Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік

Номер
/
Сесія
4/7
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
29.02.16
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Проект


9


Додаток

до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 23.12.2015 № 73/15 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік»

(у редакції рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.02.2016 №______/16)


КОШТОРИС

витрат на виконання

Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку

галузі охорони здоровя м. Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік

гривень

КВКВ/

КТКВ

частини № розділу

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування

на 2016 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціаль-ний

фонд

14

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради

1 192 322 645

983 944 581

208 378 064

080101

Лікарні, в тому числі:

575 734 771

460 492 810

115 241 961

ч.1

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров’я


479 682 239


438 543 539


41 138 700

ч.2

р.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я:

- придбання медичного облад-нання39 945 000
-39 945 000

ч.2

р.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова

за життєвими показаннями:

- придбання тромболітичних, антитромботичних, гіпотензив-них та антиаритмічних препара-тів для лікування хворих на гострі серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, гіпертонічну хворобу та порушення серцевого ритму;

- придбання антигемофільного фактору для лікування хворих на гемофілію;

- придбання препаратів для комплексного лікування хворих на бронхіальну астму та хронічні обструктивні легеневі захворю-вання;

- придбання препаратів для лікування хворих на артрологічну патологію;

- придбання препаратів замісної терапії для лікування дітей, хворих на хронічну ниркову недостатність, та витратних матеріалів для гемодіалізу;

- придбання препаратів для анти-бактеріальної терапії тяжких захворювань;

- придбання препаратів антикан-дидозної групи для лікування хворих на тяжкі кандидозні ураження;

- придбання протисудомних пре-паратів для лікування хворих на епілепсію, у яких застосування традиційної терапії не сприяє позитивній течії захворювання;

- придбання спеціального ліку-вального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію;

- придбання інтраокулярних лінз із комплектом розхідних мате-ріалів для лікування хворих з патологією зору;

- придбання препаратів для лікування неоваскулярної (воло-гої форми) вікової макулярної дегенерації у дорослих;

- придбання наборів для проведення операцій вітректомії;

- придбання слухових апаратів для дорослих та дітей із втратою слуху;

- придбання контрастуючих засо-бів та розхідних матеріалів для проведення цереброваскулярних ангіографічних досліджень у хворих на гостру цереброваску-лярну патологію, в тому числі під час оперативних втручань;

- придбання препаратів для лікування кровотечі під час оперативних втручань;

- придбання препаратів для про-філактики та лікування сказу, імунобіологічних препаратів;

- придбання туберкуліну для про-ведення туберкулінодіагностики у дітей;

- придбання сечо- та калоприй-мачів для стомованих хворих;

- придбання препаратів для лікування хворих із запальними хворобами кишечнику;

- придбання реактивів та розхідних матеріалів для лабораторних досліджень;

- придбання предметів медичного призначення;

- придбання препаратів для лікування псоріазу, ревматоїд-ного артриту та інших імунокомплексних і аутоімунних захворювань18 041 471
18 041 471-

ч.2

р.4

Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та на інші ендокринні захворювання жителів м. Харкова:

- придбання тест-смужок до глюкометрів для забезпечення самоконтролю рівня цукру в крові у хворих на цукровий діабет;

- придбання витратних матеріалів для визначення рівня глікози-льованого гемоглобіну та мікроальбумінурії у хворих на цукровий діабет1 107 8001 107 800-

ч.2

р.6

Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних закладах охорони здоровя:

- придбання  дезінфекційних засобів2 800 000
2 800 000-

ч.2

р.14

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров’я м. Харкова:

- проведення капітальних ремон-тів будівель та споруд
34 158 261-34 158 261

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади,

в тому числі:


24 701 564


22 279 764


2 421 800


ч.1

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров’я


22 421 564


21 129 764


1 291 800

ч.2

р.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я:

- придбання медичного обладнання

455 000
-
455 000

ч.2

р.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова

за життєвими показаннями:

- придбання препаратів для анти-бактеріальної терапії тяжких захворювань;

- придбання препаратів для ліку-вання псоріазу, ревматоїдного артриту та інших імуно-комплексних і аутоімунних захворювань1 050 0001 050 000-

ч.2

р.6

Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних закладах охорони здоровя:

- придбання дезінфекційних засобів100 000100 000-

ч.2

р.14

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров’я м. Харкова:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд675 000-675 000

080203

Перинатальні центри, пологові будинки, в тому числі:

127 291 641

103 801 541

23 490 100

ч.1

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров’я


108 108 731


97  816 631


10 292 100

ч.2

р.1

Впровадження новітніх техно-логій з надання високотехно-логічної медичної допомоги новонародженим та дітям першого року життя:

- придбання медичного обладнання
7 780 000

-

7 780 000


ч.2

р.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я:

- придбання медичного облад-нання для впровадження новітніх технологій3 190 000


-

3 190 000ч.2

р.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова

за життєвими показаннями:

- придбання препаратів для невідкладної допомоги недоно-шеним новонародженим з метою заміщення природного сурфак-танту у випадку розладів з боку бронхо-легеневої системи;

- придбання препаратів для упе-редження передчасних пологів;

- придбання препаратів для антибактеріальної терапії тяжких захворювань;

- придбання реактивів та розхідних матеріалів для лабораторних досліджень;

- придбання предметів медичного призначення;

- придбання препаратів для нада-ння невідкладної допомоги жін-кам з тяжкою матковою кровотечею4 884 9104 884 910

-

ч.2

р.6

Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних закладах охорони здоровя:

- придбання дезінфекційних засобів1 100 0001 100 000-

ч.2

р.14

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров’я м. Харкова:

- проведення капітальних ремон-тів будівель та споруд2 228 000-2 228 000

080300

Поліклініки і амбулаторії,

в тому числі:

339 110 013

302 962 488

36 147 525

ч.1

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров’я


310 273 663


301 229 163


9 044 500

ч.2

р.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я:

- придбання медичного облад-нання15 773 000-15 773 000

ч.2

р.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова

за життєвими показаннями:

- придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагнос-тики у дітей;

- придбання спеціального ліку-вального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію1 733 3251 733 325-

ч.2

р.14

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров’я м. Харкова:

- проведення капітальних ремон-тів будівель та споруд11 330 025-11 330 025

080400

Спеціалізовані поліклініки,

в тому числі:

18 512 327

15 724 697

2 787 630

ч.1

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров’я


16 663 581


15 011 181


1 652 400

ч.2

р.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я:

- придбання медичного облад-нання314 200-314 200

ч.2

р.3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова

за життєвими показаннями:

- придбання антипсихотичних препаратів нового покоління для лікування психічних захворювань713 516713 516-

ч.2

р.14

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров’я м. Харкова:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд
821 030-


821 030

080500

Загальні стоматологічні поліклініки, в тому числі:


67 193 524

48 525 476

18 668 048

ч.1

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров’я


64 965 976


48 385 476


16 580 500

ч.2

р.2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я:

- придбання медичного облад-нання503 548-503 548

ч.2

р.13

Створення умов для впровадження методу дентальної імплантації пільговим категоріям населення м. Харкова:

- придбання комплектів імплан-тантів з розхідними матеріалами140 000140 000-

ч.2

р.14

Створення умов для поліпшення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров’я м. Харкова:

- проведення капітальних ремонтів будівель та споруд
1 584 000
-1 584 000


080704

Центри здоров’я і заходи у сфері санітарної освіти, в тому числі:

496 964

496 964

-

ч.1

Забезпечення функціонування комунального закладу охорони здоров’я

496 964


496 964

-

081002

Інші заходи з охорони здоров’я,

в тому числі:


1 845 531


1 524 531


321 000

ч.1

Забезпечення функціонування комунального закладу охорони здоров’я

1 524 531


1 524 531


-

ч.2

р.11

Створення єдиного інформацій-ного поля та вдосконалення служби медичної статистики в системі охорони здоров’я міста:

- придбання оргтехніки та про-грамного забезпечення для впровадження та користування в роботі
321 000
-
321 000

081009

Забезпечення централізованих заходів лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, в тому числі:25 136 31025 136 310-

ч.2

р.4

Субвенція з обласного бюджету міському бюджету міста Харкова на забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету)


25 136 310


25 136 310


-

100302

Комбінати комунальних під-приємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-

комунального господарства,

в тому числі:2 800 000


-


2 800 000

ч.2

р.7

Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріаль-но-технічної бази комунального підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчу-вання», у тому числі:

буріння артезіанських свердло-вин та монтаж трубопроводів для подачі холодної води на вироб-ництво за адресою: м. Харків, проспект Московський, 195;

- гідрогеологічні дослідження для буріння артезіанських свердло-вин за адресою: м. Харків, проспект Московський, 195;

- проектні роботи для буріння артезіанських свердловин за адресою: м. Харків, проспект Московський, 195;

- капітальний ремонт приміщень для розташування виробництва за адресою: м. Харків, проспект Московський, 195;

обв'язка та монтаж обладнання та трубопроводів на виробничій дільниці за адресою: м. Харків, проспект Московський, 195;

монтаж водопровідної мережі та опалення  за  адресою:  м. Харків,  проспект Московський, 1952 800 000
659 000
71 00070 000
1 300 000
280 000420 000-
-
--
-
--2 800 000
659 000
71 00070 000
1 300 000
280 000420 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території, в тому числі:


3 000 000


3 000 000


-

ч.2

р.11

Створення єдиного інформацій-ного поля та вдосконалення служби медичної статистики в системі охорони здоров’я міста:

- придбання фотоальбомів для новонароджених міста Харкова
3 000 000


3 000 000


-180409

Внески органів місцевого само-врядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяль-ності, в тому числі:


6 500 000


-


6 500 000

ч.2

р.7

Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріаль-но-технічної бази комунального підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчу-вання», у тому числі:

- придбання дизель-генератору (пересувний) потужністю не нижче ніж 200 кВт/год;

придбання котла-плавителя «STEPHAN» для виробництва нових видів продукції дитячого харчування;

придбання обладнання для облаштування виробничої лабо-раторії на виробництві дитячого харчування;


4 000 000


1 150 000
1 500 000
750 000-


-
-
-4 000 000


1 150 000
1 500 000
750 000


придбання обладнання для облаштування холодильної (морозильної) камери


600 000


-


600 000

ч.2

р.8

Матеріально-технічне забезпе-чення комунального підприєм-ства «Автобаза швидкої медичної допомоги міста Харкова»:

- придбання спеціалізованих мікроавтобусів на базі «FORD» для перевезення двох інвалідів у візках та супроводжуючих осіб
2 500 000
-
2 500 000


Усього за програмою:


1 192 322 645


983 944 581


208 378 064
Директор Департаменту

охорони здоров’я Ю.В. Сороколат


У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

4 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4 сессия 7 созыва


Р І Ш Е Н Н Я


Від 24.02.2016 № _______/16

м. Харків


Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної

програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2020

роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рікНа підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2020 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік, затвердженого рішенням 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 23.12.2015 № 73/15, виклавши його у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту та охорони здоров’я і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. КернесО.М. Новак

М.В. Стаматіна

С.О. Горбунова-Рубан Т.Д. Таукешева

Ю.В. Сороколат

В.В. Коваленко


2