Про надання згоди на укладання та узгодження умов Угоди про передачу коштів позики Проект «Міський громадський транспорт України» Підпроект «Оновлення рухомого складу Харківського метрополітену» під гарантію Харківської міської ради

Номер
1340/18
Сесія
23/7
Тип
Ненормативные документы
Дата прийняття
28/11/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 28.11.2018 р. № 1340/18

м. Харків

Про надання згоди на укладання та узгодження умов Угоди про передачу коштів позики Проект «Міський громадський транспорт України» Підпроект «Оновлення рухомого складу Харківського метрополітену» під гарантію Харківської міської ради

Відповідно до статей 17, 18, 74 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій», статті 26, частини 1 статті 60, частини 1 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком», з метою реалізації Підпроекту «Оновлення рухомого складу Харківського метрополітену» Проекту «Міський громадський транспорт України», на підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити комунальне підприємство «Харківський метрополітен», що знаходиться за адресою: Україна, 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, 29, кінцевим бенефіціаром Підпроекту «Оновлення рухомого складу Харківського метрополітену» (далі - Підпроект) відповідно до умов Фінансової угоди (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі - Банк) від 11.11.2016.

2. Доручити міському голові Кернесу Г.А. від імені Харківської міської ради укласти Угоду про передачу коштів позики за Підпроектом (далі - Угода) між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Харківською міською радою та комунальним підприємством «Харківський метрополітен» з наданням гарантій Харківської міської ради за цією Угодою.

3. Основними умовами для підписання Угоди є:

3.1. Обсяг та валюта позики: до 45 млн євро або еквівалент національної валюти за офіційним курсом Національного банку України на дату зарахування коштів на рахунок Підпроекту, який буде відкрито Міністерством фінансів України.

3.2. Строк позики: до 22 років (включаючи відстрочення погашення суми позики - до 3 років) і строк погашення позики рівними платежами - до 19 років.

3.3. Відсоткова ставка за користування залученими коштами встановлюється Банком та доводиться до кінцевого бенефіціара через Міністерство фінансів України:

3.3.1. У разі застосування «фіксованої ставки» відсоткова ставка встановлюється при здійсненні кожної вибірки коштів окремо та зберігається до моменту повного їх погашення.

3.3.2. У разі застосування «плаваючої ставки» відсоткова ставка встановлюється при здійсненні кожної вибірки коштів окремо та переглядається Банком кожні півроку.

3.3.3. Відсоткова ставка за користування коштами позики сплачується протягом усього терміну користування позикою.

3.4. Сплата відсотків за користування коштами позики здійснюється в строки та разом з платежами повернення коштів позики згідно з умовами, встановленими Угодою.

4. Плата Міністерству фінансів України за надання коштів позики становить 0,5% річних від вибраних та непогашених коштів позики та сплачується кінцевим бенефіціаром згідно з умовами Угоди.

5. Визначити, що відсутня потреба надання кінцевим бенефіціаром майнового або іншого забезпечення виконання зобов'язань за Угодою про погашення заборгованості кінцевого бенефіціара перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань, яка має бути укладена між відповідним місцевим фінансовим органом міської ради та кінцевим бенефіціаром.

6. Надати згоду генеральному директору кінцевого бенефіціара на укладання з Міністерством фінансів України Угоди на умовах, зазначених у цьому рішенні.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань транспорту, зв’язку та екології та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес