Про внесення змін до Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки»

Номер
1321/18
Сесія
23/7
Тип
Ненормативные документы
Дата прийняття
28/11/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 28.11.2018 № 1321/18

м. Харків

Про внесення змін до Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки»

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 60/10 (зі змінами), виклавши розділ 7 «Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров'я і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. КернесДодаток

до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 60/10 «Про затвердження Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2015 роки» в редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 28.11.2018 № 1321/18


Розділ 7

Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та

вдосконалення матеріально-технічної бази комунального підприємства

«Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування»


Державна політика у сфері дитячого харчування визначає стратегічні пріоритети забезпечення грудних дітей та дітей раннього віку достатнім, високоякісним та безпечним дитячим харчуванням з метою реалізації конституційних прав дитини на достатній життєвий рівень, охорону здоров'я і життя.

Проблема харчування дітей є однією із найважливіших у формуванні здоров'я дитини. Харчовий раціон великою мірою визначає стан розвитку дитини. Незбалансоване харчування, застосування неякісних і забруднених продуктів для дітей, особливо із малозабезпечених сімей, зумовлює необхідність впровадження заходів у рамках місцевих програм.

Комунальне підприємство «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» згідно із рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 31.05.2002 № 654 знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Харкова та покликане реалізувати надання соціальної допомоги і підтримки дітей раннього віку високоякісним та безпечним харчуванням відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України № 66 від 08.02.1994 «Про додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми та з дітьми першого і другого року життя», а також є єдиним виробником екологічно чистого дитячого харчування для дітей раннього віку.

Комунальне підприємство здійснює свою діяльність на підставі чинної законодавчої бази: Закону України від 23.12.1997 № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (зі змінами), Закону України від 24.06.2004 № 1870-ІV «Про молоко та молочні продукти», Закону України від 14.09.2006 № 142-V «Про дитяче харчування», Закону України від 21.11.1992 № 2811-XII «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1994 № 66 «Про додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми та з дітьми першого і другого року життя», Інструкції про порядок безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30.03.1994 № 42.

За період існування комунального підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» впроваджено нові технології виробництва продуктів дитячого харчування, постійно розширюється та оновлюється його асортимент. Для вирішення питання транспортування молочної продукції застосовується спеціальний транспорт, що забезпечує температурний режим та своєчасну доставку цієї продукції споживачам. Здійснюється поетапне оснащення та оновлення матеріально-технічної бази виробництва продуктів дитячого харчування та фасування готової продукції згідно із вимогами санітарного законодавства. На підприємстві забезпечується висока якість продукції з урахуванням поставок екологічно чистої сировини із господарств, що мають відповідні параметри безпечності та специфікації якості. Впроваджені нові рецептури продуктів дитячого харчування шляхом вітамінізації та виготовлення продукції різного рівня калорійності з урахуванням віку дітей та стану їх здоров'я. Застосовуються санітарні заходи, що спрямовані на належну практику виробництва, систему аналізу ризиків та контролю у критичних точках забезпечення безпечності та якості. За рахунок коштів бюджету міста Харкова організовано автономне водопостачання цього підприємства зі свердловини, яка знаходиться на території підприємства, та очищення води сучасною установкою згідно із санітарними вимогами.

Відповідно до зазначеної вище нормативної бази на підприємстві розроблено й затверджено у встановленому порядку Технічні умови. Разом з тим згідно із Законом України від 14.09.2006 № 142-V «Про дитяче харчування» підвищено вимоги до виробників продуктів дитячого харчування, виробництва продуктів дитячого харчування та його технологічного процесу.

До того ж, враховуючи тенденцію до збільшення необхідності забезпечення дітей раннього віку із малозабезпечених сімей доступним, збалансованим, безпечним та якісним харчуванням, подальша підтримка комунального підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» матиме наслідком утвердження, збереження та посилення додаткових соціальних гарантій відповідним соціально вразливим верствам населення, що в цілому відповідає державній політиці у сфері дитячого харчування.

Для реалізації завдань державної політики у сфері дитячого харчування та Програми необхідно здійснити заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування».


Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Здійснити розширення виробничих приміщень з метою забезпечення збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту продукції дитячого харчування

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради,

комунальне підприємство «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування»

2011-2020 роки

Придбання технологічного обладнання, що забезпечить розширення асортименту продукції, у тому числі шляхом виробництва молочних каш, продукції з козячого молока, компотів, м'ясних пюре

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради,

комунальне підприємство «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування»

2011-2020 роки

Придбання фасувально-пакувального обладнання для фасування та холодильних камер для зберігання продукції дитячого харчування

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради, комунальне підприємство «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування»

2011-2020 роки

Придбання спеціалізованих автомашин для доставки продукції дитячого харчування до пунктів видачі

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради, комунальне підприємство «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування»

2011-2020 роки


Директор Департаменту

охорони здоров'я Ю.В. Сороколат