Про створення комунального закладу «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради»

Номер
1075/18
Сесія
19/7
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
18/04/2018
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 18.04.2018 № 1075/18

м. Харків

Про створення комунального закладу «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради»

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у закладах професійно-технічної освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальний заклад «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради» за адресою: 61123, м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 38 Г.

2. Затвердити Положення про комунальний заклад «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради» (додається).

3. Виконавчим органам Харківської міської ради здійснити відповідні заходи, пов'язані зі створенням комунального закладу, зазначеного у пункті 1 рішення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. КернесДодаток

до рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про створення комунального закладу «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради»

від 18.04.2018 № 1075/18


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення визначає порядок утворення та припинення, основні засади діяльності, а також правовий статус комунального закладу «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради» (далі - Центр).

1.2. Засновником Центру є Харківська міська рада (далі - Засновник), органом управління - Департамент освіти Харківської міської ради.

Засновник здійснює фінансування Центру, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує ремонт приміщень, їх господарське обслуговування тощо.

1.3. Власником майна (далі - Власник) є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Центр підзвітний та підконтрольний Департаменту освіти Харківської міської ради (далі - орган управління).

1.5. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про профессійно-технічну освіту», Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Департаменту освіти Харківської міської ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЦЕНТРУ

2.1. Центр є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп, відповідні бланки.

Центр набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

2.2. Центр утворено та зареєстровано у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Центр утримується за рахунок бюджету міста Харкова, кошти якого є джерелом доходів Центру.

2.3. Центр є неприбутковою установою та не передбачає отримання прибутку.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутку) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

2.4. Центр засновано відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України.

2.5. Власник та орган управління не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов'язаннями Власника та органу управління.

2.6. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

2.7. Центр має право створювати філії, відокремлені підрозділи.

2.8. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».

Скорочене найменування українською мовою: ХАРКІВСЬКИЙ ІРЦ.

Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАРЬКОВСКИЙ ИНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНЬІЙ ЦЕНТР ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА».

Скорочене найменування російською мовою: ХАРЬКОВСКИЙ ИРЦ.

Повне найменування англійською мовою: MUNICIPAL INSTITUTION «КНАRКІV INCLUSIVE RESOURCE CENTER OF KHARKIV CITY COUNCIL».

Скорочене найменування англійською мовою: Kharkiv IRC.

Юридична адреса Центру: м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 38 Г.


3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

3.1. Основною метою Центру є забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійно-технічної освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

3.2. Основні завдання Центру:

3.2.1. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, підготовка висновку та розроблення рекомендацій щодо форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини, програми навчання, організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини.

3.2.2. Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної та загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти), здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійно-технічної освіти та не отримують відповідної допомоги.

3.2.3. Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в Центрі, за згодою батьків (у виключних випадках одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої (малолітньої) дитини.

3.2.4. Ведення реєстру закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров'я, соціального захисту та громадських об'єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців закладів дошкільної освіти, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, громадських об'єднань, за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами.

3.2.5. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів освіти із питань організації інклюзивного навчання.

3.2.6. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів освіти, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям.

3.2.7. Взаємодія з педагогічними працівниками закладів освіти щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку Центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

3.2.8. Надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо мережі закладів дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти для здобуття відповідної освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги таким дітям.

3.2.9. Надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

3.2.10. Провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, майстер-класів із питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

3.2.11. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами та установами освіти, закладами охорони здоров'я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об'єднаннями, правоохоронними органами тощо щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку в разі потреби, із залученням відповідних спеціалістів; підготовка звітної інформації про результати діяльності Центру для Засновника, органу управління.

3.2.12. Інші функції відповідно до покладених на Центр завдань.

3.3. Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється відповідно до законодавства України.

3.4. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Центр має право:

4.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

4.1.2. Центр має право відповідно до законодавства України укладати угоди про співробітництво із закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами, громадськими об'єднаннями, у тому числі інших країн.

4.1.3. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх завдань у визначеному законодавством порядку.

4.1.4. Здійснювати діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення своєї роботи.

4.1.5. Надавати платні послуги відповідно до законодавства України.

4.1.6. Відмовити у прийнятті до Центру дитини та наданні їй відповідних послуг згідно з медичним висновком.

4.1.7. Для визначення і регулювання трудових правовідносин використовувати контрактну форму укладання трудового договору для категорій працівників у порядку та випадках, передбачених законом.

4.1.8. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.

4.2. З метою якісного виконання покладених завдань Центр зобов'язаний:

4.2.1. У разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров'я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції.

4.2.2. Вносити пропозиції Засновнику, органу управління щодо вдосконалення діяльності Центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

4.2.3. Залучати у разі потреби відповідних фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників закладів дошкільної освіти, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів тощо.

4.2.4. Створювати належні умови для ефективної діяльності, забезпечувати додержання нормативних вимог щодо охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм.

4.2.5. Працівники Центру зобов'язані дотримуватися моральних та етичних норм.


5. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

5.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Положення та законодавства України.

5.2. Засновник:

5.2.1. Приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію Центру.

5.2.2. Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування Центру.

5.3. Орган управління:

5.3.1. Залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічної допомоги шляхом укладення цивільно-правових угод за клопотанням Центру.

5.3.2. Проводить моніторинг виконання рекомендацій Центру закладами освіти міста.

5.3.3. Заслуховує звіт про діяльність Центру.

5.3.4. Здійснює в установленому порядку поточний контроль фінансово-господарської діяльності Центру, одержує від Центру інформацію щодо його діяльності.

5.4. Управління Центром здійснюється Департаментом освіти Харківської міської ради.

Безпосереднє керівництво Центром здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п'яти років за фахом. Директор Центру призначається на посаду директором Департаменту освіти Харківської міської ради за контрактом та звільняється з посади згідно із законодавством України.

5.5. Директор Центру:

5.5.1. Забезпечує діяльність Центру, несе відповідальність за свою діяльність перед учнями (вихованцями), батьками, працівниками, Засновником, органом управління тощо.

5.5.2. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру, здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня працівників.

5.5.3. Планує та організовує роботу Центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові (робочі) інструкції працівників Центру, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.5.4. Застосовує до працівників Центру заходи заохочення та дисциплінарного впливу.

5.5.5. Розпоряджається за погодженням з органом управління в установленому порядку майном Центру та його коштами, затверджує графік роботи Центру, укладає угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів Центру.

5.5.6. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності учнів (вихованців) та працівників Центру.

5.5.7. Діє від імені Центру, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами.

5.5.8. Подає органу управління річний звіт про діяльність Центру.

5.5.9. Забезпечує надання на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, запити та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів ґрунтовної, об'єктивної, документально підтвердженої інформації та аргументованих відповідей.

Якщо відповідь неможливо надати у строк, визначений у запиті або передбачений законодавством, направляє проміжну відповідь із зазначенням причин цього та дати надання остаточної відповіді.

У визначеному розпорядженням міського голови порядку підготовлені проекти відповідей на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, запити та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів погоджує з Юридичним департаментом Харківської міської ради.

5.5.10. Інформує територіальну громаду міста та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації в межах компетенції.

5.5.11. Укладає колективний договір згідно із законодавством України.

5.5.12. Відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Центру.

5.5.13. Виконує інші дії відповідно до цього Положення, контракту, нормативних документів із питань інклюзивної освіти та рішень Харківської міської ради згідно із законодавством України.

При невиконанні або неналежному виконанні своїх повноважень, передбачених цим Положенням, контрактом та встановлених законодавством України, директор Центру несе відповідальність у встановленому порядку згідно із законодавством України.

5.6. Засновник та орган управління має право проводити планові та позапланові перевірки діяльності Центру.

Контроль, перевірку та оцінку діяльності Центру здійснює Державна фіскальна служба України, державні органи, які здійснюють нагляд за санітарною, протипожежною та екологічною безпекою, дотриманням норм охорони праці, органи Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби, інші органи відповідно до законодавства України та цього Положення.

6. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Діяльність Центру забезпечують педагогічні працівники, які мають вишу освіту за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, вчителі лікувальної фізкультури, медична сестра, головний бухгалтер, бухгалтер тощо.

6.2. На посади педагогічних працівників Центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

6.3. Обов'язки фахівців Центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

6.4. Посади директора та фахівців Центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.

6.5. У разі потреби Центр може додатково залучати фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод з оплатою за фактично відпрацьований час.

6.6. Для надання психолого-педагогічної допомоги в Центрі вводяться посади вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, практичного психолога, вчителя лікувальної фізкультури тощо.

6.7. Головний бухгалтер, заступник директора призначаються на посаду та звільняються з посади директором Центру за погодженням з органом управління.

6.8. Кількісний та якісний склад працівників Центру визначається з урахуванням потреб територіальної громади, територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами. Штатний розпис Центру затверджується у встановленому порядку.

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Матеріально-технічна база Центру включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

7.2. Майно, закріплене за Центром, є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

7.3. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів. Кошторис Центру затверджується у встановленому порядку.

7.4. Джерелами фінансування Центру є кошти Засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

7.5. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, фінансову та іншу звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

7.6. Центр зобов'язаний забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату податків та зборів згідно із законодавством України.

7.7. Використання Центром бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавства України в галузі закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

7.8. Керівництво Центру несе відповідальність перед Власником, органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

8.1. Центр припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймається Засновником. Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

8.2. Під час реорганізації Центру його права та обов'язки переходять до правонаступника, що визначається Засновником.

8.3. Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

8.4. У разі припинення Центру як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету міста Харкова.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Зміни та доповнення до цього Положення у разі потреби вносяться Засновником та реєструються в установленому законом порядку.


Директор Департаменту освіти О.І. Деменко