Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік

Номер
1286/18
Сесія
23/7
Тип
Нормативные документы
Дата прийняття
28/11/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сессия 7 созываРІШЕННЯ


Від 28.11.2018 № 1286/18

м. Харків

Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік

З метою сталого економічного та соціального розвитку міста Харкова, на підставі ст. 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік згідно з додатком.

2. Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради на підставі наданих звітів департаментів, управлінь та інших виконавчих органів Харківської міської ради щоквартально до 15 числа другого місяця, наступного за звітним періодом, інформувати Харківську міську раду про хід виконання Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів, з питань промисловості, економічного розвитку та власності і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес
Додаток

до рішення 23 сесії Харківської

міської ради 7 скликання «Про

Програму економічного та

соціального розвитку м. Харкова

на 2019 рік»

від 28.11.2018 № 1286/18


Харків

2018


ВСТУП

4

1.

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

5

2.

ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО

ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ГОЛОВНІ ДІЇ У 2019 РОЦІ

24

3.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА

27


3.1. УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

27


3.2. ЗАКУПІВЛЯ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ) ДЛЯ МІСЬКИХ ПОТРЕБ

30


3.3. ЦІНОВА ТА ТАРИФНА ПОЛІТИКА

31


3.4. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА І РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

32


3.5. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

34


3.6. ПРОМИСЛОВІСТЬ

36


3.7. СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

37

4.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

40


4.1. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

40


4.2. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ

42


4.3. ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

44


4.4. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

46


4.5. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ

47


4.6. ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА

48

5.

. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

51


5.1. ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК

51


5.2. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

53


5.3. МІСТОБУДУВАННЯ

60


5.4. ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

62

6.

ГУМАНІТАРНА СФЕРА

63


6.1. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

63


6.2. ОСВІТА

65


6.3. КУЛЬТУРА

66


6.4. ПІДТРИМКА СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

68


6.5. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ. РОЗВИТОК м. ХАРКОВА ЯК СПОРТИВНОГО МІСТА

69

7.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІМІДЖЕВІ ПРОЕКТИ

73


7.1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

73


7.2. РЕАЛІЗАЦІЯ ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ МІСТА ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

74

8.

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

76


8.1. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

76


8.2. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

77


8.3. ОХОРОНА ПРАЦІ

78

9.

ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

81

10.

ДОДАТКИ:

84


10.1. Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік

10.2. Основні заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік

10.3. Перелік державних, цільових, регіональних та міських програм, які передбачаються до реалізації у 2019 році за рахунок бюджетних коштів

10.4. Показники розвитку підприємств та організацій комунальної власності на 2019 рік

10.5. Перелік об'єктів будівництва, які передбачається фінансувати за рахунок бюджетних коштівВСТУП

Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік (далі- Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» і постанови Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Вона враховує положення проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2019 рік, Стратегію розвитку міста Харкова до 2020 року.

Програма ґрунтується на аналізі тенденцій розвитку міської економіки, поточної економічної ситуації в Україні, актуальних проблем та пріоритетів соціально-економічної сфери, а також на припущеннях, що враховують внутрішні та зовнішні фактори розвитку міста. Програма визначає завдання і заходи соціально-економічної політики Харківської міської ради на 2019 рік.

Головними цілями передбачено створення умов для економічного зростання та вирішення соціальних і гуманітарних питань, забезпечення гідних умов життя та підвищення загального добробуту населення, подальшого сталого розвитку міста; підвищення ефективності використання земельних ресурсів і комунального майна, діяльності комунальних підприємств; розвитку міжнародних відносин, туризму та укріплення позитивного іміджу Харкова як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві; проведення цілеспрямованої містобудівної політики; поліпшення якості суспільних послуг.

В рамках реалізації Програми основна увага зосереджена на питання сприяння забезпеченню гідної якості життя та підвищенню комфортності проживання мешканців територіальної громади міста, підтримці його найуразливіших верств, збереженню та захисту здоров'я громадян, доступу до якісної освіти, розвитку культури та спорту, оновленню та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, сприянню впровадженню енергоефективних заходів, створенню умов для розвитку підприємництва, розширенню житлового будівництва та будівництва об'єктів соціальної сфери, створення сприятливих умов для роботи промислових підприємств, зміцненню законності та правопорядку.

Програмою передбачена реалізація міських цільових програм; враховані пропозиції постійних комісій міської ради, структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, основні напрямки діяльності підприємств, організацій та установ міста.

Заходи Програми визначають напрямки використання коштів бюджету міста Харкова та фінансуватимуться як за рахунок бюджетних коштів, так і за рахунок інших джерел.


1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ


Реалізація економічного потенціалу міста та розвиток інфраструктури

У 2018 році, незважаючи на складну політичну й економічну ситуацію в країні, завдяки створенню клімату, сприятливого для підприємництва, модернізації інфраструктури та реформування житлово-комунального господарства, підвищенню ефективності та стабільності соціального захисту, поліпшенню якості і доступності освіти та медичного обслуговування, забезпечувалося створення умов для покращення життя городян.

Промисловий потенціал міста складається з підприємств машинобудівної, електроенергетичної, паливної, хімічної, харчової галузей.

Очікується, що у 2018 році обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах становитиме 78,9 млрд грн.

На розвиток економіки м. Харкова значний вплив має малий та середній бізнес. З ціллю сприяння його роботі реалізуються заходи Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки.

У 2018 році проводилася робота, спрямована на створення сприятливих соціальних, правових, організаційних та економічних умов для подальшого розвитку підприємництва (за участі та підтримки міської влади організовані та проведені семінари, круглі столи та тренінги для підприємців).

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення на кінець 2018 року за оперативними даними становитиме 116 од., кількість працівників, зайнятих у малому бізнесі - 87,0 тис. осіб.

За інформацією Головного управління статистики у Харківській області у 2017 році (статистична звітність річна) у місті Харкові здійснювали діяльність 17,3 тис. великих, середніх та малих підприємств, що складає 76,6% від загальної кількості підприємств області, та на 1,8 тис. підприємств (11,3 %) більше, ніж у 2016 році. Кількість зайнятих працівників на підприємствах міста Харкова становила 260,1 тис. осіб, що на 8,6 тис. осіб більше, ніж у 2016 році.

Підприємствами великого, середнього та малого підприємництва міста реалізовано продукції (товарів, послуг) на 218,5 млрд грн, що на 20,2 % більше, ніжу 2016 році.

Із загальної кількості зазначених підприємств 99,9 % становили суб'єкти малого та середнього підприємництва.


Показники діяльності підприємств м. Харкова представлено на діаграмі:

Продовжують роботу Центр надання адміністративних послуг м. Харкова та його територіальні підрозділи.

Основні проблеми в цій сфері пов'язані з доступом суб'єктів малого підприємництва до фінансових ресурсів, а також неналежний рівень професійної підготовки підприємців.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста до кінця 2018 року очікується у сумі 9,5 млн дол. США.

До основних країн-інвесторів відносяться Франція, Кіпр, Велика Британія, Віргінські Острови (Брит.), Польща, США, Беліз, Німеччина, Люксембург, Швейцарія.

Пріоритетними напрямками для залучення інвестицій в економіку м. Харкова за прогнозом залишаться фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, промисловість, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, оптова та роздрібна торгівля.

Основними проблемами є несприятливі умови інвестування, в тому числі у зв'язку з розташуванням м. Харкова в безпосередній близькості до зони проведення операції Об'єднаних сил (далі- ООС), недосконалість чинного законодавства.

У зовнішньоекономічній діяльності у 2018 році очікується збільшення обсягів товарообороту на 21,0% до попереднього року, що становитиме 2105,1 млн. дол. США, у тому числі зростання експорту товарів на 9,8%, імпорту - на 29,7 %. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за попередніми даними становитиме 434,5 млн дол. США.

У зовнішній торгівлі товарами і послугами продовжувалася диверсифікація торгівлі, яка є одним із засобів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

Очікується, що обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) м. Харкова, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за 2018 рік складе 41,0 млрд грн. Темп росту у фактичних цінах- 107,3%. Реалізація товарів на одного мешканця - 28,4 тис. грн.

Передбачається, що у 2018 році мережа підприємств торгівлі та ресторанного господарства складе відповідно 3,2 тис. од. та 2,9 тис. од., що майже на рівні попереднього року. Мережа підприємств побутового обслуговування зменшиться на 6.1 % та складе 3,4 тис. од.

Активно розвиваються харківські торговельні мережі, загальна кількість підприємств яких складає 222 одиниці.

На 01.10.2018 у м. Харкові функціонують 69 міні-підприємств.

На території міста розміщено 1,3 тис. тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

Станом на 01.10.2018 у м. Харкові функціонують 55 ринків та торговельних майданчиків.

На реалізацію Перспективного плану розвитку матеріально-технічної бази ринків та торговельних майданчиків за 9 місяців 2018 року ринками освоєно 67,0 млн грн.

На території ринків та торговельних майданчиків організовано майже 1.2 тис. торговельних об'єктів для соціально незахищених громадян.

Підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів через зростання цін на енергоносії, збільшення виробничих витрат, у тому числі на оплату праці, позначилися на ціновій динаміці.

За 9 місяців 2018 року (за останніми статистичними даними) індекс споживчих цін по Харківській області становив 106,5% (за аналогічний період 2017 p.-110,4%).

Очікується, що за підсумками року індекс інфляції складе 109,2 %.

Постійна увага приділяється питанням містобудування, формування цілеспрямованої містобудівної політики, контролю за дотриманням містобудівного законодавства, упорядкуванню й поліпшенню рекламної діяльності в місті.

Виконувалися заходи Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 р.

Станом на 01.10.2018 обсяг капіталовкладень, спрямованих на об'єкти будівництва, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, за оперативними даними становив 635,5 млн грн, або 42,7 % від запланованого на рік (зі змінами).

Капітальні вкладення спрямовані на фінансування будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального, соціально-культурного призначення та інженерні комунікації.

Загальна ситуація у житловому будівництві в останні роки демонструє в цілому позитивну динаміку.

Протягом 2018 року продовжувалося розгортання багатоповерхового житлового будівництва та індивідуального житлового будівництва, питома вага якого у обсязі введеного житла складає 10 %.

Усього в І півріччі 2018 року (за останніми статистичними даними) введено до експлуатації 167 611кв.м загальної площі житла (нове будівництво), що в 1,7 разу більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

В умовах призупинення фінансування державних житлових програм, у місті Харкові активно продовжується реалізація Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування на 2011-2020 роки та Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки.

Обсяги інвестування на реалізацію міських житлових програм представлено на діаграмі:

Враховуючи значний попит громадян на одержання житла за окремими напрямками міських житлових програм, на 2018 рік скореговані обсяги фінансування з бюджету міста Харкова.

За 9 місяців 2018 року згідно з рішеннями виконавчого комітету Харківської міської ради включено до реєстрів кандидатів на отримання доступного житла з наданням державної підтримки та довгострокових пільгових кредитів за рахунок коштів бюджету міста Харкова 426 сімей, у тому числі 351 сім'я - доступне житло, 75 сімей - молодіжне житлове кредитування.

Реалізація міських житлових програм позитивно впливає на поліпшення ситуації щодо забезпечення житлом громадян та сприяє зростанню темпів житлового будівництва.

Перевезення населення здійснювали підприємства міського транспорту.

Міською транспортною системою, в основному, забезпечено попит населення на пасажирські перевезення.

Усіма видами міського транспорту у 2018 році очікується перевезення 509,2 млн пасажирів, у тому числі: метрополітеном - 220,3 млн пасажирів, наземним електротранспортом - 230,0 млн, автобусним транспортом -58,9 млн пасажирів.

КП «Харківський метрополітен» здійснювалися заходи спрямовані на зменшення витрат від виробничої діяльності. Проведено капітальний та поточний ремонти вагонів, ескалаторів, приміщень станцій та іншого обладнання на суму 168,8 млн грн.

Згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2017-2020 роки та обласної програми «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки» на компенсацію збитків від перевезення пільгової категорії громадян отримано з бюджету міста Харкова - 111,9 млн грн, із бюджету області - 1,2 млн грн.

Станом на 01.10.2018 комунальним підприємствам «Тролейбусне депо № 2», «Тролейбусне депо № 3», «Жовтневе трамвайне депо» і «Салтівське трамвайне депо» надано фінансову підтримку з бюджету м. Харкова в сумі 97,0 млн грн.

Окрім того, згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки тролейбусним депо на компенсацію збитків від перевезення пільгової категорії громадян надано кошти в сумі 30,6 млн грн.

КП «Міськелектротранссервіс» надано фінансову підтримку з бюджету міста в сумі 97,1 млн грн.

Перевезення пасажирів автобусним транспортом здійснювалися на міських маршрутах засобами підприємств різних форм власності та Приватних підприємців.

КП «Харківпасс» обслуговує та надає послуги з перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування з автостанцій «Холодна гора», «Героїв праці», «Центральний ринок». У звітному періоді послугами автостанцій скористувалося 11,0 млн пасажирів.

Підприємством отримано дохід від продажу проїзних квитків (система «Електронний квиток») в сумі 1,1 млн грн.

Для підвищення рівня безпеки дорожнього руху, поповнення надходжень до бюджету міста Харкова за рахунок збору за паркування транспорту здійснює діяльність КП «Харківпарксервіс».

Значна увага приділяється реконструкції, капітальному і поточному ремонту й утриманню вулично-дорожньої мережі міста.

Роботи з поточного ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі міста виконує комунальне підрядне спеціалізоване підприємство по ремонту і будівництву автошляхів «Шляхрембуд». КП «Харків-Сигнал» на магістралях міста проводяться роботи з утримання й експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху.

Станом на 01.10.2018 року витрати на будівництво, реконструкцію, утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі та інженерних об'єктів на ній становили 690,7 млн грн.

Разом із цим, залишаються проблемами відсутність компенсації з державного бюджету збитків від перевезення пільгового контингенту і, як наслідок, збиткова робота комунальних підприємств, недоукомплектованість шляхово-експлуатаційних підприємств дорожньою технікою, незадовільний стан окремих ділянок вулично-дорожньої мережі міста.

З метою надання якісних послуг цифрового телерадіомовлення вирішуються питання щодо забезпечення пільгових категорій населення засобами прийому цифрового сигналу за рахунок коштів бюджету м. Харкова.

У зв'язку з розвитком мережі мобільного зв'язку спостерігається поступове зменшення кількості абонентів з номерами стаціонарних телефонів.

Здійснюється діяльність щодо впровадження заходів з підвищення енергоефективності.

У 2018 році з метою визначення пріоритетів при впровадженні енергоефективних рішень в закладах освіти за рахунок коштів міського бюджету проведено 10 вибіркових енергетичних аудитів.

Задля залучення потенційних інвесторів створено та розміщено на сайті Харківської міської ради базу даних по 514 об'єктах бюджетної сфери в якій приведено інформацію щодо фактичного споживання енергетичних ресурсів та стану інженерних мереж.

Проведені розрахунки базового рівня споживання енергетичних ресурсів по 53 закладам освіти.

Продовжувалася робота щодо підготовки «Енергетичної програми міста Харкова до 2025 року» та розробки «Системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери міста», на фінансування яких у 2018 році передбачено 329 тис. грн.

До кінця року планується організація навчання для працівників бюджетної сфери щодо використання в роботі Системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери міста.

За Програмою часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки передбачено відшкодування позичальникам частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, на загальну суму 0,8 млн грн.

У рамках Програми часткового відшкодування фізичним особам м.Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки за січень-вересень 2018 року частково відшкодовано фізичним особам м. Харкова відсотки за кредитами на енергозбереження за рахунок коштів бюджету міста Харкова на суму 0,4 млн грн.

Основними проблемними питаннями при впровадженні заходів щодо підвищення енергоефективності є наявність значної кількості морально застарілого та фізично зношеного енергозатратного устаткування, низький рівень впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та обладнання.

Здійснюється діяльність щодо підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста.

Приватизація об'єктів здійснюється відповідно до «Програми приватизації та відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2017-2022 pp.».

Щороку зростає балансова вартість об'єктів комунальної власності.

Станом на 01.10.2018 в комунальній власності міста знаходилося 319 підприємств, установ і організацій та майно балансовою вартістю 904,5 млрд грн. У січні-вересні 2018 року до власності міста прийнято 299 інвентарних об'єктів загальною вартістю 179,4 млн грн.

За попередніми даними, у 2018 році сума коштів, залучених до бюджету міста Харкова від приватизації об'єктів комунальної власності становитиме 42,0 млн грн, від оренди нежитлових приміщень- 55,0 млн грн (у 2017 році -35,0 млн грн та 64,8 млн грн відповідно).

Проводився аналіз вартості об'єктів комунальної власності порівняно з цінами на ринку нерухомості.

Продовжувалися роботи щодо поліпшення обліку та використання нежитлових приміщень, попередження фактів порушень орендарями умов договорів оренди.

Для здійснення контролю за своєчасним надходженням орендної плати проводилася оперативна обробка інформації щодо розрахунку та надходження орендної плати.

За попередніми даними у 2018 році загальний дохід 59 комунальних унітарних підприємств становитиме 13,0 млрд грн, чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності очікується у розмірі 78,4 млн грн.

Залишаються проблеми пов'язані зі значним фізичним і моральним зносом основних фондів комунальних унітарних підприємств; невирішеність на державному рівні питання компенсації втрат доходів від пільгових перевезень пасажирів у міському електротранспорті та на погашення заборгованості за різницю в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення населенню.

Продовжено роботи з удосконалення регулювання земельних відносин на міських територіях, забезпечення раціонального використання й охорони земель, інвентаризації земель.

Реалізується Програма подальшого реформування земельних відносин і підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки.

Очікується, що у 2018 році, надходження від орендної плати за землю до бюджету міста становитимуть 838,0 млн грн (у 2017 році- 787,8 млн грн), від продажу земельних ділянок- 77,0 млн грн (у 2017 році - 57,1 млн грн).

Проте слід відзначити що потребує удосконалення законодавча та нормативна база з питань земельних відносин.

У житлово-комунальному господарстві міста основна увага зосереджена на забезпеченні необхідного рівня житлово-комунального обслуговування городян, підтримці належного санітарного порядку і технічного стану будинків та інженерного обладнання, благоустрою міста.

Виконувалися заходи «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.».

Реалізовувалися заходи, спрямовані на зниження експлуатаційних витрат на послуги водопостачання, водовідведення і теплопостачання та собівартості наданих послуг за рахунок внутрішніх резервів.

Здійснювалися роботи стосовно поліпшення зовнішнього освітлення міста, що дасть можливість довести рівень горіння світлоточок до 99,2 %.

Проводилася комплексна реконструкція парків та скверів, благоустрій прибудинкових територій у житлових масивах міста тощо.

Реалізуються заходи щодо санітарного очищення територій приватного сектору.

Ситуація на підприємствах комунального господарства щодо наданих послуг задовільна. Завдяки оперативній роботі пересувних пунктів комунальних підприємств зі збору платежів населенням сплачуються кошти із заборгованості за надані комунальні послуги.

Реалізується Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 pp., що формує позитивну динаміку створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, яких у місті на кінець 2018 року очікується 570 од., що становить 6% від загальної кількості житлових будинків (за виключенням приватного сектору).

Значна увага приділялася комплексному благоустрою прибудинкових територій, здійснювалося їх облаштування дитячими і спортивними майданчиками.

Незважаючи на досягнення в реформуванні галузі, залишилося чимало питань, які потребують невідкладного вирішення.

Значна частина житлових будинків потребує ремонту з відновленням різних конструктивних елементів будівель (покрівель, балконів, перекриттів, фасадів, під'їздів тощо). Коефіцієнт зносу технічного стану житлового фонду складає понад 63 %.

У ветхому й непридатному технічному стані знаходяться майже 1,3 тис. будинків загальною площею 301,4 тис. кв. м, що потребують виконання невідкладних робіт із забезпечення їх безпечної експлуатації, відновлення та поліпшення умов проживання більш ніж 12 тис. мешканців.

Соціальна сфера

В останні роки відзначалися деякі позитивні зрушення в демографічній ситуації. У 2012-2014 роках відбувався приріст чисельності населення, спостерігалося збільшення народжуваності. У 2017 році відбувся значний приріст чисельності населення міста (10,3 тис. осіб).

Проте, зважаючи на продовження процесу старіння населення та наслідки економічної кризи 90-х років, які привели до зниження рівня народжуваності, та істотний вплив зовнішньої трудової міграції в останні роки, очікується, що чисельність наявного населення у 2018 році зменшиться на 4,0 тис. осіб і на початок 2019 року становитиме 1446,1 тис. осіб.

Реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці, сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття здійснюється в межах Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки.

Чисельність безробітних, що перебували на обліку станом на 01.10.2018 в Харківському міському центрі зайнятості, порівняно з аналогічною датою 2017 року зменшилася на 13,2 % і склала 12,6 тис. осіб.

Працевлаштовані 5,2 тис. безробітних осіб.

Очікується, що рівень офіційно зареєстрованого безробіття на кінець 2018 року складе 0,52 % (на 01.01.2018 - 0,53 %).

За 9 місяців 2018 року у банку даних служби зайнятості налічувалося 33,7 тис. актуальних вакансій, які були заявлені 6,9 тис. роботодавців. Із цих вакансій 21,6 тис. укомплектовано за направленням служби зайнятості.

Очікується, що до кінця 2018 року у м. Харкові буде створено 21,7 тис. нових робочих місць.

Одним із факторів підвищення соціальних гарантій і доходів населення у 2018 році стало зростання державних соціальних стандартів. Мінімальна заробітна плата встановлена з 1 січня 2018 року у розмірі 3723 грн. Прожитковий мінімум на одну особу та для тих, хто відноситься до основних соціальних Середньомісячна заробітна і демографічних груп населення, з 1 січня плата встановлено в розмірі 1700 грн (1762 грн для працездатних осіб та 1373 грн для осіб, які втратили працездатність), з 1 липня - 1777 грн (1841 грн та 1435 грн відповідно).

За II квартал 2018 року (за останніми статистичними даними) середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника становила 7621грн, що на 21,9% більше, ніж за відповідний період 2017 року, та у 2 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати, у 4,3 разу - прожитковий мінімум для працездатної особи.

Очікується, що за підсумками 2018 року номінальна заробітна плата становитиме 7900 грн, що у 2 рази більше мінімальної зарплати та у 4,1 разу більше прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Середній розмір пенсії по м. Харкову на 01.10.2018 становив 2697,8 грн, що у 1,9 разу більше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Реалізація соціальної політики здійснювалася згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки.

Надавалася одноразова адресна грошова допомога громадянам окремих пільгових категорій за індивідуальними зверненнями громадян, за списками громадських організацій та списками виконавчих органів Харківської міської ради.

За рахунок коштів бюджету міста Харкова (станом на 01.10.2018) 238,3 тис. громадянам встановлено додаткові соціальні гарантії (місцеві пільги) на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті і метрополітені тощо.

Продовжується розвиток ринку соціальних послуг міста.

З переможцями конкурсів міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа» укладено 66 угод про співпрацю на 2018 рік, у тому числі 6 угод на безфінансовій основі.

Функціонують 34 електронні соціальні інформаційні офіси, якими у звітному періоді прийнято і надано роз'яснення на 29,4 тис. звернень громадян.

Здійснює роботу міський Комітет забезпечення доступності мало-мобільних груп населення до об'єктів соціальної й інженерно-транспортної інфраструктури.

Продовжено надання транспортної соціальної послуги з перевезення інвалідів І та II груп із порушенням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках.

Організована робота щодо соціального захисту громадян, які переїхали з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Залишається стабільною мережа закладів соціальної спрямованості із надання різноманітних соціальних послуг жителям територіальної громади.

Реалізуються державні соціальні програми, направлені на забезпечення соціального захисту конкретних груп населення.

Суттєвим механізмом підтримки населення міста є надання адресної соціальної допомоги в рамках виконання делегованих державою повноважень.

Станом на 01.10.2018 отримують державну соціальну допомогу 44,8 тис. осіб на 47,7 тис. дітей.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329 впроваджено зміни до порядку призначення житлових субсидій.

Станом на 01.10.2018 отримують субсидію 106,6 тис. сімей харків'ян, або 20,4 % від кількості сімей в місті (на 01.10.2017 року -35,7 %).

Основними проблемами залишаються недофінансування витрат підприємств-надавачів послуг, пов'язаних із наданням місцевих пільг, та ускладнення роботи соціальних служб через постійне збільшення кількості одержувачів пільг і навантаження на одного соціального працівника управлінь праці та захисту населення.

Здійснюється діяльність щодо захисту прав дітей.

Забезпечено реалізацію заходів Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2018-2020 pp. щодо соціально-правового захисту дітей, попередження правопорушень і бездоглядності серед них; захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; створення мережі прийомних родин. Систематично здійснюється профілактична робота з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах; надаються різні види допомоги таким сім'ям.

Здійснюються заходи щодо забезпечення функціонування комунального закладу соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова».

На 01.10.2018 на обліку знаходилося майже 1,9 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 96 % виховуються в сім'ях громадян України, із яких на території міста Харкова проживає 46 дітей, що виховуються в 27 прийомних сім'ях.

Стабільно високим залишається рівень усиновлення дітей громадянами України. За 9 місяців 2018 року ними усиновлено 91,0% дітей від загальної кількості усиновлених.

Основною проблемою залишається відсутність державної підтримки щодо вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням соціальним житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа.

Гуманітарна сфера

Протягом 2018 року комунальні некомерційні підприємства охорони здоров'я м. Харкова здійснюють комплекс заходів у рамках Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки».

Фінансування галузі забезпечується за рахунок коштів медичної субвенції з Державного бюджету та коштів бюджету міста Харкова. Очікується, що обсяг видатків по галузі за 2018 рік складе 1805,4 млн грн (у 2017 році-1704,3 млн грн).

Відповідно до Концепції реформи фінансової системи охорони здоров'я України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», комунальні заклади охорони здоровя зареєстровані в липні 2018 року як комунальні некомерційні підприємства Харківської міської ради (далі - комунальні підприємства).

За 9 місяців 2018 року комунальними підприємствами за рахунок коштів бюджету міста Харкова на суму 103,4 млн грн отримали сучасне медичне обладнання 24 комунальних підприємства, 34 підприємства - обладнання для запровадження програми «Електронна реєстратура медичних закладів м. Харкова», проведено капітальні ремонти у 40 лікарняних підприємствах, вдосконалено матеріально-технічну базу комунального підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування».

До кінця року планується збільшення обсягів придбаного медичного обладнання та виконаних капітальних ремонтів, покращення матеріально-технічного забезпечення КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова».

Основні проблемні питання галузі охорони здоров'я міста обумовлені низкою таких факторів, як незадовільний стан здоров'я мешканців міста, зростання числа хворих із хронічною патологією; наявність протиріч між потребами галузі охорони здоров'я і реальними можливостями місцевого бюджету; недостатній рівень медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я.

У місті стабільно функціонує система освіти, яка забезпечує конституційне право кожного громадянина на доступну, безоплатну й якісну освіту. Реалізується Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки.

У 2018-2019 навчальному році у 181 загальноосвітньому навчальному закладі комунальної форми власності функціонують 4,2 тис. класів, в яких навчаються 120,2 тис. учнів.

У місті функціонує 11 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких створено 35 інклюзивних класів для 68 учнів із особливими освітніми потребами.

Функціонують 205 закладів дошкільної освіти комунальної форми власності та 8 навчально-виховних комплексів.

У 2018 році після проведення ремонтних робіт відновлено діяльність 3 закладів та відкрито 19 груп у функціонуючих дошкільних закладах освіти.

У закладах дошкільної освіти усіх форм власності навчається та виховується майже 46 тис. дітей від року до шести, або 78,4 % від загальної кількості дітей відповідного віку.

Діє система електронної реєстрації дітей у дошкільні навчальні заклади, що дає змогу забезпечити прозорість та відкритість процедури їх прийняття.

Мережею закладів позашкільної освіти (28 од.) охоплено 35 % дітей та підлітків.

Система освіти м. Харкова також представлена 14 професійно-технічними навчальними закладами, що з 01.01.2016 передані на фінансування з бюджету міста, але не входять до комунальної власності.

Розпочав роботу Комунальний заклад «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради».

Розмір батьківської плати за харчування в дитячих дошкільних закладах залишається на рівні попереднього року (60 %). Бюджетна частина (40 %) у витратах на харчування дошкільнят складає 66,7 млн грн (у 2017 році-60,0 млн грн). У закладах дошкільної освіти отримують харчування 44,7 тис. вихованців, понад 5,5 тис із них мають пільги на харчування.

Продовжено безкоштовне харчування сніданками всіх школярів початкової школи. Від плати за харчування у закладах освіти міста звільнені діти учасників антитерористичної операції та ООС.

На харчування школярів у бюджеті міста Харкова передбачені видатки у сумі 97,3 млн грн, із них 10,6 млн грн- на забезпечення першокласників молоком.

Щодня забезпечуються безкоштовними сніданками більше 52 тис. школярів 1-4-х класів, близько 13 тис. першокласників отримують безкоштовно молоко гарантованої якості, понад 3 тис. учнів пільгових категорій забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням (обідом). Відповідно до заяв батьків для майже 4,5 тис. учнів організовано дієтичне харчування.

Проведена робота з підготовки та організації літнього відпочинку, оздоровлення дітей, створено умови для повноцінного організованого літнього відпочинку та дозвілля учнів і вихованців на базі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

224 заклади дошкільної освіти з 01.06.2018 по 31.08.2018 працювали в оздоровчому режимі. Вартість харчування в дитячих садках в оздоровчий період збільшено на 10 %.

У 193 пришкільних таборах із денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова відпочили 35,3 тис. учнів, або 39,4% від загальної кількості дітей шкільного віку. Для всіх вихованців пришкільних таборів організовано двохразове гаряче харчування.

Через систему освіти відпочинком охоплено майже 25,5 тис. дітей пільгового контингенту.

У 2018 році на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів із бюджету міста виділено майже 200 млн грн (торік -160 млн грн), у тому числі на проведення капітального ремонту приміщень у 62 закладах дошкільної освіти, 20 закладах загальної середньої освіти та 10 закладах позашкільної освіти.

Забезпечувалася участь обдарованих дітей та молоді в учнівських турнірах, олімпіадах та конкурсах.

Щомісячно виплачуються 120 стипендій міського голови «Обдарованість» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і для студентів ВНЗ у розмірі 500 грн та з 01.09.2018- 240 стипендій міської ради «Кращий учень навчального закладу» у розмірі 300 грн.

Здійснювалося грошове стимулювання керівників, кращих педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, чиї учні стали переможцями міжнародних та IЎ етапу всеукраїнських предметних олімпіад. Здійснювалося щомісячне грошове стимулювання переможців міського конкурсу «Вчитель року» в розмірі 3,0 тис. грн.

Продовжує розвиватися єдиний освітній інформаційний простір міста. Комп'ютерною технікою забезпечені навчальні установи всіх типів і форм власності. За кошти міського бюджету заклади забезпечені безлімітним доступом до мережі Інтернет за сучасними швидкісними технологіями.

Проблемами залишаються недостатня кількість місць у закладах дошкільної освіти в деяких районах міста; недостатні обсяги фінансування для забезпечення закладів освіти міста технічними засобами навчання, системного оновлення меблів, застарілого технологічного обладнання харчоблоків шкіл та дитячих садків, спортивного обладнання та інвентарю; невиконання натуральних норм харчування.

У 2018 році діяльність щодо забезпечення належних умов для роботи закладів культури, розвитку їх матеріально-технічної бази, створення умов для самореалізації особистості, участі городян у культурному житті міста здійснювалася в рамках Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки. Всього на реалізацію заходів Програми за 9 місяців 2018 року заплановано кошти в сумі 331,5 млн грн, виконано-на 330,2 млн грн, або 99,6 % від запланованого.

Збережена та функціонує мережа початкових спеціалізованих навчальних мистецьких закладів. У 25 школах естетичного виховання навчається майже 9,1 тис. учнів.

На проведення капітальних ремонтів у 40 закладах підвідомчої мережі направлено 44,7 млн грн.

Поновлювалася матеріально-технічна база комунальних закладів: придбано музичні інструменти, комп'ютерну техніку, проектори та МФУ, звукове та освітлювальне обладнання, сценічне обладнання, меблі, штори, сценічні костюми, одяг сцени, телесистему, поповнено бібліотечний фонд на загальну суму 4,6 млн грн.

Продовжується наповнення електронного каталогу публічних бібліотек міста.

Відповідно до Комплексної програми, здійснюється проведення державних і міських свят; фестивалів і конкурсів, у тому числі міжнародного та всеукраїнського рівня; виявлення і підтримка талановитої молоді і дітей, творчої інтелігенції, високопрофесійної творчої діяльності.

Серед основних проблем залишається невідповідність матеріально-технічного забезпечення закладів культури сучасним вимогам.

З метою підтримки сім'ї, дітей та молоді забезпечено реалізацію заходів міської програми «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки та Комплексною програмою реалізації тендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки. Працював комунальний заклад «Харківський міський центр дозвілля молоді».

До кінця року заплановано проведення 545 заходів з питань реалізації молодіжної політики за участю 320 тис. осіб.

Сформовано новий склад консультативно-дорадчого орган «Молодіжна рада» при Харківському міському голові.

Для залучення громади міста до запровадження громадського бюджетування, висвітлення масових міських заходів та актуальних новин забезпечується функціонування інтернет-платформи «Портал харків'янина».

У сфері сімейної та тендерної політики за визначеними напрямками діяльності планується проведення до кінця року 840 заходів за участю близько 36 тис. осіб.

Передбачається надання майже 28 тис. послуг з питань сімейної політики, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення дітей. Проведено роботу з понад 1,9 тис. сім'ями, які звернулися щодо насильства в сім'ї. Проведено корекційні програми з 29 особами, які вчинили домашнє насильство.

Станом на 01.10.2018 на обліку знаходиться 5,0 тис. багатодітних сімей, в яких виховується 16,0 тис. дітей (на 01.10.2017- 15,2 тис. дітей у 4,7 тис. сімей).

Усіма формами оздоровлення та відпочинку охоплено понад 119,1 тис. дітей шкільного віку, або 94,6 % від їх загальної чисельності.

Покращенню стану фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в місті сприяє реалізація заходів Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту м. Харкова на 2017-2020 роки.

Функціонують 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності міста, загальна чисельність учнів в яких становить 17,6 тис. осіб.

На 2018 рік заплановано проведення 1004 змагань та заходів, у тому числі 577- за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Станом на 01.10.2018 відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів м. Харкова на 2018 рік проведено 566 спортивних змагань та заходів, 340 із них профінансовано з міського бюджету.

Встановлено та виплачено стипендії 14 харківськім спортсменам-кандидатам на участь у XXIII зимових Олімпійських іграх і XII зимових Паралімпійських іграх 2018 року на загальну суму 40,0 тис. грн.

Харківськими спортсменами здобуто 4 золоті, 3 срібних та 5 бронзових медалей. На винагороди спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам із бюджету міста Харкова виділено та профінансовано 690,0 тис. грн.

У рамках реалізації Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017-2020 роки із передбачених на 2018 рік 26 заходів станом на 01.10.2018 проведено 20 заходів.

До річного календарного плану включено 17 заходів, які проводяться для спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. За 9 місяців проведено 7 таких заходів. Спортивним організаціям інвалідів для проведення заходів спортивні споруди надавалися на пільгових умовах.

Проводиться робота щодо розвитку спорту ветеранів. Із включених у річний календарний план на 2018 рік 16 спортивно-масових заходів за участю ветеранів за 9 місяців проведено 12 таких заходів.

Продовжив роботу комунальний позашкільний заклад «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання». До закладу входять 99 клубів за місцем проживання, які відвідують 6,8 тис. дітей та підлітків. У клубах працює 455 гуртків та секцій, із них 256 - спортивних.

Відкрито спортклуб за місцем проживання «Велоцентр». Клуб оснащено комп'ютерними велотренажерами, також у клубі проводитимуться заняття з легкої атлетики, лижного спорту, спортивного орієнтування, їздового спорту, скандинавської ходьби, триатлону.

За 9 місяців 2018 року КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» реконструйовано 8 шкільних стадіонів на території загальноосвітніх закладів, 52 діючих спортивних гімнастичних майданчика Street Workout. Проведено поточний ремонт 15 спортивних майданчиків на території загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова, розроблено проектну документацію на реконструкцію спортивної зали ЗОШ № 132, виконувалися роботи з розробки проекту будівництва «Льодової арени» по просп. Лозовеньківському, 71. Здійснювалися роботи з реконструкції 5 спортивних майданчиків на території закладів дошкільної освіти.

Реалізовувалися завдання, передбачені Міською програмою спортивних іміджевих проектів на 2013-2020 роки.

У рамках Програми у 2018 році намічено проведення 45 іміджевих заходів, із них 23 міжнародних спортивних іміджевих заходи, 14 заходів щодо підтримки розвитку молодіжних урбанкультур та вуличних видів спорту. За 9 місяців проведено 37 заходів, в яких взяли участь понад 100 тис. осіб.

Здійснювалася організація і сприяння приведенню об'єктів, що будуть використовуватися для проведення масштабних спортивних заходів і проектів, у відповідність зі світовими стандартами та вимогами.

Широко використовувалися можливості регіональних і всеукраїнських засобів масової інформації та Інтернету для зміцнення авторитету міста Харкова як спортивного міста на всеукраїнському та міжнародному рівнях у сфері спорту та суміжних сферах діяльності.

Діяльність щодо подальшого розвитку й укріплення міжнародних зв'язків спрямована на зміцнення авторитету і просування позитивного міжнародного іміджу Харкова; подальший розвиток побратимських та партнерських відносин із муніципалітетами зарубіжних міст; співробітництво з дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав; сприяння залученню іноземних інвестицій і розвитку культурних, молодіжних, спортивних та інших обмінів між Харковом і зарубіжними містами тощо.

Харківська міська рада підтримує дружні зв'язки із 33 містами в 22 країнах світу, які базуються на підписаних угодах про побратимство та співробітництво.

У 2018 році підписано Угоду про встановлення партнерських відносин з містами Єроскіпу та Поліс Хрісохус (Республіка Кіпр).

Харків бере активну участь у роботі міжнародних організацій, що об'єднують органи місцевого самоврядування: Міжнародній асоціації «Поріднені міста», Міжнародній асамблеї столиць і великих міст, Міжнародній асоціації «Євросітіз», Міжнародній асоціації міст- володарів Призу Європи.

Харків як єдине місто в Україні, нагороджене усіма почесними нагородами Ради Європи, враховуючи Приз Європи, на теперішній час головує в Асоціації міст - володарів Призу Європи.

Продовжено роботу з «Фондом робітничої благодійності» м. Берінгерсдорфа-Швайга, австрійською екологічною організацією «Глобаль-2000». Планується подальше співробітництво з Урядом Федеративної Республіки Німеччини щодо реалізації проекту надання гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям з Луганської та Донецької областей.

Продовжено діяльність щодо посилення впливу туризму на соціально-економічний і культурний розвиток міста.

Одним з пріоритетних напрямів Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу і розвитку міжнародної співпраці міста Харкова на 2018 -2020 роки є подальше сприяння розвитку туристичної інфраструктури, що відповідає статусу міста Харкова та міжнародним стандартам; підтримка рекламно-інформаційної діяльності і просування міжнародного туристичного іміджу міста Харкова.

Харків брав активну участь у виставкових заходах, туристичних виставках і салонах в Україні та за її межами.

Спільно з іноземними партнерами продовжено реалізацію проекту підготовки висококваліфікованих спеціалістів із розвитку туризму, готельного та ресторанного бізнесу. Проведені заходи із залученням експертів проекту Німецької організації міжнародного співробітництва «GIZ».

Тренінговим Центром «Школа гостинності» під керівництвом висококваліфікованих міжнародних експертів проведені теоретичні та практичні курси у сфері готельного та ресторанного бізнесу.

Реалізовувались заходи передбачені Програмою охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 pp.

До кінця 2018 року за рахунок власних коштів підприємств міста очікується виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища на суму 30,0 млн грн, коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища - на суму 13,9 млн грн.

Проблемою залишаються недостатні обсяги фінансування природоохоронних заходів; збільшення обсягів забруднення атмосферного повітря від пересувних джерел; екологічні проблеми, пов'язані з підтопленням території, відсутність заводу з переробки твердих побутових відходів.

Реалізовувались заходи стосовно попередження виникнення надзвичайних ситуацій та своєчасного реагування на них у рамках Комплексної Програми розвитку цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки у місті Харкові на 2018-2022 роки.

Реалізація заходів по запобіганню загибелі людей на водних об'єктах значно зменшила кількість загиблих на воді, що дозволило підвищити рівень безпечного відпочинку населення.

Здійснюється діяльність щодо сприяння створенню безпечних і нешкідливих умов праці на підприємствах міста, профілактики та запобігання нещасним випадкам на виробництві.

На 539 підприємствах міста, де є шкідливі та важкі умови праці, за 9 місяців 2018 року атестовано 24,4 тис. робочих місць за умовами праці, на 1,4 тис. підприємств міста пройшли обов'язковий медичний огляд 53,7 тис. працівників. У результаті проведення 1,5 тис. оздоровчих та 6,8 тис. заходів із охорони праці покращено умови праці для 39,4 тис. працівників.

За 9 місяців 2018 року укладено 630 колективних договорів, в яких передбачено заходи для забезпечення належних умов праці робітників. Усього діє 10,4 тис. колективних договорів, якими охоплено майже 395,3 тис. працюючих на підприємствах міста.

Проте, істотно змінити ситуацію не дозволяють складне фінансове становище багатьох підприємств, яке позначається на недостатньому виділенні коштів для вирішення питань з охорони праці, недостатня ефективність систем управління охороною праці на них, невідповідність нормативно-правової бази з охорони праці сучасним вимогам.

За 9 місяців 2018 року зареєстровано 92 випадки виробничого травматизму, в яких постраждали 96 осіб, та 38 випадків професійних захворювань.

Здійснювалися заходи стосовно протидії злочинності, порушенням громадського порядку та іншим антисоціальним проявам.

Організовано взаємодію органів місцевого самоврядування, ГУ Національної поліції в Харківській області, Управління патрульної поліції у м. Харкові та громадських організацій щодо забезпечення публічної безпеки і порядку при проведенні масових громадсько-політичних, культурних та спортивних заходів на території міста.

Вжито заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи співробітників поліції, термінового реагування на заяви та повідомлення громадян у справах захисту прав і свобод громадян.

Взято участь у заходах щодо попередження та виявлення закладів грального бізнесу; правопорушень у сфері торговельних і санітарних норм на ринках та біля входів до станцій метро; демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм.


2. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО

ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ГОЛОВНІ ДІЇ У 2019 РОЦІ


Головне завдання виконавчих органів міської ради- забезпечення подальшого сталого розвитку міста, підвищення комфортності проживання громадян за рахунок розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення соціальних і гуманітарних питань, забезпечення гідних умов життя та підвищення добробуту населення на підставі позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності із закладанням інноваційно-інвестиційної бази.

Економічна та соціально-гуманітарна політика здійснюватиметься відповідно до поставлених цілей та сформованих пріоритетів на 2019 рік і спрямовуватиметься на вирішення існуючих проблем і подальший розвиток міста.

Серед основних цілей економічного та соціального розвитку міста Харкова на 2019 рік слід виділити:

- підвищення добробуту громадян;

- створення умов для підвищення конкурентоспроможності підприємств міста;

-підвищення ефективності використання комунальної власності, діяльності комунальних підприємств та забезпечення виваженої тарифно-цінової політики, раціональне використання земельних ресурсів;

-сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних відносин;

- поліпшення якості суспільних послуг;

-створення сприятливих умов для забезпечення життєдіяльності населення міста.

Пріоритетними напрямками на шляху до реалізації поставлених цілей у 2019 році залишаються:

- сприяння зростанню доходів населення та підтримка найуразливіших груп, а також сприяння підвищенню економічної активності та забезпечення зайнятості населення;

-стабільне наповнення доходно!' частини бюджету міста Харкова для вирішення соціально-економічних завдань міста;

- підтримка розвитку підприємництва та сприяння підвищенню інвестиційної привабливості міста, розвитку промислового виробництва та споживчого ринку;

-забезпечення проведення цілеспрямованої містобудівної політики розвитку житлово-комунального господарства, транспортно-дорожнього господарства та зв'язку та підвищення енергетичної ефективності бюджетної та комунальної сфери міста;

-реалізація ефективної системи управління комунальними підприємствами, забезпечення прозорості у сфері бюджетних закупівель та підвищення ефективності регулювання земельних відносин у місті;

-забезпечення стабільної, прозорої, прогнозованої, збалансованої та економічно обґрунтованої тарифно-цінової політики;

- розширення інтеграції м. Харкова у світові ринки товарів, послуг і капіталу, міжнародне співробітництво в усіх сферах суспільного життя, підвищення міжнародного авторитету міста Харкова та розвитку туризму;

- зміцнення позицій Харкова як культурного та спортивного центру; -удосконалення системи управління та контролю у сфері охорони

навколишнього природного середовища, сприяння забезпеченню належного рівня безпеки населення, захищеності територій, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій;

-координація дій щодо забезпечення захисту законних прав і свобод громадян, сприяння реалізації прав працюючих на здорові та безпечні умови праці;

-розвиток взаємодії Харківської міської ради з громадськими, організаціями та об'єднаннями, політичними партіями та релігійними громадами;

-забезпечення відкритості і прозорості, об'єктивного та всебічного інформування територіальної громади м. Харкова про діяльність міського голови, міської ради та її виконавчих органів.

Критерії досягнення пріоритетів:

-збільшення розміру середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівника по місту до 9115 грн; підвищення середньомісячного розміру пенсій до 3200 грн;

- підвищення якості системи соціальних послуг, посилення адресності надання соціальної допомоги;

- забезпечення планових надходжень до бюджету міста Харкова;

-підвищення якості послуг, що надаються комунальними підприємствами, забезпечення умовами комфортного проживання мешканців міста;

-збільшення кількості малих підприємств та їх співробітників (за підсумками 2019 року планується досягти обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у сумі 83,5 млрд грн);

- поліпшення якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування; зростання обсягу роздрібного товарообороту на 7,3 %;

-збільшення обсягів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку міста протягом 2019 року;

-забезпечення населення своєчасними, безпечними й якісними пасажирськими перевезення та телекомунікаційними послугами; оновлення транспортної інфраструктури міста та поліпшення стану вулично-дорожньої мережі;

-зміцнення позитивного міжнародного іміджу міста, укріплення існуючих міжнародних зав'язків; підписання нових угод про співпрацю з іноземними містами, реалізація спільних проектів;

-посилення впливу туризму на соціально-економічний та культурний розвиток міста.

-досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зниження рівня аварійності та виробничого травматизму;

-забезпечення стабільності громадських, міжнаціональних

і міжконфесійних відносин у місті, підвищення рівня публічної безпеки та впровадження заходів щодо охорони життя і здоров'я громадян.


3. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА3.1. УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Головна ціль - забезпечення стабільного наповнення доходної частини бюджету міста Харкова для вирішення соціально-економічних завдань міста.

Пріоритетні напрямки діяльності:

¦ підвищення ефективності поточного використання об'єктів комунальної власності;

¦ збереження та збільшення власності територіальної громади м. Харкова;

¦ удосконалення організаційно-правових і нормативно-методичних механізмів оперативного управління.

Основні завдання на 2019 рік;

• збереження і збільшення комунальної власності територіальної громади м. Харкова, а саме:

-забезпечення прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Харкова відомчого житлового фонду, гуртожитків, об'єктів соціально-побутового призначення, безхазяйних об'єктів (нежилих приміщень, інженерних мереж, житлових будинків) й інших об'єктів;

-здійснення заходів щодо управління комунальним майном та контролю за ефективним використанням майна територіальної громади та попередження фактів порушень його використання;

• продовження процесу приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова та передачі в оренду об'єктів нежитлового фонду суб'єктам підприємницької діяльності.

Кількісні та якісні критерії розвитку:

Балансова вартість об'єктів комунальної власності територіальної громади міста до кінця 2019 року, за прогнозом, збільшиться до 905,5 млрд грн.

Очікується, що на кінець року кількість підприємств, установ і організацій комунальної власності міста становитиме 329 од.

У 2019 році очікується надходження коштів до бюджету міста Харкова від приватизації об'єктів комунальної власності та надання в оренду об'єктів нежитлового фонду, які є комунальною власністю міста, загальною площею 150,0 тис. кв. м.

Управління комунальними підприємствами

Рішеннями Харківської міської ради на відповідні виконавчі органи Харківської міської ради покладено функції управління комунальними унітарними підприємствами.

Для підвищення ефективності управління у 2019 році здійснюватиметься робота, спрямована на посилення контролю за їх фінансово-господарчою діяльністю, забезпечення беззбиткової роботи, підвищення якості послуг, що надаються, й удосконалення системи планування фінансово-господарської діяльності.

Основні проблеми:

Ў відсутність коштів субвенції з Державного бюджету на компенсацію втрат доходів за пільговий проїзд окремих категорій громадян у пасажирському транспорті;

Ў невирішеність питання перерахування в повному обсязі субвенції з Державного бюджету на погашення заборгованості за різницю в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення населенню;

Ў значний фізичний і моральний знос основних фондів підприємств комунальної власності.

Пріоритетні напрямки діяльності та основні завдання на 2019 рік;

¦ визначення основних напрямків розвитку комунальних підприємств і реалізація ефективної системи управління ними;

¦ контроль за складанням фінансових планів підприємств, щоквартальний контроль за виконанням планових показників та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності за звітні періоди;

¦ сприяти беззбитковій роботі підприємств, підвищенню якості послуг;

¦ контроль за дотриманням умов оплати праці керівників і працівників комунальних унітарних підприємств, контрактів з керівниками підприємств, погодження їх штатних розкладів;

¦ надання методичної допомоги підприємствам та організаціям усіх форм власності щодо формування цін (тарифів) і комунальним унітарним підприємствам та організаціям щодо формування фінансових планів, фонду оплати праці, штатних розписів і підготовки річної та щоквартальної звітності щодо результатів фінансово-господарської діяльності.

Кількісні та якісні критерії розвитку

Спостерігатиметься тенденція на зростання позитивних результатів діяльності комунальних підприємств.

Прогнозується збільшення обсягів загального доходу комунальних підприємств на 20,6% до 15,6 млрд грн, зменшення чистого прибутку на 7,6 млн грн до 70,8 млн грн, при цьому збитки зменшаться на 1,5 млрд грн та становитимуть 813,7 млн грн.

Середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості становитиме 27,9 тис. осіб (на 5,6 % більше), середньомісячна заробітна плата -8902,0 грн (на 16,8 % більше).

Реформування земельних відносин

Подальше реформування земельних відносин здійснюватиметься згідно з Програмою подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки.

Результатом впровадження сучасної системи управління земельними ресурсами в місті є проведення роботи щодо державної реєстрації права власності на земельні ділянки за територіальною громадою, договорів оренди землі та додаткових угод до них і угод про розірвання, припинення дії договорів оренди землі відповідно до актів приймання-передачі земельних ділянок до земель запасу міста (надання консультацій, роз'яснень, підготовка та формування документів для передачі до відповідного суб'єкта державної реєстрації тощо).

Здійснюватиметься участь у підготовці і виконанні заходів рішень Харківської міської ради щодо надання юридичним та фізичним особам дозволів на розробку документації щодо землеустрою для експлуатації та обслуговування будинків та споруд, дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відводу земельних ділянок; надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок юридичним та фізичним особам та продажу земельних ділянок юридичним та фізичним особам.

Продовжуватиметься робота щодо звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок і відшкодування збитків до бюджету міста Харкова.

Постійно здійснюватиметься контроль за раніше прийнятими рішеннями Харківської міської ради щодо землекористування.

Реалізація заходів забезпечить підвищення ефективності регулювання земельних відносин у місті, поліпшить використання та охорону земельного фонду, сприятиме збільшенню надходжень коштів до бюджету міста Харкова від плати за землю та продажу земельних ділянок.

Основними проблемами є:

Ў недостатній рівень використання земельних ресурсів міста;

Ў недосконалість механізму управління земельними відносинами.

Головні цілі на 2019 рік:

¦ підвищення ефективності використання земель у м. Харкові;

¦ прискорення темпів впровадження земельної реформи;

Основні завдання;

• реалізація заходів Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки;

• прискорення темпів впровадження земельної реформи;

• проведення інвентаризації земель державної, комунальної власності та земель, які знаходяться в користуванні, розташованих на території міста;

• подальше впровадження нормативної грошової оцінки земель міста;

• забезпечення дієвого контролю за своєчасним виконанням орендарями і власниками земельних ділянок фінансових зобов'язань.

Кількісні критерії розвитку;

Очікується надходження коштів до бюджету міста Харкова від продажу земель несільськогосподарського призначення та орендної плати за землю.

Ресурсне забезпечення;

Передбачається реалізація заходів Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки.


3.2. ЗАКУПІВЛЯ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ)

ДЛЯ МІСЬКИХ ПОТРЕБ

Одним із головних засобів раціонального використання бюджетних коштів є закупівля продукції (товарів, робіт і послуг) для міських потреб, яка базується на проведенні конкурсного відбору підрядників і постачальників.

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» здійснюється робота стосовно проведення тендерних торгів, забезпечення прозорості проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за кошти бюджету міста, створення конкурентного середовища у сфері бюджетних закупівель, надання методичної та консультаційної допомоги розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів щодо організації та проведення тендерних торгів.

Основні проблеми;

Ў нормативно-правові та технічні недоліки в Законі України «Про публічні закупівлі» та у роботі електронних майданчиків;

Ў відсутність нормативно-правового забезпечення створення та функціонування центральних закупівельних організацій.

Головна ціль на 2019 рік - забезпечення підвищення рівня ефективності використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель розпорядниками коштів бюджету міста, підприємствами, установами, організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

Основні завдання та заходи:

• підготовка та проведення закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок коштів бюджету міста Харкова;

• сприяння забезпеченню прозорості проведення процедур закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, проведення аналізу здійснення закупівель;

• аналіз звітних матеріалів тендерних комітетів щодо проведення електронних закупівель товарів, очікувана вартість яких є меншою за вартість, що встановлена статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі», головними розпорядниками коштів бюджету міста, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Харкова, та підготовка аналітичних звітів;

• інформаційне забезпечення замовників щодо змін у законодавстві в сфері публічних закупівель та надання методичної допомоги щодо застосування законодавства в сфері публічних закупівель;

• організація проведення семінарів, нарад, круглих столів з актуальних питань публічних закупівель;

• здійснення координаційного зв'язку з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України як Уповноваженим органом у сфері публічних закупівель з підготовки пропозицій щодо надання роз'яснень та внесення змін до законодавства у сфері публічних закупівель;

• продовження співпраці з громадською організацією «Трансперенсі Інтернешнл Україна» стосовно удосконалення роботи моніторингового веб-порталу публічних закупівель «Dozorro»;

• моніторинг здійснення замовниками продажу матеріальних активів з використанням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі»;

• формування річного плану закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок коштів бюджету міста Харкова.


3.3. ЦІНОВА ТА ТАРИФНА ПОЛІТИКА

Цінова та тарифна політика на території міста здійснюється на підставі Законів України «Про ціни і ціноутворення», «Про місцеве самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», спеціальних Законів, які регламентують питання регулювання органами місцевого самоврядування цін (тарифів) на окремі види робот і послуг: «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про дорожній рух», «Про транспорт», Господарського кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України й інших нормативно-правових актів.

Головна ціль на 2019 рік - проведення роботи щодо приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витратами тарифів на комунальні, житлові, транспортні, ритуальні й інші послуги згідно з повноваженнями, наданими діючим законодавством.

Основні завдання та пріоритетні напрямки;

• забезпечення виконання вимог Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших законодавчих та нормативних актів з питань ціноутворення та цінової політики;

• забезпечення прогнозованості та прозорості процесу ціноутворення;

• методичне забезпечення та координація роботи щодо контролю за беззбитковою діяльністю комунальних підприємств;

• організація роботи з встановлення тарифів на оплату побутових, комунальних, транспортних й інших послуг у відповідність з економічно обґрунтованими витратами суб'єктів господарювання на їх виробництво;

• здійснення цінової тарифної політики, направленої на захист прав малозабезпечених верств населення та оптимізацію видатків бюджету міста Харкова.

Основний критерій - забезпечення виконання законодавчих та нормативних актів з питань ціноутворення та цінової політики, надання гарантованих обсягів житлово-комунальних, транспортних та інших послуг.


3.4.РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

І РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Діяльність у сфері підприємництва в місті Харкові у 2019 році буде спрямована на створення сприятливих умов для стабільного й ефективного розвитку підприємництва, його пропаганду і популяризацію, інформаційну підтримку започаткування, ведення бізнесу та підвищення кваліфікації суб'єктів підприємництва, розвиток конкуренції в інноваційній сфері, формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Продовжиться реалізація заходів Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки.

Основними проблемами у сфері розвитку підприємництва є:

Ў неналежний рівень професійної підготовки підприємців;

Ў складність отримання суб'єктами підприємництва кредитів для розвитку підприємницької діяльності;

Ў недостатній розвиток малого та середнього бізнесу в сфері матеріального виробництва.

Шляхи розв'язання проблем:

- реалізація заходів щодо подальшого спрощення процедур надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності;

- забезпечення ефективного функціонування центрів надання адміністративних послуг;

- надання інформаційно-консультаційної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності, налагодження партнерських відносин між владними структурами та представниками бізнесових структур;

- сприяння розвитку та підтримці об'єктів інфраструктури суб'єктів малого та середнього підприємництва;

- забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Основні цілі та завдання на 2019 рік:

• реалізація заходів Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки;

• сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва та удосконалення механізмів підтримки;

• проведення заходів щодо дерегуляції підприємницької діяльності й усунення адміністративних та організаційних перешкод у започаткуванні господарської діяльності;

• сприяння створенню нових та розвитку існуючих високотехнологічних кластерів;

• удосконалення дозвільної системи в частині максимального переходу на декларативний принцип;

• забезпечення ефективної роботи центрів надання адміністративних послуг та дозвільних процедур, розширення сфери застосування ІТ-технологій при отриманні документів дозвільного характеру та ліцензій;

• розвиток публічно-приватного партнерства;

• інформування суб'єктів господарювання про зміни нормативно-правової бази засобами інтернет-комунікацій;

• сприяння створенню бізнес-інкубаторів, центру трансферу технологій, консультаційних центрів з питань публічно-приватного партнерства, міського центру підтримки та розвитку підприємництва.

Кількісні та якісні критерії розвитку

Чисельність зайнятих працівників на малих підприємствах складатиме 88,0 тис. осіб; кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення по м. Харкову становитиме 117 одиниць.

Ресурсне забезпечення:

Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки.


3.5. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Харків посідає важливе місце в інвестиційній привабливості країни для іноземних інвесторів.

Важливим завданням органів місцевого самоврядування на 2019 рік є покращення інвестиційного клімату, активізація інвестиційної діяльності та нарощування обсягів інвестицій в економіку міста.

Планується продовжити роботу щодо зміцнення співробітництва між підприємствами міста та підприємствами країн Європи, близького і дальнього зарубіжжя шляхом проведення ділових зустрічей, презентацій, конференцій та тематичних форумів.

Здійснюватимуться завдання і заходи Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки.

У рамках Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року виконавчими органами Харківської міської ради передбачено продовження робіт щодо забезпечення виконання цілей розвитку міста за напрямками «соціальна впевненість і здоров'я населення», «розумна економіка і забезпеченість робочими місцями», «екологічна врівноваженість і енергетична ефективність», «сучасний простір та забезпеченість інженерною інфраструктурою», «інвестиційна привабливість та муніципальний бюджет», «ефективність управління і громадське суспільство».

Основними проблемами є:

Ў нестабільність економічної ситуації, близькість розташування м. Харкова до зони ООС;

Ў зменшення обсягу надходження прямих іноземних інвестицій в економіку міста;

Ўнедостатня поінформованість іноземної спільноти про інвестиційні можливості міста;

Ў відсутність правових засад та дієвих механізмів державно-муніципального та приватного партнерства в інвестуванні;

Ў недосконалість чинного законодавства та недостатня державна підтримка інвестиційної діяльності;

Ў низький рівень активності підприємств реального сектору економіки щодо модернізації, розвитку та технологічного оновлення виробництва і нарощування випуску продукції;

Ў недостатній розвиток інноваційного, інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури.

Головна ціль на 2019 рік - сприяння зростанню інноваційної та інвестиційної привабливості міста для залучення іноземних інвестицій у розвиток виробництва, передових технологій, нарощуванню обсягів випуску продукції; створення нових робочих місць на підприємствах усіх форм власності; концентрація фінансово-економічних ресурсів на провідних напрямках науково-технологічного оновлення виробництва, залучення інвесторів на засадах державно-муніципального та приватного партнерства, створення кластерів за видами економічної діяльності.

Основні завдання та пріоритети розвитку інвестиційної діяльності;

• сприяння збільшенню обсягу інвестицій у модернізацію, технічне та технологічне переоснащення діючих підприємств міста;

• сприяння розвитку таких інституційних механізмів інвестування, як державно-муніципальне та приватне партнерство та залучення інвесторів на умовах угод про розподіл продукції;

• робота щодо супроводу інвестиційних проектів відповідно до вимог чинного законодавства України;

• сприяння покращенню основних показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, перш за все реального сектору економіки;

• сприяння підвищенню інноваційної та інвестиційної активності підприємств реального сектору економіки;

• підвищення ефективності процесу відбору інноваційних та інвестиційних (проектних) пропозицій м. Харкова у різних галузях економіки та їх реалізації;

• сприяння розробленню механізмів щодо спрощення процедур, необхідних для початку реалізації інвестиційних проектів;

• участь представників Харківської міської ради у роботі Інвестиційної ради Харківської області при Харківській обласній державній адміністрації та робочої групи з питань захисту прав інвесторів на території Харківської області;

• організація пошуку потенційних інвесторів, у тому числі в рамках співпраці з дипломатичними представництвами України за кордоном;

• сприяння участі представників Харківської міської ради щодо активізації діяльності офісу Харківської області у м. Вашингтон;

• сприяння здійсненню заходів у рамках співробітництва з агентством «GloBee» щодо відкриття офісів Харківської області в Шанхаї (КНР), Нью-Йорку (США), Лондоні (Великобританія); Амстердамі (Нідерланди);

• взаємодія з представництвами міжнародних фінансових організацій, які відкрили представництва на території м. Харкова та Харківської області, з метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі міста;

Кількісні та якісні критерії розвитку:

¦ збільшення кількості потенційних інвесторів, у тому числі закордонних;

¦ поліпшення стану економіки та інфраструктури міста за рахунок залучення іноземних інвестицій до розвитку виробництва на підприємствах усіх форм власності;

¦ збільшення обсягів залучення соціальних інвестицій та налагодження сталого продуктивного діалогу з міжнародними грантовими організаціями, залучення грантів на реалізацію муніципальних проектів;

¦ спрощення процедур, необхідних для початку реалізації інвестиційних проектів;

¦ продовження співпраці з міжнародними рейтинговими агентствами.

Протягом 2019 року обсяг іноземного капіталу, залученог підприємствами міста, очікується в сумі 15,0 млн дол. США. Підприємства і установи фінансової сфери міста Харкова матимуть прямі іноземні інвестиції з 63 країн світу. Значні обсяги іноземного капіталу припадуть на фінансову сферу, промисловість, операції з нерухомим майном.

Ресурсне забезпечення

Міська програма інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки.


3.6. ПРОМИСЛОВІСТЬ

У 2019 році в м.Харкові спостерігатиметься стабілізація ситуації в промисловому комплексі.

Основу виробничого потенціалу міста складатимуть підприємства високотехнологічних галузей: енергомашинобудування, електротехнічної промисловості, транспортного і сільськогосподарського машинобудування, приладобудування, радіоелектроніки, авіакосмічної промисловості. Провідну роль відіграватимуть підприємства паливної, хімічної та харчової галузей.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції міста переважатимуть сировина та товари короткострокового використання (харчова, побутова промисловість).

Основними проблемами є:

Ў недостатній рівень конкурентоспроможності промисловості та ефективності виробництва;

Ў незначна експортна орієнтованість більшості підприємств промислової галузі;

Ў недостатність власних фінансових ресурсів підприємств для поповнення оборотних коштів та обмежені можливості залучення банківських кредитів;

Ў зниження попиту на продукцію вітчизняних товаровиробників;

Ў низький рівень інноваційної активності;

Ў непрацюючі або збиткові великі державні підприємства;

Ў значна вартість енергоресурсів.

Головна ціль на 2019 рік - сприяння створенню умов для розвитку промислового комплексу міста, підвищення рівня конкурентоспроможності продукції та реалізація завдань, спрямованих на підтримку вітчизняного товаровиробника.

Основні завдання;

• звільнення від залучення до пайової участі при будівництві об'єктів на територіях діючих промислових підприємств;

• прийняття до комунальної власності територіальної громади міста відомчого житлового фонду, гуртожитків та об'єктів соціальної інфраструктури, які належали промисловим підприємствам;

• сприяння збереженню та залученню кваліфікованих кадрів на підприємствах промисловості шляхом надання підтримки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на будівництво доступного житла;

• сприяння впровадженню новітніх та енергозберігаючих технологій у виробництві продукції, освоєнню випуску нових видів продукції;

• створення сприятливих умов для ефективної діяльності промислових підприємств та розвитку їх виробничої кооперації;

• сприяння створенню регіональної мережі наукових, технологічних та індустріальних парків;

• створення мережі установ з трансферу технологій;

• забезпечення інформаційної та організаційної підтримки іноземних інвесторів;

• сприяти встановленню нових ділових стосунків з іншими регіонами України та країнами світу, розширенню ринків збуту промислової продукції, товарів підприємств міста.

Кількісні та якісні критерії розвитку;

У 2019 році обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за прогнозом становитиме 83,5 млрд грн.

Розвитку всіх видів промислової діяльності сприятиме реалізація галузевих програм, отримання і виконання державних і місцевих замовлень, доступність зовнішніх ринків та кредитних ресурсів.

Значну роль відіграватиме наявність потужного промислового сектора з багатогалузевою структурою переробного виробництва третього-четвертого технологічних укладів.

Провідними галузями розвитку в промисловому секторі економіки традиційно будуть машинобудівна, електроенергетична, паливна, хімічна та харчова галузі.


3.7. СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

У 2019 році у сфері споживчого ринку зусилля виконавчих органів разом із суб'єктами підприємницької діяльності будуть направлені на вирішення задач, поставлених перед підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування щодо безперебійного й якісного обслуговування, надання послуг населенню міста.

Відповідно до зростаючих вимог споживачів до асортименту, якості і доступності продукції та послуг, збільшуватиметься частка сучасних форм торгівлі та обслуговування населення, підвищуватиметься рівень конкурентоспроможності.

Основними проблемами є:

Ў торгівля у невстановлених місцях;

Ў відсутність Закону України «Про внутрішню торгівлю» є одним із чинників, що стримує розвиток внутрішньої торгівлі та призводить до відсутності комплексного нормативного регулювання відносин у сфері внутрішньої торгівлі.

Головна ціль на 2019 рік- задоволення споживчого попиту населення на основні продовольчі і непродовольчі товари, підвищення якості послуг і культури обслуговування, підтримка вітчизняного товаровиробника шляхом проведення виставок, ярмарків, популяризація товарів виробників, формування соціально-орієнтованої системи торгового та побутового обслуговування.

Основні завдання та заходи;

• формування механізмів та розробка заходів, направлених на максимально повне задоволення попиту населення в послугах продовольчої та непродовольчої торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, у послугах ринків;

• сприяння підвищенню якості послуг та культури обслуговування;

• реалізація комплексних заходів щодо забезпечення пріоритетного просування на споживчий ринок міста товарів місцевого виробника шляхом проведення виставок, ярмарків тощо;

• формування соціально-орієнтованої системи торгового та побутового обслуговування населення;

• забезпечення у сфері споживчого ринку та послуг балансу інтересів і захисту прав споживачів, підприємців та держави на основі удосконалення форм, методів і організації правового регулювання і контролю;

• підтримка і прискорення процесу розвитку малого і середнього бізнесу на споживчому ринку міста.

Кількісні та якісні критерії розвитку

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) м. Харкова, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, на 2019 рік прогнозується у сумі 44,0 млрд грн, що на 7,3% більше (у фактичних цінах), ніж очікується у 2018 році.

Прогнозна кількість підприємств торгівлі у 2019 році складе 3250 од. (на 0,5% більше, ніж очікується у 2018 році), ресторанного господарства-2900 од. (на 0,4%) більше), побутового обслуговування- 2960 од. (на 13,5% менше).

Удосконалення матеріально-технічної бази ринків сприятиме покращенню умов для відвідувачів ринків і реалізаторів продукції.4. СОЦІАЛЬНА СФЕРА


4.1. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Демографічна ситуація в м. Харкові у 2019 році, за прогнозом, як і раніше, буде залишатися досить складною.

Прогнозовані рівні народжуваності і смертності не забезпечуватимуть простого відтворення населення.

Зміни у віковій структурі населення свідчать про його постаріння. Зростатиме демографічне навантаження постійного населення (кількість осіб непрацездатного віку на 1000 осіб працездатного населення).

Зміну чисельності наявного населення м. Харкова надано на діаграмі:

тис. осіб

Зміну коефіцієнтів народжуваності та смертності (відповідно кількість народжених та померлих на 1000 жителів) надано на графіку:

Основними проблемами є:

Ў падіння рівня народжуваності нижче від необхідного для простого відтворення населення, у тому числі через скорочення чисельності жінок репродуктивного віку нечисленного покоління народжених на початку 90-х років;

Ў зниження демографічного потенціалу сім'ї, загострення проблем її функціонування; деформація шлюбно-сімейних відносин; масове поширення бездітності й однодітності; а також таких явищ, як відкладання шлюбів і народження дітей, безшлюбне материнство, загострення проблем матеріального утримання і виховання дітей у сім'ях, передусім молодих, багатодітних, неповних, із несприятливим морально-психологічним фактором;

Ў недостатня забезпеченість населення житлом;

Ў міграція висококваліфікованої робочої сили працездатного віку, зокрема молоді в інші країни світу; істотний вплив зовнішньої трудової міграції, особливо довгострокової, що приводить до розриву сімейних зв'язків, і, як наслідок, неповної реалізації репродуктивних установок;

Ў велике демографічне навантаження на працюючих особами старше працездатного віку.

Головною ціллю на 2019 рік буде створення належних умов для покращення демографічної ситуації в місті, збереження його життєвого і трудового потенціалу на основі підвищення якості та рівня життя населення.

Основні завдання на 2019 рік:

• постійний моніторинг демографічних процесів;

• належне фінансування існуючих програм з охорони здоров'я населення;

• створення умов для поліпшення здоров'я, зниження смертності та підвищення тривалості життя на основі забезпечення доступності сучасних засобів якісної діагностики, профілактики, лікування та реабілітації для широких верств населення, поліпшення репродуктивного здоров'я населення (у тому числі за рахунок ранньої діагностики захворювань);

• формування настанов на здоровий спосіб життя через поширення європейських стандартів способу життя, профілактика антисоціальної поведінки молоді;

• сприяння зростанню доходів населення, створення умов для поліпшення матеріального становища сімей через забезпечення державних стандартів в оплаті праці та різних видів соціальних виплат і допомоги; підтримка вразливих соціальних груп;

• формування позитивного іміджу сім'ї, відповідального батьківства та материнства; сприяння всебічному розвитку сім'ї на основі створення соціально-економічних передумов для її повноцінного функціонування; зміцнення шлюбу, запобігання його розірванню; відтворення потреби сім'ї в дітях; стимулювання народжуваності; забезпечення підтримки сімей із дітьми;

• поліпшення стану забезпечення мешканців міста житлом, створення умов щодо доступності будівництва чи придбання житла харків'янами, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі шляхом реалізації діючих міських житлових програм;

• приведення мережі дошкільних навчальних закладів у відповідність до потреб городян;

• патронування неповних, соціально неблагополучних, малозабезпечених сімей із дітьми з боку державних і громадських організацій, посилення захисту прав бездоглядних та безпритульних дітей, забезпечення умов для їх повноцінного розвитку;

• запобігання процесам трудової міграції через забезпечення ефективної зайнятості населення, збереження та створення робочих місць, розвиток підприємництва і стимулювання самостійної зайнятості населення, сприяння зайнятості найбільш продуктивних вікових груп населення.

Кількісні та якісні критерії:

¦ чисельність населення міста за прогнозом зменшиться на 3,9 тис. осіб і на початок 2020 року становитиме 1442,2 тис. осіб;

¦ питома вага дітей віком до 15 років у загальній чисельності постійного населення на початок 2020 року, за прогнозом, становитиме 13,7 %;

¦ питома вага осіб старше працездатного віку (60 років і старше) прогнозується в розмірі 22,4 %.


4.2. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ

Діяльність виконавчих органів у сфері зайнятості у 2019 році в рамках реалізації Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2017-2020 роки буде направлена на реалізацію основних принципів державної політики у сфері зайнятості населення.

У 2019 році передбачається реалізація заходів щодо закріплення позитивних тенденцій до стабілізації на ринку праці міста. У першу чергу діяльність буде спрямовуватися на забезпечення повної та продуктивної зайнятості населення, ліквідацію прихованого безробіття, збереження існуючих та забезпечення створення нових робочих місць; переорієнтацію ринку освітніх послуг для підготовки робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої відповідатиме потребам економіки та ринку праці; на підтримку підприємництва та самозайнятості населення.

Основними проблемами є;

Ў невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції на ринку праці;

Ў недостатній рівень кваліфікації і конкурентоспроможності осіб, які шукають роботу;

Ў недосконалість соціально-трудових відносин та наявність «тіньової» зайнятості;

Ў низькій рівень обізнаності населення про можливості ринку праці;

Ў недостатня мотивація молоді до оволодіння робітничими професіями та низький рівень її професійної адаптації на ринку праці.

Головною ціллю на 2019 рік буде: реалізація державної політики у сфері соціального захисту працюючих, з питань соціально-трудових відносин, оплати та охорони праці, розвитку соціального діалогу, забезпечення зайнятості населення, соціального захисту від безробіття.

Основні завдання та заходи:

• створення додаткового попиту на робочу силу шляхом:

- підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки;

- сприяння розвитку самозайнятості населення;

-сприяння зайнятості населення, насамперед, неконкурентоспроможних на ринку праці категорій громадян;

- проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії серед роботодавців з питань компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних;

• підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці шляхом розвитку комунікацій між учасниками ринку праці (центром зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, громадськими організаціями).

• підвищення кваліфікації робочої сили шляхом:

- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців щодо здійснення професійного навчання на виробництві;

-забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних;

-сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю;

-удосконалення професійної орієнтації населення, особливо молоді на професії, актуальні на ринку праці.

Кількісні та якісні критерії:

Рівень офіційно зареєстрованого безробіття станом на 01.01.2020 прогнозується на рівні 0,51 %. Чисельність безробітних, що перебувають на обліку в центрі занятості, у 2019 році зменшиться та на кінець року становитиме 4720 осіб.

Ресурсне забезпечення:

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2017-2020 роки.

Фінансування заходів здійснюватиметься у межах коштів, передбачених міським бюджетом на 2019 рік, та за рахунок інших джерел.


4.3. ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Основними і першочерговими завданнями соціальної політики залишаються забезпечення гідного рівня матеріального добробуту і умов життя громадян шляхом дотримання державних соціальних стандартів; підвищення рівня заробітної плати; її випереджального зростання порівняно зі зростанням споживчих цін; підтримка найуразливіших верств населення.

Основними проблемами є:

Ў збереження значної питомої ваги населення з низьким рівнем доходів та працівників з низьким рівнем заробітної плати; негативна тенденція поляризації доходів населення, низький рівень оплати праці в ряді галузей, її значна міжгалузева диференціація;

Ў втрата стимулюючої функції заробітної плати, її впливу на розвиток виробництва;

Ў високий рівень тінізації заробітної плати;

Ў високий рівень інфляції;

Ў відтік трудових ресурсів за кордон, переважно до країн ЄС;

Ў наявність заборгованості підприємств із виплати заробітної плати, заборгованості по внесках до Пенсійного фонду та податкового боргу;

Ў збільшення навантаження на Пенсійний фонд внаслідок погіршення демографічної ситуації, старіння населення.

Головною ціллю на 2019 рік буде сприяння зростанню доходів населення, зменшенню їх диференціації шляхом підвищення заробітної плати та її частки в структурі доходів населення, зниженню рівня бідності.

Про досягнення цілі буде свідчити:

¦ збільшення розміру середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівника по місту до 9115 грн;

¦ утримання інфляції в межах 108,7 %;

¦ підвищення середньомісячного розміру пенсії до 3200 грн.

Динаміку темпів зростання мінімальної і номінальної заробітної плати й індексу інфляції надано на діаграмі:

У 2019 році, за прогнозом інфляційні процеси формуватимуться в умовах стабілізаційних тенденцій в економічній і політичній сферах, підвищення цін і тарифів, що регулюються адміністративно, внаслідок очікуваного поступового підвищення світових цін на енергоресурси; активізації споживчого попиту.

Основні завдання на 2019 рік:

• здійснення моніторингу грошових доходів населення, заробітної плати;

• сприяння додержанню державних стандартів в оплаті праці; здійснення постійного контролю за дотриманням роботодавцями норм трудового законодавства щодо мінімальних гарантій в оплаті праці та укладання трудових угод з найманими працівниками;

• підвищення питомої ваги заробітної плати у структурі грошових доходів населення, що сприятиме скороченню бюджетних видатків на надання субсидій, державної соціальної допомоги;

• сприяння скороченню частки прихованої оплати праці, унаслідок чого збільшуватимуться надходження до місцевих бюджетів, Пенсійного фонду й інших страхових фондів;

• запобігання фактам неофіційних трудових відносин, посилення мотивацій до легальної зайнятості;

• сприяння ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати на діючих підприємствах, своєчасній виплаті заробітної плати, пенсії та різних видів соціальної допомоги;

• створення умов для зростання добробуту населення за рахунок збереження та відтворення трудових ресурсів, зростання економічної активності працездатних громадян; підвищення,рівня освіти та професійної підготовки кадрів, зменшення рівня міграції висококваліфікованої молоді;

• створення сприятливих умов для відновлення платоспроможності населення (підтримка найуразливіших верств населення, збільшення адресності соціальної допомоги, зниження рівня безробіття шляхом збереження та створення нових робочих місць на основі підтримки малого та середнього бізнесу, стимулювання роботодавців до збереження кадрового потенціалу).


4.4. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У 2019 році згідно з міською Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки здійснюватиметься надання адресної грошової та натуральної допомоги громадянам міста, які мають в цьому особисту потребу, додаткових соціальних гарантій у вигляді місцевих пільг сім'ям окремих категорій громадян на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та метрополітені. Продовжить роботу транспортна соціальна послуга з перевезення маломобільних груп населення, зокрема інвалідів із порушенням опорно-рухового апарату.

Мережа закладів соціальної спрямованості із надання різноманітних соціальних послуг мешканцям міста залишиться стабільною.

В рамках роботи щодо втілення у місті Харкові кращих європейських практик із забезпечення комплексної допомоги постраждалим від насильства за ознакою статі у 2019 році разом з Фондом народонаселення ООН планується розширення спектру послуг КЗ «Центр надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї» шляхом створення у місті Центру денного перебування та кімнат екстреного поселення для постраждалих від насильства.

Продовжиться діяльність щодо залучення громадських фондів до фінансування територіальних центрів надання соціальних послуг.

Основними проблемами є;

Ў значне збільшення навантаження органів соціального захисту в період реформування соціальної сфери за умов децентралізації владних повноважень;

Ў недофінансування витрат підприємств-надавачів послуг, пов'язаних із наданням додаткових соціальних гарантій.

Головною ціллю є створення необхідних умов для забезпечення підтримки найуразливіших верств населення, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх ефективності, посилення адресності, реалізації додаткових соціальних гарантій, розвитку партнерських відносин з громадськими організаціями соціальної спрямованості.

Основні цілі та завдання на 2019 рік:

• підтримка соціально послаблених верств населення;

• розвиток ринку соціальних послуг;

• впровадження інноваційних технологій у сфері соціального захисту населення;

• розширення мережі центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс»;

• інформування населення стосовно існуючих механізмів реалізації громадянами своїх соціальних прав і додаткових соціальних гарантій;

• формування громадської думки щодо створення якісних соціальних відносин між усіма верствами населення.

Ресурсне забезпечення:

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, а також заходи щодо виконання державних програм стосовно соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям; соціальної допомоги сім'ям із дітьми; житлових субсидій; соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам, тимчасово зареєстрованим на території міста Харкова, які виїхали з тимчасово окупованої території та зони проведення антитерористичної операції, виплати грошових компенсацій на поліпшення житлових умов деяких категорій громадян з інших джерел.


4.5. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ

У рамках Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2018-2020 pp. здійснюватиметься робота, направлена на об'єднання в єдину систему завдань, заходів, зусиль органів місцевого самоврядування м. Харкова і громадськості по захисту прав дітей, у тому числі з питань: організації результативної роботи із попередження соціального сирітства, створення умов для розвитку сімейних форм виховання дітей, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, всебічного розвитку і виховання дітей, для профілактики і реабілітації бездоглядних дітей в місті Харкові.

Основними проблемами є:

Ў відсутність державної підтримки питань, пов'язаних із забезпеченням соціальним житлом, у тому числі соціальними гуртожитками, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Ў працевлаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, особливо тих, у яких відсутнє житло.

Основні завдання та заходи на 2019 рік;

• підвищення ефективності діяльності щодо організації роботи, пов'язаної із захистом прав дітей, розвитком сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримки сімей, які усиновили дітей, контролю та посилення відповідальності за додержанням законодавства у цій сфері;

• підтримка та превентивна робота з дітьми із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, попередження дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей;

• посилення контролю за дотриманням законодавства України у сфері охорони дитинства у взаємодії з усіма структурами, причетними до роботи з дітьми;

• забезпечення функціонування комунального закладу соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова».

Ресурсне забезпечення;

Міська комплексна програма «Назустріч дітям» на 2018-2020 pp. у межах коштів, передбачених бюджетом міста Харкова на 2019 рік, та за рахунок інших джерел.


4.6. ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА

Пріоритетним напрямком житлової політики у місті залишається подальший розвиток будівництва доступного житла з наданням із бюджету міста Харкова підтримки на його будівництво та молодіжного житлового кредитування для громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства.

Станом на 01.10.2018 у черзі на отримання житла при виконавчому комітеті Харківської міської ради перебувало 15 476 сімей громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та 444 сім'ї, які перебувають у списку осіб, що бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу.

Упродовж останніх років поліпшення житлових умов громадян, які перебувають у черзі на отримання житла, шляхом надання безоплатного житла майже не здійснювалося.

На сьогодні оптимальним способом забезпечення громадян житлом є впровадження фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва та придбання житла за нижчими, порівняно з ринковими, відсотковими ставками кредитування.

Ураховуючи, що фінансування державних програм будівництва доступного житла та пільгового житлового кредитування окремих категорій громадян припинено з 2015 року у зв'язку з військовими діями на сході країни головним завданням на місцевому рівні є покращення ситуації щодо вирішення житлових проблем для економічно активних верств населення міста і створення сприятливих умов для розвитку житлового будівництва та житлової політики в місті.

У м. Харкові успішно реалізуються Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки та Міська цільова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2020 роки, які користуються попитом серед харків'ян, що потребують поліпшення житлових умов, і актуальні серед учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, та внутрішньо переміщених осіб.

У зв'язку зі значною кількістю громадян, що виявляють бажання отримати молодіжні житлові кредити та доступне житло, та зважаючи на зміни у законодавстві щодо забезпечення доступним житлом окремих категорій громадян, якими передбачається надання державної підтримки у розмірі 50 % вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту учасникам антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, обсяги фінансування міських житлових програм з 2018 року збільшені.

Міська цільова соціально-економічну програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки з 2018 року доповнена напрямком-надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво (придбання) доступного житла для внутрішньо переміщених осіб.

Будівництво житлових будинків у 2019 році буде здійснюватися за замовленням підприємств і організацій за рахунок коштів громадян, інвестиційних фондів, власних та залучених коштів підприємств і організацій та коштів державного бюджету і бюджету міста Харкова.

Обсяг уведення до експлуатації житлових будинків у 2019 році за прогнозом збільшиться орієнтовно на 7,5 % порівняно з очікуваними показниками 2018 року.

Динаміка введення в експлуатацію загальної житлової площі по м. Харкову представлена на діаграмі:

Основні цілі та завдання на 2019 рік:

• підвищення рівня забезпеченості харків'ян житлом шляхом реалізації діючих міських житлових програм;

• залучення інвесторів до реконструкції застарілого, малоцінного і малоповерхового житлового фонду та до відселення мешканців і ліквідації ветхого житлового фонду;

• стимулювання розвитку будівельної галузі шляхом сприяння інвестиційній діяльності у житловому будівництві за рахунок усіх джерел фінансування та кредитуванню доступного житла для громадян із різним рівнем доходів;

• підтримка здійснення на місцевому рівні державних програм щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян.

Кількісні та якісні критерії:

¦ уведення в експлуатацію 430,0 тис. кв. м загальної площі житла;

¦ виділення з бюджету міста Харкова коштів у розмірі 50,0 млн грн для реалізації Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки, що дозволить забезпечити доступним житлом більш близько 90 сімей харків'ян шляхом будівництва понад 5,6 тис. кв. м загальної площі;

¦виділення з бюджету міста Харкова коштів у розмірі 21,2 млн грн для реалізації Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування на 2011-2020 роки, що надасть можливість скористатися пільговим кредитом орієнтовно 23 молодим сім'ям шляхом будівництва понад 1,7 тис. кв. м загальної площі.5. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ


5.1. ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК

Роботу організацій і підприємств міського транспорту та зв'язку буде спрямовано на забезпечення своєчасного й якісного обслуговування населення міста.

Продовжаться роботи щодо оптимізації пасажирської транспортної мережі міста та режиму роботи підприємств із використанням оптимальної кількості рухомого складу, що сприятиме забезпеченню потреб населення в перевезеннях.

Зберігатимуться позитивні тенденції по реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури та технічних засобів регулювання дорожнього руху з використанням сучасних європейських технологій, що дозволить збільшити пропускну спроможність транспортних магістралей та забезпечити безпечність дорожнього руху.

Основними проблемами є;

Ў значний моральний і фізичний знос рухомого складу метрополітену, трамваїв і тролейбусів;

Ў невідповідність інфраструктури міста потребам людей з обмеженими можливостями та мобільних груп населення;

Ў відсутність субвенції з Державного бюджету на компенсацію втрат доходів за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

Ў небезпечний дорожній рух і збільшення кількості постраждалих у ДТП.

Головні цілі на 2019 рік:

¦ забезпечення підвищення якості та безпеки перевезення пасажирів міським транспортом;

¦ модернізація та розвиток телекомунікаційних технологій та мереж зв'язку.

Основні завдання на 2019 рік:

• продовження удосконалення єдиної схеми експлуатації міського пасажирського транспорту;

• оновлення рухомого складу метрополітену та міського наземного транспорту, призначеного для здійснення пасажирських перевезень;

• створення сприятливих умов для збільшення обсягів інвестицій у розвиток міського громадського транспорту;

• збільшення обсягів робіт по капітальному ремонту трамвайних колій, контактної мережі, тягових підстанцій тощо;

• створення д