Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки»

Номер
1109/18
Сесія
20/7
Тип
Нормативные документы
Дата прийняття
20/06/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 20.06.2018 № 1109/18

м. Харків

Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки»

З метою вдосконалення процесу громадського бюджетування у місті Харкові, враховуючи рекомендації робочої групи з питань громадського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки», виклавши Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. КернесДодаток

до Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі)

міста Харкова» на 2018-2021 роки

в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.06.2018 № 1109/18


ПОЛОЖЕННЯ

про громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова

(нова редакція)


1. Загальні положення

1.1. Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова (далі - Положення) визначає основні вимоги до організації та запровадження громадського бюджету (бюджету участі) у місті Харкові як інструменту розвитку демократії, в тому числі порядок подання, розгляду, відбору та реалізації пропозицій (проектів), що фінансуються за кошти громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова й спрямовані на задоволення спільних інтересів членів територіальної громади міста.

1.2. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) фінансуються проекти членів територіальної громади міста, реалізація яких можлива протягом поточного або наступного бюджетного року та які спрямовані на задоволення спільних інтересів членів територіальної громади міста.

1.3. Загальний обсяг громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова на один бюджетний рік визначається рішенням Харківської міської ради про бюджет міста Харкова на відповідний рік.

1.4. Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова проводиться за рахунок коштів бюджету міста Харкова та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2. Визначення термінів

2.1. Громадське бюджетування - це процес взаємодії Харківської міської ради та її виконавчих органів з громадськістю, спрямований на залучення мешканців міста Харкова до участі у бюджетному процесі, який передбачає виділення частини бюджету міста Харкова для фінансування проектів, поданих та обраних у результаті конкурсного відбору безпосередньо членами територіальної громади міста Харкова.

2.2. Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова (далі - громадський бюджет) - це частина бюджету міста Харкова, щодо якої напрямки фінансування визначаються безпосередньо членами територіальної громади міста шляхом відкритого голосування.

2.3. Територіальна громада міста Харкова (далі - територіальна громада) - громадяни України, об'єднані постійним проживанням у межах міста Харкова, що реалізують спільні інтереси, мають визначений законодавством правовий статус та право на самоврядування.

2.4. Проект - пропозиція, подана автором відповідно до вимог цього Положення для фінансування за кошти громадського бюджету, яка спрямована на розвиток міста Харкова. Проекти громадського бюджету міста Харкова за авторами класифікуються за такими категоріями:

- проекти, які подаються авторами - фізичними особами. На зазначені проекти виділяється 60 % загального обсягу громадського бюджету;

- проекти, які подаються авторами - громадськими організаціями. На зазначені проекти виділяється 40 % загального обсягу громадського бюджету.

2.5. Конкурс громадських проектів (далі - конкурс) - це процедура визначення членами територіальної громади міста Харкова проектних пропозицій, яка дає можливість відібрати кращі з надісланих на розгляд проектів шляхом голосування. Голосування та ідентифікація особи може бути проведена у приміщеннях центрів надання адміністративних послуг міста та/або через систему BankID.

2.6. Проекти-переможці - проекти, що відповідно до підсумків голосування набрали найбільшу кількість голосів і рекомендовані робочою групою до впровадження та фінансування.

2.7. Експертиза проектів - оцінка проектів на предмет їх відповідності законодавству, вимогам, встановленим для участі у громадському бюджеті міста Харкова, щодо належності до компетенції міської ради, а також доцільності та раціональності бюджету проекту для його практичної реалізації.

2.8. Робоча група з питань громадського бюджету (далі – робоча група) - створений розпорядженням міського голови консультативно-дорадчий орган для координації виконання основних заходів щодо запровадження та функціонування громадського бюджету міста Харкова, організації процесу відбору проектних пропозицій для фінансування з громадського бюджету, попереднього розгляду, експертизи та оцінки поданих проектів, аналізу можливості їх фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, контролю за виконанням проектів-переможців та попереднього розгляду звітів про їх виконання.

2.9. Автор - фізична особа - дієздатний громадянин України віком від 16 років, який постійно проживає та зареєстрований на території міста Харкова або має документ на підтвердження місця роботи, служби, навчання у місті Харкові, який в порядку, визначеному цим Положенням, підготував та подав проект для участі в конкурсі.

2.10. Автор - громадська організація - громадська організація, що здійснює свою діяльність на території міста Харкова, яка безпосередньо або її осередки зареєстровані в місті Харкові та яка в порядку, визначеному цим Положенням, підготувала та подала проект для участі в конкурсі.

2.11. Інформаційний портал - інтернет-платформа «Портал харків'янина», на якому відображається керування процесами громадського бюджету, здійснюється оприлюднення інформації щодо громадського бюджету, прийняття проектів, організація голосування та відображення результатів голосування тощо.

2.12. Головні розпорядники бюджетних коштів - виконавчі органи Харківської міської ради в особі їх керівників, що отримують повноваження шляхом установлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

3. Основні елементи громадського бюджетування

3.1. Громадське бюджетування в місті Харкові включає в себе:

3.1.1. Попередній етап, спрямований на запровадження громадського бюджету в місті Харкові.

3.1.2. Інформаційну кампанію щодо ознайомлення мешканців з основними засадами та принципами громадського бюджету.

3.1.3. Організацію процесу подання проектів, проведення роз'яснювальної роботи з цього питання.

3.1.4. Прийом проектів, аналіз поданих проектів із залученням спеціалістів та громадськості.

3.1.5. Презентацію проектів авторами та інформаційну кампанію щодо ознайомлення мешканців з проектами.

3.1.6. Організацію голосування, інформаційне супроводження процесу відбору проектів та голосування.

3.1.7. Визначення проектів-переможців шляхом голосування мешканців.

3.1.8. Надання бюджетних повноважень відповідному головному розпоряднику коштів бюджету міста.

3.1.9. Реалізацію проектів-переможців.

3.1.10. Контроль за виконанням проектів.

3.1.11. Звітування про впровадження проектів.

4. Повноваження та завдання робочої групи з питань громадського

бюджету

4.1. Для координації виконання основних заходів щодо запровадження та функціонування громадського бюджету міста Харкова, організації процесу відбору проектних пропозицій для фінансування з громадського бюджету, попереднього розгляду, експертизи та оцінки поданих проектів, аналізу можливості їх фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, контролю за виконанням проектів-переможців та попереднього розгляду звітів про їх виконання розпорядженням міського голови створюється робоча група з питань громадського бюджету, яка є колегіальним постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

4.2. Персональний склад робочої групи затверджується розпорядженням міського голови. Голова та секретар робочої групи визначаються розпорядженням міського голови з числа представників виконавчих органів Харківської міської ради, які входять до складу робочої групи.

4.3. До складу робочої групи входять 17 осіб: 6 представників громадськості, 4 депутати Харківської міської ради по одному від кожної фракції, 1 представник Молодіжної ради при Харківському міському голові та 6 представників виконавчих органів Харківської міської ради за напрямками діяльності.

4.4. Представники громадськості до складу робочої групи обираються шляхом відкритого голосування мешканців на інформаційному порталі, яке проводиться в порядку, встановленому робочою групою.

4.5. До обрання до складу робочої групи представників громадськості вона є правомочною вирішувати питання в рамках попереднього етапу, спрямованого на запровадження громадського бюджету міста Харкова (п. 3.1.1 розділу 3), в тому числі щодо організації голосування з відбору представників громадськості.

4.6. Права робочої групи з питань громадського бюджету:

4.6.1. Отримувати інформацію про хід реалізації проектів, які фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету.

4.6.2. Готувати висновки та рекомендації щодо проектів, поданих для реалізації в межах громадського бюджету.

4.6.3. Визначати зі свого складу уповноваженого представника для доповідей та співдоповідей з питань громадського бюджету на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради, засіданнях постійних депутатських комісій і пленарних засіданнях Харківської міської ради.

4.6.4. Залучати представників виконавчих органів Харківської міської ради до участі в діяльності робочої групи для надання консультацій і рекомендацій.

4.6.5. Звертатися до підприємств, установ та організацій із запитами та зверненнями щодо громадського бюджету.

4.6.6. Заслуховувати керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектів громадського бюджету.

4.7. Обов'язки робочої групи з питань громадського бюджету:

4.7.1. Проводити перевірку повноти та правильності заповнення форми проекту, відповідності проекту принципам та вимогам цього Положення.

4.7.2. Затверджувати форму бланка для подання проекту та інші необхідні документи.

4.7.3. Організовувати експертизу поданих проектів на предмет їх відповідності законодавству, вимогам, встановленим для участі у громадському бюджеті міста Харкова, щодо належності їх до компетенції міської ради, а також доцільності та раціональності бюджету проекту для його практичної реалізації.

4.7.4. Здійснювати аналіз висновків щодо кожного проекту, поданого для реалізації в межах громадського бюджету.

4.7.5. За результатами аналізу висновків та проведеної експертизи допускати або не допускати проекти на голосування.

4.7.6. Вести реєстр поданих проектів.

4.7.7. Розглядати звіти про виконання проектів у рамках громадського бюджету.

4.7.8. Проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати інформацію стосовно громадського бюджету на інформаційному порталі.

4.8. Робоча група працює у формі засідань, які є правомочними за присутності не менш половини членів робочої групи. Рішення на засіданні робочої групи ухвалюються простою більшістю голосів та оформлюються протоколами, які підписуються головою робочої групи. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним. Міський голова та депутати міської ради, що не входять до складу робочої групи, можуть брати участь у її діяльності з правом дорадчого голосу.

4.9. Протоколи засідань, висновки, рекомендації та інші документи готуються секретарем робочої групи і підписуються її головою.

4.10. Робоча група з питань громадського бюджету проводить засідання за потреби. Засідання робочої групи скликається її головою, про що своєчасно повідомляються всі члени робочої групи та оприлюднюється інформація в інших джерелах.

5. Освітньо-інформаційна діяльність у процесі впровадження

громадського бюджету

5.1. У процесі впровадження громадського бюджету проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яка містить три основних етапи:

5.1.1. Ознайомлення членів територіальної громади міста Харкова з основними положеннями та принципами громадського бюджету з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів.

5.1.2. Представлення громадськості отриманих проектів та залучення до участі в обговоренні.

5.1.3. Розповсюдження інформації щодо перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету.

5.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов'язана з ідеєю громадського бюджету та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу членів територіальної громади міста Харкова на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

5.3. У період, передбачений для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, усі зацікавлені члени територіальної громади міста Харкова можуть отримати на інформаційному порталі інформацію, яка стосується принципів, положень та порядку запровадження цього типу бюджетування.

5.4. Загальна інформація про громадський бюджет, проекти, що виносяться на конкурс, порядок голосування та інша необхідна інформація розміщується на інформаційному порталі, у центрах надання адміністративних послуг та інших публічних місцях, визначених робочою групою.

6. Вимоги до проектів

6.1. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) фінансуються інноваційні проекти членів територіальної громади міста, спрямовані на задоволення спільних інтересів членів територіальної громади, які не суперечать чинному законодавству України, реалізація яких належить до компетенції органів місцевого самоврядування і можлива протягом одного бюджетного року.

6.2. Проекти, реалізація яких може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету, повинні передбачати розвиток міста, його інфраструктури, підвищення комфорту проживання, проведення заходів, спрямованих на задоволення потреб жителів міста, у тому числі з використанням сучасних підходів і технологій, та мають бути покликані підняти місто та міську інфраструктуру на якісно новий рівень розвитку.

6.3. Проекти мають передбачати такі напрямки фінансування, які не відносяться до повноважень виконавчих органів Харківської міської ради у сфері поточного та капітального ремонту житлового фонду, ремонту дорожнього покриття та тротуарів. Проекти не можуть дублювати заплановані заходи розпорядників коштів на поточний рік, які передбачені чинними, затвердженими міською радою програмами.

6.4. Один проект може стосуватися не більше одного об'єкта, щодо якого відсутні судові спори, немає відкритого виконавчого провадження чи інших обтяжень (в іншому разі проект не підлягає реалізації).

6.5. До участі у конкурсі приймаються проекти:

- які відповідають нормам чинного законодавства;

- реалізація яких відноситься до компетенції Харківської міської ради та її виконавчих органів;

- які є унікальними та не дублюють заходи програм, затверджених міською радою;

- реалізація яких здійснюється першочергово на землях та в будівлях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова та не передані в оренду;

- термін реалізації яких не перевищує одного бюджетного року;

- бюджет яких включає всі витрати, ураховуючи розробку проектної документації, закупівлю товарів, робіт та послуг тощо;

- які є ґрунтовно опрацьованими та не мають фрагментарного характеру;

- витрати на утримання та обслуговування яких не перевищують вартості їх реалізації.

6.6. Подаючи проект на реалізацію, автор засвідчує свою згоду на вільне використання міською радою, виконавчими органами міської ради ідеї та складових цього проекту, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету.

6.7. Автор проекту несе відповідальність за порушення ним законодавства у сфері авторських прав та прав інтелектуальної власності.

7. Порядок подання проектів

7.1. Проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету подаються авторами відповідно до вимог цього Положення.

7.2. Проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету подаються за формою, що затверджується робочою групою, оприлюднюється на інформаційному порталі та в інших джерелах.

7.3. Проект має містити лаконічну назву, план заходів щодо його реалізації з етапами виконання, а також кошторис витрат на виконання проекту.

7.4. Проекти подаються шляхом заповнення форми на інформаційному порталі або надсилаються у паперовому вигляді до робочої групи. До зазначеної форми заявник може додатково надавати необхідні файли (фото, малюнки, схеми, креслення тощо).

7.5. Проект може бути профінансований за рахунок громадського бюджету не більше як на один мільйон гривень.

7.6. Пропозиції щодо реалізації проектів у разі їх невідповідності мають бути відкориговані чи змінені їх автором таким чином, щоб орієнтовна вартість реалізації такого проекту не виходила за межі суми коштів, виділених за відповідним напрямком.

7.7. До проектів, які подаються автором - фізичною особою в паперовому вигляді, додаються копії документів, що підтверджують наявність громадянства України, реєстрацію та постійне проживання на території міста Харкова або місце роботи, служби, навчання у місті Харкові.

7.8. При підготовці проекту автор забезпечує його відповідність вимогам цього Положення.

7.9. Проекти вносяться до реєстру поданих проектів, який ведеться секретарем робочої групи.

8. Порядок аналізу та розгляду проектів

8.1. Поданий проект та додаткові матеріали вносяться до реєстру поданих проектів і проходять перевірку на повноту та правильність заповнення форми. Строк і порядок проведення перевірки проектів встановлюються головою робочої групи у міру надходження проектів та не може перевищувати трьох робочих днів із дня реєстрації проекту. Перевірка проводиться відповідальними особами, визначеними головою робочої групи.

8.2. У разі якщо проект є неповним або заповненим з помилками, відповідальна особа телефоном або електронною поштою повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом трьох робочих днів із дня отримання відповідної інформації, проект відхиляється.

8.3. Проект, що пройшов перевірку, підлягає експертизі на предмет його відповідності законодавству, вимогам, встановленим для участі у громадському бюджеті міста Харкова, щодо належності до компетенції міської ради та її виконавчих органів, а також доцільності та раціональності бюджету проекту для його практичної реалізації.

8.4. У рамках проведення експертизи голова робочої групи направляє копію проекту до профільного (-их) виконавчого (-их) органу (-ів) Харківської міської ради та Юридичного департаменту Харківської міської ради.

8.5. Профільний виконавчий орган Харківської міської ради визначає можливість, доцільність і раціональність бюджету проекту для його практичної реалізації, про що направляє висновок до робочої групи протягом п'яти робочих днів з дня отримання проекту на погодження.

8.6. Юридичний департамент Харківської міської ради визначає питання віднесення проекту до компетенції міської ради, а також відповідність поданого проекту чинному законодавству України, актам Харківської міської ради та її виконавчих органів, розпорядженням міського голови, про що направляє висновок до робочої групи протягом п'яти робочих днів з дня отримання проекту на погодження.

8.7. У ході проведення експертизи профільні виконавчі органи можуть звертатися до авторів проектів із проханням про уточнення показників проектів. Такі уточнення до проектів подаються авторами до робочої групи для розгляду протягом трьох робочих днів з дня звернення до автора про таку необхідність.

8.8. На період перевірки та експертизи проект знаходиться в обмеженому доступі та не підлягає громадському обговоренню.

8.9. Загальний строк проведення експертизи проекту не може перевищувати двадцяти робочих днів. За результатами експертизи та аналізу проектів робоча група вирішує питання щодо:

- допуску / не допуску проекту до голосування;

- направлення проекту автору на доопрацювання (проект повинен бути доопрацьований протягом семи робочих днів із дня повідомлення автора про таку необхідність, у разі недоопрацювання автором проект знімається з розгляду);

- направлення авторам проектів пропозицій щодо об'єднання проектів, у разі якщо вони співпадають по суті. У разі якщо протягом семи робочих днів із дня відправлення зазначеної інформації авторам проектів останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільний проект або знімуть один із проектів із розгляду, проекти розглядатимуться в початковому варіанті.

8.10. Про результати розгляду повідомляється автор проекту поштою або іншим засобом зв'язку.

8.11. Автор проекту може в будь-який момент зняти його з розгляду, але не пізніше ніж за сім робочих днів до початку голосування.

8.12. Об'єднання або виділення проектів можливе лише за взаємною попередньою письмовою згодою авторів.

8.13. Внесення змін щодо суті проекту можливе лише за погодженням робочою групою за письмовою заявою автора проекту, поданою не пізніше ніж за сім робочих днів до початку голосування.

8.14. Автор проекту або уповноважена ним особа самостійно представляє проект у ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представленого проекту та ознайомлення з ним мешканців міста Харкова.

9. Організація голосування

9.1. Голосування проводиться протягом 60 календарних днів із дня офіційного оголошення про початок голосування та відбувається в період з вересня по жовтень.

9.2. Відбір для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету проектів, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють члени територіальної громади міста Харкова на інформаційному порталі шляхом авторизації через систему BankID та в центрах надання адміністративних послуг міста Харкова.

9.3. Порядок і механізми голосування, процедура підрахунку голосів визначається робочою групою та оприлюднюється на інформаційному порталі не пізніше ніж за сім робочих днів до початку голосування.

9.4. На інформаційному порталі та в центрах надання адміністративних послуг міста Харкова можна проголосувати за бажаний проект, а також отримати дані про перелік проектів, що беруть участь у голосуванні, та інформацію про них.

9.5. Одна особа може віддати три голоси за три проекти, але не більше як по одному голосу за один проект. Голосувати за проекти можуть громадяни України віком від 16 років, які зареєстровані та проживають на території міста Харкова або мають документи, що підтверджують місце роботи, служби, навчання у місті Харкові.

10. Встановлення результатів голосування та визначення переможців

10.1. Після завершення кінцевого терміну голосування робочою групою здійснюється підрахунок голосів та встановлення підсумків голосування.

10.2. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів, поданих через систему BankID та в центрах надання адміністративних послуг міста Харкова.

10.3. Підрахунок голосів проводиться за двома рейтингами - окремо за проектами, що подані авторами - фізичними особами, та окремо за проектами, що подані авторами - громадськими організаціями.

10.4. У разі якщо проекти набирають однакову кількість голосів, вищим у рейтингу вважається проект, який потребує меншого обсягу фінансування.

10.5. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проекти, які займають найвище місце в рамках свого рейтингу, до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету, виділених на відповідний рік на певну категорію проектів.

10.6. Останні за рейтингом проекти, що виходять за межі встановленого обсягу громадського бюджету на відповідну категорію проектів, не включаються до списку проектів-переможців, за винятком випадку, передбаченого п. 10.7.

10.7. Кошти, які були передбачені на реалізацію проектів авторів -фізичних осіб і які не було використано, додаються до суми коштів на реалізацію проектів авторів - громадських організацій і навпаки.

10.8. Результати голосування, рейтинги та списки проектів-переможців, рекомендованих до впровадження, затверджуються робочою групою.

11. Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження

громадського бюджету

11.1. Список проектів-переможців, рекомендованих до впровадження, вноситься на розгляд та затвердження Харківської міської ради.

11.2. Робоча група може рекомендувати авторів проектів-переможців до заохочення відзнаками Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету Харківської міської ради.

11.3. Проекти, затверджені рішенням Харківської міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету на відповідний бюджетний рік шляхом виділення бюджетних призначень відповідальним головним розпорядникам бюджетних коштів.

11.4. Реалізація проекту, поданого автором – громадською організацією, за його письмовою заявою може покладатися на громадську організацію за умови, що вона відповідає вимогам для роботи з бюджетними коштами та має необхідні ресурси для ефективної реалізації проекту.

11.5. Автор проекту на кожному етапі його впровадження може отримувати від відповідального головного розпорядника бюджетних коштів інформацію про хід роботи.

11.6. Відповідальний за реалізацію проекту головний розпорядник бюджетних коштів складає підсумковий звіт про результати впровадження проекту, який подає до робочої групи для розгляду та подальшого оприлюднення на інформаційному порталі.

11.7. Повний перелік проектів-переможців та звіти про впровадження проектів публікуються на інформаційному порталі.

12. Прикінцеві положення

12.1. Консультації щодо громадського бюджету міста Харкова мають циклічний характер, тобто повторюються щорічно.

12.2. Процес реалізації громадського бюджету підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для внесення змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського бюджету.

12.3. Рекомендації щодо змін у процедурі громадського бюджету на кожний наступний рік розробляє робоча група.

12.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку його прийняття.


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева