Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік

Номер
1323/18
Сесія
23/7
Тип
Ненормативные документы
Дата прийняття
28/11/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сессия 7 созыва


РІШЕННЯВід 28.11.2018 № 1323/18

м. Харків

Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік

На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», з метою забезпечення виконання заходів Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки протягом 2018 року, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки, затвердженого рішенням 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 906/17 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік», виклавши його у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №906/17 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» (в редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1323/18)


КОШТОРИС

витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік

гривень

№№ з/п

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Розділ Програми

Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу

Обсяг фінансування на 2018 рік

Всього

у тому числі:

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1
1.

Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова

3 139 392 668

2 824 497 182

314  895 486

1.1.

0611010

1010

0910


Надання дошкільної освіти

959 383 495

836 806 679

122 576 816

1.2.

0611020

1020

0921


Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 742 117 708

1 629 031309

113 086 399

1.3.

0611030

1030

0921


Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

14 719 707

14 594 364

125 343

1.4.

0611040

1040

0922


Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

11 656 548

10 050 295

1 606 253

1.5.

0611060

1060

0910


Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

8 502 657

7 322 709

1 179 948

1.6.

0611090

1090

0960


Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

76 709 318

67 609 517

9 099 801

1.7.

0611110

1110

0930


Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

217 640 838

204 736 162

12 904 676

1.8.

0611150

1150

0990


Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

15 845 976

15 845 976

0

1.9.

0611160

1160Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

40 670 014

38 500 171

2 169 843


0611161

1161

0990


Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

40 670 014

38 500 171

2 169 843


0617360

7360Виконання інвестиційних проектів

52 146 407

0

52 146 407


0617363

7363

0490


Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

52 146 407

0

52 146 407


0600000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

429 647

429 647

0


0610000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

429 647

429 647

0


0611160

1160Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

429 647

429 647

0


0611162

1162

0990


Інші програми та заходи у сфері освіти

429 647

429 647

0


0611162

1162

0990


Відшкодування вартості послуг з підготовки кваліфікованих робітників за рахунок бюджетних коштів

429 647

429 647


2.

0600000


0


Департамент освіти Харківської міської ради

94 836 709

23 365 760

71 470 949


0610000


0


Департамент освіти Харківської міської ради

94 836 709

23 365 760

71 470 949

2.1.

0611160

1160Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

75 231541

5 010 592

70 220 949


0611162

1162

0990


Інші програми та заходи у сфері освіти

75 231541

5 010 592

70 220 949

2.1.1.
1.

Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова

272 043

272 043

0

2.1.2.
2.

Удосконалення змісту і технологій освіти

21 000

21 000

0

2.1.2.1.
2.3.

Національно-патріотичне та громадянське виховання

21 000

21 000

0

2.1.2.1.1.
2.3.3.

Виховні заходи з дітьми та учнівською молоддю, акції, конкурси національно-патріотичного спрямування

21 000

21 000

0

2.1.2.1.1.1.
2.3.3.19.

Організація та проведення міських заходів серед дітей та учнівської молоді: - конкурсу учнівських творчо-пошукових робіт «Мій родовід»;

- конкурсу-захисту учнівських проектів;

- фестивалю дружин юних пожежних;

- ігор шкільного чемпіонату Харкова команд КВК;

- огляду-конкурсу з допризовної підготовки;

- військово-спортивної гри «Патріот».

21 000

21 000

0

2.1.3.
3.

Створення умов для розвитку системи освіти

72 236 729

2 015 780

70 220 949

2.1.3.1.
3.1.

Кадрова політика

219 780

219 780

0

2.1.3.1.1.
3.1.9.

Здійснення морального та матеріального стимулювання професійної діяльності педагогів - переможців професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань

219 780

219 780

0

2.1.3.2.
3.3.

Розвиток матеріально-технічної бази системи освіти

71 965 949

1 745 000

70 220 949

2.1.3.2.1.
3.3.2.

Оновлення технологічного обладнання для харчоблоків навчальних закладів та прального обладнання для дитячих садків

997 749


997 749

2.1.3.2.2.
3.3.5.

Здійснення першочергових капітальних та поточних ремонтів будівель та споруд, реконструкції, виконання ремонтно-реставраційних робіт, благоустрій територій у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних (у тому числі дитячо-юнацьких спортивних школах) навчальних закладах м. Харкова

69 223 200


69 223 200

2.1.3.2.3.
3.3.8.

Придбання меблів для навчальних закладів (у тому числі дитячо-юнацьких спортивних шкіл), у першу чергу дошкільним навчальним закладам та групам, які відкриваються

1 350 000

1 350 000

0

2.1.3.2.4.
3.3.12.

Оновлення м'якого інвентарю у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних (у тому числі дитячо-юнацьких спортивних школах) навчальних закладах

395 000

395 000

0

2.1.3.3.
3.4.

Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти

51 000

51 000

0

2.1.3.3.1.
3.4.2.

Функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища

36 000

36 000

0

2.1.3.3.1.1.
3.4.2.9.

Технічна підтримка функціонування інтернет-вузла «Освіта Харкова»

36 000

36 000

0

2.1.3.3.2.
3.4.4.

Підвищення рівня інформаційної культури різних категорій педагогічних працівників закладів та установ освіти

15 000

15 000

0

2.1.3.3.2.1.
3.4.4.19.

Організація та проведення учнівських та педагогічних творчих конкурсів, кубків, змагань за напрямом інформаційних та комунікаційних технологій

15 000

15 000

0

2.1.4.
4.

Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю

2 701 769

2 701 769

0

2.1.4.1.
4.2.

Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку

113 000

113 000

0

2.1.4.1.1.
4.2.8.

Проведення міських учнівських командних турнірів:

- юних математиків;

- юних хіміків;

- юних біологів;

- юних правознавців;

- юних географів;

- юних економістів;

- юних фізиків;

- юних винахідників і раціоналізаторів;

- юних інформатиків;

- юних журналістів;

- юних істориків;

- з основ інформатики для учнів 5-7 класів

78 000

78 000

0

2.1.4.1.2.
4.2.9.

Організація учнівських конференцій, конкурсів та турнірів спільно з вищими навчальними закладами та громадськими організаціями

5 000

5 000

0

2.1.4.1.3.
4.2.11.

Проведення міської олімпіади для випускників школи І ступеня «Путівка в науку»

6 000

6 000

0

2.1.4.1.4.
4.2.12.

Проведення ІІ (міського в м. Харкові) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів

4 000

4 000

0

2.1.4.1.5.
4.2.14.

Проведення міського конкурсу «Учень року»

20 000

20 000

0

2.1.4.2.
4.3.

Соціальна підтримка обдарованої молоді та педагогів

2 588 769

2 588 769

0

2.1.4.2.1.
4.3.19.

Призначення щорічно стипендій Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді

720 000

720 000

0

2.1.4.2.2.
4.3.20.

Призначення щорічно стипендій Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти»

950 400

950 400

0

2.1.4.2.3.
4.3.21.

Проведення прийомів міського голови для учнів та студентів, нагороджених стипендією Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді та стипендією Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти»

50 000

50 000

0

2.1.4.2.4.
4.3.23.

Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді в всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, змаганнях, обміні дитячими і молодіжними делегаціями, «інтелектуальному туризмі» (у тому числі вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл)

135 600

135 600

0

2.1.4.2.5.
4.3.24.

Здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних олімпіад, IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, Всеукраїнських учнівських турнірів

732 769

732 769

0

2.2.

0616020

6020

0620


Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

19 605 168

18 355 168

1 250 000

2.

Удосконалення змісту і технологій освіти

19 605 168

18 355 168

1 250 000

2.2.1.
2.2.

Загальна середня та позашкільна освіта

19 605 168

18 355 168

1 250 000

2.2.1.1.
2.2.2.

Організація харчування учнів і вихованців

19 605 168

18 355 168

1 250 000

2.2.1.1.1.
2.2.2.15.

Забезпечення:

- безкоштовними подарунками (солодощами) учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності;

- безкоштовним харчуванням молоком учнів перших класів у навчальних закладах комунальної форми власності;

- безкоштовними подарунками (солодощами) вихованців дошкільних навчальних закладів, дошкільних підрозділів у складі навчально- виховних комплексів усіх форм власності

17 497 953

17 497 953

0

2.2.1.1.2.
2.2.2.18.

Надання фінансової підтримки комунальній організації Харківської міської ради «Дошкільне харчування», комунальному підприємству «Комбінат дитячого харчування»

2 107 215

857 215

1 250 000

3.

1000000


0


Департамент культури Харківської міської ради

182 924 001

144 651 385

38 272 616


1010000


0


Департамент культури Харківської міської ради

182 924 001

144 651 385

38 272 616

1.

Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова

182 924 001

144 651 385

38 272 616

3.1.
2.

Удосконалення змісту і технологій освіти

182 924 001

144 651 385

38 272 616

3.1.1.
2.2.

Загальна середня та позашкільна освіта

182 924 001

144 651 385

38 272 616

3.1.1.1.
2.2.7.

Розвиток системи позашкільної освіти

182 924 001

144 651 385

38 272 616

3.1.1.1.1.

1011100

1100

0960

2.2.7.70.

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

182 924 001

144 651 385

38 272 616

Всього по програмі

3 417 583 025

2 992 943 974

424 639 051


Директор Департаменту освіти

Харківської міської ради О.І. Деменко


Директор Департаменту культури

Харківської міської ради С.І. Бабицька