Про внесения змін до рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 542/17 «Про місцеві податки і збори у місті Харкові»

Номер
1284/18
Сесія
23/7
Тип
Ненормативные документы
Дата прийняття
28/11/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 28.11.2018 р. № 1284/18

м. Харків

Про внесения змін до рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 542/17 «Про місцеві податки і збори у місті Харкові»

Відповідно до Податкового кодексу України, враховуючи звернення Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області Державної фіскальної служби України, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Унести до рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 542/17 «Про місцеві податки і збори у місті Харкові» такі зміни:

1.1. В абзаці другому пункту 2.5 слова «Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» замінити словами «Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

1.2. Підпункт 5 пункту 5 додатка 1 виключити.

1.3. Додаток 2 викласти в новій редакції (додається).

1.4. У додатку 3:

1.4.1. Пункти 23 та 33 викласти в такій редакції:

з/п

Місцезнаходження майданчика для платного паркування (спеціальної земельної ділянки, відведеної для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів)

Площа земельної ділянки, яка відведена для паркування, кв. м

Кількість місць для паркування транспортних засобів

Технічне

облаштування

23

вул. Танкопія, 14

6 682,5

450

дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум

33

вул. Поздовжня, 1-А

682

46

дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум

1.4.2. Пункт 70 виключити.

2. Рішення набирає чинності з 01.01.2019, крім пункту 1.4, який набирає чинності з дня опублікування цього рішення.

3. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради забезпечити оприлюднення рішення в засобах масової інформації в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток 2

до рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 22.02.2017 № 542/17 «Про місцеві податки і збори

у місті Харкові»

в редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 28.11.2018 № 1284/18


Ставки плати за землю та пільги з земельного податку


1. Ставки

1.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, становить 1,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка земельного податку за земельні ділянки, відносно яких відсутня довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, становить 3 відсотки від добутку базової вартості одного квадратного метра земель міста Харкова, помноженої на коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо) (Кф), та на зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту (економіко-планувальної зони) (Км2), за 1 квадратний метр бази оподаткування.

У разі розташування земельної ділянки у межах двох та більше економіко-планувальних зон застосовується максимальний розмір коефіцієнта Км2, встановлений для таких економіко-планувальних зон.

Ставка земельного податку для сільськогосподарських угідь та земель загального користування становить 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки, за винятком пунктів 1.3 та 1.4.

1.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, становить 1,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у підпункті 1.2.1.

Ставка земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, за винятком земельних ділянок, зазначених у підпункті 1.2.1, та відносно яких відсутня довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, становить 3 відсотки від добутку базової вартості одного квадратного метра земель міста Харкова, помноженої на коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо) (Кф), та на зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту (економіко-планувальної зони) (Км2), за 1 квадратний метр бази оподаткування.

У разі розташування земельної ділянки у межах двох та більше економіко-планувальних зон застосовується максимальний розмір коефіцієнта Км2, встановлений для таких економіко-планувальних зон.

1.2.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, не зазначених у ст. 92 Земельного кодексу України, визначаються за ставками, встановленими рішенням 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008 № 41/08 «Про затвердження «Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Харкові» (зі змінами та доповненнями), залежно від цільового призначення земельної ділянки та умов її використання без застосування термінів оренди та коефіцієнтів умов використання земельної ділянки.

Ставка земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, не зазначених у ст. 92 Земельного кодексу України, відносно яких відсутня довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, становить 12 відсотків від добутку базової вартості одного квадратного метра земель міста Харкова, помноженої на коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо) (Кф), та на зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту (економіко-планувальної зони) (Км2), за 1 квадратний метр бази оподаткування.

У разі розташування земельної ділянки у межах двох та більше економіко-планувальних зон застосовується максимальний розмір коефіцієнта Км2, встановлений для таких економіко-планувальних зон.

1.3. Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3 відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до пункту 1.1 цього додатка.

1.4. Податок за земельні ділянки, що належать до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах) та земельні ділянки, на яких розташовані аеродроми, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до пункту 1.1 цього додатка.

1.5. У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у пунктах 1.3 та 1.4, іншим суб'єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється відповідно до пунктів 1.1 та 1.2 цього додатка від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ.

1.6. Податок за лісові землі складається із земельного податку та рентної плати, що визначається податковим законодавством.

Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 1.1 цього додатка.

Ставка податку за один гектар лісових земель становить 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

1.7. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем відповідно до порядку, визначеного Харківською міською радою.

2. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

2.1. Від сплати земельного податку звільняються:

2.1.1. Заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.

2.1.2. Дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ.

2.1.3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

2.1.4. Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій.

2.1.5. Благодійні організації, створені відповідно до закону.

2.1.6. Підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова.

2.1.7. Житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативи та об'єднання (асоціації, товариства) співвласників багатоквартирних будинків за умови прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі реорганізації житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зберегти за новоствореними суб'єктами господарювання пільги зі сплати земельного податку.

2.1.8. Гаражно-будівельні кооперативи та гаражні кооперативи.

2.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з земельного податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини іншим суб’єктам правовідносин, які звільнені від сплати цього податку, земельний податок за такі земельні ділянки та за земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) не сплачується.


Заступник міського голови –

директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева