Про створення Харківської міської постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами

Номер
19/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
22/02/2016
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВАРОЗПОРЯДЖЕННЯВід 22.02.2016 № 19

Про створення Харківської міської постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами

З метою забезпечення організації роботи з безхазяйними відходами на території міста Харкова, відповідно до статті 12 Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 23.12.2015 № 31/15 «Про затвердження Порядку вжиття заходів щодо очищення території міста Харкова від незаконно розміщених об'єктів», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити Харківську міську постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами та затвердити її персональний склад (додається).

2. Затвердити Положення про Харківську міську постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами (додається).

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 15.06.2010 № 1603 «Про створення міської постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами» (зі змінами та доповненнями).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань правового забезпечення Стаматіну М.В.


Секретар міської ради О.М. Новак


Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 22.02.2016 № 19


Склад

Харківської міської постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами

Макарець Максим Юрійович директор Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, голова комісії;

Коритцев Гліб Ігоревич заступник директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Череднік Марина Анатоліївна заступник начальника відділу аналітики та організаційної роботи Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, секретар комісії.

Члени комісії

Артикуленко Олексій Вікторович директор Департаменту контролю Харківської міської ради;

Агафонова Юлія Юріївна начальник Інспекції державного архітектурно- будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради;

Богач Олексій Анатолійович заступник директора Департаменту комунального господарства Харківської міської ради;

Зубкова Ірина Аріївна начальник Харківського міського управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області, головний державний санітарний лікар м. Харкова (за згодою);

Кравченко Олег Григорович заступник начальника управління з поточного утримання та ремонту житлового фонду Департаменту житлового господарства Харківської міської ради;

Маляренко Віталій Віталійович депутат Харківської міської ради 7 скликання, голова постійної комісії з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян (за згодою);

Михайлов Габріел Миколайович депутат Харківської міської ради 7 скликання, голова постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин (за згодою);

Солошкін Володимир Миколайович начальник Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради;

Таможанський Олексій Валерійович начальник відділу правового забезпечення Департаменту територіального контролю Харківської міської ради;

Юрченко Володимир Михайлович начальник Харківського міського відділу Головного управління ДСНС України у Харківській області (за згодою);

Яцкевич Сергій Леонідович начальник відділу самоврядного контролю за використанням земель Департаменту територіального контролю Харківської міської ради.


Директор Департаменту

територіального контролю М.Ю. Макарець


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 22.02.2016 № 19


Положення

про Харківську міську постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами

1. Харківська міська постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами (далі - Комісія) створюється з метою запобігання утворенню безхазяйних відходів та визначення режиму використання таких відходів під час вирішення питань поводження з безхазяйними відходами, які утворюються в результаті очищення (звільнення) території міста Харкова від будівельних споруд, конструкцій у формі будівель (будинків), окремих будівельних конструкцій та їх елементів, об'єктів (елементів) благоустрою, які розміщенні на землях комунальної власності без належних правових підстав, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», іншими законодавчими актами, власник яких невідомий (не встановлений).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

3. До функцій Комісії належать:

3.1. Організація та моніторинг проведення заходів щодо виявлення й обліку безхазяйних відходів на території м. Харкова.

3.2. Розгляд інформацій Департаменту територіального контролю Харківської міської ради про факти виявлення предметів (матеріалів, речовин), які можуть бути визначені в якості безхазяйних відходів.

3.3. Визначення кількості, складу, властивостей, вартості відходів, ступеня їх небезпеки для навколишнього середовища і здоров'я людини.

3.4. Розгляд питання про заходи до визначення власника відходів.

У разі необхідності Комісією можуть залучатися правоохоронні органи, відповідні спеціалісти та експерти.

3.5. Визначення правового статусу безхазяйних предметів (матеріалів) з метою надання пропозицій виконавчим органам Харківської міської ради щодо подальшого вчинення дій в порядку статті 335 Цивільного кодексу України або про подальше поводження з ними як з відходами.

3.6. Розгляд листів та звернень будь-яких осіб з питань, віднесених до повноважень Комісії, подальше їх спрямування за належністю.

4. Керівництво діяльністю Комісії здійснює її голова, який організовує її роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї функцій.

5. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Про проведення засідання та порядок денний члени Комісії повідомляються за два робочих дні до нього.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня не менше ніж половина її членів.

6. До участі в засіданні Комісії з правом голосу залучаються голови адміністрацій районів Харківської міської ради відповідно до району знаходження безхазяйних відходів.

7. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Комісії, що беруть участь у засіданні.

У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

8. Рішення Комісії оформлюється актом, який підписується головою і секретарем Комісії.

9. Організаційно-технічне забезпечення Комісії здійснює Департамент територіального контролю Харківської міської ради.


Директор Департаменту

територіального контролю М.Ю. Макарець


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі