Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на. 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік

Номер
1322/18
Сесія
23/7
Тип
Ненормативные документы
Дата прийняття
28/11/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сессия 7 созыва


РІШЕННЯВід 28.11.2018 № 1322/18

м. Харків

Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік, затвердженого рішенням 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №898/17, виклавши його у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров'я і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 898/17 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» у редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1322/18


КОШТОРИС

витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік

гривень

№№ з/п

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Розділ програми

Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу

Обсяг фінансування на 2018 рік

Всього

у тому числі:

Загальний фонд

Спеціальний фонд


0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

1 885 384 118

1 595 602 666

289 781 452

1

0712010

2010

0731


Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, в тому числі:

796 131 296

660 200 014

135 931 282

1.1
ч.1

Забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради

665 182 913

632 884 965

32 297 948

1.2
ч.2 р.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради:

- придбання медичного обладнання

42 502 156

-

42 502 156

1.3
ч.2 р.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення міста за життєвими показаннями:

- придбання тромболітичних, антитромботичних, гіпотензивних та антиаритмічних препаратів для лікування хворих на гострі серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, гіпертонічну хворобу та порушення серцевого ритму;

- придбання антигемофільного фактору для лікування хворих на гемофілію;

- придбання препаратів для комплексного лікування хворих на бронхіальну астму та хронічні обструктивні легеневі захворювання;

- придбання препаратів для лікування хворих на артрологічну патологію;

- придбання препаратів замісної терапії для лікування дітей, хворих на хронічну ниркову недостатність, та витратних матеріалів для гемодіалізу;

- придбання препаратів для анти бактеріальної терапії тяжких захворювань;

- придбання препаратів антикандидозної групи для лікування хворих на тяжкі кандидозні ураження;

- придбання протисудомних препаратів для лікування хворих на епілепсію, у яких застосування традиційної терапії не сприяє позитивній течії захворювання;

- придбання спеціального лікувального харчування для дорослих та дітей хворих на фенілкетонурію;

- придбання інтраокулярних лінз із комплектом розхідних матеріалів для лікування хворих з патологією зору;

- придбання препаратів для лікування неоваскулярної (вологої форми) вікової макулярної дегенерації у дорослих;

- придбання наборів для проведення операцій вітректомії;

- придбання слухових апаратів для дорослих та дітей із втратою слуху;

- придбання контрастуючих засобів та розхідних матеріалів для проведення цереброваскулярних ангіографічних досліджень у хворих на гостру цереброваскулярну патологію, в тому числі під час оперативних втручань;

- придбання препаратів для лікування кровотечі під час оперативних втручань;

- придбання препаратів для профілактики та лікування сказу, імунобіологічних препаратів;

- придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей;

- придбання сечо- та калоприймачів для стомованих хворих;

- придбання препаратів для лікування хворих із запальними хворобами кишечнику;

- придбання реактивів та розхідних матеріалів для лабораторних досліджень;

- придбання предметів медичного призначення;

- придбання препаратів для лікування псоріазу, ревматоїдного артриту та інших імунокомплексних і аутоімунних захворювань

21 822 499

21 822 499

-

1.4
ч.2 p.4

Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та на інші ендокринні захворювання жителів міста:

- придбання тест-смужок до глюкометрів для забезпечення самоконтролю рівня цукру в крові у хворих на цукровий діабет;

- придбання витратних матеріалів для визначення рівня глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії у хворих на цукровий діабет

1 046 752

1 046 752

-

1.5
ч.2 p.6

Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних некомерційних підприємствах Харківської міської ради:

- придбання дезінфекційних засобів

4 445 798

4 445 798

-

1.6
ч.2 p.12

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази комунальних суб'єктів господарювання охорони здоров'я Харківської міської ради:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

61 131 178

-

61 131 178

2

0712020

2020

0732


Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню, в тому числі:

26 522 932

24 017 632

2 505 300

2.1
ч.1

Забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради

25 553 614

23 797 214

1 756 400

2.2
ч.2 p.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради:

- придбання медичного обладнання

320 900

-

320 900

2.3
ч.2 p.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення міста за життєвими показаннями:

- придбання препаратів для анти бактеріальної терапії тяжких захворювань;

- придбання спеціального лікувального харчування для дорослих та дітей хворих на фенілкетонурію

111 227

111 227

-

2.4
ч.2 p.4

Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та на інші ендокринні захворювання жителів міста:

- придбання тест-смужок до глюкометрів для забезпечення самоконтролю рівня цукру в крові у хворих на цукровий діабет

2 405

2 405

-

2.5
ч.2 p.6

Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних некомерційних підприємствах Харківської міської ради:

- придбання дезінфекційних засобів

106 786

106 786

-

2.6
ч.2 p.12

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази комунальних суб'єктів господарювання охорони здоров'я Харківської міської ради:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

428 000

-

428 000

3

0712030

2030

0733


Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим, в тому числі:

181 754 083

157 159 421

24 594 662

3.1
ч.1

Забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради

160 899 748

150 998 248

9 901 500

3.2
ч.2 p.1

Впровадження новітніх технологій з надання високотехнологічної медичної допомоги новонародженим та дітям першого року життя:

- придбання медичного обладнання

2 950 000

-

2 950 000

3.3
ч.2 p.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних некомерціиних підприємств Харківської міської ради:

- придбання медичного обладнання для впровадження новітніх технологій

5 502 300

-

5 502 300

3.4
ч.2 р.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення міста за життєвими показаннями:

- придбання препаратів для невідкладної допомоги недоношеним новонародженим з метою заміщення природного сурфактанту у випадку розладів з боку бронхо- легеневої системи;

- придбання препаратів для упередження передчасних пологів;

- придбання препаратів для антибактеріальної терапії тяжких захворювань;

- придбання реактивів та розхідних матеріалів для лабораторних досліджень;

- придбання предметів медичного призначення;

- придбання препаратів для надання невідкладної допомоги жінкам з тяжкою матковою кровотечею

4 877 125

4 877 125

-

3.5
ч.2 p.6

Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних некомерційних підприємствах Харківської міської ради:

- придбання дезінфекційних засобів

1284 048

1 284 048

-

3.6
ч.2 p.12

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази комунальних суб'єктів господарювання охорони здоров'я Харківської міської ради:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

6 240 862

-

6 240 862

4

0712080

2080

0721


Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги , в тому числі:

411 635 784

348 226 017

63 409 767

4.1
ч.1

Забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради

360 753 294

344 872 254

15 881 040

4.2
ч.2 p.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради:

- придбання медичного обладнання

29 702 297

-

29 702 297

4.3
ч.2 p.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення міста за життєвими показаннями:

- придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей;

- придбання спеціального лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію;

- придбання реактивів та розхідних матеріалів для лабораторних досліджень

2412 501

2 412 501

-

4.4
ч.2 p.4

Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та на інші ендокринні захворювання жителів міста:

- придбання тест-смужок до глюкометрів для забезпечення самоконтролю рівня цукру в крові у хворих на цукровий діабет

141 262

141 262

-

4.5
ч.2 p.6

Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних некомерційних підприємствах Харківської міської ради:

- придбання дезінфекційних засобів

800 000

800 000

-

4.6
ч.2 p.12

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази комунальних суб'єктів господарювання охорони здоров'я Харківської міської ради:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

17 826 430

-

17 826 430

5

0712090

2090

0722


Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, в тому числі:

31 560 425

28 734 585

2 825 840

5.1
ч.1

Забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради

30 658 991

28 054 051

2 604 940

5.2
ч.2 p.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради:

- придбання медичного обладнання

160 900

-

160 900

5.3
ч.2 р.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення міста за життєвими показаннями:

- придбання антипсихотичних препаратів нового покоління для лікування психічних захворювань;

- придбання препаратів для лікування псоріазу, ревматоїдного артриту та інших імунокомплексних і аутоімунних захворювань

680 534

680 534

-

5.4
ч.2 p.12

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази комунальних суб'єктів господарювання охорони здоров'я Харківської міської ради:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

60 000

-

60 000

6

0712100

2100

0722


Стоматологічна допомога населенню, в тому числі:

103 867 551

80 068 963

23 798 588

6.1
ч.1

Забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради

102 475 051

80 068 963

22 406 088

6.2
ч.2 p.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради:

- придбання медичного обладнання

624 000

-

624 000

6.3
ч.2 p.12

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази комунальних суб'єктів господарювання охорони здоров'я Харківської міської ради:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

768 500

-

768 500

7

0712110

2110Первинна медична допомога населенню

246 908 738

222 947 478

23 961 260

7.1

0712113

2113

0721


Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями), в тому числі:

246 908 738

222 947 478

23 961 260

7.2
ч.1

Забезпечення функціонування комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради

212 508 873

212 508 873

-

7.3
ч.2 p.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров'я:

- придбання медичного обладнання

14 974 236

-

14 974 236

7.4
ч.2 p.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення міста за життєвими показаннями:

- придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей;

- придбання спеціального лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію

9 989 535

9 989 535

-

7.5
ч.2 p.4

Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та на інші ендокринні захворювання жителів міста:

- придбання тест-смужок до глюкометрів для забезпечення самоконтролю рівня цукру в крові у хворих на цукровий діабет

449 070

449 070

-

7.6
ч.2 p.12

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази комунальних суб'єктів господарювання охорони здоров'я Харківської міської ради:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

8 987 024

-

8 987 024

8

0712120

2120

0740


Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я, в тому числі:

713 872

713 872

-

8.1
ч.1

Забезпечення функціонування комунального закладу охорони здоров'я

713 872

713 872

-

9

0712140

2140Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я, в тому числі:

67 924 064

67 924 064

-

9.1

0712144

2144

0763


Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, в тому числі:

37 401 733

37 401 733

-

9.2


9410

0180

ч.2 p.4

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції - на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет -жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності

35 545 720

35 545 720

-

9.3

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину за рахунок залишку медичної субвенції з державного бюджету місту Харкову станом на 01.01.2018

1 856 013

1 856 013

-

9.4

0712146

2146

0763


Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, в тому числі:

30 522 331

30 522 331

-

9.5


9460

0180

ч.1

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

30 522 331

30 522 331

-

10

0712150

2150Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я, в тому числі:

2 610 620

2 610 620

-

10.1

0712151

2151

0763


Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я, в тому числі:

2 610 620

2 610 620

-

10.2
ч.1

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров'я

2 610 620

2 610 620

-

11

0716020

6020

0620


Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, в тому числі:

1 595 753

-

1 595 753

11.1
ч.2 р.7

Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування», у тому числі:

- огородження та благоустрій території виробничих потужностей за адресою: м. Харків, просп. Московський, 195

945 753

-

945 753

11.2
ч.2 р.8

Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова», у тому числі:

- проведення капітального ремонту частини системи опалення адміністративно-виробничого корпусу КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова»

650 000

-

650 000

12

0717360

7360Виконання інвестиційних проектів

309 000

-

309 000

12.1

0717363

7363

0490


Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

309 000

-

309 000

12.2
ч.2 p.12

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази комунальних суб'єктів господарювання охорони здоров'я Харківської міської ради:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

309 000

-

309 000

13

0717370

7370

0490


Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, в тому числі:

3 000 000

3 000 000

-

13.1
ч.2 р.10

Створення єдиного інформаційного поля та вдосконалення служби медичної статистики в системі охорони здоров'я міста:

- придбання фотоальбомів для новонароджених міста Харкова

3 000 000

3 000 000

-

14

0717670

7670

0490


Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, в тому числі:

10 850 000

-

10 850 000

14.1
ч.2 p.7

Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування», у тому числі:

- придбання обладнання для апаратного цеху за адресою: м. Харків, вул. Василя Стуса, 13;

- придбання виробничого обладнання для виробництва м'ясних пюре для дитячого харчування за адресою: м. Харків, просп. Московський, 195;

- придбання регулятора тиску;

- придбання комплекту комп'ютера та принтера


10 350 0008 342 208


1 960 000

29 104

18 688


--


-

-

-


10 350 0008 342 208


1 960 000

29 104

18 688

14.2
ч.2 p.8

Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова»:

- придбання легкового автомобіля для транспортного обслуговування медичних закладів міста Харкова

500 000

-

500 000


Усього за програмою:

1 885 384 118

1 595 602 666

289 781 452


Директор Департаменту

охорони здоров я Ю.В. Сороколат