Про заходи щодо забезпечення виконання рішення Харківської міської ради «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

Номер
15/
Сесія
/
Тип
Ненормативные документы
Дата прийняття
16.02.18
Видавник
Харьковский городской голова
Вид
Распоряжение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Від 16.02.2018 № 15

Про заходи щодо забезпечення виконання рішення Харківської міської ради «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

З метою забезпечення виконання бюджету міста Харкова на 2018 рік, на підставі ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити заходи щодо забезпечення виконання рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» (додаються).

2. Керівникам виконавчих органів Харківської міської ради:

2.1. Забезпечити виконання показників бюджету міста Харкова та заходів, затверджених цим розпорядженням.

2.2. Надавати інформацію про виконання зазначених заходів Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради щоквартально до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради (Таукешева Т.Д.) інформувати міського голову про хід виконання заходів до 27 квітня, 27 липня, 26 жовтня 2018 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Міський голова Г.А. Кернес

Додаток

до розпорядженням міського голови

від 16.02.2018 № 15Заходи

щодо забезпечення виконання рішення 17 сесії Харківської міської ради

7 скликання «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» від 20.12.2017 № 850/17


№ з/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

1.

Організувати системну реалізацію заходів щодо забезпечення виконання показників бюджету міста Харкова, затверджених на 2018 рік, з урахуванням додатку № 1.12 до рішення.

Виконавчі органи

міської ради разом з

Державною фіскальною

службою України

Протягом року

2.

Відповідно до частини третьої статті 45 та статті 78 Бюджетного кодексу України з метою виконання показників доходів бюджету міста направляти Головному управлінню Державної фіскальної служби у Харківській області і Харківському управлінню Офісу великих платників Державної фіскальної служби річні та помісячні показники обсягів надходжень до бюджету міста Харкова на 2018 рік.

Департамент бюджету і фінансів

Протягом місяця з дати

прийняття

рішення про

внесення змін

до бюджету

3.

Інформувати Департамент бюджету і фінансів про стан виконання затверджених Харківською міською радою показників за доходами у розрізі платежів, які адмініструють органи Державної фіскальної служби України, з обґрунтуванням причин невиконання планових показників та пропозиціями щодо залучення до бюджету міста Харкова додаткових надходжень.

Головне управління Державної фіскальної служби у Харківській

області, Харківське управління

Офісу великих

платників Державної

фіскальної служби

(за згодою)

Протягом року

(Інформація із

зазначеного

питання подається

до Департаменту

бюджету і фінансів

щомісячно до

10 числа місяця,

наступного за

звітним)

4.

Проводити щоденний моніторинг виконання доходної частини бюджету міста Харкова, у разі необхідності вносити пропозиції органам виконавчої влади для вжиття відповідних заходів.

Департамент бюджету і фінансів

Протягом року

5.

Аналізувати тенденції щодо наповнення бюджету міста та можливості залучення додаткових доходних джерел.

Департамент бюджету і

фінансів спільно з

іншими департаментами

міської ради

Протягом року

6.

Здійснювати оперативний контроль за наявністю належних підстав при погодженні висновків на повернення з бюджету міста надміру або помилково зарахованих коштів, звернувши особливу увагу на такі види податків, як податок на доходи фізичних осіб та місцеві податки і збори.

Департамент бюджету і фінансів

Протягом року

7.

Здійснювати аналіз реалізації норм рішення Харківської міської ради «Про місцеві податки і збори у місті Харкові».

3 урахуванням отриманих від територіальних органів Державної фіскальної служби України даних аналізувати стан та перспективи надходжень до бюджету міста податку на майно, єдиного податку.

Департамент бюджету і

фінансів спільно з

виконавчими органами

міської ради та

територіальними

органами Державної

фіскальної служби

України

Протягом року

8.

3 метою забезпечення повноти надходжень до бюджету міста Харкова плати за землю активізувати роботу щодо забезпечення повноти обліку земельних ділянок у місті, належного їх використання, повноти оформлення договорів оренди за всіма рішеннями, прийнятими Харківською міською радою, додаткових угод до них, інвентаризації діючих договорів оренди стосовно відповідності розмірів орендної плати нормам «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова», а також за наявності підстав -розірвання договорів оренди землі.

Взаємодіяти із зазначених питань з територіальними органами Державної фіскальної служби України.

Департамент земельних

відносин, Департамент

територіального

контролю,

Юридичний

департамент

Протягом року

9.

Активізувати роботу з контролю за усуненням виявлених фактів порушень вимог законодавства України при використанні земель комунальної власності, забезпечення повноти відшкодування збитків, завданих територіальній громаді міста Харкова через порушення земельного законодавства, та відповідного наповнення бюджету міста.

Взаємодіяти із зазначених питань з територіальними органами Державної фіскальної служби України.

Забезпечувати контроль за дотриманням містобудівного законодавства на території міста Харкова.

Інформувати Департамент бюджету і фінансів щодо накладених і стягнутих адміністративних штрафів у сфері містобудування та плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

Департамент

територіального

контролю

Протягом

року

(Інформація із

зазначених питань

подасться до

Департаменту

бюджету і фінансів

щомісячно до

05 числа місяця,

наступного за

звітним)

10.

Здійснювати заходи щодо виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста збору за місця для паркування транспортних засобів.

Департамент інфраструктури

Протягом року

11.

Вжити заходів щодо забезпечення виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Харкова.

Департамент економіки та

комунального майна, Управління комунального

майна та приватизації

Департаменту економіки

та комунального майна

Протягом року

12.

Забезпечити виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, з урахуванням Методики розрахунку орендної плати, посилення контролю за дотриманням умов договорів оренди та активізації позовної роботи щодо примусового стягнення заборгованості.

Департамент економіки та комунального майна,

Управління

комунального майна та приватизації

Департаменту

економіки та

комунального майна

спільно з Юридичним

департаментом

Протягом року

13.

Забезпечити контроль за повнотою надходжень до бюджету міста:

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- плати за надання інших адміністративних послуг.

Департамент реєстрації

Протягом року

14.

Вжити заходів щодо забезпечення виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста коштів від продажу землі. Забезпечити контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу земельних ділянок, своєчасним та в повному обсязі надходженням коштів від продажу землі.

Департамент земельних відносин

Протягом року

15.

Здійснювати заходи щодо залучення до бюджету розвитку бюджету міста Харкова коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», та забезпечувати своєчасне та повне перерахування належних сум.

Департамент економіки

та комунального майна,

Юридичний

департамент

Протягом року

16.

Здійснювати заходи щодо залучення коштів до цільового фонду Харківської міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.

Департамент бюджету і

фінансів, Департамент

земельних відносин,

Управління

комунального майна та

приватизації

Департаменту економіки

та комунального майна,

Департамент

територіального

контролю

Протягом року

17.

Здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2017 рік та бізнес-планів цих підприємств на 2018 рік.

Вживати заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати та сплати податків і зборів до державного та місцевих бюджетів.

Департамент економіки

та комунального майна,

виконавчі органи

міської ради, у

функціональному

підпорядкуванні яких

знаходяться комунальні

підприємства

До 16 березня 2018 року

(Про підсумки цієї

роботи доповідається

керівництву міста,

інформація із

зазначеного питання

подається до

Департаменту

бюджету і фінансів

до 01 квітня

2018 року)

Постійно

18.

Проаналізувати фінансовий стан міських комунальних підприємств за підсумками діяльності у І півріччі 2018 року і надати пропозиції щодо можливості встановлення відрахувань до бюджету міста частини їх чистого прибутку.

Департамент економіки та комунального майна

До 17 серпня 2018 року

(Про підсумки цієї

роботи доповідається

керівництву міста,

інформація із

зазначеного питання

подасться до

Департаменту

бюджету і фінансів

до 01 вересня

2018 року)

19.

Здійснювати заходи щодо збільшення надходжень до бюджету міста Харкова за рахунок погашення заборгованості з заробітної плати, заборгованості з платежів, що зараховуються до бюджету міста.

Департамент економіки

та комунального майна,

Департамент праці та

соціальної політики,

виконавчі органи

міської ради,

адміністрації районів

спільно з

територіальними

органами Державної

фіскальної служби

України

Протягом року

(Інформація щодо стану заборгованості з виплати заробітної

плати та вжитих заходів подається до

Департаменту бюджету і фінансів щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним)

20.

Вживати заходів щодо недопущення неефективного використання бюджетних коштів.

Головні розпорядники

коштів міського бюджету та бюджетів районів міста Харкова

Протягом року

21.

Провести заходи щодо приведення видатків на утримання мережі, штатів і контингентів у відповідність до наявних фінансових ресурсів.

Головні розпорядники

коштів міського бюджету та бюджетів районів міста Харкова

Протягом року

22.

Заборонити здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв'язку.

Виконавчі органи міської ради

Протягом року

23.

Максимально забезпечити відповідність мережі та штатної чисельності підвідомчих установ до обсягів медичної та освітньої субвенцій.

Департамент охорони

здоров'я, Департамент

освіти, Управління

освіти адміністрацій

районів

Протягом року

24.

Забезпечувати безумовне виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України у частині врахування в першочерговому порядку потреби в коштах:

- на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами.

Департамент бюджету і фінансів, виконавчі органи міської ради

Протягом року

25.

Забезпечувати відповідність змісту паспортів бюджетних програм рішенню 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами) та діючому законодавству.

Головні розпорядники

коштів міського

бюджету та бюджетів

районів міста Харкова,

Департамент бюджету

і фінансів

Протягом року

26.

Забезпечити перевірку затверджених на 2018 рік кошторисів та планів асигнувань (включаючи розрахунки до них) по бюджетних установах та комунальних підприємствах, які фінансуються з бюджету міста Харкова.

За підсумками перевірок внести пропозиції щодо скорочення асигнувань, які не підтверджені розрахунками або плануються в завищених обсягах.

Департамент бюджету і фінансів

По бюджетних

установах

до 05 квітня

2018 року,

по комунальних

підприємствах

- протягом

року

27.

Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення відповідних видатків за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених головним розпорядникам бюджетних асигнувань згідно помісячного розпису. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних надходжень.

Головні розпорядники

коштів міського бюджету та бюджетів районів міста Харкова

Протягом року

28.

Забезпечити врегулювання питання щодо бюджетної заборгованості, не допускаючи виникнення кредиторської заборгованості із захищених статей видатків, утворення кредиторської заборгованості з необ'єктивних причин; організувати роботу зі списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув. Продовжити претензійно-позовну роботу зі стягнення дебіторської заборгованості.

Головні розпорядники

коштів міського бюджету та бюджетів районів міста Харкова

Протягом року

29.

Установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи в межах лімітів, затверджених рішенням 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» та забезпечити укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядникам лімітів споживання.

Головні розпорядники

коштів міського бюджету та бюджетів районів міста Харкова

До 01 березня 2018 року

30.

Розробити та затвердити для кожної бюджетної установи заходи щодо реальної економії споживання енергоносіїв.

Головні розпорядники

коштів міського бюджету та бюджетів районів міста Харкова

До 05 квітня 2018 року

31.

Забезпечити своєчасну оплату за спожиті енергоносії та постійний моніторинг зареєстрованих бюджетних зобов'язань.

Головні розпорядники

коштів міського бюджету та бюджетів районів міста Харкова

Протягом року

32.

Щомісячно проводити аналіз споживання бюджетними установами енергоресурсів в натуральних показниках у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, причин зростання обсягів їх споживання та виникнення кредиторської заборгованості.

Департамент бюджету і

фінансів, головні

розпорядники коштів

міського бюджету та

бюджетів районів міста

Харкова

Протягом року

33.

Забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи заборгованості з таких виплат.

Головні розпорядники

коштів міського бюджету та бюджетів районів міста Харкова

Протягом року

34.

Розробляти проекти нових міських програм та вносити зміни до існуючих програм відповідно до реальних фінансових можливостей бюджету міста Харкова та з урахуванням результативності їх виконання у минулі роки.

Виконавчі органи міської ради

Протягом року

35.

Здійснити заходи щодо розробки порядку формування регіонального замовлення з підготовки робітничих кадрів.

Департамент освіти,

Управління освіти

адміністрацій районів

Протягом року

36.

Здійснювати подальшу модернізацію мережі професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням необхідності їх укрупнення та здійснення підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб.

Департамент освіти

Протягом року

37.

Розробити пропозиції щодо розширення джерел фінансування закладів культури шляхом стимулювання позабюджетного фінансування (налагодження зв'язків між закладами культури та бізнесом).

Департамент культури

Протягом року

38.

Установлювати посадові оклади (ставки), надбавки, доплати, виплачувати всі види допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам міської ради, її виконавчих органів виключно в межах фонду оплати праці.

Виконавчі органи міської ради

Протягом року

39.

Здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

Головні розпорядники

коштів міського бюджету та бюджетів районів міста Харкова

Протягом року

40.

Забезпечити внутрішній контроль за повнотою надходжень власних коштів бюджетних установ, взяттям бюджетних зобов'язань, витрачанням бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів.

Головні розпорядники

коштів міського бюджету та бюджетів районів міста Харкова

Протягом року

41.

Оприлюднювати інформацію про бюджет міста Харкова, про заплановане та фактичне використання коштів бюджету міста Харкова відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».

Департамент бюджету і

фінансів, головні розпорядники

коштів міського бюджету та бюджетів районів міста Харкова

Протягом року

42.

Забезпечувати розробку, затвердження та оприлюднення паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм).

Головні розпорядники

коштів міського бюджету та бюджетів районів міста Харкова

У визначений

законодавством

термін


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвіш