Про організацію та проведення Міського конкурсу інвестиційних іміджевих проектів у 2018 році

Номер
/
Сесія
/
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
12.02.18
Видавник
Исполнительный комитет Харьковского городского совета
Вид
Решение

9У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТР І Ш Е Н Н ЯПроект


Від______________ № ________


Про організацію та проведення Міського конкурсу інвестиційних іміджевих проектів у 2018 році
З метою пошуку і виявлення перспективних інвестиційних проектів, визначення проектів-переможців із подальшим сприянням ефективній підготовці грантових заяв для залучення інвестиційних коштів до розбудови міста, на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів, затвердженої рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 445/16, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради


ВИРІШИВ:


1. Затвердити Положення про організацію та проведення Міського конкурсу інвестиційних проектів у 2018 році (далі – Конкурс) згідно з додатком 1.

2. Затвердити склад Експертної ради Конкурсу згідно з додатком 2.

3. Управлінню інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім’ї молоді та спорту Харківської міської ради (Грецька-Миргородська В.В.) забезпечити проведення Конкурсу.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань сім`ї, молоді та спорту Лобойченка К.А.
Міський голова Г.А. КернесДодаток 1

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради


від_________№_____ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ МІСЬКОГО КОНКУРСУ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ІМІДЖЕВИХ ПРОЕКТІВ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Міський конкурс інноваційно-інвестиційних та іміджевих проектів (далі – Конкурс) є одним із видів муніципальних інвестицій у сфері підтримки громадських ініціатив, спрямованих на покращення іміджу м. Харкова на національному та міжнародному рівнях.

1.2. Завдання Конкурсу:

 • активізація суспільно корисного громадського руху в м. Харкові;

 • залучення громадських організацій до вирішення питань соціального, економічного, культурного розвитку м. Харкова;

 • створення сприятливих передумов для діяльності в м. Харкові донорів та потенційних інвесторів;

 • підвищення конкурентоспроможності м. Харкова.

1.3. Організаційне та методичне забезпечення Конкурсу, поточний контроль за якістю реалізації та підсумкове оцінювання результатів проектів організаціями-виконавцями здійснює Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради (далі – Управління).

2. УМОВИ КОНКУРСУ

2.1. Конкурс проводиться за такими категоріями:

 1. «міні-проекти», в яких плановий обсяг фінансування з бюджету міста Харкова становить від 20 тис. грн до 50 тис. грн;

 2. «середні проекти», в яких плановий обсяг фінансування з бюджету міста Харкова становить від 50 тис. грн до 100 тис. грн;

 3. «великі проекти», в яких плановий обсяг фінансування з бюджету міста Харкова становить від 100 тис. грн до 200 тис. грн.

2.2. До участі у Конкурсі допускаються проекти, подані неполітичними, неприбутковими, нерелігійними громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями (далі – Організації), які відповідають таким вимогам:

2.2.1. Організація має бути зареєстрована у встановленому законодавством порядку та мати статус юридичної особи.

2.2.2. Для участі у категорії «міні-проекти» Організація має бути зареєстрована не менше 1 року до дати оголошення Конкурсу. Для участі у категорії «середні проекти» Організація має бути зареєстрована не менше 2 років до дати оголошення Конкурсу. Для участі у категорії «великі проекти» Організація має бути зареєстрована не менше 3 років до дати оголошення Конкурсу.

2.3. Кожна громадська організація може подати на Конкурс не більше однієї проектної заявки за кожною із категорій, у тому числі у складі спільних проектів.

2.4. Види проектів можуть бути такої спрямованості (не обмежуючись ними):

- проведення національних або міжнародних форумів, конгресів, виставок, фестивалів, конкурсів;

- заходи, спрямовані на вдосконалення міської інфраструктури, її розбудову, підвищення інноваційної, інвестиційної привабливості міста Харкова, створення сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату
в місті тощо.

2.5. Проектами не повинно передбачатися: безпосереднє утримання штатних працівників Організації, оплата офісних приміщень Організацій, комунальних послуг та здійснення капітальних вкладень.

2.6. Проект має реалізовуватися на території м. Харкова.

2.7. Для проектів, які беруть участь у Конкурсі за категорією
«міні-проекти», запитувана від Управління сума має становити не більше 90 % від загального бюджету проекту. Для проектів, які беруть участь у Конкурсі за категорією «середні проекти», запитувана від Управління сума має становити не більше 85 % загального бюджету проекту. Для проектів, які беруть участь у Конкурсі за категорією «великі проекти», запитувана від Управління сума має становити не більше 80 % від загального бюджету проекту.

2.8. Не допускаються до участі в Конкурсі проекти:

- які не відповідають пріоритетам Конкурсу;

- при виявленні недостовірної інформації про діяльність Організації- заявника;

- при наданні конкурсної документації не в повному обсязі або якщо документація не відповідає вимогам цього Положення;

- при надходженні конкурсної документації після закінчення встановленого строку її прийому.

2.9. Організації несуть відповідальність за достовірність інформації, яку вони надають, відповідно до чинного законодавства України.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Форми заяви, проектної заявки та інших документів, необхідних для участі у Конкурсі, розробляються та затверджуються Управлінням.

3.2. Рішення про початок Конкурсу та прийом конкурсної документації оголошується Управлінням відповідним наказом начальника Управління.

3.3. Конкурсна документація приймається протягом 42 календарних днів від дня оголошення про початок Конкурсу на офіційному сайті Харківської міської ради.

3.4. Для участі у Конкурсі Організація надає до Управління (61003,
м. Харків, майдан
Конституції, 7, 1-й пов., каб. 11) комплект конкурсної документації.

3.5. Комплект конкурсної документації повинен містити:

 • заяву до Управління за підписом керівника Організації щодо участі у Конкурсі;

 • проектну заявку, складену за встановленою формою (1 друкований примірник, завірений необхідними підписами та печаткою Організації, та електронний варіант у форматі pdf);

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію Організації або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

 • витяг з Єдиного державного реєстру платників податків;

 • копію Статуту Організації;

 • довіреність (витяг з протоколу) на члена Організації – керівника проекту, якщо керівник проекту не є керівником Організації;

 • копію податкового звіту Організації про використання коштів неприбутковими організаціями за останній звітній період.

3.6. Також Організація може додати до конкурсної документації резюме основних виконавців проекту, партнерські угоди, листи підтримки тощо.

3.7. Для проведення оцінювання проектних пропозицій та визначення переможців створюється Експертна рада, до якої повинні бути включені представники депутатського корпусу Харківської міської ради, працівники Управління та представники громадськості.

3.8. Подані до участі у Конкурсі проектні заявки передаються на розгляд Експертної ради, яка має прийняти рішення щодо результатів Конкурсу не пізніше 14 календарних днів від дня завершення прийому конкурсної документації.

3.9. До повноважень Експертної ради належить:

 • розгляд конкурсної документації Організацій;

 • право запросити від Організації-заявника додаткову інформацію щодо її діяльності або поданого проекту;

 • проведення за потреби додаткової перевірки інформації, наданої Організацією, із залученням відповідних спеціалістів Харківської міської ради та незалежних експертів;

 • ухвалення рішення про допуск до участі у Конкурсі проектів або про зняття учасників із Конкурсу відповідно до вимог цього Положення;

 • визначення переможців Конкурсу та надання Управлінню рекомендацій щодо обсягів фінансування проектів Організацій – переможців Конкурсу.

3.10. Засідання Експертної ради є правомочним, якщо у ньому бере участь більшість членів Експертної ради.

3.11. Рішення Експертної ради ухвалюються простою більшістю голосів із числа членів, які беруть участь у засіданні. Форма голосування визначається окремо. У разі рівного розподілу голосів перевагу має пропозиція, за яку проголосував голова Експертної ради.

3.12. Надані на Конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

3.13. Оцінка проектів членами Експертної ради здійснюється за такими критеріями:

 1. відповідність проектної заявки пріоритетам і цілям Конкурсу;

 2. відповідність проектної заявки Стратегії розвитку м. Харкова, програмі соціального та економічного розвитку міста, муніципальним цільовим програмам;

 3. креативний підхід до вирішення проблеми та інноваційний потенціал проекту;

 4. реалістичність та здійсненність проекту з точки зору поставлених цілей та очікуваних результатів;

 5. логічна узгодженість проектної заявки;

 6. вимірюваність результатів проекту, наявність критеріїв (індикаторів) оцінки успішності проекту;

 7. можливий довготерміновий вплив та мультиплікаційний ефект проекту;

 8. економічна ефективність та обґрунтованість бюджету проекту;

 9. інформаційне забезпечення та медійна стратегія щодо використання результатів проекту;

 10. потенціал і досвід Організації-заявника та партнерів.

3.14. Оцінка за кожним критерієм відбувається за 5-ти бальною шкалою (1 – дуже погано; 2 – погано; 3 – задовільно; 4 – добре; 5 – дуже добре).

3.15. Якщо в одного чи декількох членів Експертної ради виникає конфлікт інтересів, визначений чинним законодавством України, щодо окремих проектних пропозицій, то про його існування повинні бути проінформовані всі члени Експертної ради. Член Експертної ради, що має конфлікт інтересів, повинен утриматися від оцінювання та голосування щодо такої проектної пропозиції.

3.16. Переможці Конкурсу укладають угоду з Управлінням, в якій встановлюються взаємні обов’язки сторін.

3.17. Організації-переможці Конкурсу мають відкрити рахунки в управліннях Державного казначейства України у відповідному районі міста Харкова згідно зі своєю юридичною адресою.

3.18. Підсумкові описовий та фінансовий звіти мають бути надані Організаціями-виконавцями до Управління не пізніше 01 грудня 2018 року.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Внесення змін та доповнень до цього Положення чи його скасування здійснюється в порядку, встановленому для його прийняття.Директор Департаменту

у справах сім’ї, молоді та спорту О.С. ЧубаровЗаступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-ТерашвіліДодаток №2

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради


від_________№_____Персональний склад
Експертної ради Міського конкурсу інноваційно-інвестиційних та іміджевих проектів


Кулініч
Олег Васильович

- доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою), голова Експертної ради;


Грецька-Миргородська
Вікторія Вікторівна

- начальник Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, секретар Експертної ради.Члени Експертної радиЧичина
Ольга Андріївна

- голова постійної комісії Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) (за згодою);


Казусь
Володимир Миколайович

- директор Харківського міського благодійного фонду «Благо» (за згодою);


Ткачов
Денис Станіславович

- координатор проектів Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ (за згодою);


Старченко
Олена Валеріївна

- заступник начальника управління – начальник відділу проведення іміджевих заходів Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради;
Бежко
Владислав Сергійович

- заступник начальника відділу інноваційних, інвестиційних та грантових проектів Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

Директор Департаменту

у справах сім’ї, молоді та спорту О.С. Чубаров


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі