Про Реєстр територіальної громади міста Харкова

Номер
230/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
05/04/2017
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ


РІШЕННЯ

Зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з

рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради

від 19.07.2017 р. № 475


Від 05.04.2017 № 230

Про Реєстр територіальної громади міста Харкова

З метою забезпечення виконання статті 11-2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», статті 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», у зв'язку зі створенням комплексної системи захисту інформації Реєстру територіальної громади міста Харкова, на підставі атестату відповідності, затвердженого в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 24.02.2017 № 14832, на підставі Порядку проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі НД ТЗІ 3.7-003-05, затвердженого наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 08.11.2005 № 125, керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради:

ВИРІШИВ:

1. Створити Реєстр територіальної громади міста Харкова.

2. Затвердити Положення про Реєстр територіальної громади міста Харкова (додається).

3. Департаменту реєстрації Харківської міської ради ввести Реєстр територіальної громади міста Харкова та комплексну систему захисту інформації в Реєстрі територіальної громади міста Харкова в режим промислової експлуатації з дня набрання чинності рішення.

4. Департаменту реєстрації Харківської міської ради у семиденний строк із дня набрання чинності рішення затвердити:

- форми письмових звернень особи, передбачених Положенням про Реєстр територіальної громади міста Харкова;

- форми надання результатів розгляду письмових звернень, передбачених Положенням про Реєстр територіальної громади міста Харкова.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань правового забезпечення Стаматіну М.В.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 05.04.2017 № 230

(в редакції рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради від 19.07.2017 р. № 475)

ПОЛОЖЕННЯ

про Реєстр територіальної громади міста Харкова

1. Загальні положення

1.1. Положення затверджене з метою забезпечення виконання Харківською міською радою визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (далі - Закон) делегованих повноважень у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, а також формування та ведення відповідним органом реєстрації Реєстру територіальної громади міста Харкова.

1.2. Реєстр територіальної громади міста Харкова (далі - Реєстр) - автоматизована база даних, призначена для зберігання, обробки, використання визначеної Законом інформації, що створюється, ведеться та адмініструється органом реєстрації для обліку осіб, які проживають на території міста Харкова.

Для потреб реєстрації місця перебування осіб органом реєстрації зберігається, обробляється, використовується визначена законодавством інформація, що міститься у Реєстрі, в порядку, передбаченому цим Положенням.

1.3. Виконавчим органом Харківської міської ради, на який покладено повноваження з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб у межах міста Харкова, формування та ведення Реєстру, є Департамент реєстрації Харківської міської ради (далі - орган реєстрації).

1.4. Орган реєстрації забезпечує супроводження, розвиток, удосконалення, підтримку функціонування Реєстру та є розпорядником відповідного Реєстру.

1.5. У цьому Положенні під документами, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи розуміється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка па постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні.

2. Формування та ведення Реєстру

2.1. Безпосереднє формування та ведення Реєстру покладено на співробітників Управління ведення Реєстру територіальної громади Департаменту реєстрації Харківської міської ради (далі - Управління).

2.2. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою.

2.3. Ведення Реєстру здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів, які забезпечують захист відомостей, що містяться у Реєстрі, від несанкційованих дій, у тому числі з дотриманням вимог функціонування комплексної системи захисту інформації Реєстру.

2.4. Реєстр формується на підставі інформації про осіб, місце проживання яких зареєстровано/знято з реєстрації у місті Харкові:

- отриманої органом реєстрації від органу ведення Державного реєстру виборців відповідно до пункту 2 розділу ГІ Закону України від 10.12.2015 № 888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» (далі - Закон № 888- VIII);

- щодо яких органом реєстрації з 04.04.2016 прийняті рішення за результатами розгляду документів, поданих для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування;

- отриманої органом реєстрації за особистим зверненням особи або п представника/законного представника щодо внесення відомостей до Реєстру про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи у місті Харкові до 04.04.2016, що підтверджено поданими особою/її представником документами;

- отриманої органом реєстрації за особистим зверненням особи або п законного представника щодо підтвердження факту реєстрації місця проживання неповнолітньої/малолітньої особи у місті Харкові до 04.04.2016 та за результатами перевірки наданої інформації з доступних джерел (картотека з питань реєстрації фізичних осіб, передана до органу реєстрації в порядку, передбаченому абзацом І пункту 3 розділу II Закону № 888-VIII, відомості, отримані від уповноважених органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування, тощо);

- отриманої органом реєстрації за особистим зверненням особи (її представника) щодо внесення відомостей до документів, в яких зазначаються відомості про місце проживання/перебування, про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, майданів, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно- територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої;

- отриманої органом реєстрації у зв’язку з надходженням рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності па житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

- отриманої органом реєстрації у зв’язку з надходженням повідомлення територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби України (далі ДМС) із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

- отриманої органом реєстрації у зв’язку з надходженням інформації з територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копії рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу па імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні;

- отриманої органом реєстрації у зв’язку з надходженням письмового повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту про припинення підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту;

-отриманої органом реєстрації у зв’язку з надходженням заяви особи про зняття з реєстрації місця проживання померлої особи на підставі свідоцтва про смерть;

- отриманої органом реєстрації у зв’язку з надходженням заяви власника/співвласників/наймача житла або їх представників із документами, які свідчать про припинення підстав на право користування житловим приміщенням осіб - у разі підтвердження поданої заявником інформації наявною в органі реєстрації інформацією;

-  отриманої органом реєстрації у зв’язку з надходженням копії висновку га/або листа ДМС, відповідно до якого прийнято рішення про скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи, проведених до 04.04.2016;

- отриманої органом реєстрації у зв’язку з надходженням повідомлення іншого органу реєстрації про зняття з реєстрації місця проживання особи;

-  внесеної на підставі пункту 6.1 цього Положення.

2.5. Ведення Реєстру здійснюється програмними засобами, які мають у тому числі, але не виключно забезпечувати:

2.5.1. Авторизацію посадової особи органу реєстрації.

2.5.2. Внесення визначеної Законом та цим Положенням інформації про фізичну особу.

2.5.3. Зберігання персональних даних, що внесені до Реєстру, та їх відображення.

2.5.4. Пошук інформації про фізичну особу за базою даних Реєстру.

2.5.5. Перевірку персональних даних особи за базами даних, які сформовані з використанням персональних даних Реєстру.

2.5.6. Взаємопов’язаний пошук за атрибутами, відображення в інтерфейсі та друк результатів.

2.5.7. Проведення реєстраційних дій (реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб) за видами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.5.8. Внесення до Реєстру відомостей, передбачених Правилами реєстрації місця проживання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 (далі Правила), про надходження до органу реєстрації повідомлення особи, яка має невиконані майнові зобов’язання, накладені в адміністративному порядку чи за судовим рішенням, або призивається на строкову військову службу і не має відстрочки, або бере участі» у судовому процесі в будь-якій якості.

2.5.9. Формування за друк звітів, довідок, карток фізичних осіб, повідомлені., відомостей за встановленими формами.

2.5.10. Коригування даних про фізичну особу у разі встановлення розбіжностей між відомостями, що містяться у Реєстрі, та поданими особою документами або інформацією органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб.

2.5.11. Внесення на підставі відповідних актів інформації про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, майданів, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно- територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої із збереженням попередніх даних у Реєстрі.

2.5.12. Внесення змін до картки фізичної особи, які пов’язані зі зміною даних про особу (прізвище, ім’я, по батькові, реквізити паспортного документа, свідоцтва про народження тощо).

2.5.13. Передачу у визначеному законодавством порядку інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - ЄДДР).

2.5.14. Автоматизоване формування за встановленою формою та друк відомостей для періодичного поновлення інформації Державного реєстру виборців у місті Харкові про:

- громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у місті Харкові, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;

- виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у місті Харкові;

- виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у місті Харкові.

2.5.15. Ідентифікацію посадової особи органу реєстрації, яка здійснила реєстраційну дію в Реєстрі, внесла зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі, або сформувала довідкову інформацію, із фіксацією дати та часу такої дії.

2.5.16. Інформування посадової особи органу реєстрації про порушення особою встановленого Законом строку звернення для реєстрації місця проживання після зняття з реєстрації попереднього місця проживання.

2.5.17. Позбавлення можливості внесення інформації до Реєстру про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи у разі надходження до органу реєстрації ухвали суду про забезпечення позову щодо заборони вчиняти певні дії (зокрема здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування за адресою), яке здійснюється у порядку, встановленому органом реєстрації.

2.5.18. Інформування посадової особи органу реєстрації про реєстрацію місця проживання за відповідною адресою малолітньої дитини (при внесенні інформації до Реєстру у зв’язку з надходженням до органу реєстрації заяви особи або повідомлення іншого органу реєстрації про зняття з реєстрації місця проживання особи).

2.5.19. Автоматизоване формування знеособлених даних з Реєстру за встановленими формами щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб для передачі до Головного управління статистики у Харківській області з метою забезпечення проведення державних статистичних спостережень щодо міграційних процесів, які відбуваються у місті Харкові.

2.6. До Реєстру вноситься інформація про особу, а також дані про її зміну:

- прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові;

- дата та місце народження;

- місце проживання/перебування;

- відомості про громадянство;

- унікальний номер запису в ЄДДР (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України);

- дата реєстрації місця проживання/перебування;

- прізвище, ім’я та по батькові представника, якщо він діє від імені особи, та відомості про документ, що посвідчує повноваження представника;

- інформація про попереднє місце проживання;

- дата зняття з реєстрації місця проживання (після вибуття особи);

- інша інформація, яка повинна подаватися органом реєстрації до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій відповідно до чинного законодавства.

2.7. Інформація до Реєстру вноситься в день прийняття відповідного рішення співробітником органу реєстрації.

2.8. До Реєстру автоматично вноситься інформація про найменування структурного підрозділу Управління, прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, якою внесено запис до Реєстру.

2.9. Орган реєстрації у разі виявлення в Реєстрі помилкових відомостей про особу повідомляє їй про це у тридцятиденний строк із дня виявлення таких відомостей, а також звертається до особи з проханням надати достовірні відомості для внесення змін до відповідного реєстру та/або документи, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, і передає відповідну інформацію до уповноваженого органу з ведення ЄДДР та Державного реєстру виборців.

2.10. У разі подання особою або її представником документів для отримання адміністративних послуг, передбачених підпунктом 2.5.7 пункту 2.5, пунктами 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 Положення, та невідповідності їх даних з відомостями, що містяться у Реєстрі, для ідентифікації особи за основу береться така інформація про особу: прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (у разі наявності в особи по батькові), дата народження, унікальний номер запису в ЄДДР (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України).

3. Доступ до Реєстру

3.1. Доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюється з дотриманням вимог Закону, а також законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та інших вимог чинного законодавства.

3.2. Органом реєстрації ведеться облік посадових осіб, які мають доступ до Реєстру, та визначається рівень їх доступу до нього згідно з положеннями про структурні підрозділи органу реєстрації та посадовими інструкціями працівників органу реєстрації.

3.3. Працівники, які мають доступ до персональних даних, дають письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових або трудових обов’язків.

Датою надання права доступу до персональних даних вважається дата надання зобов’язання відповідною посадовою особою.

3.4. Безпосередній доступ до Реєстру надається шляхом авторизації посадових осіб органу реєстрації з використанням електронного цифрового підпису, отриманого з акредитованого центру сертифікації ключів.

Працівник органу реєстрації зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації з Реєстру, отриманої згідно з цим Положенням, відповідно до законодавства.

3.5. Доступ до Реєстру здійснюється виключно авторизовано, із збереженням інформації про службову або посадову особу, яка здійснювала запит, та час такого запиту.

3.6. Службовим та посадовим особам розпорядника Реєстру забороняється розголошувати персональні дані, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

3.7. У разі звільнення працівника, який мав доступ до персональних даних, або переведення його на іншу посаду, яка не передбачає виконання функцій щодо обробки персональних даних, що містяться в Реєстрі, його право доступу до персональних даних припиняється у порядку, встановленому органом реєстрації.

Датою позбавлення права доступу до персональних даних вважається дата звільнення працівника, дата переведення його на посаду, яка не передбачає виконання функцій щодо обробки персональних даних, що містяться в Реєстрі.

3.8. Органу реєстрації заборонено передавати дані з Реєстру третім особам з метою, не передбаченою Законом.

3.9. Обмін інформацією між органом реєстрації та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюється за письмовою згодою особи з метою падання їй адміністративних послуг (у тому числі послуг соціального характеру).

3.10. Передача персональних даних, внесених до Реєстру, іншим органам державної влади, органам місцевого самоврядування без письмової згоди особи може здійснюватися лише у випадках, передбачених Законом.

3.11. Дані Реєстру можуть використовуватися зі статистичною або науковою метою за умови їх знеособлення.

4. Права осіб, персональні дані яких внесені до Реєстру

4.1. Кожна особа має право на доступ до своїх персональних даних, внесених до Реєстру, а також інші права щодо своїх персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

4.2. З Реєстру надається інформація:

- кожній особі щодо наявності/відсутності персональних даних про неї в Реєстрі;

- представнику/законному представнику щодо особи, інтереси якої він представляє;

- власнику/співвласникам, наймачу житла про осіб, зареєстрованих за відповідною адресою.

4.3. Для отримання інформації з Реєстру про себе особа через Центр надання адміністративних послуг міста Харкова або його територіальні підрозділи (далі - Центр) подає:

- письмове звернення за формою, встановленою органом реєстрації;

- засвідчену заявником копію документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа адміністратору Центру (для осіб, які відповідно до вимог законодавства повинні йото отримати).

4.4. Для отримання інформації з Реєстру представником/законним представником щодо особи, інтереси якої він представляє, через Центр подається:

- письмове звернення за формою, встановленою органом реєстрації;

- засвідчена заявником копія документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа адміністратору Центру;

- довіреність (посвідчена в установленому законодавством порядку), відповідно до якої особою, відомості про яку містяться в Реєстрі, надані повноваження представнику отримувані її (особи) персональні дані / інформацію про неї (крім випадків, коли законними представниками с батьки (усиновлювачі) особи, що підтверджується відповідним документом).

4.5. Для отримання інформації про осіб, зареєстрованих за адресою житла, власник/співвласники/наймач відповідного житла через Центр подає:

- письмове звернення за формою, встановленою органом реєстрації (у випадку звернення співвласників житла - заява від імені всіх співвласників відповідного житла);

- засвідчену заявником копію документа, що посвідчує його особу, із пред’явленням оригіналу відповідного документа адміністратору І (ситру;

- копію документа, що підтверджує право власності заявника на відповідне житло, із пред’явленням оригіналу вказаного документа адміністратору Центру (для власника/співвласників житла);

- копію документа, що підтверджує право па проживання в житлі (ордер, договір найму, рішення уповноваженого органу про визнання особи наймачем), із пред’явленням оригіналу вказаною документа адміністратору Центру (для наймача житла).

Інформацію про осіб, зареєстрованих за адресою житла, крім осіб, зазначених в абзаці І пункту 4.5 Положення, може отримати представник юридичної особи власника/співвласників житла за довіреністю.

4.6. За результатами розгляду документів, передбачених пунктами 4.3, 4.4 Положення, органом реєстрації надається інформація з Реєстру за формою згідно з додатком 13 до Правил у вигляді довідки про реєстрацію місця проживання з урахуванням пункту 2.4 Положення.

4.7. Інформація з Реєстру про осіб, зареєстрованих за адресою житла, власнику/співвласникам, наймачу відповідного житла надається органом реєстрації за формою, встановленою органом реєстрації.

4.8. У наданні інформації з Реєстру може бути відмовлено, якщо:

- письмове звернення подано не за встановленою формою;

- письмове звернення не містить повних даних, які необхідні для формування відповідної інформації з Реєстру;

- заявник не подав необхідних документів або інформації;

- у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

- звернулася особа, яка не досягла 14 років;

- заявник згідно із законодавством не має права на отримання відповідної інформації;

- в органу реєстрації відсутні підстави для надання запитуваної інформації;

- документи подано не через Центр.

4.9. У разі відсутності інформації в Реєстрі або необхідності внесення змін до інформації в Реєстрі особа письмово звертається (за формою, встановленою органом реєстрації) до Центру для внесення до Реєстру актуальної інформації про неї.

До письмового звернення додаються:

- документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи (для осіб, які відповідно до вимог законодавства повинні його отримати), та його засвідчена копія;

- документ, що підтверджує відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування відповідної особи у місті Харкові (для неповнолітньої/малолітньої особи - у разі наявності);

- документ, що підтверджує достовірність заявлених заявником відомостей (при зверненні особи щодо зміни помилкових відомостей, що містяться в Реєстрі), у разі непідтвердження їх документом, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи;

- документ, що підтверджує зміну персональних даних особи (при зверненні особи щодо зміни відомостей, що містяться в Реєстрі),        у разі непідтвердження їх документом, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи.

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Зміна помилкових відомостей про особу, які внесені під час реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування, здійснюється органом реєстрації в день звернення на підставі поданих особою або її представником заяви та документів, що підтверджують достовірність відповідних відомостей.

У випадку встановлення органом реєстрації розбіжностей між відомостями, що містяться в поданих заявником документах, та інформацією, наявною в органі реєстрації, строк розгляду відповідних документів може бути продовжений до двадцяти робочих днів для об’єктивного встановлення органом реєстрації обставин, про що заявнику повідомляється додатково.

4.10. Особа несе персональну відповідальність за інформацію (дані), наведену в письмовому зверненні, та документи, додані до нього, що передбачені пунктом 4.9 Положення.

4.11. За результатами розгляду документів, передбачених пунктом 4.9 Положення, органом реєстрації надається інформація з Реєстру за формою згідно з додатком 13 до Правил у вигляді довідки про реєстрацію місця проживання.

4.12. У внесенні інформації про особу до Реєстру/внесенні змін до інформації про особу в Реєстрі може бути відмовлено, якщо;

- внесення інформації не передбачено Законом, Правилами та цим Положенням;

- не було подано визначених цим Положенням документів або інформації;

- під час перевірки інформації, наданої заявником, органом реєстрації встановлено її недостовірність;

- звернулася особа у віці до 14 років;

- заявник згідно із Законом та цим Положенням не має права вимагати внесення відповідної інформації до Реєстру;

- документи подано не через Центр.

4.13. Документи, передбачені пунктами 4.3-4.5, 4.9 Положення, подаються до органу реєстрації через Центр.

4.14. Адміністратор Центру при зверненні до нього особи або її представника/законного представника для отримання послуг, передбачених пунктами 4.3-4.5, 4.9 Положення:

- встановлює особу заявника відповідно до документа, що посвідчує його особу;

- перевіряє правильність заповнення заявником встановленої органом реєстрації форми звернення та наявність необхідних документів, про що зазначений працівник робить відповідний запис у зверненні;

- після встановлення наявності оригіналів документів, передбачених в Положенні, адміністратор Центру власним підписом та печаткою посвідчує надані заявником копії вказаних документів (крім копій документів, що посвідчують особу, які особа засвідчує власним підписом).

4.15. Документи, передбачені пунктами 4.3-4.5, 4.9 Положення, передаються адміністратором Центру відповідальному співробітнику органу реєстрації не пізніше наступного робочого дня після надходження документів.

4.16. За результатами розгляду документів, передбачених пунктами 4.3-4.5, 4.9 Положення, відповідальний співробітник органу реєстрації в день надходження документів із Центру повертає адміністратору Центру результат надання відповідної послуги або лист про продовження строку їх розгляду згідно з пунктом 4.9 Положення.

4.17. За письмовим зверненням особи або її представника (за формою, встановленою органом реєстрації) відомості про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, майданів, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої безоплатно вносяться до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, в день подання документів через Центр.

4.18. Рішення органу реєстрації про відмову у наданні інформації, внесенні інформації про особу до Реєстру або внесенні змін до інформації про особу, що міститься в Реєстрі, може бути оскаржено в установленому законом порядку.

5. Отримання інформації з Реєстру органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, закладами

5.1. Інформація з Реєстру про реєстрацію місця проживання осіб може надаватися органом реєстрації іншим органам державної влади, органам місцевого самоврядування лише у випадках, передбачених законодавством, на підставі запиту відповідного органу, в якому повинно зазначатися посилання на норму закону, яка надає право запитувачу на отримання інформації з обмеженим доступом за такими параметрами запиту:

- за адресою;

- за прізвищем, іменем, по батькові, датою народження особи, щодо якої зроблено запит, та адресою;

- за прізвищем, іменем, по батькові, датою і місцем народження, громадянством/підданством та документом, що підтверджує особу, відносно якої зроблено запит (із зазначенням реквізитів оперативно-розшукової справи/ухвали слідчого судді / ухвали суду), згідно з додатком 3 до Правил.

5.2. Інформація з Реєстру надається за допомогою програмних засобів ведення Реєстру за формою, затвердженою органом реєстрації.

5.3. Інформація з Реєстру формується та надається/надсилається безкоштовно протягом трьох робочих днів з дня надходження запиту.

5.4. У наданні інформації з Реєстру може бути відмовлено, якщо:

- запит за параметрами пошуку: прізвище, ім’я, по батькові, дата і місцем народження, громадянство/підданство та документ, що підтверджує особу, відносно якої зроблено запит, подано не за формою, затвердженою Правилами;

- запит не містить повних даних, які необхідні для формування відповідної інформації з Реєстру;

- у запитувача відсутні повноваження для отримання відповідної інформації;

- запит не відповідає вимогам цього Положення.

5.5. Про прийняте рішення щодо відмови у паданні інформації з Реєстру запитувачу повідомляється письмово протягом трьох робочих днів з дня надходження до органу реєстрації запиту.

5.6. Передача органом реєстрації персональних даних визначеним розпорядникам персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

6. Прикінцеві положення

6.1. При надходженні до органу реєстрації документів, передбачених Правилами та цим Положенням для отримання заявником (особою, інтереси якої він представляє) відповідних адміністративних послуг, та встановленні співробітником органу реєстрації розбіжностей між відомостями, що містяться в Реєстрі, з документом, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, співробітником органу реєстрації забезпечується приведення відомостей Реєстру у відповідність із вказаним документом.

Для підтвердження обґрунтованості внесених до Реєстру змін, передбачених пунктом 6.1 цього Положення, співробітником органу реєстрації робиться копія документа, на підставі якого було внесено відповідні зміни до Реєстру, яка залишається в матеріалах справи органу реєстрації.

6.2. Внесення змін до Положення здійснюється у порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту реєстрації

Харківської міської ради О.І, ДроботЗаступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі