Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік

Номер
1325/18
Сесія
23/7
Тип
Ненормативные документы
Дата прийняття
28/11/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сессия 7 созыва


РІШЕННЯВід 28.11.2018 № 1325/18

м. Харків

Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік

На виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік, затвердженого рішенням 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №912/17, виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 912/17 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 - 2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» (у редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1325/18)


Кошторис

витрат на виконання «Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 - 2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік

гривень

№№ з/п

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Розділ програми

Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу

Обсяг фінансування на 2018 рік

Всього

у тому числі:

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1
п.25

Щорічно передбачати в бюджеті міста Харкова необхідні асигнування для утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримки навчально-спортивної роботи.

Забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл олімпійського резерву, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем за рахунок асигнувань загального та спеціального фондів.

130 912 630

104 475 797

26 436 833


0615030

5030Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

56 347 336

55 534 966

812 370

1.1

0615031

5031

0810


Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

56 347 336

55 534 966

812 370


0617360

7360Виконання інвестиційних проектів

5 579 510

0

5 579 510

1.2

0617363

7363

0490


Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5 579 510

0

5 579 510


1125030

5030Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

68 985 784

48 940 831

20 044 953

1.3

1125031

5031

0810


Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

68 985 784

48 940 831

20 044 953


1100000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

192 734 228

20 680 745

172 053 483


1120000
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджетних програм у системі головного розпорядника)

192 734 228

20 680 745

172 053 483

2

1125010

5010Проведення спортивної роботи в регіоні

3 991 324

3 991 324

0

2.1

1125011

5011

0810


Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2 586 230

2 586 230

0

п.33

Проведення міських спортивних змагань з визнаних у державі олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (чемпіонати, кубки м. Харкова).

Проведення навчально-тренувальних зборів, забезпечення підготовки та участі харківських спортсменів різних вікових груп в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних змаганнях.

2 586 230

2 586 230

0

2.2

1125012

5012

0810


Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1 405 094

1 405 094

0

п.31

Проведення міських спортивних змагань з визнаних у державі неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (чемпіонати м. Харкова, кубки м. Харкова.), проведення навчально-тренувальних зборів з метою якісної підготовки та участі харківських спортсменів у змаганнях різного рівня.

1 405 094

1 405 094

0

3

1125020

5020Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

21 282

21 282

0

3.1

1125022

5022

0810


Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

21 282

21 282

0

п.32

Проведення міських змагань з видів спорту серед інвалідів відповідних нозологій (чемпіонати міста Харкова, кубки м. Харкова), здійснення необхідних заходів із підготовки та успішного виступу харківських спортсменів-інвалідів на всеукраїнських, міжнародних змаганнях, Паралімпійськіх, Дефлімпійськіх іграх, чемпіонатах світу та Європи, надання ним фінансової підтримки.

21 282

21 282

0

4

1125040

5040Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

9 212 899

6 823 446

2 389 453

4.1

1125041

5041

0810


Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

9 212 899

6 823 446

2 389 453

п.37

Надання фінансової підтримки КП «Харківський Палац спорту», у тому числі на:

9 212 899

6 823 446

2 389 453

п.п. 37.1.

Оплату праці працівників, комунальних послуг, придбання інвентарю, обладнання, реконструкцію, поточний та капітальний ремонти споруди, забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази.

7 272 960

6 823 446

449 514

п.п. 37.2.

Реабілітацію з пристосуванням до сучасних умов функціонування нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») з прибудовою без змін функціонального призначення об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35. (Реставрація. Пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 50).

1 939 939


1 939 939

5

1125060

5060Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

179 508 723

9 844 693

169 664 030

5.1

1125061

5061

0810


Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

177 009 910

7 345 880

169 664 030

п.4

Щорічне проведення міської спартакіади «Спорт і школа», шкільних та студентських Ліг з видів спорту, змагань серед дітей дошкільного віку, змагання серед допризовної молоді з метою покращення патріотично-виховної роботи тощо.

795 300

795 300

0

п.9

Забезпечення функціонування КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (далі - КП ХМЦФЗН «Спорт для всіх»).

Надання фінансової підтримки зазначеному КП ХМЦФЗН «Спорт для всіх», у тому числі на оплату праці працівників, комунальних послуг, поточний ремонт споруд, придбання інвентарю, обладнання.

Проведення поточного ремонту наявних спортивних споруд, у тому числі плавальних басейнів, льодових арен, багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям і тренажерним устаткуванням, смуг перешкод, шкільних стадіонів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, приміщень дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Харкова.

6 122 425

6 122 425


п.10

Створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку, розвитку творчих здібностей дітей, молоді у вільний від навчання та роботи час, шляхом надання фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг. Збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного дозвілля в місцях масового відпочинку громадян; облаштування безпечних маршрутів для пішохідного, велосипедного, водного туризму; створення мережі літніх шкіл плавання на відкритих водоймах.

Сприяння збереженню мережі клубів за місцем проживання, забезпечення їх належного функціонування.

Щорічне проведення спартакіади «Юність» та інших заходів серед вихованців клубів.

12 740

12 740

0

п. 12

Забезпечення виконання календарного плану спортивно-масових заходів м. Харкова, проведення спортивно-видовищних заходів серед різних верств населення з метою популяризації фізичної культури та спорту.

223 150

223 150

0

п. 16

Проведення спартакіади та інших масових фізкультурно-спортивних заходів серед департаментів Харківської міської ради, адміністрацій районів Харківської міської ради та депутатів Харківської міської ради, працівників засобів масової інформації.

23 120

23 120

0

п.17

Проведення щорічного огляду-конкурсу з визначення кращої організації фізкультурно-спортивної роботи серед районів міста Харкова.

64 200

64 200

0

п.34

Проведення міських спортивних змагань, комплексних спортивних заходів, міжнародних змагань з олімпійських, неолімпійських видів спорту серед спортсменів-ветеранів згідно з календарним планом спортивно-масових заходів м. Харкова, проведення навчально-тренувальних зборів.

Сприяння підготовці та участі харківських спортсменів у складі збірних команд України у чемпіонатах Європи, світу та Всесвітніх іграх серед ветеранів.

26 750

26 750

0

п.44

Здійснення будівництва нових, реконструкція, ремонт та облаштування наявних спортивних споруд, у тому числі плавальних басейнів, льодових арен, багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям і тренажерним устаткуванням, смут перешкод, шкільних стадіонів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, організація виробництва модульних спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій для задоволення потреб населення в оздоровчій руховій активності і забезпечення їх будівництва за рахунок коштів бюджету міста Харкова та інших джерел, не заборонених законодавством.

Будівництво і реконструкція наявних спортивних парків, рекреаційних майданчиків за місцем проживання та в зонах масового відпочинку населення.

Капітальний ремонт приміщень дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Харкова.

169 664 030

0

169 664 030

п.52

Щорічне планування фінансування на виготовлення та придбання нагородної спортивної атрибутики: медалей зі стрічками, кубків, статуеток, дипломів, сертифікатів, грамот, призів для вручення переможцям, призерам і учасникам змагань, спортивно-театралізованих свят.

78 195

78 195

0

5.2

1125062

5062

0810


Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

2 498 813

2 498 813

0

п.27

Продовження співпраці з фізкультурно-спортивними товариствами та відомствами, спортивними клубами щодо розвитку і підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву незалежно від відомчої приналежності та форм власності, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень.

1 768 813

1 768 813

0

п.30

Здійснення заходів щодо створення харківським спортсменам -членам національних збірних команд України належних умов для підготовки та участі в офіційних міжнародних змаганнях, Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх іграх, чемпіонатах світу та Європи. Заохочення та виплата виногород харківським спортсменам та їх тренерам, чемпіонам, призерам літніх і зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор та Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту.

690 000

690 000

0

п.35

Забезпечення виплат стипендії Харківської міської ради для спортсменів кандидатів від м. Харкова на участь у літніх та зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських іграх та Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту.

40 000

40 000

0


ВСЬОГО по програмі

323 646 858

125 156 542

198 490 316


Директор Департаменту у справах

сім'ї, молоді та спорту О.С. Чубаров