Про внесення змін до рішення Харківської міської ради від 16.11.2011 № 504/11 «Про встановлення Правил благоустрою території міста Харкова»

Номер
/
Сесія
5/7
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
22.03.16
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

8


У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5 сессия 7 созыва

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ

Від 20.04.2016 ________/16

м. Харків
Про внесення змін до рішення Харківської міської ради від 16.11.2011 № 504/11 «Про встановлення Правил благоустрою території міста Харкова»
З метою регулювання суспільних відносин у сфері благоустрою території міста Харкова, організації належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення, створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою, відповідно до ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 цього Закону, Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:1. Внести зміни до рішення Харківської міської ради від 16.11.2011 № 504/11 «Про встановлення Правил благоустрою території міста Харкова», виклавши пункт 5.10 Правил благоустрою території міста Харкова в такій редакції:


«5.10. Звільнення території міста Харкова від незаконно розміщених об’єктів.


5.10.1. Порядок звільнення території міста Харкова від безхазяйного майна, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, механізмів.


5.10.1.1. Цей Порядок розроблено на виконання та відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інших актів законодавства з метою запровадження гарантованого механізму забезпечення благоустрою на території міста Харкова, гарантованого захисту прав територіальної громади від правопорушень у сфері благоустрою, земельній та містобудівній сферах, забезпечення та стимулювання виконання вимог актів чинного земельного законодавства, встановлення єдиного підходу у вирішенні питань щодо захисту права власності територіальної громади міста Харкова на землю.


5.10.1.2. Положення цього параграфа розповсюджуються на випадки виявлення безхазяйного майна, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, лотків, палаток, конструкцій іншого типу, виду, що не мають фундаменту, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій (у тому числі рекламних), механізмів тощо.

Самовільне розміщення об’єктів – це розміщення, встановлення, інші дії, пов’язані із зайняттям території міста Харкова, що здійснені без належного дозволу, встановленого чинними актами законодавства, рішеннями Харківської міської ради, її виконавчих органів, з відхиленням від проекту тощо.

Особа, що здійснила або здійснює самовільне встановлення (розміщення, будівництво тощо) зазначеного об’єкта (майна), не набуває права власності на нього.


5.10.1.3. Звільнення території міста Харкова від зазначених у п. 5.10.1.2 цього параграфа об’єктів відбувається у випадку самовільного розміщення цих об’єктів без передбаченого чинним законодавством дозволу та/або без оформлення у встановленому законом порядку права власності чи права користування на земельну ділянку, на якій розміщено цей об’єкт.


5.10.1.4. Виявлення безхазяйного майна, випадків самовільного розміщення зазначених у п. 5.10.1.2 цього параграфа об’єктів здійснюється адміністраціями районів Харківської міської ради, Інспекцією з благоустрою та екології м. Харкова Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, Департаментом земельних відносин Харківської міської ради, у тому числі на підставі інформації від виконавчих органів Харківської міської ради, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та господарювання, фізичних осіб, із наданням фотознімка об’єкта та схеми розміщення.


5.10.1.5. При виявленні безхазяйного майна, випадків самовільного розміщення зазначених у п. 5.10.1.2 цього параграфа об’єктів Інспекцією з благоустрою та екології м. Харкова Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської міської ради з метою отримання відповідної інформації щодо наявності прав на землю та необхідних дозволів на розміщення майна (об’єкта) направляються запити до відповідних уповноважених органів.


5.10.1.6. При виявленні безхазяйного майна, випадків самовільного розміщення зазначених у п. 5.10.1.2 цього параграфа об’єктів на підставі висновку обстеження земельної ділянки, отриманого від Департаменту земельних відносин Харківської міської ради, інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна та іншої інформації відповідних уповноважених органів уповноваженими особами Інспекції з благоустрою та екології м. Харкова Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської міської ради складається акт, форма якого затверджується Юридичним департаментом Харківської міської ради, в якому обов’язково відображається таке:

- дата складання акта;

- опис виявленого майна (об’єкта);

- опис технічного стану майна (об’єкта);

- місцезнаходження майна (об’єкта) із зазначенням адреси та описом безпосереднього місця розташування;

- відомості про особу, що здійснила встановлення (будівництво) об’єкта або заявляє про права на майно (об’єкт), або про відсутність власника майна;

- відомості щодо наявності документів, які відповідно до закону підтверджують право власності на майно (об’єкт);

- відомості щодо наявності (відсутності) документів, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено майно (об’єкти, за виключенням житлових будинків, будівель тощо);

- відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством дозволу на розміщення майна (об’єкта);

- висновок про наявність (відсутність) порушення вимог законодавства у сфері благоустрою;

- посада, прізвище, ініціали, підпис посадових осіб, що склали акт.


5.10.1.7. Компетентні органи, до яких направлено відповідний запит, у термін, передбачений чинним законодавством, у письмовій формі надають затребувану інформацію з наданням (за наявності) копій відповідних документів (договорів, ордерів, дозволів, висновків, довідок тощо). Надані матеріали додаються до акта, зазначеного у п. 5.10.1.6.


5.10.1.8. На підставі акта Інспекції з благоустрою та екології м. Харкова Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської міської ради власнику об’єкта, якщо встановлено особу, що здійснила розміщення об’єкта (майна), від якого звільняється територія міста Харкова, надається повідомлення (припис) у двох примірниках про усунення порушень шляхом самостійного проведення демонтажу об’єкта у триденний термін. Один із примірників повідомлення (припису) повинен містити відмітку про його отримання (відмову отримання) особою, якою розміщено майно (об’єкт).

Якщо особу, що здійснила установку об'єкта (майна), від якого звільняється територія міста Харкова, не встановлено, повідомлення (припис) кріпиться на самовільно розміщеному об’єкті з фотофіксацією.


5.10.1.9. У разі усунення винною особою порушень у строк, передбачений повідомленням (приписом), Інспекцією з благоустрою та екології м. Харкова Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської міської ради складається акт про добровільне звільнення території, форма якого затверджується Юридичним департаментом Харківської міської ради, в якому обов’язково відображається таке:

- дата складання акта;

- висновок про усунення порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;

- фотофіксація місця усунення порушення;

- прізвище, ініціали, підпис особи (у разі наявності), що усунула порушення;

- посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи, що склала акт.


5.10.1.10. Передбачений п. 5.10.1.6 акт, складений Інспекцією з благоустрою та екології м. Харкова Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, разом із повідомленням (приписом) та іншими матеріалами направляється до адміністрації району Харківської міської ради, на території якого розміщено вказані об’єкти, для вирішення питання щодо включення об’єкта (майна) до проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про звільнення території міста Харкова від самовільно розміщених об’єктів.


5.10.1.11. Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про звільнення території міста Харкова від зазначених у п. 5.10.1.2 цього параграфа об’єктів приймається у встановленому законом порядку.

У рішенні про звільнення території від зазначених у п. 5.10.1.2 цього параграфа об’єктів зазначаються відповідні виконавчі органи міської ради та комунальні підприємства, яким доручено його виконання, місце, до якого переміщується майно (об’єкт), інші необхідні вказівки та відомості.

Організацію та координацію робіт щодо звільнення території від зазначених у п. 5.10.1.2 цього параграфа об’єктів здійснює адміністрація району Харківської міської ради, на території якого розміщено вказані об’єкти.

Визначення необхідних для здійснення робіт із демонтажу технічних засобів, їх кількості, залучення необхідної техніки та аварійних бригад підприємств комунальної власності територіальної громади міста Харкова, уповноважених рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради проводити роботи з демонтажу, здійснює відповідний департамент Харківської міської ради, в оперативному підпорядкуванні якого знаходяться зазначені підприємства комунальної власності.


5.10.1.12. Звільнення території міста Харкова від зазначених у п. 5.10.1.2 цього параграфа об’єктів здійснюється підприємствами комунальної власності територіальної громади міста Харкова, уповноваженими рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради. До виконання заходів зі звільнення території можуть залучатися інші підприємства та організації.


5.10.1.13. Територія міста Харкова звільняється від самовільно розміщених об’єктів (майна) після прийняття виконавчим комітетом Харківської міської ради відповідного рішення.


5.10.1.14. Звільнення території міста Харкова від об’єктів (майна) здійснюється шляхом демонтажу таких об’єктів, їх транспортування до місця зберігання чи утилізації, передачі відповідальній особі комунального підприємства (зазначеного в рішенні виконавчого комітету Харківської міської ради) під підпис.


5.10.1.15. Демонтаж у цьому Порядку – це комплекс заходів, який передбачає відокремлення зазначених у цьому параграфі об’єктів (майна) від місця їх розташування або їх основи тощо (у тому числі від’єднання від інженерних мереж за необхідності) та транспортування до місця подальшого зберігання.


5.10.1.16. Звільнення території від об’єктів (майна) здійснюється у присутності уповноваженої посадової особи адміністрації відповідного району Харківської міської ради, уповноваженого представника Інспекції з благоустрою та екології м. Харкова Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, уповноваженого представника Юридичного департаменту Харківської міської ради, уповноваженого представника Департаменту земельних відносин Харківської міської ради незалежно від присутності особи, що здійснила встановлення об’єкта або заявляє право на майно (об’єкт).

З метою технічного забезпечення демонтажу майна (об’єкта) залучаються працівники відповідних комунальних підприємств, служб, координацію їх роботи здійснюють представники департаментів Харківської міської ради, в оперативному підпорядкуванні яких знаходяться відповідні комунальні підприємства.

На місце проведення звільнення території від майна (об’єктів) з повідомленням про місце, час та дату такого звільнення адміністраціями районів Харківської міської ради запрошуються співробітники відповідних територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції в Харківській області, за необхідності – співробітники відділу безпеки дорожнього руху Управління превентивної діяльності в Харківській області, відповідних органів Державної податкової служби, органів Головного управління ДСНС України у Харківській області, інших органів, служб тощо.


5.10.1.17. Про проведене звільнення території міста Харкова від зазначеного у вказаному Порядку майна (об’єктів) у 3-х примірниках складається акт, форма якого затверджується Юридичним департаментом Харківської міської ради та який підписується посадовою особою адміністрації відповідного району Харківської міської ради, представником Інспекції з благоустрою та екології м. Харкова Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, представником Юридичного департаменту Харківської міської ради, представником Департаменту земельних відносин Харківської міської ради, в якому відображається таке:

- дата, час, місце складання акта;

- відомості про особу, яка розмістила майно (об’єкт), або про її відсутність;

- рішення виконавчого комітету, на підставі якого здійснюється звільнення території;

- опис технічного стану майна (об’єкта);

- адреса (місце) транспортування майна (об’єкта) для зберігання;

- відомості, які необхідні для розрахунків витрат підприємств, пов’язаних із реалізацією процедури звільнення, транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання майна (об’єкта);

- посада, прізвище, ініціали, підпис осіб, що склали акт.

У разі відмови власника майна (об’єкта) від підписання акта в ньому ставиться відповідна відмітка.


5.10.1.18. Звільнення території від зазначених у цьому Порядку об’єктів здійснюється з фіксацією технічного стану цих об’єктів та стану території після її звільнення від об’єкта, у тому числі за допомогою засобів фото-, відеофіксації, які додаються до акта про звільнення території.


5.10.1.19. Один із примірників складеного акта залишається у комунальному підприємстві, яке здійснює облік та зберігання майна (об’єкта), другий – в Інспекції з благоустрою та екології м. Харкова Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, третій – в адміністрації відповідного району Харківської міської ради.


5.10.20. Порядок звільнення території міста Харкова від незаконно розміщених об’єктів (будівельних споруд, будівельних конструкцій у формі будинків, будівель незалежно від їх призначення, стану готовності й способу їх використання (експлуатації), окремих будівельних конструкцій та їх елементів благоустрою, які розміщені на землях комунальної власності з використанням фундаментів (використання фундаментних основ, опор) регламентується Порядком вжиття заходів щодо очищення території міста Харкова від незаконно розміщених об’єктів та відноситься до компетенції Департаменту територіального контролю Харківської міської ради».


2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста і секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. Кернес