Про затвердження Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2018-2020 рр.

Номер
900/17
Сесія
17/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
20/12/2017
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 20.12.2017 № 900/17

м. Харків

Про затвердження Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2018-2020 рр.

З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування міста Харкова та громадськості щодо створення сприятливого середовища для дітей, на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 230-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року», керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську комплексну програму «Назустріч дітям» на 2018-2020 рр. (додається).

2. Фінансування Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2018-2020 рр. здійснювати згідно із затвердженим кошторисом витрат окремо на кожний рік.

3. Рішення набирає чинності з 01.01.2018.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров'я і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження Міської комплексної програми

«Назустріч дітям» на 2018-2020 рр.»

від 20.12.2017 № 900/17


Міська комплексна програма

«Назустріч дітям» на 2018-2020 рр.


м. Харків

2017


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


Назва Програми

Міська комплексна програма «Назустріч дітям» на 2018-2020 рр. (далі - Програма)

Підстава для розроблення Програми

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про охорону дитинства»;

- Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;

- Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

- Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 230-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року».

Замовник Програми

Харківська міська рада

Головний розробник Програми

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

Головна мета Програми

Об'єднання в єдину систему взаємопов'язаних завдань, заходів, зусиль органів місцевого самоврядування м. Харкова та громадськості щодо захисту прав і створення сприятливого середовища для дітей, у т.ч. з питань організації результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, створення умов для розвитку сімейних форм виховання дітей, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, всебічного розвитку і виховання дітей, профілактики та реабілітації бездоглядних дітей, запровадження економічного, правового і соціального механізмів, спрямованих на запобігання порушень законодавства України щодо дітей.

Строк реалізації Програми

2018-2020 роки

Джерела фінансування Програми

- кошти бюджету міста Харкова;

- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України.

Обсяги фінансування

Розмір бюджетних коштів передбачено в міському бюджеті на відповідний рік.

Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Програма має стати орієнтиром дій виконавчих органів Харківської міської ради щодо оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей м. Харкова відповідно до вимог законодавства України та Конвенції ООН, у тому числі поліпшення становища дітей на основі інтеграції діяльності виконавчих органів Харківської міської ради з громадськими та іншими організаціями, підтримки розвитку всіх форм благодійності та спонсорства щодо дітей.


І. Загальні положення

Діти - це специфічна соціально-демографічна група суспільства. Визначення місця і ролі дитини у дорослому світі, забезпечення її захисту та всебічного розвитку - одна з найгостріших проблем сьогодення, від вирішення якої залежить авторитет нації в сучасному світі. Тому першочерговим завданням у формуванні і розвитку особистості є забезпечення прав та свобод дитини.

З правової точки зору дитина є самостійним суб'єктом права. Тому на неї поширюється весь комплекс громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав людини.

Програма має стати орієнтиром дій виконавчих органів Харківської міської ради щодо оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в м. Харкові відповідно до вимог законодавства України та Конвенції ООН, у тому числі поліпшення становища дітей на основі інтеграції діяльності виконавчих органів Харківської міської ради з громадськими та іншими організаціями, підтримки розвитку всіх форм благодійності та спонсорства щодо дітей.

Вирішення питань у сфері захисту та дотримання прав дітей безпосередньо залежить від забезпечення комплексного підходу й рівня взаємодії всіх відомств та організацій, діяльність яких пов'язана з роботою з дітьми.

У зв'язку із цим необхідними є подальші кроки із вдосконалювання та активізації роботи щодо захисту прав дітей, поліпшення координації діяльності структур, що входять у систему соціального захисту та профілактики щодо дітей.

Особливої уваги потребують питання щодо посилення відповідальності батьків за виховання та навчання підростаючого покоління, удосконалення законодавства у сфері захисту та реалізації прав дітей, використання сучасних технологій під час роботи з дітьми та родиною.

Програма реалізується у комплексі з іншими програмами, затвердженими виконавчими органами Харківської міської ради, спрямованими на поліпшення становища жінок, сім'ї, охорони материнства і дитинства.

Механізмом взаємовідносин між виконавчими органами Харківської міської ради та громадськими організаціями є система договорів про спільну діяльність.

Соціальна категорія, на яку розрахована реалізація Програми: діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти та сім'ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Сфера та регіон застосування результатів Програми: територіальна громада міста Харкова.

Терміни, що використовуються у Програмі:

бездомність - соціальне становище людини, зумовлене відсутністю в неї жилого приміщення (будинку, квартири, кімнати тощо), яке б вона могла використовувати для проживання/перебування і в якому могла бути зареєстрованою;

безпритульність - стан людини, пов'язаний із неможливістю фактично проживати/перебувати в жилому приміщенні, на яке вона має право;

бездоглядні діти-діти, які не забезпечені сприятливими умовами для фізичного, духовного та інтелектуального розвитку (матеріальне благополуччя сім'ї, належне виховання, догляд та дбайливе ставлення до дитини, здорова матеріальна атмосфера тощо). Відповідно, дитяча бездоглядність-це послаблення чи відсутність нагляду за поведінкою, розвитком, самопочуттям дитини з боку батьків чи осіб, що їх замінюють. Такі діти можуть проявляти девіантну поведінку, мати шкідливі звички чи відчувати самотність, комплекс неповноцінності, незадоволеності власним життям тощо;

безпритульні діти - діти, які були вимушені залишити або самостійно залишили сім'ю чи дитячі заклади, де вони виховувалися, і не мають певного місця проживання;

діти, позбавлені батьківського піклування - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти;

профілактика бездомності та безпритульності - система заходів, спрямованих на усунення правових, соціальних та інших причин виникнення бездомності та безпритульності, запобігання їм, у тому числі заходів щодо зниження ризику втрати людьми прав на жилі приміщення і запобігання втраті цих прав, і попередження виникнення негативних суспільних наслідків, пов'язаних із відсутністю в людей житла;

соціальне патрулювання - мобільна форма надання соціальних послуг, що здійснюється групою фахівців поза межами закладів для бездомних та безпритульних;

соціальний захист - це система заходів, запропонованих державою для створення умов, необхідних для громадян щодо реалізації ними своїх соціальних прав: права на життя, гідний його рівень, забезпечення в старості та в разі втрати здоров'я, права на охорону здоров'я та отримання освіти.

Законодавча база Програми:

- Сімейний та Цивільний кодекси України;

- Укази Президента України від 23.06.2001 № 467/2001 «Про додаткові заходи щодо удосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю і сім'ями», від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»;

- Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини».

II. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

1) створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального й духовного розвитку кожної дитини протягом усього періоду дитинства; забезпечення її доступу до високоякісних послуг у сфері соціально-правового захисту; формування гармонійно розвиненої особистості, громадянина, здатного до повноцінної життєдіяльності в усіх сферах виробництва, науки, освіти і культури, забезпечення правового та соціального захисту дітей;

2) реалізація права кожної дитини на високоякісну освіту, оздоровлення та відпочинок шляхом запровадження комплексу спеціальних заходів соціально-правового, виховного характеру, спрямованих на організацію їх змістовного відпочинку та створення належних умов для збереження та зміцнення здоров'я дітей, у тому числі формування здорового способу життя;

3) створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення сімей із дітьми, забезпечення їх морального здоров'я, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству;

4) забезпечення організаційних заходів щодо реалізації державних програм стосовно дитинства, у тому числі щодо забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

5) реалізація заходів щодо профілактики та реабілітації бездоглядних і схильних до бродяжництва дітей, удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей та опинилися в складних життєвих обставинах, виявлення їх на ранній стадії, активізація профілактичної роботи з метою запобігання правопорушень у дитячому середовищі;

6) поліпшення наявних і пошук нових форм соціальної підтримки дітей, забезпечення ефективного контролю за захистом їх прав та інтересів, у тому числі житлових та інших майнових прав дітей;

7) забезпечення своєчасного виявлення та влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» (далі - ЄІАС «Діти») щодо формування бази даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, і громадян, які хочуть взяти їх на виховання;

8) забезпечення реалізації права дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для її здоров'я, запобігання порушенням законодавства України щодо застосування праці дітей, у тому числі найгірших форм дитячої праці, та їх ліквідація шляхом запровадження ефективного економічного, правового і соціального механізмів;

9) використання можливостей бюджету м. Харкова для фінансування загальноміських заходів, пов'язаних із соціально-правовим захистом дітей, правовим вихованням підростаючого покоління, вихованням дітей та підлітків на прикладах патріотизму, служіння своєму народу; реалізація наукових розробок, спрямованих на вирішення актуальних проблем дитинства; забезпечення інформованості населення щодо реалізації органами місцевого самоврядування м. Харкова державної політики стосовно дитинства;

10) активізація участі територіальної громади м. Харкова у захисті прав та розвитку дитини шляхом залучення представників громади до діяльності в інтересах дітей, залучення спонсорських коштів для спільної реалізації окремих розділів Програми; розвиток різних форм співробітництва з іншими державами, міжнародними організаціями для нагального розв'язання проблем у сфері охорони дитинства;

11) сприяння організаційно-правовому, науково-методичному та інформаційному забезпеченню функціонування структур органів місцевого самоврядування м. Харкова, діяльність яких пов'язана з роботою з дітьми;

12) забезпечення функціонування комунального закладу соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова».


III. Заходи щодо виконання Програми


№ з/п

Зміст заходів

Виконавці

Терміни виконання

1

2

3

4

1. Захист дитинства, інформаційна та соціальна політика

1.

Удосконалення системи збору даних та аналізу дій з метою підвищення ефективності вирішення проблем дітей і надання їм повного спектру соціальних послуг.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, департаменти, управління, адміністрації районів Харківської  міської ради

Постійно

2.

Сприяння доступу дітей до різних форм ефективного захисту, вирішенню їх соціальних проблем, розвитку цивільної й соціальної активності дітей.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради департаменти, управління

Постійно

3.

Підвищення рівня обізнаності дітей щодо ВІЛ/СНДу, туберкульозу та наркоманії, формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих, хворих на СНЩ і наркоманію дітей шляхом інформування 100 % дітей старшого шкільного віку.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, департаменти, управління

Постійно

4.

Організація взаємодії зі службою зайнятості щодо проведення спільних профорієнтаційних заходів для дітей, у тому числі соціально незахищених категорій, з установами та організаціями, діяльність яких пов'язана з роботою з дітьми.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради

Постійно

5.

Сприяння підвищенню рівня обізнаності дітей шкільного віку з правових питань шляхом проведення тематичних місячників, декад, тижнів, днів та інших заходів.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Департамент освіти Харківської міської ради, адміністрації районів Харківської міської ради, Головне управління Національної поліції в Харківській області (за згодою)

Постійно

6.

Активізація робота в загальноосвітніх навчальних закладах щодо попередження бездоглядності шляхом максимального охоплення дітей шкільного віку навчальним процесом та здобуття дітьми повної загальної середньої освіти.

Департамент освіти Харківської міської ради, заклади освіти, Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Головне управління Національної поліції в Харківській області (за згодою)

Постійно

7.

Підвищення ефективності профілактичної та роз'яснювальної роботи серед батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми.

Департамент освіти Харківської міської ради, Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради, Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, заклади освіти

Постійно

8.

Підвищення обізнаності щодо прав дитини та започаткування партнерств в інтересах дітей із засобами масової інформації, громадянським суспільством, бізнесом, а також поліпшення знань громадян та комунікаційних можливостей у місті щодо інформаційно-профілактичної роботи у сфері охорони дитинства

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради департаменти, управління, заклади освіти

Постійно

9.

Надання організаційної, методичної та правової підтримки в реалізації програм із питань захисту прав дітей дитячим громадським організаціям.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Департамент освіти Харківської міської ради

Постійно

10.

Розробка, випуск та розповсюдження серед цільових аудиторій інформаційних матеріалів: інформаційних брошур, листівок, акцидентної продукції соціального змісту, інших інформаційних видань за різними аспектами захисту прав дітей, а також промоматеріалів.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

Постійно

2. Соціально-правовий захист дітей різних категорій

11.

Моніторинг застосування дитячої праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності шляхом проведення перевірок з питань забезпечення реалізації прав дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для її здоров'я, завдавати шкоди фізичному, розумовому, духовному і моральному розвитку.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради, Харківський міський центр зайнятості (за згодою)

Постійно

12.

Здійснення контролю спільно з відповідними наглядовими й контролюючими структурами за дотриманням підприємствами, установами, організаціями трудового законодавства щодо працюючих неповнолітніх.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради, Харківський міський центр зайнятості (за згодою)

Постійно

13.

Формування, поновлення та щомісячне направлення до відповідних структур бази даних окремих категорій громадян, яким установлено додаткові соціальні гарантії-місцеву пільгу (прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу).

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

Постійно

14.

Забезпечення інформування адміністраціями пологових будинків та інших закладів охорони здоров'я Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради щодо випадків відмови матерів від дітей.

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради, заклади охорони здоров'я

Постійно

15.

Налагодження чіткої взаємодії служб у справах дітей Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради із районними житлово-комунальними органами та паспортними відділеннями з питань зняття з реєстрації дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за місцем проживання.

Служби у справах дітей Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради, територіальні підрозділи Центру надання адміністративних послуг м. Харкова (за згодою)

Постійно

16.

Проведення відповідної роботи 3 опікунами, піклувальника, прийомними батьками, батьками - вихователями щодо реєстрації за місцем проживання дітей-сиріт та дітей, які влаштовані в їх сім'ї і не мають закріпленого житла або відповідної реєстрації за місцем колишнього проживання.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Головне управління Національної поліції в Харківській області (за згодою), територіальні підрозділи Центру надання адміністративних послуг м. Харкова (за згодою)

Постійно

17.

Організація відпочинку дітей, які знаходяться на соціально-психологічній реабілітації, рідних дітей батьків прийомних сімей, а також батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

Щорічно

18.

Проведення для дітей, якими опікуються служби у справах дітей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу загальноміських заходів з нагоди міжнародних, державних та інших свят:

- Великодня;

- Дня матері;

- Дня сім'ї;

- Міжнародного дня захисту дітей»;
- Дня знань;

- Дня усиновлення,

- Дня спільних дій в інтересах дітей;

- новорічних та різдвяних свят,

із врученням подарунків, квіткової та солодкої продукції.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

Постійно

19.

Перевезення дітей, які перебувають на обліку в структурних підрозділах Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради, зареєстрованих на території м. Харкова

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

Постійно

20.

Розширення соціального партнерства з міжнародними, громадськими та релігійними організаціями та фондами з питань розробки та реалізації стратегій профілактики соціального сирітства, безпритульності і бездоглядності дітей. Залучення їх можливостей для надання адресної допомоги дітям.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

Постійно

21.

Проведення конкурсу інноваційних проектів і програм у сфері роботи з дітьми, щодо профілактики дитячої бездоглядності, попередження раннього соціального сирітства, захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, організації дозвілля, зайнятості й літнього відпочинку дітей.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

Постійно

22.

Забезпечення діяльності Координаційної ради з питань соціального захисту дітей, попередження та протидії жорстокого поводження з дітьми при адміністраціях районів Харківської міської ради

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, департаменти, управління, адміністрації районів Харківської міської ради, Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра», заклади освіти, заклади охорони здоров'я

Постійно

23.

Забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей, які разом із сім'ями перемістилися із районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра»

Постійно

2.1. Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування

24.

Вжиття необхідних заходів щодо збереження житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовуються до державних дитячих закладів, сімейних форм виховання.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

Постійно

25.

Координація дій щодо соціально-психологічного супроводу опікунів, усиновителів, прийомних батьків та батьків-вихователів, у т.ч. щодо моніторингу соціальної адаптації дитини та батьків під час розміщення її в родину.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра»

Постійно

26.

Проведення моніторингу за своєчасним нарахуванням та виплатою державної допомоги сім'ям із дітьми щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною» та підтримки вразливих сімей із дітьми.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

Постійно

27.

Пропагування сімейних форм виховання для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом охоплення цільової аудиторії на батьківських зборах, виступів по радіо та телебаченню, розповсюдження акцидентної продукції.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра»

Постійно

28.

Забезпечення своєчасної підготовки документів щодо отримання одноразової адресної грошової допомоги на оздоровлення прийомним сім'ям та сім'ям опікунів, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що не досягли 6-річного віку.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

Постійно

29.

Ведення роботи з питань постійного оновлення районних та міського Реєстру житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, служби у справах дітей Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

Постійно

30.

Координація та сприяння діяльності міського клубу спілкування батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків. Підтримка налагодження взаємодопомоги та обміну досвідом між представниками різних сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, комунальний заклад соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова», громадські та благодійні організації

Постійно

31.

Сприяння щорічному забезпеченню дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; оздоровленню та відпочинку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, Департамент освіти Харківської міської ради

Постійно

32.

Залучення на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які залишилися без батьківського піклування, до занять у гуртках, секціях, клубах естетичного виховання, клубах за місцем проживання.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, Департамент освіти Харківської міської ради, Департамент культури Харківської міської ради

Постійно

33.

Забезпечення своєчасної передачі даних щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 18-річного віку, до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для їх соціального супроводу, як осіб з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра»

Постійно

34.

Забезпечення реалізації та захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей без супроводження законних представників із числа внутрішню переміщених осіб.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

Постійно

2.2. Соціально-правовий захист дітей, які опинилися

у складних життєвих обставинах

35.

Здійснення оцінки та аналізу наявної системи роботи і прийняття рішень структурами, причетними до роботи з дітьми щодо захисту прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, Департамент освіти Харківської міської ради, Департамент культури Харківської міської ради

Постійно

36.

Удосконалення системи роботи щодо виявлення, контролю та соціальної роботи з дітьми, які опинилися в несприятливих умовах через складні життєві обставини батьків, забезпечення захисту їхніх прав.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, департаменти, управління, Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра»

Постійно

37.

Забезпечення підтримки кожної дитини, яка потрапила у складні життєві обставини, у т. ч. де існує ризик вилучення дитини із сім'ї, вжиття необхідних заходів щодо вилучення дитини з небезпечного середовища

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, департаменти, управління, Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра», відділ ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Харківській області (за згодою)

Постійно

38.

Постійно здійснювати взаємодію і взаємоінформування між підрозділами ювенальної превенції (відділами, відділеннями) поліції з обслуговування м. Харкова, службами у справах дітей, органами освіти щодо дітей, які вчинили правопорушення, у т.ч. затриманих за бродяжництво, жебракування.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, відділ ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Харківській області (за згодою), Департамент освіти Харківської міської ради, Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради, Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра»

Постійно

39.

Проведення профілактичних міських та районних рейдів з метою своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, сприяння у їх поверненні на виховання до сім'ї або до установи соціального захисту для дітей.

Головне управління Національної поліції в Харківській області (за згодою), департаменти, управління, Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра»

Постійно

40.

Координація зусиль зі структурами, діяльність яких пов'язана з роботою з дітьми, підрозділами ювенальної превенції (відділами, відділеннями) поліції з обслуговування м. Харкова та службами у справах дітей щодо залучення дітей, які перебувають на обліку дітей, що потребують посиленої педагогічної уваги в загальноосвітніх закладах міста, з урахуванням їхніх здібностей та інтересів до занять у гуртках, секціях, клубах за місцем проживання, позашкільних навчальних закладах.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Департамент освіти Харківської міської ради, відділ ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Харківській області (за згодою), Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра»

Постійно

41.

Забезпечувати вилучення та подальше влаштування дітей із сімей, в яких існує безпосередня загроза їхньому життю або здоров'ю.

Головне управління Національної поліції в Харківській області (за згодою), Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра», Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

Постійно

42.

Забезпечувати контроль та координацію діяльності суб'єктів соціальної роботи щодо виявлення та обліку дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства або жорстокого поводження в сім'ї та поза нею.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Головне управління Національної поліції в Харківській області (за згодою), Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра»

Постійно

3. Науково-методичне та інформаційне забезпечення

43.

Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, службових нарад, круглих столів, виставок щодо аналізу, обміну досвідом і планування роботи з питань соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень та дотримання законодавства щодо дітей.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, організації та установи, діяльність яких пов'язана з роботою з дітьми

Постійно

44.

Зміцнення потенціалу обізнаності співробітників служб у справах дітей шляхом запровадження навчання технік психологічної робота з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини та що перебувають у конфлікті із законом.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра», комунальний заклад соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова»

Постійно

45.

Розширення практики залучення до правоосвітньої роботи громадських організацій та об'єднань, діяльність яких пов'язана з правоосвітньою, правоохоронною та правозахисною роботою.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, громадські та благодійні організації

Постійно

46.

Вивчення досвіду та впровадження в роботу ефективних технологій щодо запобігання безпритульності та бездоглядності дітей, їхньої реабілітації та соціального захисту в Україні, участь у регіональних та міжнародних семінарах. Здійснення обміну інформацією щодо дитячої тематики зі службами у справах дітей регіонів України.

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

Постійно

47.

Сприяння організації міжрегіональних обмінів досвідом роботи між службами у справах дітей та спеціалістами служб у справах дітей з питань соціально-правового захисту дітей

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

ПостійноIV. Забезпечення функціонування та утримання закладів підвідомчої

мережі, які надають соціальні послуги дітям, що опинилися

в складних життєвих обставинах

Забезпечення функціонування комунального закладу соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова».


V. Актуальність завдань Програми

Згідно з Конституцією Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою.

Створення ефективної системи соціального захисту людини визнано законодавством України одним із напрямів державної політики з питань національної безпеки, що забезпечує сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію реальних та потенційних загроз національним інтересам.

Соціальну функцію проголошено пріоритетною функцією держави.

Механізмом реалізації соціальної функції держави є її соціальна політика. Соціальна політика - сукупність різноманітних заходів, форм діяльності суб'єктів соціально-політичного життя, спрямованих на формування та реалізацію соціальних потреб, що відображають життєво необхідні інтереси людини і суспільства для їх нормального матеріального та соціального становища. Саме тому, що соціальна політика охоплює всі сфери суспільного життя, вона набуває першорядного значення.

Серед основних напрямків державної політики з питань національної безпеки у соціально-гуманітарній сфері передбачено створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони та відновлення її фізичного і духовного здоров'я; профілактику бездоглядності, безпритульності та бродяжництва серед дітей; збереження та зміцнення демографічного і трудового ресурсного потенціалу країни.

Одночасно Україна як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їхніх прав забезпечується дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад і традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та морального здоров'я дітей в Україні.

Одним із першочергових завдань держави є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Україні відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та з урахуванням Цілей розвитку тисячоліття, проголошених Концепцією, і стратегії Підсумкового документа спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної асамблеї ООН «Світ, сприятливий для дітей».

Відповідно до статей 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради до компетенції відносяться повноваження щодо вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування, вирішення питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, організації роботи з питань запобігання бездоглядності дітей тощо.

Міську комплексну програму «Назустріч дітям» на 2018-2020 рр. розроблено на підставі оцінки стану справ в окремих сферах життєдіяльності територіальної громади м. Харкова, вимог чинних нормативно-правових документів із цього питання та з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 230-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року».

До основних причин, що зумовлюють комплексний підхід до соціально-правового захисту дітей, слід віднести:

1) зростання цін на товари першої необхідності, зокрема дитячі, і, як результат, погіршення матеріального благополуччя та неспроможність батьків утримувати дітей;

2) психологічна криза стосунків батьків та дітей, ріст конфліктів між ними;

3) втрата поняття «сім'я» як соціального інституту, неспроможність або небажання сім'ї виконувати виховні функції, зниження відповідальності батьків за виховання дітей;

4) експлуатація батьками праці дітей, що призводить до послаблення будь-якої мотивації до продовження навчання; жорстокі форми виховання дітей у сім'ях;

5) нездатність державної інтернатної системи забезпечити соціалізацію вихованців з урахуванням їх потреб та умов розвитку суспільства;

6) економічна експлуатація дитячої праці з боку дорослих;

7) пропаганда в ЗМІ насильства та «легкого» життя;

8) інтенсифікація міграційних процесів. Свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України не підкріплюються достатньою освітньою, правовою та інформаційною роботою серед громадян, яка б допомогла реалізувати правові норми щодо захисту прав дітей, передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, поліпшення умов розвитку та життєдіяльності дітей має розглядатися як передумова сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, як завдання органів місцевого самоврядування м. Харкова, що потребує першочергового вирішення.

Діяльність органів місцевого самоврядування м. Харкова щодо реалізації Програми регламентується ст.ст. 27, 32, 34, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У роботі над Програмою враховувалися такі чинники:

1. Соціально-економічні умови, внаслідок яких на обліку в Департаменті служб у справах дітей Харківської міської ради знаходиться 1755 дітей, з них 403 дитини-сироти та 923 дитини, позбавленої батьківського піклування, 429 дітей, що проживають у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах.

2. Необхідність надання соціально-правової допомоги та захисту дітям, які фактично залишилися без піклування батьків, зазнали насильства в сім'ї або у разі знаходження сім'ї з дитиною в кризовому становищі.

3. Розвиток інституту прийомної сім'ї та дитячих будинків сімейного типу. Реалізовуючи державну політику щодо розвитку альтернативних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повноваження щодо поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, аналізуючи явище безпритульності і бездоглядності дітей, в цілому спостерігається позитивна динаміка щодо зменшення повторного виходу на вулицю дітей і ризиків залучення їх до скоєння злочинів або насильства щодо них.

4. Необхідність підвищення якості роботи і професійної підготовки фахівців, що забезпечують реалізацію Програми на всіх рівнях.

5. Необхідність співпраці та підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціально-правову спрямованість, шляхом використання соціального замовлення як дієвого інструмента між владою та суспільством.


VI. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова окремо на кожен рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.


VII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Програма має стати орієнтиром дій виконавчих органів Харківської міської ради щодо оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей м. Харкова відповідно до вимог законодавства України та Конвенції ООН, у тому числі поліпшення становища дітей на основі інтеграції діяльності виконавчих органів Харківської міської ради з громадськими та іншими організаціями, підтримки розвитку всіх форм благодійності та спонсорства щодо дітей.


Заступник міського голови

з питань охорони здоров'я

та соціального захисту населення С.О. Горбунова-Рубан