єктів господарювання, які надають споживачам міста послуги тепло- та водопостачання, згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативними документами, якщо споживачі попереджені про це, не пізніше ніж за 10 днів до проведення таких робіт;

- міжопалювальний період для систем централізованого опалення, рішення про початок та закінчення якого приймається виконавчими органами Харківської міської ради виходячи з кліматичних умов, згідно з діючими будівельними нормами: і правилами, правилами технічної експлуатації та іншими нормативними документами;

- ліквідацію наслідків, пов'язаних з дією обставин непереборної сили та аварійних ситуацій;

- в інших випадках, передбачених законодавством.

4. Обслуговувати внутрішньобудинкові мережі житлових будинків.

9.1

Максимальний розмір витрат енергоресурсів на одиницю виробленої продукції (послуг) та максимально допустимі обсяги втраті технологічних витрат теплової енергії на одиницю продукції (послуг)

Визначається орендарем.

9.2

Умови встановлення, зміни цін (тарифів) на надані послуги

Розробка економічно обґрунтованих розрахунків, затвердження та зміна тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та послуг централізованого теплопостачання; здійснюється в порядку, визначеному законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про державне; регулювання у сфері комунальних послуг», «Про  теплопостачання», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах: енергетики та комунальних послуг», постановами: Кабінету Міністрів України, постановами Національної комісії, що здійснює державне; регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, іншими нормативно-правовими актами.

10

Порядок здійснення орендодавцем контролю за станом орендованого об'єкта централізованого теплопостачання

1. Контролювати спільно з виконавчим органом Харківської міської ради, що здійснює координацію діяльності суб'єктів господарювання, що надають; споживачам міста послуги тепло- та водопостачання, виконання умов договору та використання комунального майна, переданого в оренду за договором згідно з чинним законодавством.

2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до договору оренди або його розірвання в разі; погіршення стану Об'єкта оренди внаслідок невиконання або неналежного виконання умов, договору оренди.

11

Відповідальність сторін, у тому числі відповідальність орендаря за безпеку експлуатації Об'єкта оренди

1. Орендар зобов'язаний:

- забезпечити ведення у встановленому законодавством порядку обліку послуг;

- вживати заходи для ощадливого використання енергетичних ресурсів;

- проводити розрахунки в повному обсязі за спожиті електроенергію та енергоресурси;

- забезпечувати безпечну експлуатацію Об'єкта оренди протягом дії договору шляхом виконання чинних норм і правил експлуатації основних фондів;

- здійснювати в рамках виконання Договору ефективні дії щодо відновлення та збереження Об'єкта оренди.

2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, визначених договором оренди, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами договору.

12

Обов'язок орендаря щодо страхування взятого в оренду об'єкта теплопостачання

1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта оренди несе орендодавець.

2. Майно, отримане орендарем або створене відповідно до умов договору оренди, страхується орендарем за рахунок власних коштів на користь того учасника договору оренди, який несе ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди.

3. Протягом 20 робочих днів після укладення договору оренди орендар зобов'язаний застрахувати Об'єкт оренди в порядку, визначеному чинним законодавством, на суму не меншу за вартість згідно з актом оцінки. Орендар повинен постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Об'єкт оренди був застрахованим, і надавати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування і платіжного доручення про сплату страхового платежу.

4. Орендодавець має бути ознайомлений з усіма страховими полісами.

13

Інші умови

1. Передача Об'єкта оренди в оренду не є підставою припинення та/або ліквідації комунального підприємства «Харківські теплові мережі».

2. Після укладення договору оренди орендар здійснює компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням організаційно-технічної підготовки об'єкта теплопостачання до передачі в оренду, витрат на публікацію оголошень про проведення конкурсу та його результати за виставленими рахунками.

3. У десятиденний термін після отримання ліцензії орендар сплачує до бюджету міста Харкова суму в розмірі 5 % від вартості об'єкта за оцінкою (але не більш ніж розмір річної плати за оренду майна), яка після укладення договору оренди зараховується до рахунку орендної плати.

4. У разі якщо у законодавстві України, що регулює орендну діяльність, відбулися зміни, внаслідок чого окремі положення цих умов стають такими, що суперечать нормам законодавства, застосовуються норми законодавства України.

5. На перших етапах орендної діяльності здійснювати матеріальне забезпечення виробничих процесів за рахунок внесків засновників товариства до статутного капіталу.

13.1

Отримання згоди Антимонопольного комітету

1. Передача Об'єкта оренди в оренду, згідно з частиною 2 статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є концентрацією, яка відповідно до статті 24 зазначеного Закону, може бути здійснена за умови отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України або адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.

2. Заява на отримання такого дозволу, подається згідно з вимогами Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію; суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р.

3. Орендар протягом 50 календарних днів із дня повідомлення про передачу йому в оренду цілісного майнового комплексу повинен надати згоду органу Антимонопольного комітету на отримання оренди.

4. У разі не надання згоди органу Антимонопольного комітету, рішення про передачу в оренду цілісного майнового комплексу може бути скасовано.

13.2

Перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню

1. Ліцензований вид діяльності:

1.1. Виробництво теплової енергії, крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюючих джерел енергії.

1.2. Транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

1.3. Постачання теплової енергії.

2. Протягом трьох місяців з дня підписання договору оренди орендар зобов'язаний забезпечити відповідність своєї матеріально-технічної бази та штату спеціалістів ліцензійним умовам здійснення господарської діяльності та одержати ліцензію на відповідний вид діяльності згідно з чиним законодавством України. У разі відсутності необхідних ліцензій надання послуг забороняється.

13.3

Порядок та умови списання майна у складі Об'єкта оренди

1. Списанню підлягає майно в складі Об'єкта оренди, що:

- непридатне для подальшого використання (фізично та морально зношене);

- пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним).

2. За наявності підстав для списання майна, визначених у п.1 цього розділу, орендар має право звернутись до орендодавця з відповідним зверненням та необхідним пакетом документів. Орендодавець протягом 30 календарних днів із дня отримання відповідного пакету документів від орендаря приймає рішення про надання згоди на списання майна або про відмову у списанні майна.

13.4

Умови надання  земельних ділянок для здійснення орендної діяльності (у разі потреби)

Орендар зобов'язаний укласти договір оренди земельних ділянок, необхідних для здійснення! орендної діяльності, не пізніше одного року 3 дня набрання чинності договору оренди.


Заступник міського голови –

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФатєєвДодаток

до Істотних умов договору оренди цілісного майнового комплексу Роганської філії комунального підприємства «Харківські теплові мережі»


План технічного розвитку об'єкта оренди


з/п

Назва заходу

Мета впровадження

Орієнтовна вартість робіт, тис. грн

1

Реконструкція теплових мереж шляхом заміни аварійних ділянок трубопроводів згідно з результатами випробувань, експлуатації тощо, відновлення ізоляції на ділянках з пошкодженою теплоізоляцією

Зменшення втрат теплової енергії, водних ресурсів та реагентів. Оптимізація грошових витрат. Покращення надійності та якості транспортування

3435

2

Реконструкція теплових вводів житлових будинків, які безпосередньо підключені до теплової магістралі Ду 325 мм

Підключення системи опалення споживачів до теплової магістралі шляхом встановлення на теплорозподільчих пунктах насосів змішування, арматури для балансування теплоносія та регулювання обсягів теплопостачання. Захід забезпечить зменшення втрат у теплових мережах, економію теплової енергії в кількості за рахунок ліквідації перетопів споживачів, скорочення витрат теплової енергії

350

3

Реконструкція вузлів обліку джерел теплопостачання

Захід забезпечить облік та розподіл теплової енергії з подальшим зменшенням втрат і витоків у зовнішніх теплових мережах, скорочення витрат теплової енергії в системах теплоспоживання, дотримання гідравлічного та температурного графіків

750

4

Оптимізація теплової схеми, у тому числі налагоджувальні роботи

Розробка і впровадження раціональних теплових та гідравлічних режимів теплових мереж і систем теплофікації загалом, наладка цих систем. Розробка і впровадження комплексу заходів, що забезпечать при надійній роботі мережі розрахунковий розподіл теплоносія між окремими споживачами.

-


Усього


4535