Про затвердження Порядку виготовлення і видачі довідки батьків багатодітної сім’ї та довідки дитини з багатодітної сім’ї

Номер
399/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
15/06/2016
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ


РІШЕННЯ


Від 15.06.2016 р. № 399

Про затвердження Порядку виготовлення і видачі довідки батьків багатодітної сім’ї та довідки дитини з багатодітної сім’ї

З метою посилення соціального захисту багатодітних сімей у місті Харкові, створення сприятливих умов для виховання дітей у багатодітних сім’ях, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок виготовлення і видачі довідки батьків багатодітної сім’ї та довідки дитини з багатодітної сім’ї (додається).

2. Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради (Лобойченко К.А.) забезпечити видачу довідок батьків багатодітної сім’ї та довідок дитини з багатодітної сім’ї.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради Лобойченка К.А.
Секретар міської ради О.М. Новак


Додаток

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 15.06.2016 № 399


Порядок

виготовлення і видачі довідки батьків багатодітної сім’ї та довідки дитини з багатодітної сім’ї

1. Цей Порядок визначає механізм виготовлення і видачі довідки батьків багатодітної сім’ї та довідки дитини з багатодітної сім'ї (далі - довідка).

2. Довідки є документами, що підтверджують статус багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї та їх право на отримання пільг на території міста Харкова згідно із Законом України «Про охорону дитинства» та іншими законодавчими актами.

3. Довідки видаються Комітетами у справах сім’ї, молоді та спорту по районах міста Харкова Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради одному з батьків за місцем його реєстрації за умови відсутності бланків посвідчення батьків багатодітної сім’ї та бланків посвідчень дитини з багатодітної сім’ї через Центр надання адміністративних послуг м. Харкова після подання таких документів:

- заяви одного з батьків про видачу посвідчень;

- копії свідоцтв про народження дітей;

- копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

- копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;

- копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

- довідки про склад сім’ї;

- фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

- довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

- довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

- довідки структурного підрозділу районної, районної в м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі коли зареєстроване місце проживання батьків різне);

- у разі народження дитини за межами України - копії свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, до іншої адміністративно-територіальної одиниці довідки видаються Комітетами у справах сім’ї, молоді та спорту по районах міста Харкова Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради одному з батьків за місцем реєстрації через Центр надання адміністративних послуг м. Харкова після подання таких документів:

- заяви одного з батьків про видачу посвідчень;

- копій свідоцтв про народження дітей;

- копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

- копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації;

- фотокарток (батьків і дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

- довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

- довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

- копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб із відміткою територіального підрозділу ДМС про реєстрацію їх місця проживання.

Строк дії довідок, виданих внутрішньо переміщеним особам, не повинен перевищувати строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

4. Відмітка про видачу довідки робиться в реєстраційній книзі видачі довідок батьків багатодітної сім’ї та довідок дитини з багатодітної сім'ї за формою згідно з додатком 1.

5. Строк дії довідок визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї та не може перевищувати одного календарного року.

6. Після видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дітей із багатодітної сім’ї у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209, батьки зобов’язані повернути раніше отримані довідки до відповідного Комітету у справах сім’ї, молоді та спорту по районах міста Харкова Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради як такі, що стали недійсними.

7. Дітям з багатодітної сім'ї довідки видаються з шести років.

8. У разі втрати довідки видається її дублікат у порядку, зазначеному в пункті 3 цього Порядку.

9. Довідки видаються безоплатно.

10. Довідки виготовляються Комітетами у справах сім’ї, молоді та спорту по районах міста Харкова Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради. Начальниками Комітетів у справах сім’ї, молоді та спорту по районах міста Харкова Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради визначаються відповідальні особи за видачу та повернення довідок батьків багатодітної сім'ї та довідок дитини з багатодітної сім'ї.

11. Довідка виготовляється:

батьків багатодітної сім'ї - у формі аркуша розміром 210 х 148 міліметрів (додаток 2);

дитини з багатодітної сім'ї — у формі аркуша розміром 210 х 148 міліметрів (додаток 3).


Прикінцеві положення.

Зміни та доповнення до цього Порядку вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту

у справах сімї, молоді та спорту К.А. Лобойченко


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі
Додаток 1

до Порядку виготовлення і видачі довідки батьків

багатодітної сім’ї та довідки дитини з багатодітної сім’ї
Реєстраційна книга

видачі довідок батьків багатодітної сім’ї та довідок дитини з багатодітної сім'їз/п

Особа, яка отримує довідку

Вид довідки (батьків / дитини)

Особа (особи), на ім’я якої (яких) видається довідка

довідки

Строк

ДІЇ

довідки

Дата

видачі

довідки

Підпис

отримувача

довідки

Особа, яка видала довідку

Примітки

прізвище,

ініціали

підпис

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10