Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік

Номер
/
Сесія
21/7
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
02/08/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 сессия 7 созыва
Р І Ш Е Н Н ЯВід _______№ ____/18 ПРОЕКТ

м. ХарківПро внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік

У зв'язку з уточненням напрямків та обсягів використання капітальних вкладень, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська радаВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік, затвердженої рішенням 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 852/17, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської  міської  ради з питань планування, бюджету і фінансів,
з питань промисловості, економічного розвитку та власності і секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. Кернес

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 сессия 7 созыва
Р Е Ш Е Н И ЕОт _______ № ____/18 ПРОЕКТ

г. Харьков

??????.Г.ОТО2014№ _____/14

ко

О внесении изменений в Программу экономического и социального развития г. Харькова на 2018 год

В связи с уточнением направлений и объемов использования капитальных вложений, на основании ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», руководствуясь ст. 59 указанного Закона, Харьковский городской советРЕШИЛ:


1. Внести изменения в Программу экономического и социального развития г. Харькова на 2018 год, утвержденную решением 17 сессии Харьковского городского совета 7 созыва от 20.12.2017 № 852/17, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные комиссии Харьковского городского совета по вопросам планирования, бюджета и финансов, по вопросам промышленности, экономического развития и собственности и секретаря Харьковского городского совета.Городской голова                                                                       Г.А. Кернес