Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2017 рік

Номер
897/17
Сесія
17/7
Тип
Ненормативные документы
Дата прийняття
20/12/2017
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 сессия 7 созыва


РІШЕННЯВід 20.12.2017 № 897/17

м. Харків

Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2017 рік

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2017 рік, затвердженого рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №515/16, виклавши його у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров'я і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 515/16 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2017 рік» (у редакції рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 897/17)


КОШТОРИС

витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2017 рік

гривень

№№ з/п

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Розділ програми

Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу

Обсяг фінансування на 2017 рік

Всього

у тому числі:

Загальний фонд

Спеціальний фонд


1410000
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

1 651 926 254

1 439 643 704

212 282 550

1

1412010

2010

0731


Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, в тому числі:

746 289 390

634 541 141

111 748 249

1.1
ч.1

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров'я

621 119 072

605 293 393

15 825 679

1.2
ч.2 р.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров'я:

- придбання медичного обладнання

39 809 566

-

39 809 566

1.3
ч.2 р.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова за життєвими показаннями:

- придбання тромболітичних, антитромботичних, гіпотензивних та антиаритмічних препаратів для лікування хворих на гострі серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, гіпертонічну хворобу та порушення серцевого ритму;

- придбання антигемофільного фактору для лікування хворих на гемофілію;

- придбання препаратів для комплексного лікування хворих на бронхіальну астму та хронічні обструктивні легеневі захворювання;

- придбання препаратів для лікування хворих на артрологічну патологію;

- придбання препаратів замісної терапії для лікування дітей, хворих на хронічну ниркову недостатність, та витратних матеріалів для гемодіалізу;

- придбання препаратів для антибактеріальної терапії тяжких захворювань;

- придбання препаратів антикандидозної групи для лікування хворих на тяжкі кандидозні ураження;

- придбання протисудомних препаратів для лікування хворих на епілепсію, у яких застосування традиційної терапії не сприяє позитивній течії захворювання;

- придбання спеціального лікувального харчування для дорослих та дітей хворих на фенілкетонурію;

- придбання інтраокулярних лінз із комплектом розхідних матеріалів для лікування хворих з патологією зору;

- придбання препаратів для лікування неоваскулярної (вологої форми) вікової макулярної дегенерації у дорослих;

- придбання наборів для проведення операцій вітректомії;

- придбання слухових апаратів для дорослих та дітей із втратою слуху;

- придбання контрастуючих засобів та розхідних матеріалів для проведення цереброваскулярних ангіографічних досліджень у хворих на гостру цереброваскулярну патологію, в тому числі під час оперативних втручань;

- придбання препаратів для лікування кровотечі під час оперативних втручань;

- придбання препаратів для профілактики та лікування сказу, імунобіологічних препаратів;

- придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей;

- придбання сечо- та калоприймачів для стомованих хворих;

- придбання препаратів для лікування хворих із запальними хворобами кишечнику;

- придбання реактивів та розхідних матеріалів для лабораторних досліджень;

- придбання предметів медичного призначення;

- придбання препаратів для лікування псоріазу, ревматоїдного артриту та інших імунокомплексних і аутоімунних захворювань

23 383 375

23 383 375

-

1.4
ч.2 p.4

Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та на інші ендокринні захворювання жителів м. Харкова:

- придбання тест-смужок до глюкометрів для забезпечення самоконтролю рівня цукру в крові у хворих на цукровий діабет;

- придбання витратних матеріалів для визначення рівня глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії у хворих на цукровий діабет

978 273

978 273

-

1.5
ч.2 p.6

Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних закладах охорони здоров'я:

- придбання дезінфекційних засобів

4 886 100

4 886 100

-

1.6
ч.2 p.14

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров'я м. Харкова:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

56 113 004

-

56 113 004

2

1412030

2030

0732


Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню, в тому числі:

29 086 187

27 045 387

2 040 800

2.1
ч.1

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров'я

27 650 800

26 448 600

1 202 200

2.2
ч.2 p.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров'я:

- придбання медичного обладнання

306 957

-

306 957

2.3
ч.2 р.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова за життєвими показаннями:

- придбання препаратів для антибактеріальної терапії тяжких захворювань;

- придбання спеціального лікувального харчування для дорослих та дітей хворих на фенілкетонурію

474 739

474 739

-

2.4
ч.2 p.4

Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та на інші ендокринні захворювання жителів м. Харкова:

- придбання тест-смужок до глюкометрів для забезпечення самоконтролю рівня цукру в крові у хворих на цукровий діабет

2 248

2 248

-

2.5
ч.2 p.6

Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних закладах охорони здоров'я:

- придбання дезінфекційних засобів

119 800

119 800

-

2.6
ч.2 p.14

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров'я м. Харкова:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

531 643

-

531 643

3

1412050

2050

0733


Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим, в тому числі:

174 303 205

144 036 324

30 266 881

3.1
ч.1

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров'я

138 948 793

138 533 823

414 970

3.2
ч.2 p.1

Впровадження новітніх технологій з надання високотехнологічної медичної допомоги новонародженим та дітям першого року життя:

- придбання медичного обладнання

14 612 545

-

14 612 545

3.3
ч.2 p.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров'я:

- придбання медичного обладнання для впровадження новітніх технологій

5 636 935

-

5 636 935

3.4
ч.2 p.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова за життєвими показаннями:

- придбання препаратів для невідкладної допомоги недоношеним новонародженим з метою заміщення природного сурфактанту у випадку розладів з боку бронхо- легеневої системи;

- придбання препаратів для упередження передчасних пологів;

- придбання препаратів для антибактеріальної терапії тяжких захворювань;

- придбання реактивів та розхідних матеріалів для лабораторних досліджень;

- придбання предметів медичного призначення;

- придбання препаратів для надання невідкладної допомоги жінкам з тяжкою матковою кровотечею

4 387 801

4 387 801

-

3.5
ч.2 p.6

Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних закладах охорони здоров'я:

- придбання дезінфекційних засобів

1 114 700

1 114 700

-

3.6
ч.2 p. 14

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров'я м. Харкова:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

9 602 431

-

9 602 431

4

1412120

2120

0721


Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, в тому числі:

504 976 792

467 000 609

37 976 183

4.1
ч.1

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров'я

467 868 819

458 750 291

9 118 528

4.2
ч.2 p.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров'я:

- придбання медичного обладнання

11 518 226

-

11 518 226

4.3
ч.2 р.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова за життєвими показаннями:

- придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей;

- придбання спеціального лікувального харчування для дорослих та дітей хворих на фенілкетонурію

8 033 306

8 033 306

-

4.4
ч.2 p.4

Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та на інші ендокринні захворювання жителів м. Харкова:

- придбання тест-смужок до глюкометрів для забезпечення самоконтролю рівня цукру в крові у хворих на цукровий діабет

217 012

217 012

-

4.5
ч.2 p.14

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров'я м. Харкова:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

17 339 429

-

17 339 429

5

1412130

2130

0722


Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, в тому числі:

29 025 875

26 512 675

2 513 200

5.1
ч.1

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров'я

26 561 048

24 747 848

1 813 200

5.2
ч.2 p.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров'я:

- придбання медичного обладнання

199 650

-

199 650

5.3
ч.2 р.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова за життєвими показаннями:

- придбання антипсихотичних препаратів нового покоління для лікування психічних захворювань;

- придбання препаратів для лікування псоріазу, ревматоїдного артриту та інших імунокомплексних і аутоімунних захворювань

1 715 127

1 715 127

-

5.4
ч.2 p.6

Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних закладах охорони здоров'я:

- придбання дезінфекційних засобів

49 700

49 700

-

5.5
ч.2 p.14

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров'я м. Харкова:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

500 350

-

500 350

6

1412140

2140

0722


Надання стоматологічної допомоги населенню, в тому числі:

91 402 457

71 491 720

19 910 737

6.1
ч.1

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров'я

89 112 294

71 491 720

17 620 574

6.2
ч.2 p.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров'я:

- придбання медичного обладнання

536 498

-

536 498

6.3
ч.2 p.14

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров'я м. Харкова:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд

1 753 665

-

1 753 665

7

1412170

2170

0740


Інформаційио-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я, в тому числі:

706 904

706 904

-

7.1
ч.1

Забезпечення функціонування комунального закладу охорони здоров'я

706 904

706 904

-

8

1412214

2214

0763


Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, в тому числі:

41 623 542

41 623 542

-

8.1
ч.2 p.4

Субвенція з обласного бюджету бюджету міста Харкова на забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету)

39 692 700

39 692 700

-

ч.2 p.4

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місту Харків

1 930 842

1 930 842

-

9

1412220

2220

0763


Інші заходи в галузі охорони здоров'я, в тому числі:

23 686 182

23 686 182

-

9.1
ч.1

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров'я, з них:

23 686 182

23 686 182

-

9.2

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

21 404 415

21 404 415

-

10

1417420

7420

0490


Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території, в тому числі:

2 999 220

2 999 220

-

10.1
ч.2 p.11

Створення єдиного інформаційного поля та вдосконалення служби медичної статистики в системі охорони здоров'я міста:

- придбання фотоальбомів для новонароджених міста Харкова

2 999 220

2 999 220

-

11

1417470

7470

0490


Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, в тому числі:

7 826 500

-

7 826 500

11.1
ч.2 р.7

Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування», у тому числі:

5 124 000

-

5 124 000

- придбання комплекту обладнання СИП-МИЙКИ для безрозбірної мийки технологічного обладнання з виробництва дитячого харчування за адресою: м. Харків, вул. Василя Стуса, 13;

2 488 888

-

2 488 888

- придбання автоматів фасувальних;

1 816 290

-

1 816 290

- придбання двох ємкостей по одній тоні;

197 916

-

197 916

- придбання чотирьох насосів кулачкових санітарного виконання для в'язких харчових продуктів;

569 400

-

569 400

- придбання нержавіючої запірної арматури;

40 300

-

40 300

- придбання інверторного апарату для аргонодугового зварювання

11 206

-

11 206

11.2
ч.2 р.8

Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова»:

- придбання спеціалізованого автобусу для перевезення дітей-інвалідів

2 702 500

-

2 702 500


Усього за програмою:

1 651 926 254

1 439 643 704

212 282 550


Директор Департаменту

охорони здоров’я Ю.В. Сороколат