Про проведення Міжнародного форуму «Харків – стратегія успіху»

Номер
/
Сесія
/
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
16.05.16
Видавник
Исполнительный комитет Харьковского городского совета
Вид
Выписка из протоколаУ К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТР І Ш Е Н Н Я


Проект


Від ________________ № ________Про проведення Міжнародного форуму «Харків – стратегія успіху»
З метою розширення і зміцнення ділових контактів, створення сприятливих умов для залучення коштів іноземних та вітчизняних інвесторів для інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств усіх галузей інфраструктури міста та формування на державному та міжнародному рівнях позитивного іміджу і статусу Харкова, на виконання Міської програми спортивних іміджевих проектів та інвестиційної діяльності на 2013-2020 роки, затвердженої рішенням 5 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.04.2016 № 218/16, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради
ВИРІШИВ:1. Затвердити Положення про проведення Міжнародного інвестиційного форуму «Харків – стратегія успіху» згідно з додатком.

2. Управлінню інвестиційної діяльності Департаменту спортивних іміджевих проектів та маркетингу Харківської міської ради забезпечити підготовку і проведення Форуму.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань сім'ї, молоді та спорту Попова О.В.
Міський голова Г.А. Кернес
І.О. Терехов


Т.М. Чечетова-Терашвілі


М.В. Стаматіна


Т.Д. Таукешева


М.І. Фатєєв


О.В. Попов

О.С. ЧубаровВ.В. Коваленко


Грецька-Миргородська 760 75 81

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від ______________ № _________


Положення про проведення Міжнародного форуму

«Харків – стратегія успіху»


1. Загальні положення


Міжнародний форум «Харків – стратегія успіху» (далі – Форум) проводиться відповідно до Програми підтримки розвитку підприємництва
у м. Харкові на 2012-2017 роки, Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2017 роки та планами Харківської міської ради щодо розширення міжнародних зв'язків та поліпшення інвестиційного клімату в місті.

Мета проведення Форуму:

- формування на загальноукраїнському та міжнародному рівнях позитивного іміджу та статусу Харкова як міста-лідера у сфері освіти, науки, промислового виробництва, культури та розвитку міського середовища;

- презентація практичних кроків щодо успішної реалізації в Харкові стратегії економічних реформ, які проводяться в Україні;

- представлення проектів-переможців конкурсу (далі – Конкурс) інноваційно-інвестиційних проектів для залучення коштів іноземних та вітчизняних інвесторів у розвиток міста;

- представлення потенціалу ключових економічних кластерів Харкова з метою розширення ділових контактів та сприяння залученню коштів іноземних
і вітчизняних інвесторів для інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств малого, середнього та великого бізнесу всіх сфер соціально-економічного розвитку міста;

- організація безпосередніх контактів керівництва Харківської міської ради та ділових кіл регіону з топ-менеджментом інвестиційних фондів, транснаціональних корпорацій, посольств закордонних держав і міжнародних організацій для активізації міжнародних зв'язків та залучення інвестицій
до економіки міста.

До участі у Форумі безкоштовно будуть запрошені:

- керівники посольств, представники торгово-економічних місій посольств іноземних держав в Україні;

- представники міст-побратимів Харкова;

- керівники державних установ та структурних підрозділів міністерств, які займаються розвитком інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні;

- експерти, представники інвестиційних фондів, фінансово-кредитних установ і фінансово-промислових груп, зацікавлених в інвестиційній
та інноваційній діяльності на території Харкова;

- представники міжнародних консалтингових компаній та проектів технічної допомоги Україні;

- доповідачі;

- особи, які отримали від Харківської міської ради особисті запрошення взяти участь у Форумі.

З метою залучення фінансових ресурсів, необхідних для проведення Форуму, до участі в заході будуть запрошені спонсори та рекламодавці. Крім того, до участі у Форумі на умовах оплати витрат, понесених організаторами, будуть запрошені представники українських та закордонних компаній, які бажають ознайомитися з матеріалами Форуму, взяти участь в його пленарних засіданнях та панельних дискусіях.

З метою розширення кола учасників та максимального поширення матеріалів Форуму в мережі Інтернет буде організована відеотрансляція онлайн пленарних засідань та панельних дискусій Форуму, після завершення Форуму буде випущений комп'ютерний DVD, на якому буде представлена повна аудіовізуальний запис всіх пленарних засідань та панельних дискусій Форуму.


2. Організатори Форуму


Організатором Форуму виступає Управління інвестиційної діяльності Департаменту спортивних іміджевих проектів та маркетингу Харківської міської ради. Для підвищення ефективності підготовки і проведення Форуму до його організації можуть бути додатково залучені державні установи та комерційні партнери, які візьмуть на себе вирішення частини організаційних питань.

3. Розробка програми проведення Форуму


Програма Форуму повинна містити такі заходи:

- 15 вересня 2016 року – зустріч учасників Форуму;

- 16 вересня 2016 року – проведення пленарних засідань та панельних дискусій Міжнародного форуму «Харків – стратегія успіху»;

- 16 вересня 2016 року – огляд експозиції виставки проектів-переможців Конкурсу;

- 17 вересня 2016 року – індивідуальні ділові переговори учасників Форуму;

- 17 вересня 2016 року – закриття Форуму.

На пленарних засіданнях та панельних дискусіях Форуму повинні бути розглянуті такі питання:

- досягнення в реалізації Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова в рамках стратегії економічних реформ, що проводяться в Україні;

- питання ефективного міського розвитку: містобудування, інфраструктура, інноваційний підхід у реформуванні житлово-комунального господарства;

- проекти економічного розвитку, орієнтовані на залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;

- підсумки Конкурсу, представлення проектів-переможців Конкурсу;

- представлення оновленого проекту Стратегії розвитку Харкова до 2020 року;

- представлення потенціалу ключових економічних кластерів Харкова з метою розширення ділових контактів та сприяння залученню коштів іноземних
та вітчизняних інвесторів для розвитку підприємств малого, середнього
і великого бізнесу всіх сфер соціально-економічного розвитку міста: промислового виробництва, науки, освіти, культури;

- представлення шляхів залучення зовнішніх джерел фінансування проектів харківських підприємств та особливостей роботи з інвесторами в поточних умовах;

- розвиток системи трансферу технологій та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, які створюються в Харкові;

- історії успіху харківських стартапів;

- нові можливості аутсорсингу;

- ініціативи молоді;

- шляхи підвищення конкурентоспроможності Харкова в системі міжнародного поділу праці.

На кожному з пленарних засідань та кожній з панельних дискусій повинна надаватися узагальнена інформація за темою, позиція державних установ та органів місцевого самоврядування, точка зору експертів та програма практичних дій.


4. Фінансове забезпечення проведення Форуму


Проведення Форуму фінансується за рахунок коштів бюджету міста Харкова, які використовуються для покриття загальних витрат з організації Форуму та компенсації витрат на участь у Форумі осіб, запрошених Харківською міською радою.


5. Значення Форуму для зростання іміджу Харківського регіону


Проведення Міжнародного форуму «Харків – стратегія успіху» забезпечить зростання позитивного іміджу Харкова на загальноукраїнському
та міжнародному рівнях, дозволить встановити безпосередні контакти керівництва Харківської міської ради та ділових кіл Харкова з топ-менеджментом інвестиційних фондів, транснаціональних корпорацій, посольств закордонних держав та міжнародних організацій для активізації міжнародних зв'язків і залучення інвестицій до економіки регіону.