Про затвердження Програми «Безпечне місто Харків» на 2016-2020 рр.

Номер
364/16
Сесія
8/7
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
14/09/2016
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

8 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 14.09.2016 р. № 364/16

м. Харків

Про затвердження Програми «Безпечне місто Харків» на 2016-2020 рр.

З метою забезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів шляхом зниження ймовірності реалізації загроз природного, техногенного, кримінального, терористичного та іншого характеру встановленням сучасних систем безпеки, застосуванням засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Безпечне місто Харків» на 2016-2020 рр. (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету і фінансів та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Програми «Безпечне місто Харків» на 2016-2020 рр.»

від 14.09.2016 № 364/16

Програма

«Безпечне місто Харків» на 2016-2020 рр.


Харків

2016 рік


Паспорт Програми


Назва Програми

Програма «Безпечне місто Харків» на 2016-2020 рр.

Правове забезпечення для розробки Програми

- Бюджетний кодекс України;

- Кодекс цивільного захисту України;

- Закони України:

- «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- «Про дорожній рух»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 № 51-р «Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року»

Замовник Програми

Харківська міська рада

Розробники Програми

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

Головна мета Програми

Впровадження в місті Харкові системи відеоспостереження для захисту об'єктів міста з метою зниження ймовірності реалізації погроз природного, техногенного, кримінального, терористичного та іншого характеру

Строки реалізації Програми

2016-2020 рр.

Джерела фінансування

Кошти бюджету міста Харкова, кошти підприємств та інші джерела, не заборонені чинним законодавством

Обсяги фінансування

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів бюджету міста Харкова визначаються на кожний окремий рік відповідно до кошторису після затвердження його рішенням сесії Харківської міської ради у межах бюджетних асигнувань

Відповідальні за виконання Програми

Департамент житлового господарства Харківської міської ради, Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради, Департамент інфраструктури Харківської міської ради, функціонально підпорядковані комунальні унітарні підприємства, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Харкова

Назва Програми

Програма «Безпечне місто Харків» на 2016-2020 рр.

Очікувані результати від реалізації Програм

Покращення охорони громадського порядку в місті Харкові, здійснення профілактики правопорушень та попередження скоєння злочинів


І. Загальні положення


1.1. Сфера застосування Програми «Безпечне місто Харків» на 2016-2020 рр. повинна відповідати завданням, функціям і повноваженням органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ та адміністрацій об'єктів із масовим перебуванням людей, оперативних штабів тощо щодо попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру, антитерористичного й антикримінального захисту, забезпечення правопорядку.

Створення системи повинно носити комплексний міжвідомчий характер, спрямований на вдосконалювання інформаційно-технологічної та інформаційно-комунікаційної інфраструктури державного управління в цілому.

1.2. Програму впровадження інформаційно-телекомунікаційної, автоматизованої системи в місті Харкові «Безпечне місто Харків», яка включає систему відеоспостереження та відеоконтролювання, а також програмний комплекс на критично важливих об'єктах та об'єктах захисту міста розроблено відповідно до ст. 26, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.3. Система «Безпечне місто Харків» як комплексна система забезпечення життєдіяльності територіальної громади та мігруючого населення створюється на об'єктах захисту та критично важливих об'єктах міста, а також при проведенні суспільно-політичних (спортивних, культурно-масових та інших) заходів для інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень та організації ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування, територіальними органами виконавчої влади, територіальними органами внутрішніх справ й посадовими особами адміністрацій об'єктів із масовим перебуванням людей, антитерори стичних комісій та оперативних штабів в інтересах попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру, антитерористичної захищеності й антикримінального захисту, забезпечення правопорядку шляхом об'єднання та інтеграції наявних і створених інформаційних і технічних систем.

1.4. Територіально розподілена система відеоспостереження та відеоконтролювання (далі - Система) є власністю територіальної громади, міста Харкова, забезпечує відеоконтролювання та відеоспостереження за міськими об'єктами з масовим перебуванням людей (майданами, вулицями та іншими місцями найбільш масового скупчення та перебування людей, транспортними засобами колективного користування, тобто потенційно криміногенними ділянками міста) з передачею оперативної інформації до управління Системою відеокамерами та архівних даних Системи.

1.5. Термін реалізації Програми - 2016-2020 роки. Програма розрахована на встановлення Системи на першочергових критично важливих об'єктах та об'єктах захисту (об'єктах відеоконтролювання та відеоспостереження) і передбачає заходи, спрямовані на її розвиток та модернізацію.

Заходи щодо встановлення Системи та розвитку Програми планується здійснювати щороку відповідно до бюджетних асигнувань, передбачених бюджетом міста на поточний рік.


II. Стан проблеми у м. Харкові


На час прийняття цієї Програми у місті Харкові встановлено приблизно 1700 камер відеоспостереження від простіших WEB-камер до сучасних роботоризованих камер. Але на кожному підприємстві камери відеоспостереження функціонують у локальних мережах, що унеможливлює застосування сучасних аналітичних методів.

Для впровадження системи відеоспостереження та відеоконтролювання, а також програмного комплексу на критично важливих об'єктах та об'єктах захисту міста в місті Харкові діє КСП «Інженерні мережі», яке створено з метою забезпечення надійної та безперебійної роботи внутрішньобудинкових інженерних мереж, мереж відеоспостереження та відеоконтролювання.

Основні завдання підприємства:

- експлуатація та утримання в належному стані мереж відеоспостереження для захисту об'єктів міста;

- експлуатація та утримання в належному стані внутрішньобудинкових інженерних мереж;

- проведення поточного та капітального ремонтів інженерних мереж та мереж відеоспостереження;

- виконання робіт з усунення аварійних пошкоджень на внутрішньобудинкових інженерних мережах та мережах відеоспостереження;

- інші.


III. Мета Програми


3.1. Метою створення системи «Безпечне місто Харків» є забезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів шляхом зниження ймовірності реалізації загроз природного, техногенного, кримінального, терористичного та іншого характеру за рахунок:

- запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю) та забезпечення їх інструментальними засобами контролю функціонування засобів (систем) життєзабезпечення;

- ефективного моніторингу поточної обстановки за рахунок використання системи відеоспостереження та відеоконтролювання й надання інформації для дій територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і посадових осіб адміністрацій об'єктів із масовим перебуванням людей, що забезпечує своєчасність прийняття управлінських рішень.

3.2. Ураховуючи кількість злочинів, які скоюються в громадських місцях, метою Програми є також підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян міста та посилення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах територіальної громади.


IV. Основні завдання та заходи Програми


4.1. Основним завданням Програми є створення системи «Безпечне місто Харків» з метою забезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів шляхом зниження ймовірності реалізації загроз природного, техногенного, кримінального, терористичного та іншого характеру.

4.2. Заходи на виконання основних завдань Програми «Безпечне місто Харків»:

4.2.1. Визначення та затвердження основних вимог до системи «Безпечне місто Харків» для подальшого розроблення технічного завдання на її розробку та впровадження.

4.2.2. Розробка технічної документації.

4.2.3. Розробка технічного завдання на створення системи «Безпечне місто Харків».

4.2.4. Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи.

4.2.5. Створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення.

4.2.6. Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи «Безпечне місто Харків», оплата комунальних послуг тощо.

4.2.7. Придбання матеріалів для створення і впровадження мережі передачі даних.

4.2.8. Оплата послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи «Безпечне місто Харків»).

4.2.9. Придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи «Безпечне місто Харків».

4.2.10. Поточний та капітальний ремонт системи «Безпечне місто Харків».

4.2.11. Фінансова підтримка комунальних підприємств для здійснення відповідних заходів.


V. Контроль за виконанням Програми


Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Департамент житлового господарства Харківської міської ради, Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради, Департамент інфраструктури Харківської міської ради.


VI. Строки реалізації Програми


Виконання Програми заплановане на період 2016-2020 рр.


VII. Фінансове забезпечення Програми


Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Харкова, коштів підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів бюджету міста Харкова визначаються на кожний рік відповідно до кошторису після затвердження його рішенням сесії Харківської міської ради у межах бюджетних асигнувань.


VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми


8.1. Створення системи «Безпечне місто Харків» в місті Харкові, у якому перебуватимуть об'єкти із масовим скупченням людей, а також критично важливі об'єкти, підвищить рівень інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень та організації ефективної взаємодії між територіальними органами виконавчої влади, органами внутрішніх справ та адміністраціями об'єктів із масовим скупченням людей, антитерористичними комісіями й оперативними штабами в інтересах попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру, антитерористичної захищеності й антикримінального захисту, забезпечення правопорядку, дозволить:

- забезпечити безпеку життєдіяльності об'єктів захисту, інфраструктури міста, його територіальної громади та мігруючого населення;

- забезпечити сумісність наявних і створюваних інформаційних і технічних систем для підвищення ефективності керування у сфері безпеки життєдіяльності населення;

- підвищити ефективність контролю над об'єктами з масовим скупченням людей, а також критично важливими об'єктами;

- підвищити ефективність вирішення завдань органами місцевого самоврядування, територіальними органами виконавчої влади, органами внутрішніх прав, а також адміністрацією об'єктів із масовим перебуванням людей, антитерористичними комісіями, оперативними штабами із захисту від загроз природного, техногенного, кримінального, терористичного та іншого характеру;

- підвищити ефективність заходів щодо ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф;

- знизити рівень смертності людей у разі виникнення надзвичайних ситуацій, при пожежах, на водних об'єктах тощо.

8.2. Реалізація цієї Програми дозволить покращити охорону громадського порядку в місті Харкові, здійснити профілактику правопорушень та попередити скоєння злочинів.

8.3. Використання сучасних технічних засобів, зокрема впровадження єдиного комплексу відеоспостереження на території міста, значно підвищить оперативне реагування на скоєні злочини, збільшить кількість розкритих злочинів, призведе до зменшення таких видів злочинів, як пограбування, розбійні напади, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство, порушення правил дорожнього руху.

8.4. Система має бути відкритою для всіх зацікавлених організацій (підприємств, установ) та окремих осіб, які можуть стати ініціаторами встановлення відеокамер, включених до Системи, біля їх підприємств, організацій, торгових закладів, автостоянок, будинків, інших місць масового скупчення та перебування людей.


Директор Департаменту житлового

господарства Р.Б. Нехорошков