Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території міста Харкова

Номер
688/17
Сесія
13/7
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
21/06/2017
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

13 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 21.06.2017 № 688/17

м. Харків

Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території міста Харкова

З метою запровадження механізму надання у тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території міста Харкова, удосконалення порядку благоустрою міста Харкова, відповідно до ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 цього Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території міста Харкова (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території міста Харкова»        

від 21.06.2017 № 688/17


Положення

про тимчасове користування окремими елементами благоустрою

комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного

та іншого призначення на території міста Харкова


1. Загальні положення

1.1. Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території міста Харкова (далі - Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» (далі - Порядок № 244).

1.2. Положення розроблено з метою регулювання правовідносин, пов'язаних із виникненням та реалізацією права тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення відкритих літніх майданчиків, елементів вуличної торгівлі, малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності на території міста Харкова (далі - тимчасові об'єкти підприємницької та іншої діяльності).

1.3. Положення встановлює правовий механізм та підстави надання в тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності на території міста Харкова, визначає організаційно-правові відносини, пов'язані з оформленням договорів на право розміщення таких об'єктів.

1.4. Метою та завданнями цього Положення є:

- запровадження процедури надання в тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності на території міста Харкова;

- створення сприятливих умов для здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання;

- підвищення рівня довіри у відносинах між суб'єктами господарської діяльності та органами влади;

- упорядкування елементів міського середовища задля подолання проблем безсистемного, хаотичного розміщення та перенасиченості міського простору тимчасовими об'єктами підприємницької та іншої діяльності;

- створення передумов для можливості скерованого, прогнозованого розвитку міста за допомогою єдиної електронної бази даних тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності;

- забезпечення сприятливих умов для жителів міста з метою задоволення дрібних соціально-побутових потреб шляхом користування послугами, які надаються власниками (користувачами) тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності, що спрямовано на підвищення якості проживання, відпочинку та оздоровлення населення;

- планування потреб міста;

- застосування механізмів впливу на розвиток об'єктів інфраструктури міста;

- реалізація принципу організаційної єдності задля спрощення процедури отримання паспортів прив'язки.

1.5. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

Виконавець - комунальне підприємство, яке надає право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності міста Харкова, що знаходяться на його балансі, для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності (КП «Студентське»).

Відкритий літній майданчик (ЛМ) - об'єкт із полегшених конструкцій, що може бути стаціонарним або тимчасовим (щоденного демонтажу), встановлений з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом виробів, будівель і споруд, тимчасово без влаштування фундаменту, який не має закритого приміщення для перебування людей, функціонування якого здійснюється у теплий період року для надання послуг з харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства на відкритому повітрі та відповідає вимогам до відкритих літніх майданчиків, наведених у Додатку 2 до цього Положення.

Договір тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності (далі - Договір) - двосторонній договір, укладений між Замовником та Виконавцем, за яким Замовнику надається право експлуатації окремого елементу благоустрою комунальної власності міста Харкова шляхом розміщення тимчасового об'єкта підприємницької та іншої діяльності.

Елементи вуличної торгівлі - окремо розташовані торговельні автомати, лотки, ємності, торговельне обладнання, низькотемпературні прилавки, інші пристрої для роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності, платіжні термінали, паркомати, споруди іншого призначення, що не відносяться до тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, засоби пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі (автомагазини, автокафе, автокав'ярні, авторозвозки, лавки-автопричепи), спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки, холодильне обладнання, лотки тощо), об'єкти сезонної дрібно-роздрібної торговельної мережі.

Ескізна пропозиція вигляду фасаду - виконана у кольорі, у масштабі М 1:50 у графічній формі образна характеристика споруди з візуалізацією, її розпланування, конструктивне вирішення, технічне обладнання або композиція ансамблю, його зв'язок з навколишнім середовищем тощо.

Замовник - суб'єкт, який має намір укласти договір тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності.

Комплексна схема розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.

Тимчасова споруда побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту (далі - ТС).

Мала архітектурна форма - це елемент декоративного чи іншого оснащення об'єкта благоустрою. До малих архітектурних форм належать альтанки, павільйони, навіси; паркові арки (аркади) і колони (колонади); вуличні вази, вазони й амфори; декоративна та ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, ґрати, паркани, інші елементи благоустрою, визначені законодавством (далі - МАФ).

Незалежна оцінка - оцінка, проведена суб'єктом оціночної діяльності за процедурою відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна на замовлення та за рахунок балансоутримувача окремого елементу благоустрою.

Окремий елемент благоустрою для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності - частина покриття площ (майданів), вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до чинних норм і стандартів та інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами, що знаходиться на балансі виконавця (КП «Студентське») та може бути переданий у тимчасове користування для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності.

Прилегла територія тимчасової споруди - територія, визначена схемою благоустрою тимчасової споруди для утримання в належному санітарному стані, як правило, встановлюється на відстані 3 метрів по її периметру.

Схема благоустрою - схема, виконана замовником у довільній формі із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або облаштування фігурними елементами мощення тощо).

Схема розташування окремого елементу благоустрою - актуальний топографо-геодезичний знімок місцевості у масштабі М 1:500, що відображає місце розташування елементу благоустрою з прив'язкою до місцевості із зазначенням розмірів та контурів такого елементу, виконаний сертифікованим інженером-геодезистом.

Інші поняття та терміни визначаються чинними нормативно-правовими актами.


2. Порядок укладення Договору

2.1. З метою встановлення можливості отримання права тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності Замовник звертається до Виконавця із заявою, до якої додає схему розташування окремого елементу благоустрою комунальної власності, а також ескізні пропозиції вигляду фасаду з візуалізацією тимчасового об'єкта підприємницької та іншої діяльності в кольорі М 1:50, складену Замовником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, для розміщення якого Замовник має намір укласти договір.

2.2. Виконавець, протягом 15 робочих днів з моменту отримання зазначених документів надає аргументовану відповідь щодо можливості надання у тимчасове користування окремого елементу благоустрою для розміщення тимчасового об'єкта підприємницької та іншої діяльності.

2.3. Позитивна відповідь Виконавця щодо можливості надання у тимчасове користування окремого елементу благоустрою є підставою для укладення відповідного Договору та дійсна протягом 6 місяців з моменту її надання.

2.4. Для укладення Договору Замовник надає Виконавцю:

- копію позитивної відповіді Виконавця щодо можливості надання у тимчасове користування окремого елементу благоустрою;

- схему благоустрою, складену Замовником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів України»;

- технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані Замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж;

- інформацію у довільній формі про реквізити Замовника (найменування, ПІБ керівника юридичної особи, або ПІБ фізичної особи — підприємця/фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи - підприємця/фізичної особи, контактна інформація);

- документ у довільній формі, в якому зазначається функціональне призначення та товарна спеціалізація тимчасового об'єкта підприємницької та іншої діяльності;

- документ, що посвідчує право власності або оренди стаціонарного закладу ресторанного господарства, біля якого буде розміщуватися ЛМ (для відкритих літніх майданчиків);

- картку обліку, видану Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (для відкритих літніх майданчиків);

- інформацію про тип, розміри та спосіб розміщення МАФ (для малих архітектурних форм);

- інформацію про тип, розміри та спосіб розміщення елемента вуличної торгівлі (для елементів вуличної торгівлі);

- витяг/виписку про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

- копію статуту (за наявності).

2.5. У випадку надходження двох і більше заяв щодо укладення Договору вони розглядаються Виконавцем у порядку черговості їх реєстрації.

2.6. Договір укладається за формою, наведеною у Додатку 1 до цього Положення.

2.7. При оформленні договору забороняється вимагати від Замовника додаткові документи, не передбачені цим Положенням.

2.8. Договір не може бути укладено у випадках подання неповного пакету документів, наведення недостовірних відомостей у поданих документах та в інших випадках, передбачених законодавством.

2.9. Строк дії Договору продовжується на підставі заяви, поданої Замовником до Виконавця не пізніше ніж за один календарний місяць до закінчення строку дії Договору.

2.10. Виконавець протягом одного місяця розглядає відповідну заяву Замовника щодо продовження строку дії Договору.

2.11. Дія Договору припиняється з підстав, встановлених чинним законодавством України та/або Договором.

2.12. Розміщення тимчасового об'єкта підприємницької та іншої діяльності відповідно до цього Положення здійснюється на підставі укладеного з Виконавцем Договору та з урахуванням особливостей, встановлених актами чинного законодавства.


3. Плата за тимчасове користування окремими елементами

благоустрою комунальної власності міста Харкова для розміщення

тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності

3.1. Підставою для нарахування та внесення Замовником відповідної плати є Договір, що укладається у порядку, встановленому розділом 2 цього Положення.

3.2. Розмір річної плати за тимчасове користування окремим елементом благоустрою комунальної власності встановлюється у розмірі 10 відсотків вартості такого елемента, встановленої за результатами незалежної оцінки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності.

3.3. На основі розміру річної плати за тимчасове користування окремим елементом благоустрою встановлюється розмір такої плати за місяць розрахунку.

3.4. До суб'єктів підприємницької діяльності, які надають соціально-побутові послуги населенню, визначені підпунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України, застосовується корегуючий коефіцієнт у розмірі 0,5 плати за місяць.

3.5. Плата за користування окремим елементом благоустрою сплачується Замовником у безготівковій формі авансовим платежем до 25 числа поточного місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата.

3.6. Плата за Договором визначається способом коригування розміру плати за користування попереднього місяця на рівень інфляції за попередній місяць.

3.7. У разі неможливості розміщення тимчасового об'єкта підприємницької та іншої діяльності через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування такого об'єкта плата за Договором не нараховується.


4. Прикінцеві положення

4.1. Встановити, що 95% чистого прибутку Виконавця (КП «Студентське») починаючи з 01.08.2017 підлягає зарахуванню до бюджету міста Харкова.

4.2. Частина чистого прибутку сплачується Виконавцем (КП «Студентське») самостійно до бюджету міста у термін, встановлений для сплати податку на прибуток, і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень місцевого бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

4.3. Заходи з контролю за дотриманням умов Договору здійснюються Виконавцем у спосіб та в межах повноважень.


5. Перехідні положення

5.1. Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради завершити розробку комплексної схеми благоустрою розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території міста Харкова (далі - Комплексна схема) та подати її на затвердження до виконавчого комітету Харківської міської ради.

5.2. Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, після затвердження виконавчим комітетом Харківської міської ради Комплексної схеми привести розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території міста Харкова у відповідність до затвердженої в установленому порядку Комплексної схеми.

5.3. Встановити, що з моменту затвердження Комплексної схеми ТС розміщуються на території міста Харкова з дотриманням Порядку № 244 та з урахуванням особливостей, встановлених цим Положенням, актами Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

5.4. Встановити, що ТС, власники яких уклали Договори відповідно до цього Положення, до затвердження Комплексної схеми не підлягають демонтажу до закінчення терміну дії такого договору.


Директор Департаменту

територіального контролю

Харківської міської ради О.Л. КалинаДодаток 1

до Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території міста Харкова


ТИПОВИЙ ДОГОВІР

тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної

власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької

та іншої діяльності


м. Харків                                                                        «        » 201___р.

КП «Студентське», що в подальшому іменується «Виконавець» в особі _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________, який діє на підставі ________________________________________________________________________________________________________, з одного боку, та _________________________________________________________________________________________, що в подальшому іменується «Замовник», який діє на підставі ______________________________________________________________________________, з іншого боку, які разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику право тимчасової експлуатації (управління) окремим елементом благоустрою комунальної власності міста Харкова (далі - елемент) з метою задоволення соціально-економічних потреб шляхом розміщення тимчасового об'єкта підприємницької або іншої діяльності.

1. Характеристика елементу

2.1. Вид елементу: ____________________________________________________________________________________________________________

2.2. Місцезнаходження елементу:________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Площа/розміри елементу _________________________________________кв. м.

3. Характеристика об'єкта

3.1. Вид об'єкта ______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва, функціональне призначення, вид, тип об'єкта, товарна спеціалізація)

3.2. Площа об'єкта по зовнішньому контуру ____________________________кв. м.

3.3. Наявність вітрин, холодильного та іншого технологічного обладнання та їх опис і площа (по зовнішньому контуру):

а) _____________________________________________ площею ___________ кв. м;

б) _____________________________________________ площею ___________ кв. м.

4. Плата та порядок розрахунків за Договором

4.1. Загальний розмір плати за експлуатацію (управління) елемента становить __________________________________ грн на місяць (далі - плата).

4.2. Плата перераховується Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця в безготівковій формі авансовим платежем до 25 числа поточного місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата.

4.3. Внесення плати здійснюється протягом трьох банківських днів з дня передачі елемента благоустрою.

4.4. У випадку пролонгації терміну дії Договору розмір плати визначається шляхом коригування розміру розрахункової ставки на рівень інфляції.

4.5. У випадку дострокового розірвання договору сплачена плата не повертається.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. Надати елемент Замовнику для розміщення об' єкта.

5.1.2. За наявності інформації про незадовільний стан елементу, переданого за цим Договором, проінформувати Замовника про виявлені недоліки.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Проводити перевірки використання Замовником елемента відповідно до умов Договору.

5.2.2. Видавати приписи про усунення порушень умов договору.

5.2.3. Здійснювати демонтаж об'єкта у випадку, передбаченому п. 9.2 цього Договору

5.2.4. Здійснювати контроль за санітарним станом і зовнішнім виглядом елемента та об'єкта, розміщеного на ньому.

5.3. Замовник зобов'язаний:

5.3.1. Використовувати елемент відповідно до умов Договору.

5.3.2. Виконати роботи щодо поліпшення елементу.

5.3.3. Здійснювати управління та експлуатувати елемент відповідно до умов Договору.

5.3.4. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати плату за Договором.

5.3.5. Встановити поруч з об'єктом урну(и) для сміття.

5.3.6. Встановити відкритий літний майданчик з дотриманням вимог до відкритих літніх майданчиків, викладених у додатку 2 до Договору (якщо об'єктом договору є відкритий літний майданчик).

5.3.7. Не порушувати правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства.

5.3.8. Підтримувати належний експлуатаційний стан об'єкта та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з об'єктом.

5.3.9. Дотримуватися під час експлуатації об'єкта вимог щодо забезпечення його технологічної безпеки функціонування.

5.3.10. Утримувати та експлуатувати елемент згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, забезпечити виконання норм і правил техніки безпеки, містобудівних, санітарних, будівельних норм, державних стандартів та інших вимог, підтримувати об'єкт в належному стані, вести всі витрати щодо його експлуатації.

5.3.11. Виконувати приписи Виконавця, виконавчих органів Харківської міської ради та контролюючих органів про необхідність усунення порушень та/або недоліків зовнішнього вигляду чи санітарно-технічного, експлуатаційного стану об'єкта або прилеглої території.

5.3.12. Не вносити доповнення або зміни до зовнішнього вигляду об'єкта без попереднього письмового погодження проектної документації з Виконавцем.

5.3.13. Встановити об'єкт без пошкодження елементів благоустрою комунальної власності та озеленення із забезпеченням безпеки населення при під'єднанні конструкції до електричної мережі.

5.3.14. У тижневий термін рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомити Виконавця про зміну адреси для листування, зміну банківського рахунку, зміну назви, припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності.

5.3.15. Протягом 10 календарних днів після припинення дії Договору з будь-яких підстав, демонтувати об'єкт, звільнити та передати Виконавцю елемент благоустрою з приведенням його у придатний до використання стан.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Самостійно визначати способи використання елемента та об'єкта з урахуванням положень цього Договору.

5.4.2. При належному виконанні умов Договору — на продовження Договору на новий строк.

6. Внесення змін до Договору

6.1. Умови Договору зберігають силу протягом всього строку дії цього Договору.

6.2. Зміни та доповнення, що вносяться до цього Договору, розглядаються Сторонами в тижневий термін з дня отримання відповідного письмового звернення від однієї Сторони до іншої. Всі зміни та доповнення до Договору за погодженням Сторін оформлюються письмовими угодами.

6.3. Внесення змін до цього Договору в односторонньому порядку не допускається.

6.4. На вимогу однієї із Сторін зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені за рішенням суду.

7. Припинення дії договору

7.1. Дія Договору припиняється у разі:

7.1.1. Закінчення строку, на який його було укладено.

7.1.2. Дострокового розірвання Договору за взаємною згодою Сторін, не пізніше як у місячний строк із дня досягнення домовленості Сторін про його розірвання.

7.1.3. Вступу в законну силу відповідного рішення суду про дострокове розірвання Договору на вимогу однієї зі Сторін.

7.1.4. Ліквідації юридичної особи, припинення діяльності фізичної особи підприємця - Замовника.

7.1.5. Односторонньої відмови Виконавця від Договору.

7.2. Виконавець має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку та вимагати повернення елементу, якщо:

7.2.1. Замовник не вносить плату, визначену згідно з розділом 4 цього Договору, протягом двох місяців підряд або має заборгованість, що еквівалентна двохмісячному розміру плати, передбаченої цим Договором.

7.2.2. Встановлений Замовником об'єкт не відповідає розділу 3 Договору.

7.2.3. Замовник не підтримує в належному експлуатаційному стані об'єкт та відповідне технологічне обладнання, що використовується разом з об'єктом.

7.2.4. Виявлено недостовірну інформацію, наведену в документах, поданих для укладення Договору.

7.2.5. Розміщений ЛМ не відповідає вимогам до відкритих літніх майданчиків, викладених у додатку 2 до Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності.

7.2.6. В інших випадках, передбачених законами та нормативно-правовими актами.

7.2.7. У разі виникнення потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва на місці розташування елементу Договір підлягає розірванню в односторонньому порядку.

7.2.8. Якщо елемент вибув з комунальної власності або земельна ділянка, на якій знаходиться елемент, надана в оренду або постійне користування, цей договір підлягає розірванню Виконавцем в односторонньому порядку.

7.3. Виконавець повідомляє замовника про намір в односторонньому порядку відмовитися від договору за 14 календарних днів до прийняття такого рішення.

7.4. Письмове повідомлення Виконавця про припинення (розірвання) Договору чи відмову від Договору вважається одержаним Замовником, якщо:

- це повідомлення вручено повноважному представнику Замовника, який одночасно з одержанням повідомлення розписується на другому примірнику повідомлення, що залишається у Виконавця. При цьому повноваження представника повинні бути підтверджені довіреністю чи витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- це повідомлення надіслано на адресу Замовника Виконавцем поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення адресату. Таке повідомлення надсилається за адресою місцезнаходження Замовника, вказаною в Договорі, або за адресою, за якою здійснено реєстрацію Замовника - юридичної чи фізичної особи - підприємця.

7.5. Договір вважається розірваним з дня одержання Замовником письмового повідомлення Виконавця про припинення Договору в односторонньому порядку.

7.6. Днем припинення Договору є:

- день закінчення терміну дії Договору, якщо Сторонами не вирішено питання щодо продовження терміну дії Договору на новий строк;

- день укладення письмової угоди про припинення дії цього Договору або інша дата, зазначена у цій угоді, у випадку припинення дії Договору за взаємною згодою Сторін;

- день одержання Замовником письмового повідомлення Виконавця про відмову від Договору у порядку, встановленому п. 7.3 Договору;

- день набрання рішенням суду законної сили — у випадку розірвання Договору за рішенням суду, визнання його недійсним, неукладеним, застосування наслідків нікчемної угоди.

8. Строк дії Договору

8.1. Цей Договір вступає в дію з дня його підписання Сторонами та діє до «_______» ________________________201_____ р.

8.2. Право експлуатації (управління) елементу виникає у Замовника після укладення Договору.

9. Порядок повернення об'єкта

9.1. Після припинення дії Договору Замовник у 10-денний термін звільняє елемент від об'єкта та приводить його у стан, не гірший порівняно з тим, що існував до укладення цього Договору.

9.2. У випадку невиконання замовником п. 9.1 Договору щодо добровільного демонтажу об'єкта та звільнення елементу такий об'єкт може бути демонтовано Виконавцем самостійно або із залученням третіх осіб. У такому разі демонтований об'єкт повертається Замовнику після компенсації витрат, пов'язаних із демонтажем, транспортуванням та зберіганням об'єкта.

10. Відповідальність сторін

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

10.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

10.3. За порушення строків внесення плати Замовник зобов'язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, розрахованої за кожний день прострочення платежу від суми заборгованості, що склалася з моменту виникнення заборгованості, включаючи день сплати заборгованості.

10.4. Замовник зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

10.5. При погашенні суми заборгованості кошти, що сплачує замовник, у першу чергу зараховуються у рахунок погашення пені, у наступну чергу — на погашення заборгованості з плати за Договором.

10.6. Виконавець у випадку погіршення властивостей елементу, пов'язаних зі зміною його стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному Сторонами. Якщо Сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку. Збитками вважаються витрати, які здійснив або повинен здійснити Виконавець для відновлення елементу.

10.7. У випадку невиконання Замовником обов'язку щодо звільнення елементу згідно з вимогами п. 9.1 Договору він сплачує Виконавцю неустойку в розмірі подвійної плати за кожний день фактичного управління та експлуатації з моменту припинення Договору, нарахованої згідно з умовами Договору. Нарахування неустойки проводиться за весь період безпідставної експлуатації Замовником елементу.

11. Прикінцеві положення

11.1. Усі спори, пов'язані з виконанням Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

11.2. За всіма питаннями, не врегульованими Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.3. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони укладені у тій самій формі, що й Договір.

11.4. Замовник несе повну відповідальність за правильність вказаних у Договорі реквізитів та зобов'язується повідомляти в письмовій формі Замовника про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів у тижневий строк, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.5. Договір складений українською мовою при повному розумінні Сторонами його умов та термінології.

11.6. Договір складено у двох примірниках для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

12. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

Виконавець

Замовник

Назва: _______________________________

Назва: _______________________________

Адреса: ______________________________

Адреса: ______________________________

Р/р __________________________________

Р/р __________________________________

МФО ________________________________

МФО ________________________________

Код ЄДРЮФОП _______________________

Код ЄДРЮФОП _______________________

№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (за наявності) _________________________

№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (за наявності) _________________________

Система оподаткування ________________

_____________________________________

Система оподаткування ________________

_____________________________________

Телефон: _____________________________

Телефон: _____________________________

Підпис: ______________________________

Підпис: ______________________________

М.П.

М.П.Додаток 2

до Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території міста Харкова


ВИМОГИ

до відкритих літніх майданчиків

1. Відкриті літні майданчики (далі - ЛМ) встановлюються виключно біля стаціонарних (капітальних) закладів ресторанного господарства з дотриманням вимог містобудівної документації, цього Положення, Правил благоустрою території міста Харкова, а також встановлених державних стандартів, норм і правил.

2. При влаштуванні ЛМ на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях ширина для проходу пішоходів повинна бути не менше 1,8 м (поза межами парків, скверів, площ), розміщення ЛМ не має перешкоджати вільному руху пішоходів.

3. ЛМ розташовуються виключно в межах фасаду стаціонарного (капітального) закладу ресторанного господарства зі збереженням вільних проходів у вхідні (в'їздні) брами будинків. Збільшення лінійних розмірів майданчика поза межі закладу можливе лише за умови письмової згоди власників (орендарів) сусідніх приміщень.

4. ЛМ встановлюються із забезпеченням безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення.

5. Освітлювальні прилади (світильники, ліхтарі тощо) встановлюються лише у межах ЛМ таким чином, щоб не засліплювати пішоходів, водіїв та не освітлювати вікна мешканців прилеглих житлових будинків.

6. Конструкція ЛМ має забезпечувати жорсткість, міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, розміщуватися з додержанням правил техніки безпеки та відповідати протипожежним вимогам.

7. У межах ЛМ можуть бути встановлені лише столики, крісла, лавки, світильники, декоративні елементи, парасольки, урни для сміття, квіткові та ландшафтні композиції, спеціальне обладнання для регулювання температурного режиму, холодильне обладнання.

8. По периметру огорожі ЛМ допускається влаштування легких збірно-розбірних конструкцій висотою до метра, в яких можуть бути оформлені квіткові композиції, світильники.

9. Об'ємно-просторове та художньо-естетичне рішення ЛМ, розміщених на окремому елементі благоустрою, проводиться з дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, з урахуванням зовнішнього опорядження фасаду будинку.

10. Розміщення ЛМ не повинно заважати сприйняттю архітектурних деталей та декору фасадів будинків. Забороняється розміщувати ЛМ із закриттям автентичних елементів архітектури фасадів, зокрема мозаїки, елементів ліпнини, колон, ротонд, пілястр тощо.

11. Сонцезахисні елементи ЛМ можуть бути у вигляді навісних маркіз, що кріпляться до фасаду або на опорах біля фасаду, або навісів у фронтальних межах фасаду за умови, якщо вони не перекривають декоративних елементів фасадів.

12. На ЛМ забороняється встановлення сцен, естрад, танцювальних майданчиків тощо, грилів та мангалів.

13. На ЛМ, розміщених у межах житлової забудови міста, забороняється використовувати живу музику та звуковідтворювальну апаратуру.

14. ЛМ, що розміщуються з боку проїзної частини, мають бути захищені від випадкового (аварійного) наїзду автотранспорту.

15. В охоронних зонах інженерних комунікацій дозволяється розміщувати сезонні майданчики виключно за погодженням з утримувачами інженерних комунікацій, які експлуатують ці комунікації.