Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова»

Номер
246/16
Сесія
7/7
Тип
Ненормативные документы
Дата прийняття
06/07/2016
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

7 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 06.07.2016 р. № 246/16

м. Харків

Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова»

Враховуючи світову та вітчизняну практику відзначення видатних осіб, історичні традиції, з метою прижиттєвого вшанування та відзнаки особистостей, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова, піднесення його статусу у світі, в знак великої поваги до їх громадської діяльності, виходячи з рекомендацій Експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова», на підставі п. 1 рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.08.1998 № 781 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова», рішення 40 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 24.06.2015 № 1933/15 «Про затвердження «Положення про звання «Почесний громадянин міста Харкова», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити протокол засідання Експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова» від 07.06.2016 (додаток 1).

2. Присвоїти звання «Почесний громадянин міста Харкова» громадянам, зазначеним у додатку 2.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток 1

до рішення 7 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова»

від 06.07.2016 р. № 246/16


ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

по предварительному рассмотрению кандидатур

на присвоение звания

«Почетный гражданин города Харькова»


ПРОТОКОЛ

заседания Экспертного совета по предварительному рассмотрению

кандидатур на присвоение звания

«Почетный гражданин города Харькова»

от 7 июня 2016 года


Малый зал исполкома городского совета

1700


Присутствующие: Терехов И.А, Хорошковатый A.B., Бакиров B.C., Бобейко А.Е., Веркина Т.Б., Гречанина Е.Я., Гуровой Ю.А., Золотарев В.М., Ковтун В.И., Куделко С.М., Овечкин И.Н., Пилипчук М.Д., Поярков Ю.М., Ракич И.В., Стаматина М.В., Таций В.Я.

Отсутствующие: Кернес Г.А., Арих И.В., Давтян A.C., Колыванова-Попеску С.И.

Приглашены: Чечетова-Терашвили Т.М. - заместитель городского головы - управляющий делами исполкома городского совета; Бабицкая С.И. - директор Департамента культуры

1. Информация о кандидатурах, поданных на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова» в 2016 году.

Решили: информацию принять к сведению.

2. Обсуждение кандидатур.

Высказались: Терехов И.А, Бакиров B.C., Бобейко А.Е., Веркина Т.Б., Гречанина Е.Я., Гуровой Ю.А., Золотарев В.М., Овечкин И.Н., Пилипчук М.Д., Ракич И.В., Стаматина М.В., Таций В.Я.

Решили:

1) поддержать следующие кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова» в 2016 году и рекомендовать Харьковскому городскому совету присвоить звание указанным лицам:

- ВЫРОВЕЦ Игорь Иванович;

- КУДЕЛКО Сергей Михайлович;

- ЛУПАЛЬЦОВ Владимир Иванович;

- ШЕРДИЦ Константин Константинович;

- ШИФРИН Яков Соломонович.

2) поручить Департаменту культуры Харьковского городского совета подготовить соответствующий проект решения на очередную сессию Харьковского городского совета.

3) определить из поданных в 2016 году кандидатур приоритетных на присвоение звания Почетный гражданин города Харькова в будущем кандидатуры следующих лиц:

- АЛТУХОВ Валерий Николаевич;

- ФАДЕЕВ Валерий Андреевич;

- ШУХОВ Адольф Степанович;

- СЕРЕДА Алексей Порфирьевич;

- КУРБАТОВ Михаил Павлович.

Результаты голосования: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.Первый заместитель Харьковского

городского головы, заместитель

председателя Экспертного совета И.А. Терехов


Ответственный секретарь

Экспертного совета А.В. ХорошковатыйДодаток 2

до рішення 7 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова»

від 06.07.2016 р. № 246/16


Список громадян, яким присвоюється звання

«Почесний громадянин міста Харкова»:

Вировець Ігор Іванович - громадський діяч, депутат Харківської міської ради І-VII скликань, голова постійної комісії Харківської міської ради з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності;

Куделко Сергій Михайлович- заслужений працівник культури України, голова Харківського відділення Національної спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук, професор, директор Центра краєзнавства імені П.Т. Тронька Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Лупальцов Володимир Іванович - заслужений діяч науки та техніки України, член-кореспондент Академії наук України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою хірургії № 3 Харківського національного медичного університету;

Шердіц Костянтин Костянтинович - заслужений робітник культури України, Генеральний директор Палацу студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кавалер ордену «За заслуги» III ступеня;

Шифрін Яків Соломонович - головний науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України.


Директор Департаменту культури С.І. Бабицька