Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в Харківській міській раді

Номер
164/
Сесія
/
Тип
Нормативные документы
Дата прийняття
29/12/2017
Видавник
Харьковский городской голова
Вид
Распоряжение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВАРОЗПОРЯДЖЕННЯВід 29.12.2017 № 164

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в Харківській міській раді

З метою належного проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування в Харківській міській раді, на підставі ст.ст. 56-58 Закону України «Про запобігання корупції», Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №171, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в Харківській міській раді (додається).

2. Визначити Службу персоналу Харківської міської ради та кадрові підрозділи виконавчих органів Харківської міської ради відповідальними за забезпечення організації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в Харківській міській раді.

3. Вважати такими, що втратили чинність:

- розпорядження міського голови від 11.03.2014 № 23 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування в Харківській міській раді»;

- пункт 2 розпорядження міського голови від 31.12.2014 №137 «Про організацію проведення перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування в Харківській міській раді»;

- пункт 1 розпорядження міського голови від 27.02.2015 №26 «Про внесення змін до розпоряджень міського голови від 11.03.2014 № 23, від 31.10.2014 № 1469/2к, від 31.12.2014 № 137».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т.М.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до розпорядження міського голови

від 29.12.2017 № 164


ПОРЯДОК

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в Харківській міській раді

1. Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в Харківській міській раді (далі - Порядок), розроблено на підставі статей 56-58 Закону України «Про запобігання корупції», Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 (далі - Постанова), з метою визначення чіткої процедури для здійснення виконавчими органами Харківської міської ради належної організації проведення спеціальної перевірки.

2. Спеціальній перевірці підлягають відомості про осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (крім кандидатів на посаду міського голови) (далі - претенденти), у тому числі відомості, подані особисто, щодо:

1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення;

2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов'язані з корупцією правопорушення;

3) достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

4) наявності в особи корпоративних прав;

5) стану здоров'я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я), освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання;

6) відношення особи до військового обов'язку;

7) наявності в особи допуску до державної таємниці (якщо такий допуск необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади);

8) поширення на особу передбаченої Законом України «Про очищення влади» заборони займати відповідну посаду.

3. Організацію проведення спеціальної перевірки забезпечують:

1) Служба персоналу Харківської міської ради - щодо осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в Апараті Харківської міської ради та виконавчого комітету;

2) кадрові підрозділи відповідних виконавчих органів Харківської міської ради - щодо осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком у цих виконавчих органах.

4. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою претендента (форма 1 до Постанови), яка подається разом із заявою про призначення, а в разі конкурсного відбору згода подається протягом трьох днів із дати одержання претендентом повідомлення про результати конкурсу.

У разі ненадання претендентом згоди спеціальна перевірка стосовно нього не проводиться і питання щодо його призначення на відповідну посаду не розглядається.

Претендент, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, під час призначення в порядку переведення письмово повідомляє про це із зазначенням найменування органу, яким організовано проведення такої перевірки.

Керівник виконавчого органу, на зайняття посади в якому претендує особа, не пізніше наступного робочого дня після одержання повідомлення від претендента надсилає запит про надання копії довідки про результати спеціальної перевірки до органу, де проводилася така перевірка.

Питання про призначення претендента на посаду розглядається після отримання копії такої довідки.

5. Кадрові підрозділи виконавчих органів Харківської міської ради в день одержання згоди претендента на проведення спеціальної перевірки подають до Служби персоналу Харківської міської ради запити про проведення спеціальної перевірки (форма 2 до Постанови) до органів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, з копіями відповідних документів, засвідченими належним чином.

6. Спеціальна перевірка проводиться:

6.1. Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у Харківській області - щодо наявності в Єдиному державному реєстрі судових рішень відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності.

6.1.1. До запиту додаються копії:

- письмової згоди претендента на проведення спеціальної перевірки;

- автобіографії;

- паспорта.

6.2. Головним управлінням Національної поліції в Харківській області - щодо наявності судимості, її зняття, погашення.

6.2.1. До запиту додаються копії:

- письмової згоди претендента на проведення спеціальної перевірки;

- автобіографії;

- паспорта.

6.3. Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області - щодо наявності в особи корпоративних прав.

6.3.1. До запиту додаються копії:

- письмової згоди претендента на проведення спеціальної перевірки;

- автобіографії;

- паспорта.

6.4. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - щодо наявності в особи корпоративних прав.

6.4.1. До запиту додаються копії:

- письмової згоди претендента на проведення спеціальної перевірки;

- автобіографії;

- паспорта.

6.5. Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області - щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», відомостей про претендента на посаду.

6.5.1. До запиту додаються:

- копія письмової згоди претендента на проведення спеціальної перевірки;

копія заяви про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» або копія довідки про результати перевірки, якщо стосовно претендента така перевірка вже проводилася.

- копія автобіографії;

- копія паспорта;

- запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», передбачений Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 16.10.2014 № 1704/5.

6.6. Національним агентством з питань запобігання корупції - щодо достовірності відомостей, зазначених претендентом у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

6.6.1. До запиту додаються копії:

- письмової згоди претендента на проведення спеціальної перевірки;

- автобіографії;

- паспорта.

6.7. Головним територіальним управлінням юстиції в Харківській області - щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про претендента.

6.7.1. До запиту додаються:

- копія письмової згоди претендента на проведення спеціальної перевірки;

- копія автобіографії;

- копія паспорта;

- запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, передбачений Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5.

6.8. Департаментом охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації - щодо відомостей про стан здоров'я претендента (в частині перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я).

6.8.1. До запиту додаються копії:

- письмової згоди претендента на проведення спеціальної перевірки;

- автобіографії;

- паспорта;

- медичної довідки про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, затвердженої наказом МОЗ України від 17.01.2002 № 12;

- сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду, затвердженого наказом МОЗ України від 28.11.1997 № 339.

6.9. Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації - щодо освіти, наявності у претендента на посаду наукового ступеня, вченого звання.

6.9.1. До запиту додаються копії:

- письмової згоди претендента на проведення спеціальної перевірки (кількість копій надається за кількістю дипломів);

- автобіографії;

- паспорта;

- документів про освіту державного зразка (у тому числі виданих навчальними закладами інших держав, визнаних в Україні в установленому порядку), вчені звання, наукові ступені (з відповідними додатками);

- документа, що підтверджує зміну прізвища особи (за наявності).

6.10. Службою безпеки України - щодо наявності у претендента допуску до державної таємниці, а також щодо відношення його до військового обов'язку (в частині персонально-якісного обліку військовозобов'язаних СБУ).

6.10.1. До запиту додаються копії:

- письмової згоди претендента на проведення спеціальної перевірки;

- автобіографії;

- паспорта.

6.11. Харківський обласний військовий комісаріат - щодо відношення особи до військового обов'язку (крім випадків персонально-якісного обліку військовозобов'язаних СБУ).

6.11.1. До запиту додаються копії:

- письмової згоди претендента на проведення спеціальної перевірки;

- автобіографії;

- паспорта;

- військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

7. Запит підписується міським головою або особою, що його заміщує у разі відсутності.

8. Належним чином оформлені та підписані запити з відповідними копіями документів Служба персоналу Харківської міської ради не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди претендента на проведення спеціальної перевірки надає до Департаменту діловодства Харківської міської ради для відправлення.

9. Відповідно до законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», з метою забезпечення прав на недоторканість особистого життя та забезпечення захисту персональних даних претендентів запити до органів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, направляються поштовим зв'язком спеціального призначення.

10. Служба персоналу Харківської міської ради або кадровий підрозділ виконавчого органу Харківської міської ради, який готував запит, на підставі отриманої інформації про результати спеціальної перевірки готує довідку про результати спеціальної перевірки (форма 3 до Постанови), яка підписується його керівником.

11. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки розбіжностей у поданих претендентом автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік претенденту повідомляється про такий факт і йому надається можливість протягом п'яти робочих днів надати письмове пояснення та/або виправити розбіжності.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду зазначеного пояснення претендента факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей протягом трьох робочих днів про виявлений факт листом за підписом міського голови повідомляється правоохоронним органам та відмовляється претенденту у призначенні на посаду.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента, які не відповідають встановленим законодавством вимогам щодо зайняття посади (в тому числі факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»), претенденту листом за підписом міського голови відмовляється у призначенні на посаду.

12. Претендент, щодо якого проведено спеціальну перевірку, має право на ознайомлення з довідкою про результати такої перевірки та в разі незгоди з її результатами може подати свої зауваження у письмовій формі.

13. Рішення про призначення або відмову у призначенні претендента на посаду приймається після проведення спеціальної перевірки, крім випадку, передбаченого пунктом 15 цього Порядку.

Рішення про відмову у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки може бути оскаржено до суду.

14. Довідка про результати спеціальної перевірки або копія довідки про результати раніше проведеної спеціальної перевірки додається до документів, поданих претендентом, або до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення (обрання) на посаду.

15. Спеціальна перевірка стосовно претендентів на посади, призначення (обрання) чи затвердження на які здійснюється міською радою, проводиться відповідно до цього Порядку після їх призначення (обрання) чи затвердження на відповідні посади.

Для проведення спеціальної перевірки такі особи протягом трьох робочих днів з дня призначення (обрання) чи затвердження подають до Служби персоналу Харківської міської ради згоду на проведення спеціальної перевірки та документи, зазначені у пункті 6 цього Порядку.

У разі ненадання такою особою у встановлений строк згоди на проведення спеціальної перевірки або встановлення за результатами її проведення обставин, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) чи затвердженні на посаду, її повноваження за відповідною посадою достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради. Така особа звільняється з посади без прийняття рішення міською радою.


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Заступник керуючого справами

виконавчого комітету - начальник

Служби персоналу Харківської

міської ради А.М. Прокудіна