Про Основні заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики у виконавчих органах Харківської міської ради

Номер
349/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
06/06/2018
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТРІШЕННЯ


Від 06.06.2018 № 349

Про Основні заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики у виконавчих органах Харківської міської ради

На підставі ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», з метою запобігання корупційним і пов'язаним з корупцією проявам у виконавчих органах Харківської міської ради, керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Основні заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики у виконавчих органах Харківської міської ради (далі - Основні заходи), що додаються.

2. Керівникам виконавчих органів Харківської міської ради забезпечити:

- виконання Основних заходів;

- надання щорічно до 01 лютого інформації щодо виконання Основних заходів до відділу запобігання та виявлення корупції Служби персоналу Харківської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т.М.


Секретар міської ради О.М. Новак

Додаток

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 06.06.2018 № 349


Основні заходи

щодо реалізації державної антикорупційної політики у виконавчих органах Харківської міської ради


№ з/п

Назва заходу

Виконавці

Термін

1

2

3

4

1.

Забезпечення систематичного проведення особистих прийомів громадян та прямих телефонних ліній, під час яких мешканці міста отримують можливість безпосередньо звернутися до керівництва міста.

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів Харківської міської ради, Департамент діловодства Харківської міської ради

Постійно

2.

Забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині безперешкодного доступу громадськості для ознайомлення з розпорядженнями міського голови, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, проектами рішень, що підлягають обговоренню, шляхом їх розміщення на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету.

Департамент організаційної роботи Харківської міської ради, Департамент у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради

Постійно

3.

Забезпечення своєчасного надання суб'єктам звернення достовірної та у повному обсязі інформації відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції».

Керівники виконавчих органів Харківської міської ради

Постійно


інформації», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції».4.

Забезпечення розміщення та своєчасного оновлення на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, в приміщеннях центрів надання адміністративних послуг актуальної інформації, пов'язаної з наданням та отриманням адміністративних послуг.

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради, Департамент у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради

Постійно

5.

Організація та забезпечення проведення прийому громадян у центрах надання адміністративних послуг.

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради, керівники виконавчих органів Харківської міської ради

Постійно

6.

Проведення моніторингу здійснення регуляторної діяльності Харківською міською радою та її виконавчим комітетом щодо дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради

Постійно

7.

Вжиття заходів щодо забезпечення належної реалізації Закону України «Про публічні закупівлі».

Керівники виконавчих органів Харківської міської ради, голови тендерних комітетів

Постійно

8.

Проведення роз'яснювальної роботи щодо функціонування системи електронних публічних закупівель «ProZorro».

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

Постійно

9.

Проведення моніторингу ефективності використання бюджетних коштів.

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Постійно

10.

Проведення у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах міста антикорупційної інформацїйно-просвітницької роботи, у тому числі у формі зустрічей з працівниками спеціально уповноважених суб'єктів у формування в учнів, студентів та їх батьків нетерпимого ставлення до проявів корупції у цій сфері.

Департамент освіти Харківської міської ради

Постійно

11.

Вжиття заходів щодо недопущення у закладах охорони здоров'я зловживань з боку медичних працівників та керівників цих закладів, посилення контролю за рухом благодійних внесків, забезпечення висвітлення на офіційних сайтах, дошках оголошень закладів охорони здоров'я інформації про отримання і використання благодійної допомоги.

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

Постійно

12.

Сприяння громадському контролю за додержанням законодавства у сфері земельних відносин посадовими особами органів місцевого самоврядування шляхом надання консультативної інформації з питань, що належать до компетенції Харківської міської ради.

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

Постійно

13.

Забезпечення виконання нормативно-правових актів щодо реалізації державної політики з питань регулювання проходження служби в органах місцевого самоврядування, запобігання корупції, очищення влади.

Керівники виконавчих органів Харківської міської ради, Служба персоналу Харківської міської ради

Постійно

14.

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивної атестації.

Керівники виконавчих органів Харківської міської ради та їх кадрових підрозділів, Служба персоналу Харківської міської ради

Постійно

15.

Розміщення на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету оголошень про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Харківської міської ради.

Керівники виконавчих органів Харківської міської ради та їх кадрових підрозділів, Служба персоналу Харківської міської ради

Постійно

16.

Забезпечення дотримання посадовими особами Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Керівники виконавчім органів Харківської міської ради та їх кадрових підрозділів, Служба персоналу Харківської міської ради

Постійно

17.

Проведення роз'яснювальної роботи серед посадових осіб виконавчих органів Харківської міської ради з питань дотримання положень законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

Кадрові підрозділи та уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих органів Харківської міської ради, Служба персоналу Харківської міської ради, Юридичний департамент Харківської міської ради

Постійно

18.

Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб у виконавчих органах Харківської міської ради, про спеціальні обмеження, визначені законами України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Кадрові підрозділи виконавчих органів Харківської міської ради, Служба персоналу Харківської міської ради

Постійно

19.

Недопущення прийняття на службу до виконавчих органів Харківської міської ради осіб, які будуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або будуть прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Керівники виконавчих органів Харківської міської ради та їх кадрових підрозділів, Служба персоналу Харківської міської ради

Постійно

20.

Забезпечення проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції.

Кадрові підрозділи виконавчих органів Харківської міської ради, Служба персоналу Харківської міської ради

Постійно

21.

Забезпечення направлення посадових осіб Харківської міської ради на навчання за програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання проявам корупції в органах влади у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Служба персоналу Харківської міської ради

Постійно

22.

Надання допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих органів Харківської міської ради, відділ запобігання та виявлення корупції Служби персоналу Харківської міської ради


- посадовим особам виконавчих органів Харківської міської ради;

До 1 квітня

- особам, які претендують на зайняття посад в Харківській міській раді;

Протягом року

- особам, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій місцевого самоврядування;

Протягом року

- особам, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій місцевого самоврядування.

До 1 квітня

23.

Перевірка факту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих органів Харківської міської ради, відділ запобігання та виявлення корупції Служби персоналу Харківської міської ради


- посадовими особами виконавчих органів Харківської міської ради;

Протягом 10 робочих днів з 1 квітня

- особами, які претендують на зайняття посад в Харківській міській раді;

До призначення або обрання на посаду

- особами, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій місцевого самоврядування;

Протягом 5 робочих днів з дня припинення

- особами, які припинили у минулому році діяльність, пов'язану з виконанням функцій місцевого самоврядування.

Протягом 10 робочих днів з 1 квітня

24.

Направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих органів Харківської міської ради, відділ запобігання та виявлення корупції Служби персоналу Харківської міської ради

Протягом 3 робочих днів з дня виявлення

25.

Вжиття заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів, виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання.

Міський голова, заступники міського голови, заступники міського голови - директори департаментів, заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради, секретар міської ради, керівники виконавчих органів Харківської міської ради, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та вия&аення корупції виконавчих органів Харківської міської ради, відділ запобігання та виявлення корупції Служби персоналу Харківської міської ради

Постійно

26.

Ініціювання перед міським головою питання щодо проведення службового розслідування (перевірки) у разі виявлення факту недодержання вимог антикорупційного законодавства працівниками виконавчих органів Харківської міської ради.

Керівники виконавчих органів Харківської міської ради

Постійно

27.

Надання роз'яснень на звернення або запити (усні та письмові) щодо застосування норм антикорупційного законодавства.

Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих органів Харківської міської ради, відділ запобігання та виявлення корупції Служби персоналу Харківської міської ради, Юридичний департамент Харківської міської ради

Постійно

28.

Забезпечення належних умов для отримання від громадськості повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства, зокрема через телефонні лінії, офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, засоби електронного зв'язку.

Керівники виконавчих органів Харківської міської ради

Постійно

29.

Надання до відділу запобігання та виявлення корупції Служби персоналу Харківської міської ради інформації з копіями відповідних документів (судових рішень, розпоряджень міського голови, наказів тощо) щодо притягнення до відповідальності посадових осіб за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

Керівники виконавчих органів Харківської міської ради, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих органів Харківської міської ради

У разі встановлення фактів

30.

Інформування виконавчого комітету Харківської міської ради про стан дотримання посадовими особами Харківської міської ради вимог антикорупційного законодавства.

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Щорічно до 15 лютого


Заступник керуючого справами виконавчого комітету –

начальник Служби персоналу Харківської міської ради А.М. Прокудіна


Заступник міського голови – керуючий

справами виконавчого комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі