Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова

Номер
1285/18
Сесія
23/7
Тип
Ненормативные документы
Дата прийняття
28/11/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 28.11.2018 р. № 1285/18

м. Харків

Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова

Згідно зі ст.ст. 16, 74 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.ст. 26, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110, Положенням про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 № 391, Положенням про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 № 424, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити внутрішнє запозичення до бюджету міста Харкова у формі емісії облігацій місцевої позики для фінансування дефіциту бюджету розвитку бюджету міста Харкова відповідно до умов, зазначених у п. 3 цього рішення.

2. Мета запозичення - залучення коштів для фінансування дефіциту бюджету розвитку бюджету міста Харкова, у тому числі для будівництва та реконструкції об’єктів соціально-культурного призначення, об’єктів транспортної інфраструктури, доріг та інженерних об’єктів на них.

3. Запозичення до бюджету міста Харкова у 2019 році здійснюється згідно з такими істотними умовами:

3.1. Вид запозичення - облігації, відсоткові, іменні, незабезпечені.

3.2. Розмір запозичення (основна сума) - 1 000 000 тис. гривень.

3.3. Валюта запозичення - українська гривня.

3.4. Запозичення здійснюється строком до 3-х років.

3.5. Відсоткова ставка за користування залученими коштами - не вище 22% річних.

3.6. Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щоквартальними платежами.

3.7. Граничні витрати, пов‘язані зі здійсненням запозичення до бюджету міста Харкова, у тому числі комісія та накладні витрати за запозиченням, мають становити не більше ніж 2 % від загальної суми запозичення.

4. Здійснити публічну пропозицію цінних паперів у процесі їх емісії відповідно до Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 № 424.

5. Визначити, що облігації розміщуються з можливістю дострокового погашення, викупу, анулювання викуплених облігацій, прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій, реструктуризації боргових зобов'язань.

6. Доручити Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради здійснювати передбачені чинним законодавством процедури, пов’язані з виконанням цього рішення, у зв’язку з чим надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради повноваження щодо:

- подання документів до Міністерства фінансів України відповідно до Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110;

- оформлення та підписання рішення про емісію облігацій;

- оформлення публічної пропозиції облігацій;

- укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

- залучення до розміщення андеррайтера;

- укладання договорів з аудитором та фондовою біржею;

- зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій (у межах відповідного бюджетного періоду);

- затвердження результатів емісії облігацій;

- затвердження звіту про результати емісії облігацій;

- викупу облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій;

- дострокового закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

- повернення внесків, унесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій уповноваженим органом емітента, або прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;

- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції;

- здійснення заходів щодо розкриття інформації емітента згідно з чинним законодавством;

- здійснення інших дій щодо емісії облігацій, передбачених законодавством України.

Для виконання зазначених повноважень доручити заступнику міського голови - директору Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради Таукешевій Т.Д. підписувати та надавати до відповідних органів, установ, підприємств та організацій заяви, листи, звернення, накази та інші документи, пов’язані із здійсненням запозичення, а також укладати необхідні угоди, в тому числі від імені Харківської міської ради.

7. Це рішення набирає чинності за умови та з дня, наступного за днем прийняття Міністерством фінансів України рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес