Про внесення змін до кошторису витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік

Номер
/
Сесія
5/7
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
22.03.16
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

4


У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5 сессия 7 созываПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н ЯВід 20.04.2016 № _______/16

м. Харків


Про внесення змін до кошторису витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік


З метою уточнення напрямів та обсягів бюджетних коштів, необхідних для виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська радаВИРІШИЛА:1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік, затвердженого рішенням 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 23.12.2015 № 54/15, виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, архітектури та земельних відносин і секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. Кернес
Додаток

до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження кошторису витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин і підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік» від 23.12.2015 № 54/15 (в редакції рішення 5 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.04.2016 №_____/16)


КОШТОРИС

витрат на виконання

«Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення

ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки»

за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік
гривень

з/п

Код головного розпоряд­ника КТКВ

заходу прог-рами

Назва головного розпорядника Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування на 2016 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7


56


Департамент земельних відносин Харківської міської ради5 698 000

5 698 000-


180109


Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій5 698 000

5 698 000-

1


1.

Заходи щодо функції земельного адміністрування «визначення земельної власності»
2


1.1.

Виконати інвентаризацію земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні

5 500 000

5 500 000

-

1

2

3

4

5

6

7

3


1.5.

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності або прав на них для продажу на земельних торгах та проведення земельних торгів. Розробити план продажу земельних ділянок із незабудованих земель несільськогосподарського призначення

198 000

198 000

-

Всього по Департаменту земельних відносин Харківської міської ради

5 698 000

5 698 000

-

Всього по програмі:

5 698 000

5 698 000

-
Директор Департаменту

земельних відносин Б.І. Баронін